BibTex RIS Cite

İletişim Becerisinin Gelişimi İçin Etkili Bir Araç: Matematiksel Modelleme Etkinlikleri

Year 2012, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 12, 01.06.2014

Abstract

Matematik ve matematik eğitiminin önemli bir parçası olan iletişim becerisinin gelişimi için öğrencilerin
tartışmaya değer matematiksel problemlerle çalışmaya gereksinimleri vardır.Araştırmalar matematik hakkında
konuşma ve yazmanın, grup çalışmalarının, sözel problem oluşturma etkinliklerinin iletişim becerisini geliştirirken
öğrencilerin matematiksel kavramları daha iyi anlamalarına da yardımcı olacağını göstermiştir. Buradan hareketle
öğrencilerin küçük gruplar şeklinde çalışarak günlük yaşamdan alınan bir problem durumunu önce matematiksel
olarak ifade ettikleri ve ardından ürettikleri çözümü genelleyip sınıf arkadaşlarına sundukları modelleme
etkinliklerinin iletişim becerilerini geliştirme konusunda etkili olabileceği akla gelmektedir. Bu nedenle bu
çalışmada öğrencilerin matematiksel modelleme etkinlikleriyle çalışmaları sırasında ortaya çıkan, iletişim
becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak süreçlerin ayrıntılı olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla bir devlet
okulunun 6. ve 7. sınıfında öğrenim gören 58 öğrenciyle bir dönem boyunca çalışılan 8 adet modelleme etkinliği
sırasında elde edilen video kayıtları ve öğrencilerin yazılı çalışmalarından elde edilen veriler betimsel analiz
yardımıyla incelenmiştir. Modelleme etkinliklerinin tüm aşamalarının iletişim becerisinin
gelişimini destekleyici yaşantılar içerdiği belirlenmiştir.

References

 • Ahmad, A., Salim, S.S.,& Zainuddin, R. (2008). A cognitive tool to support mathematical communication in fraction word problem solving. WSEAS Transactions on Computers, 7(49), 228-236.
 • Ball, D., Thames, M. H., & Phelps, G. (2009). Content knowledge for teaching. What makes it special? Journal of Teacher Education, 59(5), 389–407.
 • Brendefur, J.,&Frykholm, J. (2000). Promoting mathematical communication in the classroom: Two preservice teachers’ conceptions and practices. Journal of Mathematics Teacher Education,3,125– 153.
 • Brenner, M. E. (1998). Development of Mathematical Communication in Problem Solving Groups By Language Minority Students. Bilingual Research Journal, 22(2-4),149-174.
 • Burton, G. M. (1992). Using language arts to promote mathematics learning. The Mathematics Educator, 3(2), 26-31.
 • Carlson, M., Larsen, S., &Lesh, R. (2003). Integrating a models and modeling perspective with existing research and practice. R. Lesh,veH. M. Doerr (Eds.),Beyond Constructivism: A Models and Modeling Perspective on Mathematics Problem Solving, Learning veTeaching içinde (s. 465-478). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Cheng, A. K. (2001). Teaching mathematical modelling in Singapore school. The Mathematics Educator, 6(1), 63-75.
 • Cooke, B. D.,& Buchholz, D. (2005). Mathematical communication in the classroom: A teacher makes a difference. Early Childhood Education Journal, 32(6), 365-369.
 • Cramer, K. (2003). Using a Translation Model for Curriculum Development and Classroom Instruction. R. Lesh,ve H. M. Doerr (Eds.),Beyond Constructivism: A Models and Modeling Perspective on Mathematics Problem Solving, Learning veTeachingiçinde (s.449-464). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Çalıkoğlu Bali, G.(2003). Matematik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde dile ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,25, 19-25.
