Conference Paper
PDF BibTex RIS Cite

Opinions of High School Students About the Writing Technique Applied in the Mathematics

Year 2018, Volume: 3 Issue: 2, 8 - 17, 15.12.2018

Abstract

References

  • Atasoy, E., Baki, A. ve Atasoy, Ş. (2005). Matematik Öğretiminde Yazmanın Kullanılmasına Yönelik Bir Çalışma, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28–30 Eylül 2005 Denizli.Burns, M. (2004). Writing in math. Educational Leadership, 62(2), 30-33.Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. London: Routledge Falmer.Çolak, H., Bulut, S. ve Argün, Z. (2005). Problem Çözme Sürecinde Yazma Tekniğinin Kullanımı ve Aday Matematik Öğretmenlerinin Bu Tekniğe Yönelik Görüşleri, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28–30 Eylül 2005 Denizli.Demircioğlu, H. (2008). Matematik Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Davranışlarının Gelişimine Yönelik Tasarlanan Eğitim Durumlarının Etkililiği. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.Emig, J. (1977). Writing as a mode of learning. College composition and communication, 122-128.Ishii, D. K. (2003). First-time teacher-researchers use writing in middle school mathematics instruction. The Mathematics Educator, 13(2).Jurdak, M. and Zein, A.Z.(1999). The Effect of Journal Writing on Achievement in and Attitudes Toward Mathematics. School Science and Mathematics. 98(8).December.412-419.Lynch, R.K. (2003). Implementing Journal Writing in the Mathematics Classroom: Cases of Three Middle School Teachers. Doctoral Dissertation, Indiana University.Miller, L. D. (1992). Teacher benefits from using impromptu writing prompts in algebra classes. Journal for research in mathematics education, 329-340.Özsoy, G. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıfta Üstbiliş Stratejileri Öğretiminin Problem Çözme Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.Pilten, P. (2008). Üstbiliş stratejileri öğretiminin ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel muhakeme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Pugalee, D.K.(2001). Writing, Mathematics and Metacognition: Looking for Connections Through Students’ Work in Mathematical Problem Solving, School Science and Mathematics 101(5), 236–245.Rice, C.(2004). How Does Using Writing To Teach Math Affect Student Math Understanding? An Exploration of Metacognitive Awareness in the Mathematics Classroom. Action Research Paper EDUG 522: Action Research For Teachers III. Spring 2004. Sağırlı, M. Ö. (2010). Öğrenci Görüşlerine Göre Bazı Yazma Etkinliklerinin Eğitsel Etkilerinin İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (4) • Güz / Autumn 2010 • 2501-2530.Shield, M., & Galbraith, P. (1998). The analysis of student expository writing in mathematics. Educational Studies in Mathematics, 36(1), 29-52.Uğurel, I., & Moralı, S. (2009). Matematik Eğitiminde Yararlanılan Yazma Aktiviteleri Üzerine Literatürden Genel Bir Bakış. Education Sciences, 4(2), 494-507.

Opinions of High School Students About the Writing Technique Applied in the Mathematics

Year 2018, Volume: 3 Issue: 2, 8 - 17, 15.12.2018

Abstract

The
writing technique emerges as one of the techniques used to develop
metacognitive knowledge and behaviour with the ability to think aloud on paper.
The purpose of this study is to reveal the views of high school students about
the writing exercises used in mathematics lessons and to examine their
perspective to develop metacognitive behaviours. Qualitative research methods
were used in the research. The participants of the work constitute a total of
64 students who attended 9th and 10th grade in a high school located in a
province of Yozgat in the second semester of the 2015-2016 academic year.
Different writing activities were applied to mathematics courses for 6 weeks.
These activities are based on writing activities that develop metacognitive
behaviours unlike traditional writing in mathematics lessons. In addition, the
students kept the math log throughout the process. At the end of 6 weeks, the
students were asked to evaluate the process. The findings show that students
are generally satisfied with the writing technique applied, that these
activities improve students' affective, cognitive and metacognitive aspects,
but that some students are reluctant to write in the journal.

