Year 2018, Volume 31 , Issue 2, Pages 169 - 173 2018-08-01

Antalya-Finike yöresi portakal bahçelerinde kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi
Determination of the qualities of irrigation waters used in Antalya-Finike orange orchards

Filiz ÖKTÜREN ASRİ [1] , Elif Işıl DEMİRTAŞ [2] , Nuri ARI [3]


Türkiye portakal üretiminin % 25’i Antalya ilinde gerçekleştirilmektedir. İlçeler arasında Finike portakal yetiştiriciliği açısından ayrı bir öneme sahiptir. Yetiştiriciliği etkileyen önemli faktörlerden biri olması nedeniyle, bu çalışmada portakal bahçelerinde kullanılan sulama sularının kalite özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla bölgedeki 20 adet kuyu suyundan su örnekleri alınarak pH, EC, Ca+2, Mg+2, Na+, K+, CO3-2, HCO3-, CI-, SO4-2 ve B analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre sodyum adsorpsiyon oranı (SAO), % Na ve bakiye sodyum karbonat (BSK) değerleri hesaplanarak kalite sınıfları belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre incelenen örneklerin % 75’inin C2 (250-750 µmhos/cm aralığında yer alan 15 örnek) ve % 20’sinin C3 (750-2250 µmhos/cm aralığında yer alan 4 örnek) tuzluluk sınıfına girdiği belirlenmiştir. Sulama suyu örneklerinin tamamı sodyum adsorbsiyon oranı (SAO) açısından 1.sınıf sulardır. Sonuç olarak incelenen sulama suyu örneklerinin portakal yetiştiriciliğinde verim ve kalite kayıplarına yol açmadan kullanılabileceği belirlenmiştir.


Antalya province produces about 25 percent of all oranges produced in Turkey. Finike is the most important district in terms of the cultivation of orange. The quality characteristics of the irrigation waters used in orange orchards were investigated in this study because it is one of the important factors affect to growing. For the purpose, water samples were taken from 20 wells in the region. Analyses of irrigation waters including pH, EC, Ca+2, Mg+2, K+, Na+, CO3-2, HCO3-, Cl-, SO4-2 and B were done. From the analyses results SAR, Na % and RSC values were calculated and quality classes were determined. The results showed that 75 % (15 samples in the range of 250-750 μmhos cm-1) and 20 % (4 samples in the range of 750-2250 μmhos cm-1) of the investigated water samples had moderate and high salinity, respectively. In term of SAR value, all samples were first class irrigation waters. As a result, it was determined that irrigation waters can be used in orange cultivation without yield and quality loss.

 • Akay S (1995) Kumluca ve Finike Yörelerindeki Seraların Su ve Toprak Tuzluluğu Değişimlerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Anonim (2018) İlçemizde Tarım Sektörü http://www.finike.gov.tr/ilemizde-tarim-sektr. Erişim Tarihi 10 Nisan 2018.
 • Ayers RS, Westcot DW (1989) Water Quality for Agriculture, Irrigation and Drainage Paper 29, Rev.1. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
 • Ayyıldız M (1976) Sulama Suyu, Sulama Suyu Kalitesi ve Sulamada Tuzluluk Problemleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 636, Ankara.
 • Ayyıldız M (1990) Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1198, Ders Kitabı No: 334, Ankara.
 • Christiansen SE, Olsen EC, Willardson LS (1977) Irrigation Water Quality Evaluation. Journal of Irrigation and Drainage Div., ASCE, 103(IR 2): 155-169.
 • FAO (2014) Food and Agriculture Organization of the United Nations. www.fao.org/faostat/data.
 • Fresenius W, Quentin KE, Schneidler W (1988) Water Analysis a Practical Guide to Physico-Chemical and Microbiological Water Examination and Quality Assurance. Springer-Verlag, New York.
 • İnce F (1980) Erzurum yöresinde bulunan bazı suların kalitelerinin saptanması üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi 11: 127-134.
 • Kanber R, Kırda C, Tekinel O (1992) Sulama Suyu Niteliği ve Sulamada Tuzluluk Sorunları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 6, Adana.
 • Levy Y, Shalhevet J (1990) Ranking the Salt Tolerance of Citrus Rootstocks by Juice Analysis. Scientia Horticulturae 45: 89-98.
 • Mencet Yelboğa MN, Sayın C (2013) Antalya İlinde Serada Domates Üretiminde Gübre Kullanımının Yaşamsal Döngü Analizi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 27(1): 40-45.
 • Mengel K, Kirkby EA (1987) Principles of Plant Nutrition, 4th Edition. International Potash Institute Bern, Switzerland.
 • Modaihsh AS, Alsadon AA (1994) Response of two tomato varities to irrigation with sulphate waters. Journal of King Saud University Agricultural Science 6: 163-170.
 • Öktüren Asri F, Demirtaş EI, Arı N, Arpacıoğlu AE, Özkan CF (2010) Antalya-Serik Yöresi Seralarında Kullanılan Sulama Sularının Kalitelerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 23(2): 145-150.
 • Sağlam MT (1977) Sulama sularında mevcut olan karbonat ve bikarbonat iyonlarının toprak üzerindeki zararlı etkilerinin belirlenmesinde kullanılan bazı kıstaslar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi 8: 129-137.
 • Soil Survey Staff (1954) Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. Agriculture Handbook No: 60 US Departmant of Agriculture Washington DC.
 • Sönmez S, Kaplan M (1996) Kumluca ve Finike Yöreleri Sera Sulama Sularının Kalitelerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9: 288-303.
 • TUİK (2017) Seçilmiş Göstergelerle Antalya 2017. www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/ANTALYA.pdf.
 • Tokmak S (1995) Kumluca ve Finike Yörelerinde Tarımda Kullanılan Azotlu Gübrelerin Çevre Kirliliğine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Varol F, Bellitürk K, Sağlam MT (2005) Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi 11: 391-396.
 • Will E, Faust EJ (1990) Irrigation Water Quality for Greenhouse Production. Agricultural Extension Service, The University of Tennessee, Tennessee.
 • Zekri M (1991) Effects of NaCl on Growth and Physiology of Sour Orange and Cleopatra Mandarin Seedlings. Scientia Horticulturae 47: 305-315.
 • Zengin M, Karakaplan S, Ersoy İ (2008) Determination of Irrigation Water Quality of Lake Beysehir and Other Water Sources Used in Irrigation of Çumra Plain. Asian Journal of Chemistry 20: 694-704.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-2712-3759
Author: Filiz ÖKTÜREN ASRİ
Institution: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Author: Elif Işıl DEMİRTAŞ
Institution: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Country: Turkey


