ISSN: 2147-8376
e-ISSN: 2149-7966
Founded: 2012
Period: Biannually
Publisher: T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı
Cover Image
       


Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, hukuk alanında özgün ve bilimsel makalelerin yayımlanması suretiyle ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yılda iki kez (Haziran ve Aralık) elektronik ortamda ve basılı olarak yayımlanan; ULAKBİM, Asos, Ebscohost ve Jurix veri tabanlarına taranan, çift-kör hakem değerlendirmesinin uygulandığı bir dergidir.

Dergimizin 18. sayısı (Aralık) YAYIMLANMIŞTIR.
19. sayı (2022 Haziran) için makalelerinizi 30 Nisan 2022 tarihine kadar göndermenizi rica ederiz. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2021 - Issue: 18

Research Article

9. SEÇİMLERİN SERBESTLİĞİ İLKESİ BAĞLAMINDA MEKTUPLA OY KULLANIMI

Research Article

10. CEZA MAHKEMELERİ ARASINDA BEKLETİCİ SORUN KARARI

Research Article

11. ULUSLARARASI HUKUKTA TERÖR EYLEMLERİNE KARŞI KUVVET KULLANIMI