References

  • Atasoy, E., Baki, A. ve Atasoy, Ş. (2005). Matematik Öğretiminde Yazmanın Kullanılmasına Yönelik Bir Çalışma, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28–30 Eylül 2005 Denizli.Burns, M. (2004). Writing in math. Educational Leadership, 62(2), 30-33.Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. London: Routledge Falmer.Çolak, H., Bulut, S. ve Argün, Z. (2005). Problem Çözme Sürecinde Yazma Tekniğinin Kullanımı ve Aday Matematik Öğretmenlerinin Bu Tekniğe Yönelik Görüşleri, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28–30 Eylül 2005 Denizli.Demircioğlu, H. (2008). Matematik Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Davranışlarının Gelişimine Yönelik Tasarlanan Eğitim Durumlarının Etkililiği. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.Emig, J. (1977). Writing as a mode of learning. College composition and communication, 122-128.Ishii, D. K. (2003). First-time teacher-researchers use writing in middle school mathematics instruction. The Mathematics Educator, 13(2).Jurdak, M. and Zein, A.Z.(1999). The Effect of Journal Writing on Achievement in and Attitudes Toward Mathematics. School Science and Mathematics. 98(8).December.412-419.Lynch, R.K. (2003). Implementing Journal Writing in the Mathematics Classroom: Cases of Three Middle School Teachers. Doctoral Dissertation, Indiana University.Miller, L. D. (1992). Teacher benefits from using impromptu writing prompts in algebra classes. Journal for research in mathematics education, 329-340.Özsoy, G. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıfta Üstbiliş Stratejileri Öğretiminin Problem Çözme Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.Pilten, P. (2008). Üstbiliş stratejileri öğretiminin ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel muhakeme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Pugalee, D.K.(2001). Writing, Mathematics and Metacognition: Looking for Connections Through Students’ Work in Mathematical Problem Solving, School Science and Mathematics 101(5), 236–245.Rice, C.(2004). How Does Using Writing To Teach Math Affect Student Math Understanding? An Exploration of Metacognitive Awareness in the Mathematics Classroom. Action Research Paper EDUG 522: Action Research For Teachers III. Spring 2004. Sağırlı, M. Ö. (2010). Öğrenci Görüşlerine Göre Bazı Yazma Etkinliklerinin Eğitsel Etkilerinin İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (4) • Güz / Autumn 2010 • 2501-2530.Shield, M., & Galbraith, P. (1998). The analysis of student expository writing in mathematics. Educational Studies in Mathematics, 36(1), 29-52.Uğurel, I., & Moralı, S. (2009). Matematik Eğitiminde Yararlanılan Yazma Aktiviteleri Üzerine Literatürden Genel Bir Bakış. Education Sciences, 4(2), 494-507.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Sebiha KARTALCI

0000-0002-1615-2098
Türkiye


Handan DEMİRCİOĞLU

Publication Date December 15, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA
KARTALCI, S., & DEMİRCİOĞLU, H. (2018). Opinions of High School Students About the Writing Technique Applied in the Mathematics. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 8-17.
MLA
KARTALCI, Sebiha and Handan DEMİRCİOĞLU. “Opinions of High School Students About the Writing Technique Applied in the Mathematics”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 3, no. 2, 2018, pp. 8-17.
Chicago
KARTALCI, Sebiha, and Handan DEMİRCİOĞLU. “Opinions of High School Students About the Writing Technique Applied in the Mathematics”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 3, no. 2 (December 2018): 8-17.
EndNote
KARTALCI S, DEMİRCİOĞLU H (December 1, 2018) Opinions of High School Students About the Writing Technique Applied in the Mathematics. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 3 2 8–17.
ISNAD
KARTALCI, Sebiha - DEMİRCİOĞLU, Handan. “Opinions of High School Students About the Writing Technique Applied in the Mathematics”. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 3/2 (December 2018), 8-17.
AMA
KARTALCI S, DEMİRCİOĞLU H. Opinions of High School Students About the Writing Technique Applied in the Mathematics. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. December 2018;3(2):8-17.
Vancouver
KARTALCI S, DEMİRCİOĞLU H. Opinions of High School Students About the Writing Technique Applied in the Mathematics. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. 2018;3(2):8-17.
IEEE
S. KARTALCI and H. DEMİRCİOĞLU, “Opinions of High School Students About the Writing Technique Applied in the Mathematics”, MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 8–17, 2018.
JAMA
KARTALCI S, DEMİRCİOĞLU H. Opinions of High School Students About the Writing Technique Applied in the Mathematics. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi. 2018;3:8–17.