Year 2018, Volume 31 , Issue 3, Pages 255 - 259 2018-12-03

SWOT analysis of small ruminants production in West Bank-Palestine
Filistin Batı Şeria’da küçükbaş hayvan üretiminin SWOT analizi

Yahya ISTAITIH [1] , Makbule Nisa MENCET YELBOĞA [2]


Small ruminant production is important but neglected resource, with multiple goals in West Bank-Palestine. This study aimed to develop the best strategies by exploiting the small ruminant sector opportunities and strengths while neutralizing its threats and avoiding its weaknesses in different production systems through different agro-ecological zones. To minimize the constraints and enhance the development of the small ruminants sub-sector in Palestine, strategies were suggested by using SWOT analysis. Analyzing the strengths and weaknesses of internal factors regarding its connection to resources, capabilities, core competencies and this sector’s external factors’ opportunities and threats are important not only to enhance the small ruminants’ keepers living conditions but also to ameliorate this region’s economy. The study was conducted at the Al-thaheryia and Facuoa sites. Subsequently, random sampling was done at the identified sites to select the small ruminant rearers who participated in the survey, 170 randomly selected small ruminant rearers targeted, 125 from Al-thaheryia and 45 from Facuoa, using the structured interview schedule. The study results point out that improved small ruminant production could be achieved by creating and enabling an environment that alleviates these constraints.


Küçükbaş hayvan üretimi, Batı Şeria-Filistin'de birden fazla hedefe sahip önemli fakat ihmal edilen kaynaktır. Bu çalışma, küçükbaş hayvan sektörünün, farklı tarım-ekolojik bölgelerinde ve farklı üretim sistemlerinde görülen tehditleri etkisiz hale getirirken ve karşılaşılan zayıflıklardan kaçınırken, sektörünün fırsatlarından ve güçlü yanlarından faydalanarak en iyi stratejileri geliştirmeyi amaçlamıştır. Kısıtlamaları en aza indirmek ve Filistin'deki küçükbaş hayvan alt sektörün gelişimini arttırmak için SWOT analizi kullanılarak stratejiler önerilmiştir. Ekonomik ve doğal kaynaklarla bağlantısı ile ilgili içsel faktörlerin güçlü ve zayıf yanlarının incelenmesi, sektörün üretim olanaklarının, temel rekabet gücünün ve bu sektörün dış faktörlerine ait fırsat ve tehditlerin analiz edilmesi, sadece küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin yaşam koşullarını geliştirmek için değil, aynı zamanda bu bölgenin ekonomisini iyileştirmek için de önemlidir. Çalışma Al-thaheryia ve Facuoa bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, araştırmaya katılan küçükbaş hayvan yetiştiricilerini seçmek için belirlenen bölgelerde rastgele örnekleme yapılmış, 125 Al-thaheryia ve 45 Facuoa bölgesinden olmak üzere rastgele seçilen 170 yetiştirici, yapılandırılmış görüşme programı kullanılarak hedeflenmiştir. Araştırma sonuçları, bu kısıtlamaları hafifleten bir ortam yaratarak ve geliştirerek küçükbaş hayvan üretiminin geliştirilebileceğine işaret etmektedir.

  • Aktan CC (1999) 2000’li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri (2) Stratejik Yönetim, TÜGİAD Yayını, İstanbul.
  • Friend G, Zehle S (2009) Guide to Business Planning. 2nd Edition, Bloomberg Press.
  • MOA (2013) National agriculture sector strategy. Ministry Of Agriculture, Palestine.
  • MOA (2014) National agriculture sector strategy. Ministry Of Agriculture, Palestine.
  • PCBS (2012) Agricultural Statistic 2011 - 2012. Palestine Central Bureau Statistic, Ramallah, Palestine.
  • PCBS (2013) Agricultural Statistic 2012 - 2013. Palestine Central Bureau Statistic, Ramallah, Palestine.
  • Rajasekaran N (2009) “Non-Governmental Development Organizations in India: A SWOT Analysis”, The Icfai University Journal of Managerial Economics 2: 50-69.
  • Sav O (2014) Türkiye’de Sebze Tohumu Dış Ticaretine Yönelik İzlenen Politikaların Etkilerinin Swot ve Sor Analizi İle İncelenmesi: Antalya İli Örneği. PhD Thesis, Science Science Institute, Mediterranean University, Antalya
  • Sav O, Sayin C (2015) “Sebze Tohumculuk Sektörünün SWOT Analizi ile İncelenmesi: Antalya İli Örneği”, Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, Cilt1, Sayı1, Ankara.
Primary Language en
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Yahya ISTAITIH
Institution: Palestine Technical University
Country: Israel


Orcid: 0000-0002-4692-9232
Author: Makbule Nisa MENCET YELBOĞA (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 3, 2018

Bibtex @research article { mediterranean434272, journal = {Mediterranean Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2528-9675}, address = {Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, 07058 Kampüs ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2018}, volume = {31}, pages = {255 - 259}, doi = {10.29136/mediterranean.434272}, title = {SWOT analysis of small ruminants production in West Bank-Palestine}, key = {cite}, author = {Istaıtıh, Yahya and Mencet Yelboğa, Makbule Nisa} }
APA Istaıtıh, Y , Mencet Yelboğa, M . (2018). SWOT analysis of small ruminants production in West Bank-Palestine. Mediterranean Agricultural Sciences , 31 (3) , 255-259 . DOI: 10.29136/mediterranean.434272
MLA Istaıtıh, Y , Mencet Yelboğa, M . "SWOT analysis of small ruminants production in West Bank-Palestine". Mediterranean Agricultural Sciences 31 (2018 ): 255-259 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mediterranean/issue/38620/434272>
Chicago Istaıtıh, Y , Mencet Yelboğa, M . "SWOT analysis of small ruminants production in West Bank-Palestine". Mediterranean Agricultural Sciences 31 (2018 ): 255-259
RIS TY - JOUR T1 - SWOT analysis of small ruminants production in West Bank-Palestine AU - Yahya Istaıtıh , Makbule Nisa Mencet Yelboğa Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29136/mediterranean.434272 DO - 10.29136/mediterranean.434272 T2 - Mediterranean Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 259 VL - 31 IS - 3 SN - -2528-9675 M3 - doi: 10.29136/mediterranean.434272 UR - https://doi.org/10.29136/mediterranean.434272 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mediterranean Agricultural Sciences SWOT analysis of small ruminants production in West Bank-Palestine %A Yahya Istaıtıh , Makbule Nisa Mencet Yelboğa %T SWOT analysis of small ruminants production in West Bank-Palestine %D 2018 %J Mediterranean Agricultural Sciences %P -2528-9675 %V 31 %N 3 %R doi: 10.29136/mediterranean.434272 %U 10.29136/mediterranean.434272
ISNAD Istaıtıh, Yahya , Mencet Yelboğa, Makbule Nisa . "SWOT analysis of small ruminants production in West Bank-Palestine". Mediterranean Agricultural Sciences 31 / 3 (December 2018): 255-259 . https://doi.org/10.29136/mediterranean.434272
AMA Istaıtıh Y , Mencet Yelboğa M . SWOT analysis of small ruminants production in West Bank-Palestine. Mediterranean Agricultural Sciences. 2018; 31(3): 255-259.
Vancouver Istaıtıh Y , Mencet Yelboğa M . SWOT analysis of small ruminants production in West Bank-Palestine. Mediterranean Agricultural Sciences. 2018; 31(3): 259-255.