BibTex RIS Cite

ÇOCUK İSTİSMARI’NIN AĞIR BİR TÜRÜ: BAKIM VERENİN YAPAY BOZUKLUĞU’NA (Munchausen By Proxy Sendromu) HUKUKİ VE TIBBİ BAKIŞ

Year 2015, Issue: 6, 581 - 608, 15.01.2016

Abstract

Munchausen By Proxy Sendromu (Bakım Verenin Yapay Bozukluğu ya
da Vekaleten Hastalık Oluşturma); çocuk istismarının bir türüdür. Bu istismar
türünde bakım veren çocukta fiziksel ya da psikolojik semptom ve
hastalık belirtileri oluşturarak çocuğu hastane hastane dolaştırmakta ve
çocuk bu süreçte mağdur edilmektedir. Hem sağlık hem hukuk alanında
karşılaşılan ve çok da nadir olmayan bu durumda vaka uygun yönetilemediğinde
bu sendromun çocukta kısa ve uzun vadeli olumsuz etkileri
oluşmakta, bu etkiler ciddi yaralanmalara kimi zaman da ölüme neden
olabilmektedir. Bu nedenle bu sendromun sağlık ve hukuk alanında tanınması
ve anlaşılmasının sağlanması önemlidir.
Makalemizde bu sendromun tıbbi değerlendirme kısmında tanımı yapılmış,
klinikte karşılaşılan farklı durumlarla kompleks vaka yönetimi aydınlatılmaya
çalışılmış olup; hukuki değerlendirmede de biri ulusal diğeri uluslar arası boyutta iki dava üzerinden hukuk alanındaki eksikliklerin altı çizilerek ve standart bir hukuki yaklaşım olamayacağı vurgulanarak, vaka özelinde multidisipliner yaklaşımın gereğine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

References

 • ADSHEAD Gwen / BROOKE Deborah (eds), Munchausen’s Syndrome
 • by Proxy, Current Issues in Assesment, Treatment and Research, Imperial
 • College Press, 2001, London.
 • BAUER, K. (2004). “Covert video surveillance of parents suspected of
 • child abuse: the British experience and alternative approaches.” Theoretical
 • medicine and bioethics25(4)
 • BOOLS, C., et al. (1994). “Munchausen syndrome by proxy: a study of
 • psychopathology.” Child abuse & neglect18(9)
 • BOROS, S., et al. (1995). “Munchausen syndrome by proxy: a profile for
 • medical child abuse.” Australian family physician24(5)
 • BRYK, M. and P. T. Siegel (1997). “My mother caused my illness: the
 • story of a survivor of Munchausen by proxy syndrome.” Pediatrics100(1)
 • DAVIS, P., et al. (1998). “Procedures, placement, and risks of further
 • abuse after Munchausen syndrome by proxy, non-accidental poisoning,
 • and non-accidental suffocation.” Archives of disease in childhood78(3)
 • EPSTEIN, M. A., et al. (1987). “Munchausen syndrome by proxy: considerations
 • in diagnosis and confirmation by video surveillance.” Pediatrics80(
 • -
 • GALVIN, H. K., et al. (2005). “Update on Munchausen syndrome by
 • proxy.” Current opinion in pediatrics17(2)
 • GODDING, V. and M. Kruth (1991). “Compliance with treatment in
 • asthma and Munchausen syndrome by proxy.” Archives of disease in
 • childhood66(8)
 • GRAY, J. and A. Bentovim (1996). “Illness induction syndrome: paper
 • I—a series of 41 children from 37 families identified at The Great Ormond
 • Street Hospital for Children NHS Trust.” Child abuse & neglect20(8)
 • GRAY, J., et al. (1995). “The treatment of children and their families
 • where induced illness has been identified.” 1995) Trust Betrayed.
 • JUREIDINI, J. (1993). “Obstetric factitious disorder and Munchausen
 • syndrome by proxy.” The Journal of Nervous and Mental Disease181(2)
 • LONG, William R, M. Div., Ph. D., J. D.; Submitted on July 12, 2008,
 • Munchausen Syndrome,, By Proxy/Factitious Disorder By Proxy: A Critical
 • Assessment for Judges and Lawyers, http://www.autism.com/pdf/
 • families/MBSP_unabridged.pdf ,Erişim tarihi 30.05.2015 MEADOW, R. (1977). “Munchausen syndrome by proxy the hinterland
 • of child abuse.” The Lancet310(8033)
 • MEADOW, R. (1989). “Munchausen syndrome by proxy.” British Medical
 • Journal299(6693)
 • MEADOW, R. (1990). “Suffocation, recurrent apnea, and sudden infant
 • death.” The Journal of pediatrics117(3)
 • MEADOW, S. (1994). “Munchausen syndrome by proxy.” Journal of
 • clinical forensic medicine1(3)
 • ROSEN, C. L., et al. (1983). “Two siblings with recurrent cardiorespiratory
 • arrest: Munchausen syndrome by proxy or child abuse?” Pediatrics71(
 • -
 • ROSENBERG, D. A. (1987). “Web of deceit: a literature review of Munchausen
 • syndrome by proxy.” Child abuse & neglect11(4)
 • Samuels, M. P., et al. (1992). “Fourteen cases of imposed upper airway
 • obstruction.” Archives of disease in childhood67(2)
 • SCHREIER, H. A. (1996). “Repeated false allegations of sexual abuse
 • presenting to sheriffs: when is it Munchausen by proxy?” Child abuse &
 • neglect20(10)
 • SCHREIER A Herbert/ LIBOW A Judith.
 • SOUTHALL, D. P., et al. (1987). “Apnoeic episodes induced by smothering:
 • two cases identified by covert video surveillance.” BMJ294(6588)
 • WALLER, D. A. (1983). “Obstacles to the treatment of Munchausen
 • by proxy syndrome.” Journal of the American Academy of Child Psychiatry22(
 • -
 • WARNER, J. and M. Hathaway (1984). “Allergic form of Meadow’s syndrome
 • (Munchausen by proxy).” Archsives of disease in childhood59(2)
Year 2015, Issue: 6, 581 - 608, 15.01.2016

