Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2147-8376 | e-ISSN 2149-7966 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı |


Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi

ISSN 2147-8376 | e-ISSN 2149-7966 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı |
Cover Image


Issue 13 - Jun 2019
 1. SUÇLARIN İÇTİMAI BAĞLAMINDA FİİL TEKLİĞİ
  Pages 1 - 38
  ÇETİN AKKAYA
 2. YAPAY ZEKÂNIN OTONOM DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN HUKUKÎ SORUMLULUK
  Pages 39 - 59
  Sinan Sami AKKURT
 3. STRATEJİK YARGI YÖNETİMİ
  Pages 61 - 96
  Recai AKYEL
 4. DEVLET DIŞI AKTÖRLERE KARŞI YASAL SAVUNMA HAKKI KULLANILMASI
  Pages 97 - 128
  Ayşe Füsun ARSAVA
 5. ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİNE GEÇİCİ SÜRELİ EL KONULMASI İŞLEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 129 - 166
  Mustafa AVCI, Hüseyin BİLGİN
 6. DİSİPLİN HUKUKUNDA TEVHİDEN CEZALANDIRMA
  Pages 167 - 186
  Yunus ERASLAN
 7. ANONİM ŞİRKETLERDE HAKLI SEBEPLERLE FESİH HAKKININ YARGITAY İÇTİHATLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 187 - 211
  Cengiz ERTEN
 8. GANA ve FİLDİŞİ SAHİLİ ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN ITLOS KARARI BAĞLAMINDA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER
  Pages 213 - 231
  Gökhan GÜNEYSU
 9. BOŞANMA, EVLİLİĞİN İPTALİ YA DA EŞLERDEN BİRİNİN VEFATININ AİLE KONUTUNA İLİŞKİN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ
  Pages 233 - 294
  Ahmet Cahit İYİLİKLİ
 10. BİR MECRA OLARAK SOSYAL MEDYANIN REKLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 295 - 337
  Semih Sırrı ÖZDEMİR, M.Zahid DOĞANAY
 11. UNUTULMA HAKKININ AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
  Pages 339 - 422
  Tamer SOYSAL
 12. AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 423 - 459
  H.Kübra ERCOŞKUN ŞENOL
 13. FRANSIZ MİLLİ VE MİLLETLERARASI TAHKİM HUKUKUNDA TAHKİM REFORMUNA DAİR KARARNAME (Madde 1442 – 1462) İLE TÜRK TAHKİM HUKUKU (HMK, MTK) HÜKÜMLERİNİN MUKAYESESİ (KARŞILAŞTIRILMASI)
  Pages 461 - 499
  Alim TAŞKIN
 14. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMA SUÇLARI YÖNÜNDEN KAMU GÖREVLİSİ İLE SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMENİN ETKİN PİŞMANLIK KURUMUNA ETKİSİ
  Pages 501 - 522
  Hüseyin TURAN, Osman KODAL
 15. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ İÇERİK DENETİMİNİN SONUÇLARI
  Pages 523 - 550
  Akın ÜNAL, Emre KÖROĞLU
 16. İÇTİHAT FARKLILIKLARININ TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 551 - 662
  Yunus Emre YILMAZOĞLU
Indexes and Platforms