Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Knowledge and Attitudes of a Medical Faculty Intern Students About Healthy Nutrition and Halal Food

Year 2017, Volume 1, Issue 2, 56 - 60, 15.07.2017
https://doi.org/10.30565/medalanya.289500

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to measure the knowledge, behavior, attitude and perception of medical school seniors, about healthy and halal food.


Methods:  110 - 59 male and 51 female - consented, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine final year students, were given questionnaire under observation.  The relationship between income, parental occupations, gender, and halal and healthy nutrition was investigated through questionnaire. 


Results: 53.6% of respondents were male, and 46.4% of respondents were women. The rate of those who pay attention to halal certificate while shopping is 33.6%. The proportion of participants minding halal certification in the restaurant is 25.5%. The rate is 47.3% for those who want training on halal food. The most common sources of information about halal food are television and internet. 43.6 % of participants believe food with a halal certificate healthy. 25.5% of the participants think that the inspection of products with halal certificate is sufficient. The proportion of attendants who think halal certificate issuers represent a fair treatment is 18.2%. 18.1% of participants  expressed that the level of knowledge is good about halal certificate


Conclusions: The results showed that medical students did not see a significant correlation between a healthy diet and halal food, and they don’t have enough information about halal food and halal food certificates; moreover, these participants trust neither halal certification issuer nor the certificates; furthermore, the majority of students do not pay attention to halal certification in food choice.

References

 • 1. Savaş H, Çatalbaş T, Gültekin F . "Helal gıda belgelendirmesinde biyokimya laboratuvarının rolü". Acta Medica Alanya 2017;1(1): 28-32.
 • 2. The-Economist. Cut-throat competition: feding Europe’s Muslims is a growing business. The Economist. 17 September 2009. Paris, France.
 • 3. Hashim, D. D. The quest for a global halal standard. Paper presented at the Meat Industry Association of New Zealand annual conference; 2010 Sep 19-20, Christ church.
 • 4. WHF. Halal market potential e a regional focus. Paper presented at the World halal forum, 17-18 November 2009, The Hague, the Netherlands.
 • 5. Essoo N. and Dibb. S. Religious Influences on Shopping Behaviour: An Exploratory Study, Journal of Marketing Management, 2004; 20: 683-712.
 • 6. Soesilowati E.S. Business Opportunities for Halal Products in the Global Market: Muslim Consumer Behaviourand Halal Food Consumption, Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 2010; 3: 151-60.
 • 7. Kurtoğlu R, Çiçek B. Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 2013; 8(3): 181-205.
 • 8. Efe M. Helal gıdada gıda katkı maddeleri ve tüketici yaklaşımları, 1. Ulusal Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi 19-20 Kasım 2015, Ankara. 2015: 162.
 • 9. Taşdan K., Albayrak M., Gürer B., Özer O. O., Albayrak K., Güldal H. T. Geleneksel Gıdalarda Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı: Ankara İli Örneği. Uluslararası Davraz Kongresi 29-31 Mayıs 2014, Isparta, 2014: 363-386.
 • 10. Topuzoğlu, A., Hıdıroğlu, S., Ay, P., Önsüz, F., & İkiışık, H. Tüketicilerin gıda ürünleri ile ilgili bilgi düzeyleri ve sağlık risklerine karşı tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007; 6(4): 253-58.

Bir Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Beslenme ve Helal Gıdaya İlişkin Bilgi ve Tutumları

Year 2017, Volume 1, Issue 2, 56 - 60, 15.07.2017
https://doi.org/10.30565/medalanya.289500

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin helal ve sağlıklı gıda ile alakalı bilgi, tutum, davranış ve algılarının ölçülmesi amaçlandı.


Yöntemler: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfında okuyan, 59 erkek, 51 kadın olmak üzere, toplam 110 öğrenciye gözlem altında anket uygulandı. Katılımcıların gönüllü olurları alındı. Gelir durumları, ebeveyn meslekleri, cinsiyetleri ile helal ve sağlıklı beslenme arasındaki ilişki anket aracılığıyla sorgulandı.


