Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-8376 | e-ISSN 2149-7966 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı | http://dergi.uyusmazlik.gov.tr


Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi

ISSN 2147-8376 | e-ISSN 2149-7966 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı | http://dergi.uyusmazlik.gov.tr
Cover Image


Issue 14 - Dec 11, 2019
 1. BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASALARINDA UYGULANACAK GÖZETİM TEDBİRLERİ YÖNERGESİ’NİN İŞLEM BAZLI PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1 - 23
  Mehmet Murat AKTAŞ
 2. ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİNE GEÇİCİ SÜRELİ EL KONULMASI İŞLEMLERİNDE GÖREVLİ YARGI YERİ SORUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 25 - 66
  Hüseyin BİLGİN , Mustafa AVCI
 3. TÜRK ANAYASAL GELİŞME TARİHİNDE EGEMENLİK KAVRAMININ GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜMÜN ANA HATLARI
  Pages 67 - 136
  Metin BULUT
 4. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 352. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINA GÖRE KİRAYA VERENİN KİRA SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ
  Pages 137 - 151
  Hakkı Mert DOĞU
 5. ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER
  Pages 153 - 193
  Ülgen ASLAN DÜZGÜN
 6. MİRASÇILIKTAN CEZALANDIRICI ÇIKARMA
  Pages 195 - 254
  Oğuz ERSÖZ
 7. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA KAMBİYO SENETLERİ BAĞLAMINDA ALACAKLI BORÇ İLİŞKİSİ
  Pages 255 - 308
  Ahmet Cahit İYİLİKLİ
 8. İMAR PLANI/DEĞİŞİKLİĞİ DAVALARINDA FERAGAT
  Pages 309 - 328
  Seyfettin KARA
 9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULA İLİŞKİN İLKELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 329 - 373
  Elanur TAMER , Semih Sırrı ÖZDEMİR
 10. ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USÛLÜ HAKKINDA KANUN’A GÖRE İCRA TAKİBİ
  Pages 375 - 395
  Volkan ÖZÇELİK
 11. BAZI ÜLKELERDE SAVCILIK KURUMU
  Pages 397 - 461
  Hüseyin ŞIK
 12. MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE ÜÇÜNCÜ DEVLETİN DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARININ TATBİKİ
  Pages 463 - 500
  Cemre TÜYSÜZ
 13. KATILIM BANKACILIĞI VE SUKUK UYGULAMALARI
  Pages 501 - 523
  Ufuk ÜNLÜ
 14. JUSTICIABILITY OF FOREIGN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE UNITED KINGDOM - WITH A EUROPEAN PERSPECTIVE
  Pages 525 - 570
  Hasan Kadir YILMAZTEKİN
Indexes and Platforms