Abstract

References

 • ADSHEAD Gwen / BROOKE Deborah (eds), Munchausen’s Syndrome
 • by Proxy, Current Issues in Assesment, Treatment and Research, Imperial
 • College Press, 2001, London.
 • BAUER, K. (2004). “Covert video surveillance of parents suspected of
 • child abuse: the British experience and alternative approaches.” Theoretical
 • medicine and bioethics25(4)
 • BOOLS, C., et al. (1994). “Munchausen syndrome by proxy: a study of
 • psychopathology.” Child abuse & neglect18(9)
 • BOROS, S., et al. (1995). “Munchausen syndrome by proxy: a profile for
 • medical child abuse.” Australian family physician24(5)
 • BRYK, M. and P. T. Siegel (1997). “My mother caused my illness: the
 • story of a survivor of Munchausen by proxy syndrome.” Pediatrics100(1)
 • DAVIS, P., et al. (1998). “Procedures, placement, and risks of further
 • abuse after Munchausen syndrome by proxy, non-accidental poisoning,
 • and non-accidental suffocation.” Archives of disease in childhood78(3)
 • EPSTEIN, M. A., et al. (1987). “Munchausen syndrome by proxy: considerations
 • in diagnosis and confirmation by video surveillance.” Pediatrics80(
 • -
 • GALVIN, H. K., et al. (2005). “Update on Munchausen syndrome by
 • proxy.” Current opinion in pediatrics17(2)
 • GODDING, V. and M. Kruth (1991). “Compliance with treatment in
 • asthma and Munchausen syndrome by proxy.” Archives of disease in
 • childhood66(8)
 • GRAY, J. and A. Bentovim (1996). “Illness induction syndrome: paper
 • I—a series of 41 children from 37 families identified at The Great Ormond
 • Street Hospital for Children NHS Trust.” Child abuse & neglect20(8)
 • GRAY, J., et al. (1995). “The treatment of children and their families
 • where induced illness has been identified.” 1995) Trust Betrayed.
 • JUREIDINI, J. (1993). “Obstetric factitious disorder and Munchausen
 • syndrome by proxy.” The Journal of Nervous and Mental Disease181(2)
 • LONG, William R, M. Div., Ph. D., J. D.; Submitted on July 12, 2008,
 • Munchausen Syndrome,, By Proxy/Factitious Disorder By Proxy: A Critical
 • Assessment for Judges and Lawyers, http://www.autism.com/pdf/
 • families/MBSP_unabridged.pdf ,Erişim tarihi 30.05.2015 MEADOW, R. (1977). “Munchausen syndrome by proxy the hinterland
 • of child abuse.” The Lancet310(8033)
 • MEADOW, R. (1989). “Munchausen syndrome by proxy.” British Medical
 • Journal299(6693)
 • MEADOW, R. (1990). “Suffocation, recurrent apnea, and sudden infant
 • death.” The Journal of pediatrics117(3)
 • MEADOW, S. (1994). “Munchausen syndrome by proxy.” Journal of
 • clinical forensic medicine1(3)
 • ROSEN, C. L., et al. (1983). “Two siblings with recurrent cardiorespiratory
 • arrest: Munchausen syndrome by proxy or child abuse?” Pediatrics71(
 • -
 • ROSENBERG, D. A. (1987). “Web of deceit: a literature review of Munchausen
 • syndrome by proxy.” Child abuse & neglect11(4)
 • Samuels, M. P., et al. (1992). “Fourteen cases of imposed upper airway
 • obstruction.” Archives of disease in childhood67(2)
 • SCHREIER, H. A. (1996). “Repeated false allegations of sexual abuse
 • presenting to sheriffs: when is it Munchausen by proxy?” Child abuse &
 • neglect20(10)
 • SCHREIER A Herbert/ LIBOW A Judith.
 • SOUTHALL, D. P., et al. (1987). “Apnoeic episodes induced by smothering:
 • two cases identified by covert video surveillance.” BMJ294(6588)
 • WALLER, D. A. (1983). “Obstacles to the treatment of Munchausen
 • by proxy syndrome.” Journal of the American Academy of Child Psychiatry22(
 • -
 • WARNER, J. and M. Hathaway (1984). “Allergic form of Meadow’s syndrome
 • (Munchausen by proxy).” Archsives of disease in childhood59(2)
There are 59 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Prof. Dr. Ali Tümer

