PDF EndNote BibTex RIS Cite

COMPARING THE SURFACE ROUGHNESS OF WOODS COMMONLY USED IN THE WOOD AND DECORATION INDUSTRY

Year 2015, Volume: 4 Issue: 1, 27 - 38, 01.02.2015

Abstract

The quality of a wooden product depends on the conformity of the first impression surface processes. It is like the quality of
coating processes such as painting or varnishing, related to the surface smoothness. Applying these processes to the
surface also increases both the economic value and the lifetime of the wooden product. The surface of a finished product
should made smooth before any other surface processing. For these reasons, surface roughness of wood species is an
important factor in the furniture and woodwork industries.
For gathering the samples to compare the surface roughness in this study, the most common using woods in furniture and
other wood works industries, obtained from some trees that have been grown in different regions such as [Oak (Quercus L),
spruce (Picea), cypress (Cupressus.) and chestnut (Castanea sativa.)].
According to the results of the research; The smoothest surface obtained from the samples of cypress wood.

AHŞAP SEKTÖRÜNDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN BAZI AĞAÇ TÜRLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI

Year 2015, Volume: 4 Issue: 1, 27 - 38, 01.02.2015

Abstract

Ahşaptan yapılmış bir ürünün kalitesi genellikle üst yüzey işlemlerinin uygunluğuna bağlıdır. Boya ve vernik gibi işlemlerin
kalitesi yüzey düzgünlüğü ile ilişkilidir. Yüzeye uygulanan bu işlemler ahşap malzemeden elde edilen ürünün kullanım
ömrünü artıracağı gibi ekonomik değerini de artırmaktadır. Bitmiş ürünün üst yüzey işlemlerinden önce yüzeyinin düzgün
olması gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayı ahşap türlerinin yüzey pürüzlülüğü mobilya ve doğrama sektöründe önem arz
etmektedir.
Bu çalışmada; mobilya ve doğrama sektöründe yaygın olarak kullanılan ve farklı bölgelerde yetişmiş [Meşe (Quercus L),
Ladin (Picea), Servi (Cupressus.) ve Kestane (Castanea sativa.)] gibi ağaç odunlarından elde edilen örneklerin yüzey
pürüzlülükleri birbirleri ile karşılaştırılması yapılmıştır.
Araştırmanın sonucunda göre; en düşük yüzey pürüzlülüğü servi ağacı odunundan elde edilen deney örneklerden elde
edilmiştir.

Details

Other ID JA85DJ38JP
Journal Section Research Article
Authors

Oktay OKCU This is me

Publication Date February 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Okcu, O. (2015). AHŞAP SEKTÖRÜNDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN BAZI AĞAÇ TÜRLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 4 (1) , 27-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34070/377064