Bulgular: Katılımcıların % 53,6’sı erkek, % 46,4’ü kadındır. Ürün alırken helal sertifikasına dikkat edenlerin oranı % 33,6’dır. Lokantalarda helal sertifikası arayanların oranı % 25,5’dir. Helal gıda ile ilgili eğitim isteyenlerin oranı % 47,3’dür. Helal gıda ile alakalı bilgilerin en sık öğrenildiği kaynak televizyon ve internettir. Öğrencilerin sadece % 43,6’sı helal sertifikası olan gıdaların sağlıklı olacağını belirtmiştir. Katılımcıların % 25,5’i helal sertifikası alan ürünlerin denetiminin yeterli olduğunu düşünmektedir. Helal sertifikası veren kuruluşların adil davrandığını ifade edenlerin oranı % 18,2’dir. Helal sertifikası hakkında bilgi düzeyini iyi olarak ifade edenlerin oranı; % 18,1’dir.

Sonuç: Tıp fakültesi öğrencilerinin helal gıda ile sağlıklı beslenme arasında yeterli düzeyde yüksek bir ilişki görmediği, helal gıda ve sertifika hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı, helal gıda belgelerine ve belgeleri veren kuruluşlara yeterince güvenmediği ve gıda seçiminde çoğunluğun helal gıda sertifikasına dikkat etmediği görüldü.

References

 • 1. Savaş H, Çatalbaş T, Gültekin F . "Helal gıda belgelendirmesinde biyokimya laboratuvarının rolü". Acta Medica Alanya 2017;1(1): 28-32.
 • 2. The-Economist. Cut-throat competition: feding Europe’s Muslims is a growing business. The Economist. 17 September 2009. Paris, France.
 • 3. Hashim, D. D. The quest for a global halal standard. Paper presented at the Meat Industry Association of New Zealand annual conference; 2010 Sep 19-20, Christ church.
 • 4. WHF. Halal market potential e a regional focus. Paper presented at the World halal forum, 17-18 November 2009, The Hague, the Netherlands.
 • 5. Essoo N. and Dibb. S. Religious Influences on Shopping Behaviour: An Exploratory Study, Journal of Marketing Management, 2004; 20: 683-712.
 • 6. Soesilowati E.S. Business Opportunities for Halal Products in the Global Market: Muslim Consumer Behaviourand Halal Food Consumption, Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 2010; 3: 151-60.
 • 7. Kurtoğlu R, Çiçek B. Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 2013; 8(3): 181-205.
 • 8. Efe M. Helal gıdada gıda katkı maddeleri ve tüketici yaklaşımları, 1. Ulusal Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi 19-20 Kasım 2015, Ankara. 2015: 162.
 • 9. Taşdan K., Albayrak M., Gürer B., Özer O. O., Albayrak K., Güldal H. T. Geleneksel Gıdalarda Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı: Ankara İli Örneği. Uluslararası Davraz Kongresi 29-31 Mayıs 2014, Isparta, 2014: 363-386.
 • 10. Topuzoğlu, A., Hıdıroğlu, S., Ay, P., Önsüz, F., & İkiışık, H. Tüketicilerin gıda ürünleri ile ilgili bilgi düzeyleri ve sağlık risklerine karşı tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007; 6(4): 253-58.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Published Date Cilt 1, Sayı 2
Journal Section Research Article
Authors

Mustafa Volkan Yürekli>
SULEYMAN DEMIREL UNIV
Türkiye


Özgür Başaran>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Türkiye


Hasan Basri Savaş>
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD
Türkiye


Ahmet Nesimi Kişioğlu>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Türkiye

Publication Date July 15, 2017
Application Date February 3, 2017
Acceptance Date June 6, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 1, Issue 2

Cite

Vancouver Yürekli M. V. , Başaran Ö. , Savaş H. B. , Kişioğlu A. N. Bir Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Beslenme ve Helal Gıdaya İlişkin Bilgi ve Tutumları. Acta Medica Alanya. 2017; 1(2): 56-60.

9705

This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.