PDF EndNote BibTex RIS Cite

Secular Changes in Turkish Children

Year 2016, Volume: 5 Issue: 1, 36 - 43, 01.03.2016

Abstract

Studies on secular change have been frequently carried out in many developed countries. On the other hand, studies on secular change are few in Turkey and are seen as a new field of study. Studies on Turkish children; The age of menarche, puberty, the anthropometric measures in children and the comparison of the studies done in Turkey with the studies on the secular change in the developed countries. With this study, it is aimed to reveal the studies carried out in the field of secular change in Turkey and the studies carried out in other countries similar to these studies. In addition, we examined the environmental factors affecting secular change and whether these factors were statistically significant

Türk Çocuklarında Seküler Değişim

Year 2016, Volume: 5 Issue: 1, 36 - 43, 01.03.2016

Abstract

Seküler değişimle ilgili çalışmalar gelişmiş birçok ülkede sıklıkla gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ise, seküler değişimle ilgili çalışmalar az sayıdadır ve yeni bir çalışma alanı olarak görülmektedir. Türk çocukları üzerinde yapılan çalışmalar; menarş yaşının tespiti, puberte (ergenlik) başlangıç yaşı, çocuklardaki antropometrik ölçülerde yıllar içinde meydana gelen değişimin ortaya konması ve gelişmiş ülkelerde yapılan seküler değişimle ilgili çalışmalarla Türkiye’de yapılan çalışmaların karşılaştırılması şeklinde gerçekleşmiştir. Bu çalışma ile Türkiye’de seküler değişim alanında yapılan çalışmalar ve bu çalışmalara benzer diğer ülkelerde yapılmış çalışmaların ortaya konması amaçlanmıştır. Ayrıca seküler değişimi etkileyen çevresel faktörlerin neler olduğu ve bu faktörlerin istatistiksel olarak anlamlı birer değer olup olmadıkları incelenmiştir

Details

Other ID JA48FK67CM
Journal Section Journal Information
Authors

Ertan Yesari HASTÜRK This is me

Publication Date March 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Hastürk, E. Y. (2016). Türk Çocuklarında Seküler Değişim . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 5 (1) , 36-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34072/377082