 • Doruk, B. K. (2010). Matematiği günlük yaşama transfer etmede matematiksel modellemenin etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • English, L. (2004). Mathematical Modelling in the Primary School. I. Putt, R. Faragher,ve M. McLean (Eds.),Proceedings of the 27th Annual Conference of Mathematics Education Research Group of Australasia, Mathematics Education for the Third Millenium: Towards 2010 içinde (s. 207-214). Townsville: MERGA.
 • Johnson, T., & Lesh, R. (2003). A Models and Modelling Perspective on Technology-Based Representational Media. R. Lesh ve H. M. Doerr (Eds.),Beyond Constructivism: A Models and Modeling Perspective on Mathematics Problem Solving, Learning ve Teaching içinde (s. 265-278). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Henning, H.,& Keune, M. (2005). Levels of Modelling Competencies. Proceedings of the 4th European Congress of Mathematics Education, (s. 1666-1675). Feliu de Guixols, Spain.
 • Lesh,R., &Doer, H. M.(2003). Foundatations of a Models and Modelling perspective on Mathematics Teaching, Learning, and Problem Solving. R. Lesh ve H. M. Doerr (Eds.),Beyond Constructivism: A Models and Modeling Perspective on Mathematics Problem Solving, Learning ve Teaching içinde(s.3-33).Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lesh, R., Hoover, M., Hole, B., Kelly, A.,& Post, T. (2000). Principles for Developing Thought- Revealing Activities for Students and Teachers. R. Lesh ve A. E. Kelly (Eds.),Handbook of Research Design in Mathematics and Science Educationiçinde (s. 591-645), Mahwah, NY: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lipeikiene, J. (2009). A Wide Concept of Mathematical Communication. C.Bardini,P. Fortin, A.Oldknow, veD. Vagost (Eds.),Proceedings of the 9th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. Metz, France: ICTMT 9.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2009). İlköğretim Okulu Matematik Programı. Milli Eğitim Basımevi: Ankara.
 • Mousoulides, M., Pittalis, M.,& Christou, C. (2006). Improving Mathematical Knowledge Through Modeling in Elementary Schools. J. Novotna, H. Moraova, M. Kratka ve N. Stehlikova (Eds.). Proceedings 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 4 içinde (s. 201-208).
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and Standarts for School Mathematics: An Overview. Reston: NCTM.
 • Orton, A.,ve Frobisher, L. (1996).Insights into Teaching Mathematics. London: Cassell.
 • Pimm,D.(1987). Speaking Mathematically. London: Routledge and Kegan Poul.
 • Straker, A. (1993). Talking Points in Mathematics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Swan, M., Turner, R.,& Yoon, C. (2006). The Roles of Modelling in Learning Mathematics. W. Blum, P. Galbraith, H.W. Henn,ve M. Niss (Eds.),Modelling and Applications in Mathematics Education. The 14. ICMI Study içinde (s. 275-284). New York: Springer.
 • Zawojevski, S. J.,& Lesh, R. (2003). A Models and Modeling Perspective on Problem Solving. R. Lesh ve H. M. Doerr (Eds.),Beyond Constructivism: A Models and Modeling Perspective on Mathematics Problem Solving, Learning ve Teaching içinde (s.317-336).Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Zawojevski, S. J., Lesh, R.,& English, L. (2003). A Models and Modeling Perspective on the Role of Small Group Learning Activities. R. Lesh ve H. M. Doerr (Eds.),Beyond Constructivism: A Models and Modeling Perspective on Mathematics Problem Solving, Learning ve Teaching içinde (s.337- 358). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Year 2012, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 12, 01.06.2014

