Conference Paper
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2018, Volume 7, Issue 2, 279 - 288, 01.08.2018

Abstract

References

 • Ding, H., Lu, S., Deng, Y., Du, C.X. (2007), Mechano-activated surface modification of calcium carbonate in wet stirred mill and its properties, Trans. Nonfer. Met. 318 Soc. China 17, 1100-04.
 • Ding, H., Zhou, H., Zheng, Y.X., Wang, M.M. (2013), "Effect of sodium stearate on grinding behaviour of calcium carbonate in wet stirred mill", Mat. Research Innovations, 17, 292–296.
 • Ding, H., Lu, S.C., Du, G.X. (2011), Surface modification of wollastonite by the mechano-activated method and its properties, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Vol.18, No.1, 83–88.
 • Gilbert M., Petiraksakul P. and Mathieson I. (2001), Characterisation of stearate-stearic acid coated fillers, Materials Science and Technology, Vol. 17, 1472-1478.
 • Gilbert, M., Sutherland, I., Guest, A. (2000), Characterization of coated particulate fillers, Journal of Materials Science, 35, 391–397.
 • Hou, X., Ding, H., Liang, Y., Zheng, Y.X., Yang, Z.D., Luo, H.N. (2013), Mechanism of surface hydrophobicity modification of wollastonite powder, Mater. Res. Innov, 17, 260–266.
 • Jeong S.B., Yang Y.C., Chae Y.B., Kim B.G., (2009), Characteristics of the treated ground calcium carbonate powder with stearic acid using the dry process coating system, Materials Transactions, Vol. 50, No. 2, pp. 409-414.
 • Lefebvre G., Galet L., Chamayou A. (2011), Dry coating of talc particles: Effect of material and process modifications on their wettability and dispersibility, Particle Technology and Fluidization, Vol. 57, No. 1, 79-86.
 • Li, Y., Weng, W. (2008), Surface modification of hydroxyapatite by stearic acid: characterization and in vitro behaviours, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 19, 19–25.
 • Liu W., Xie Z., Yang X., Wu Y., Jia C., Bo T., Wang L., (2011), Surface Modification Mechanism of Stearic Acid to Zirconia Powders Induced by Ball Milling for Water‐Based Injection Molding, Journal of American Ceramic Society, Volume94, Issue5, 1327-1330
 • Mihajlovic S.R., Vucinic D.R., Sekulic Z T., Milicevic S.Z., Kolonja B.M. (2013), Mechanism of stearic acid adsorption to calcite, Powder Technology, 245, 208–216.
 • Mihajlovic, S., Sekulic, Z., Dakovic, A., Vucinic, D. (2009), Surface properties of natural calcite filler treated with stearic acid, Ceramics – Silikáty 53 (4), 268–275.
 • Otles M.S. (2008), Modification of surface properties of biopowders by dry particle coating”, PhD Thesis, Université de Toulouse, INPT.
 • Ouabbas Y., Chamayou A., Galet L., Baron M., Thomas G., Grosseau P., Guilhot B. (2009), Surface modification of silica particles by dry coating: characterization and powder ageing, Powder Technology 190, 200–209.
 • Yoğurtcuoğlu, E., Uçurum M. (2011), Surface modification of calcite by wet-stirred ball milling and its properties, Powder Technology 214, 47–53.
 • Yoshihara, I., Pieper, W. (1999), Hybridization technology for surface modification of powders without binders, Swiss Pharma 6, 21.
 • Yusoff, S.M., Ahmad, M.S.B., Akil, H.M., Ariffin, K.S,. Ariffin, A. (2010), Contact angle of untreated-treated kaolin and its correlation with the mechanical properties of PP–kaolin composites, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 29(23), 3442–3449.
 • Zhang, F., Zhang, H., Su, Z. (2007), Surface treatment of magnesium hydroxide to improve its dispersion in organic phase by the ultrasonic technique, Appl. Surf. Sci., 253, 7393–7397.
 • Zhang, Y., Fang, F., Wang, C., Wang, L., Wang, X., Chu X., Li, J., Fang, X., Wei, Z., Wang, X. (2014), Hydrophobic modification of ZnO nanostructures surface using silane coupling agent, Polymer Composites, Vol.35, No. 6, 1204–1211.
 • Zhou, X., Fan, Z., Jin, D., Qiu, H., Yang, J. (2013), Comparative study of the modification of mineral powder by titanate and stearic acid and preliminary investigation for their mechanism, Journal of Materials and Applications, 29–32.