Doç. Dr. Aysun Odabaşı

Doç. Dr. Dilşad Özdemir This is me

Yrd. Doç. Dr. Erdem Mutlu This is me

Dr. Ayşe Kaynak This is me

Publication Date January 15, 2016
Published in Issue Year 2015 Issue: 6

Cite

APA Tümer, P. D. A., Odabaşı, D. D. A., Özdemir, D. D. D., Mutlu, Y. D. D. E., et al. (2016). ÇOCUK İSTİSMARI’NIN AĞIR BİR TÜRÜ: BAKIM VERENİN YAPAY BOZUKLUĞU’NA (Munchausen By Proxy Sendromu) HUKUKİ VE TIBBİ BAKIŞ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi(6), 581-608.
AMA Tümer PDA, Odabaşı DDA, Özdemir DDD, Mutlu YDDE, Kaynak DA. ÇOCUK İSTİSMARI’NIN AĞIR BİR TÜRÜ: BAKIM VERENİN YAPAY BOZUKLUĞU’NA (Munchausen By Proxy Sendromu) HUKUKİ VE TIBBİ BAKIŞ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. January 2016;(6):581-608.
Chicago Tümer, Prof. Dr. Ali, Doç. Dr. Aysun Odabaşı, Doç. Dr. Dilşad Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Erdem Mutlu, and Dr. Ayşe Kaynak. “ÇOCUK İSTİSMARI’NIN AĞIR BİR TÜRÜ: BAKIM VERENİN YAPAY BOZUKLUĞU’NA (Munchausen By Proxy Sendromu) HUKUKİ VE TIBBİ BAKIŞ”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, no. 6 (January 2016): 581-608.
EndNote Tümer PDA, Odabaşı DDA, Özdemir DDD, Mutlu YDDE, Kaynak DA (January 1, 2016) ÇOCUK İSTİSMARI’NIN AĞIR BİR TÜRÜ: BAKIM VERENİN YAPAY BOZUKLUĞU’NA (Munchausen By Proxy Sendromu) HUKUKİ VE TIBBİ BAKIŞ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 6 581–608.
IEEE P. D. A. Tümer, D. D. A. Odabaşı, D. D. D. Özdemir, Y. D. D. E. Mutlu, and D. A. Kaynak, “ÇOCUK İSTİSMARI’NIN AĞIR BİR TÜRÜ: BAKIM VERENİN YAPAY BOZUKLUĞU’NA (Munchausen By Proxy Sendromu) HUKUKİ VE TIBBİ BAKIŞ”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, no. 6, pp. 581–608, January 2016.
ISNAD Tümer, Prof. Dr. Ali et al. “ÇOCUK İSTİSMARI’NIN AĞIR BİR TÜRÜ: BAKIM VERENİN YAPAY BOZUKLUĞU’NA (Munchausen By Proxy Sendromu) HUKUKİ VE TIBBİ BAKIŞ”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 6 (January 2016), 581-608.
JAMA Tümer PDA, Odabaşı DDA, Özdemir DDD, Mutlu YDDE, Kaynak DA. ÇOCUK İSTİSMARI’NIN AĞIR BİR TÜRÜ: BAKIM VERENİN YAPAY BOZUKLUĞU’NA (Munchausen By Proxy Sendromu) HUKUKİ VE TIBBİ BAKIŞ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2016;:581–608.
MLA Tümer, Prof. Dr. Ali et al. “ÇOCUK İSTİSMARI’NIN AĞIR BİR TÜRÜ: BAKIM VERENİN YAPAY BOZUKLUĞU’NA (Munchausen By Proxy Sendromu) HUKUKİ VE TIBBİ BAKIŞ”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, no. 6, 2016, pp. 581-08.
Vancouver Tümer PDA, Odabaşı DDA, Özdemir DDD, Mutlu YDDE, Kaynak DA. ÇOCUK İSTİSMARI’NIN AĞIR BİR TÜRÜ: BAKIM VERENİN YAPAY BOZUKLUĞU’NA (Munchausen By Proxy Sendromu) HUKUKİ VE TIBBİ BAKIŞ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2016(6):581-608.