Author: Nuri ARI
Institution: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 1, 2018

Bibtex @research article { mediterranean354826, journal = {Mediterranean Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2528-9675}, address = {Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, 07058 Kampüs ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2018}, volume = {31}, pages = {169 - 173}, doi = {10.29136/mediterranean.354826}, title = {Antalya-Finike yöresi portakal bahçelerinde kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ÖKTÜREN ASRİ, Filiz and DEMİRTAŞ, Elif Işıl and ARI, Nuri} }
APA ÖKTÜREN ASRİ, F , DEMİRTAŞ, E , ARI, N . (2018). Antalya-Finike yöresi portakal bahçelerinde kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences , 31 (2) , 169-173 . DOI: 10.29136/mediterranean.354826
MLA ÖKTÜREN ASRİ, F , DEMİRTAŞ, E , ARI, N . "Antalya-Finike yöresi portakal bahçelerinde kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi". Mediterranean Agricultural Sciences 31 (2018 ): 169-173 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mediterranean/issue/37655/354826>
Chicago ÖKTÜREN ASRİ, F , DEMİRTAŞ, E , ARI, N . "Antalya-Finike yöresi portakal bahçelerinde kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi". Mediterranean Agricultural Sciences 31 (2018 ): 169-173
RIS TY - JOUR T1 - Antalya-Finike yöresi portakal bahçelerinde kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi AU - Filiz ÖKTÜREN ASRİ , Elif Işıl DEMİRTAŞ , Nuri ARI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29136/mediterranean.354826 DO - 10.29136/mediterranean.354826 T2 - Mediterranean Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 173 VL - 31 IS - 2 SN - -2528-9675 M3 - doi: 10.29136/mediterranean.354826 UR - https://doi.org/10.29136/mediterranean.354826 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mediterranean Agricultural Sciences Antalya-Finike yöresi portakal bahçelerinde kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi %A Filiz ÖKTÜREN ASRİ , Elif Işıl DEMİRTAŞ , Nuri ARI %T Antalya-Finike yöresi portakal bahçelerinde kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi %D 2018 %J Mediterranean Agricultural Sciences %P -2528-9675 %V 31 %N 2 %R doi: 10.29136/mediterranean.354826 %U 10.29136/mediterranean.354826
ISNAD ÖKTÜREN ASRİ, Filiz , DEMİRTAŞ, Elif Işıl , ARI, Nuri . "Antalya-Finike yöresi portakal bahçelerinde kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi". Mediterranean Agricultural Sciences 31 / 2 (August 2018): 169-173 . https://doi.org/10.29136/mediterranean.354826
AMA ÖKTÜREN ASRİ F , DEMİRTAŞ E , ARI N . Antalya-Finike yöresi portakal bahçelerinde kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences. 2018; 31(2): 169-173.
Vancouver ÖKTÜREN ASRİ F , DEMİRTAŞ E , ARI N . Antalya-Finike yöresi portakal bahçelerinde kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences. 2018; 31(2): 173-169.