Yüzeyleri Modifiye Edilmiş Bor Atıklarının Polimer Kompozitlerde Etkilerinin Araştırılması

Year 2018, Volume 7, Issue 2, 279 - 288, 01.08.2018

Abstract

Bor işletme tesisleri atıklarından borun tekrar kazanılmasına, çevreye zarar vermeden depolanmasına ve seramik, yapı vb. sektörlerde kullanımına yönelik günümüzde önemli araştırmalar ve çalışmalar yapılmaktadır. Bor atıklarını değerlendirmede en uygun strateji atık içindeki borun tekrar kazanılmasına müteakip kil içerikli malzemenin uygun sanayilerde kullanılmasıdır. Böylece hem atık durumda bulunan bu potansiyel kaynaklar ülke ekonomisine kazandırılmış olmakta hem de çevre kirliliğinin önüne geçilmektedir.

 

Polimer, pigment ve su bazlı boya üretiminde dolgu maddesi olarak kullanılan, yüksek yüzey enerjisine ve polaritesine sahip hidrofilik özellikteki kaolen, kalsit, talk, mika wollastonit vb. gibi çoğu inorganik oksitler yüzey kimyaları değiştirilerek söz konusu ortamlarda kullanılabilmektedir. Bu oksitlerin yüzeyindeki hidrofilik türler, yağ asidi ve türevleri, yüzey aktif maddeler, reçineler, çeşitli organo metalik bileşikler, titanat ve silan gibi çeşitli organik yüzey değiştirici maddeler ile parçacık yüzeyindeki hidroksil gruplarının miktarını azaltarak hidrofobik türlere dönüştürülebilir.

 

Bu çalışmada, Kırka bor atıklarının içerisinde bulunan bor oksitleri değerlendirmek amacı ile yüzeylerinin stearik asit ile modifiye edilerek polimer kompozitlerde dolgu maddesi olarak kullanım imkânı araştırılacaktır. Yüzey modifikasyonu sonrası bor atıklarının yüzeyleri hidrofobik karakterde olacağından polimer içerisinde homojen bir şekilde dağılımı sağlanacaktır. Bu kapsamda; yüzeyleri modifiye edilen bor atıklarının polimer yapısına farklı oranlarda ilavesi nihai malzeme özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması hedeflenmektedir. Bor atıklarının, su içerisinde % 0.5, 1 ve 2 oranlarında çözündürülmüş stearik asit ile 30 dk sürelerde manyetik karıştırıcıda karıştırılarak kaplanması ile elde edilen modifiye tozlar, ıslatılabilirlik testi ile karakterize edilmiş ve neticesinde en yüksek hidrofobikliğin elde edildiği koşullar belirlenmiştir. Bu koşullarda hazırlanan tozlar silikon polimeri içerisine % 1-5 oranlarında ilave edilerek hazırlanan örnekler üzerinde yapılan testler neticesinde bor atıklarının yüzey modifikasyonu sonrasında polimer yapısında kullanılabilirliği ve polimer özelliklerine etkileri araştırılmıştır.