Abstract

References

 • Ahmad, A., Salim, S.S.,& Zainuddin, R. (2008). A cognitive tool to support mathematical communication in fraction word problem solving. WSEAS Transactions on Computers, 7(49), 228-236.
 • Ball, D., Thames, M. H., & Phelps, G. (2009). Content knowledge for teaching. What makes it special? Journal of Teacher Education, 59(5), 389–407.
 • Brendefur, J.,&Frykholm, J. (2000). Promoting mathematical communication in the classroom: Two preservice teachers’ conceptions and practices. Journal of Mathematics Teacher Education,3,125– 153.
 • Brenner, M. E. (1998). Development of Mathematical Communication in Problem Solving Groups By Language Minority Students. Bilingual Research Journal, 22(2-4),149-174.
 • Burton, G. M. (1992). Using language arts to promote mathematics learning. The Mathematics Educator, 3(2), 26-31.
 • Carlson, M., Larsen, S., &Lesh, R. (2003). Integrating a models and modeling perspective with existing research and practice. R. Lesh,veH. M. Doerr (Eds.),Beyond Constructivism: A Models and Modeling Perspective on Mathematics Problem Solving, Learning veTeaching içinde (s. 465-478). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Cheng, A. K. (2001). Teaching mathematical modelling in Singapore school. The Mathematics Educator, 6(1), 63-75.
 • Cooke, B. D.,& Buchholz, D. (2005). Mathematical communication in the classroom: A teacher makes a difference. Early Childhood Education Journal, 32(6), 365-369.
 • Cramer, K. (2003). Using a Translation Model for Curriculum Development and Classroom Instruction. R. Lesh,ve H. M. Doerr (Eds.),Beyond Constructivism: A Models and Modeling Perspective on Mathematics Problem Solving, Learning veTeachingiçinde (s.449-464). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Çalıkoğlu Bali, G.(2003). Matematik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde dile ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,25, 19-25.
 • Doruk, B. K. (2010). Matematiği günlük yaşama transfer etmede matematiksel modellemenin etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • English, L. (2004). Mathematical Modelling in the Primary School. I. Putt, R. Faragher,ve M. McLean (Eds.),Proceedings of the 27th Annual Conference of Mathematics Education Research Group of Australasia, Mathematics Education for the Third Millenium: Towards 2010 içinde (s. 207-214). Townsville: MERGA.
 • Johnson, T., & Lesh, R. (2003). A Models and Modelling Perspective on Technology-Based Representational Media. R. Lesh ve H. M. Doerr (Eds.),Beyond Constructivism: A Models and Modeling Perspective on Mathematics Problem Solving, Learning ve Teaching içinde (s. 265-278). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Henning, H.,& Keune, M. (2005). Levels of Modelling Competencies. Proceedings of the 4th European Congress of Mathematics Education, (s. 1666-1675). Feliu de Guixols, Spain.
 • Lesh,R., &Doer, H. M.(2003). Foundatations of a Models and Modelling perspective on Mathematics Teaching, Learning, and Problem Solving. R. Lesh ve H. M. Doerr (Eds.),Beyond Constructivism: A Models and Modeling Perspective on Mathematics Problem Solving, Learning ve Teaching içinde(s.3-33).Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lesh, R., Hoover, M., Hole, B., Kelly, A.,& Post, T. (2000). Principles for Developing Thought- Revealing Activities for Students and Teachers. R. Lesh ve A. E. Kelly (Eds.),Handbook of Research Design in Mathematics and Science Educationiçinde (s. 591-645), Mahwah, NY: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lipeikiene, J. (2009). A Wide Concept of Mathematical Communication. C.Bardini,P. Fortin, A.Oldknow, veD. Vagost (Eds.),Proceedings of the 9th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. Metz, France: ICTMT 9.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2009). İlköğretim Okulu Matematik Programı. Milli Eğitim Basımevi: Ankara.
 • Mousoulides, M., Pittalis, M.,& Christou, C. (2006). Improving Mathematical Knowledge Through Modeling in Elementary Schools. J. Novotna, H. Moraova, M. Kratka ve N. Stehlikova (Eds.). Proceedings 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 4 içinde (s. 201-208).
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and Standarts for School Mathematics: An Overview. Reston: NCTM.
 • Orton, A.,ve Frobisher, L. (1996).Insights into Teaching Mathematics. London: Cassell.
 • Pimm,D.(1987). Speaking Mathematically. London: Routledge and Kegan Poul.
 • Straker, A. (1993). Talking Points in Mathematics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Swan, M., Turner, R.,& Yoon, C. (2006). The Roles of Modelling in Learning Mathematics. W. Blum, P. Galbraith, H.W. Henn,ve M. Niss (Eds.),Modelling and Applications in Mathematics Education. The 14. ICMI Study içinde (s. 275-284). New York: Springer.
 • Zawojevski, S. J.,& Lesh, R. (2003). A Models and Modeling Perspective on Problem Solving. R. Lesh ve H. M. Doerr (Eds.),Beyond Constructivism: A Models and Modeling Perspective on Mathematics Problem Solving, Learning ve Teaching içinde (s.317-336).Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Zawojevski, S. J., Lesh, R.,& English, L. (2003). A Models and Modeling Perspective on the Role of Small Group Learning Activities. R. Lesh ve H. M. Doerr (Eds.),Beyond Constructivism: A Models and Modeling Perspective on Mathematics Problem Solving, Learning ve Teaching içinde (s.337- 358). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Bekir Kürşat DORUK This is me

Publication Date June 1, 2014
Published in Issue Year 2012 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA DORUK, B. K. (2014). İletişim Becerisinin Gelişimi İçin Etkili Bir Araç: Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 1-12.
AMA DORUK BK. İletişim Becerisinin Gelişimi İçin Etkili Bir Araç: Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. June 2014;1(1):1-12.
Chicago DORUK, Bekir Kürşat. “İletişim Becerisinin Gelişimi İçin Etkili Bir Araç: Matematiksel Modelleme Etkinlikleri”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 1, no. 1 (June 2014): 1-12.
EndNote DORUK BK (June 1, 2014) İletişim Becerisinin Gelişimi İçin Etkili Bir Araç: Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 1 1 1–12.
IEEE B. K. DORUK, “İletişim Becerisinin Gelişimi İçin Etkili Bir Araç: Matematiksel Modelleme Etkinlikleri”, MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2014.
ISNAD DORUK, Bekir Kürşat. “İletişim Becerisinin Gelişimi İçin Etkili Bir Araç: Matematiksel Modelleme Etkinlikleri”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 1/1 (June 2014), 1-12.
JAMA DORUK BK. İletişim Becerisinin Gelişimi İçin Etkili Bir Araç: Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. 2014;1:1–12.
MLA DORUK, Bekir Kürşat. “İletişim Becerisinin Gelişimi İçin Etkili Bir Araç: Matematiksel Modelleme Etkinlikleri”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 1, no. 1, 2014, pp. 1-12.
Vancouver DORUK BK. İletişim Becerisinin Gelişimi İçin Etkili Bir Araç: Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. 2014;1(1):1-12.