References

 • Ding, H., Lu, S., Deng, Y., Du, C.X. (2007), Mechano-activated surface modification of calcium carbonate in wet stirred mill and its properties, Trans. Nonfer. Met. 318 Soc. China 17, 1100-04.
 • Ding, H., Zhou, H., Zheng, Y.X., Wang, M.M. (2013), "Effect of sodium stearate on grinding behaviour of calcium carbonate in wet stirred mill", Mat. Research Innovations, 17, 292–296.
 • Ding, H., Lu, S.C., Du, G.X. (2011), Surface modification of wollastonite by the mechano-activated method and its properties, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Vol.18, No.1, 83–88.
 • Gilbert M., Petiraksakul P. and Mathieson I. (2001), Characterisation of stearate-stearic acid coated fillers, Materials Science and Technology, Vol. 17, 1472-1478.
 • Gilbert, M., Sutherland, I., Guest, A. (2000), Characterization of coated particulate fillers, Journal of Materials Science, 35, 391–397.
 • Hou, X., Ding, H., Liang, Y., Zheng, Y.X., Yang, Z.D., Luo, H.N. (2013), Mechanism of surface hydrophobicity modification of wollastonite powder, Mater. Res. Innov, 17, 260–266.
 • Jeong S.B., Yang Y.C., Chae Y.B., Kim B.G., (2009), Characteristics of the treated ground calcium carbonate powder with stearic acid using the dry process coating system, Materials Transactions, Vol. 50, No. 2, pp. 409-414.
 • Lefebvre G., Galet L., Chamayou A. (2011), Dry coating of talc particles: Effect of material and process modifications on their wettability and dispersibility, Particle Technology and Fluidization, Vol. 57, No. 1, 79-86.
 • Li, Y., Weng, W. (2008), Surface modification of hydroxyapatite by stearic acid: characterization and in vitro behaviours, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 19, 19–25.
 • Liu W., Xie Z., Yang X., Wu Y., Jia C., Bo T., Wang L., (2011), Surface Modification Mechanism of Stearic Acid to Zirconia Powders Induced by Ball Milling for Water‐Based Injection Molding, Journal of American Ceramic Society, Volume94, Issue5, 1327-1330
 • Mihajlovic S.R., Vucinic D.R., Sekulic Z T., Milicevic S.Z., Kolonja B.M. (2013), Mechanism of stearic acid adsorption to calcite, Powder Technology, 245, 208–216.
 • Mihajlovic, S., Sekulic, Z., Dakovic, A., Vucinic, D. (2009), Surface properties of natural calcite filler treated with stearic acid, Ceramics – Silikáty 53 (4), 268–275.
 • Otles M.S. (2008), Modification of surface properties of biopowders by dry particle coating”, PhD Thesis, Université de Toulouse, INPT.
 • Ouabbas Y., Chamayou A., Galet L., Baron M., Thomas G., Grosseau P., Guilhot B. (2009), Surface modification of silica particles by dry coating: characterization and powder ageing, Powder Technology 190, 200–209.
 • Yoğurtcuoğlu, E., Uçurum M. (2011), Surface modification of calcite by wet-stirred ball milling and its properties, Powder Technology 214, 47–53.
 • Yoshihara, I., Pieper, W. (1999), Hybridization technology for surface modification of powders without binders, Swiss Pharma 6, 21.
 • Yusoff, S.M., Ahmad, M.S.B., Akil, H.M., Ariffin, K.S,. Ariffin, A. (2010), Contact angle of untreated-treated kaolin and its correlation with the mechanical properties of PP–kaolin composites, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 29(23), 3442–3449.
 • Zhang, F., Zhang, H., Su, Z. (2007), Surface treatment of magnesium hydroxide to improve its dispersion in organic phase by the ultrasonic technique, Appl. Surf. Sci., 253, 7393–7397.
 • Zhang, Y., Fang, F., Wang, C., Wang, L., Wang, X., Chu X., Li, J., Fang, X., Wei, Z., Wang, X. (2014), Hydrophobic modification of ZnO nanostructures surface using silane coupling agent, Polymer Composites, Vol.35, No. 6, 1204–1211.
 • Zhou, X., Fan, Z., Jin, D., Qiu, H., Yang, J. (2013), Comparative study of the modification of mineral powder by titanate and stearic acid and preliminary investigation for their mechanism, Journal of Materials and Applications, 29–32.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Linguistics
Journal Section Research Article
Authors

Atilla EVCİN>
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
0000-0002-0163-5097
Türkiye


Süleyman AKPINAR> (Primary Author)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
0000-0002-7959-3464
Türkiye

Publication Date August 1, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 7, Issue 2

Cite

APA Evcin, A. & Akpınar, S. (2018). Yüzeyleri Modifiye Edilmiş Bor Atıklarının Polimer Kompozitlerde Etkilerinin Araştırılması . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 7 (2) , 279-288 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/40281/439345