Year 2018, Volume 31 , Issue 3, Pages 261 - 267 2018-12-03

Antalya ili seracılık işletmelerinde vergilendirme algısının vergilendirilme düzey ve usulü ile kar etkinsizliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Effects of perceptions on taxation on the taxes born and profit inefficiency: Antalya greenhouse sample

Makbule Nisa MENCET YELBOĞA [1] , Cengiz SAYIN [2] , Rahmiye Figen CEYLAN [3] , Meral ÖZALP [4] , Eda İLBASMIŞ [5] , Oya SAV [6]


Türk tarımının vergilendirilmesi hem kayıt oranlarının düşüklüğü hem de beyan eksikliği nedeniyle maliye politikalarının etkinliğinin tesisi için önemlidir. Vergilendirme düzeyleri kadar, tarımsal üretimde yer alan aktörlerin vergilendirme sistemine güvenleri ve vergi ödemenin kârlarına olumsuz yansımayacağına ikna olmaları, sistemin işlerliğinin sağlanması açısından önemlidir. Bu çalışmada, tarım sektöründe kayıtlılığın en yüksek olduğu seracılık faaliyetlerinde vergilendirme sistemi ile ilgili bilgi eksikliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, üreticilerin sistem ve kendi yeterlilikleri ile ilgili görüşlerinin üstlendikleri vergi yükü, vergilendirme şekilleri ve kayıtlılık durumları ile kâr etkinsizlikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Buna bağlı olarak, 2015 yılında Antalya’da 281 üreticiden elde edilen verilerle sistem ilişkileri ve üretici değerlendirmeleri hem pozitif hem de negatif açıdan ilişkilendirilmiştir. Yapılan doğrusal ilişki ve bağımlılık analizlerinin ardından, üreticilerin kayıtlılık artışı ve sisteme güveninin artışı için ek bilgilendirmeye ihtiyaçlarının olduğu ve kâr etkinsizliğinin azalması için de bu bilgi eksiklerinin kapatılması gerekliliği anlaşılmıştır.

Taxation of Turkish agriculture is important for maintaining efficiency of fiscal policies due to both low record-keeping and lack of declaration. Trust of the actors involved in agricultural production on the taxation system and their conviction about tax-payment would not lead to profit losses are also important for operation of the system as well as the level of taxes. It was intended to determine information deficiencies on taxation system in greenhouse activities, in which the maximum registration rate in agriculture sector exists. Accordingly, relationships between producers’ views on the system and their own sufficiency and the taxes they bear, taxation forms, registration status and profit inefficiencies were analysed. Therefore, system relationships and producer valuations were related both in positive and negative aspects with the data withdrawn from 281 producers in Antalya in 2015. Following linear correlation and dependency analyses, it was understood that producers need additional information for increased registration and system trust and it was essential to meet these information gaps in order to reduce profit inefficiencies.

 • Ali F, Parikh A, Shah MK (1994) Measurement of Profit Efficiency Using Behavioural and Stochastic Differences in Frontier Approaches. Applied Economics 26(2): 181-88.
 • Battese GE, Cora GS (1977) Estimation of a Production Frontier Model: With Application to the Pastoral Zone of Eastern Australia, Australian Journal of Agricultural Economics 21: 169-179.
 • Battese GE, Coelli TJ (1995) A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data, Empirical Economics 20: 325-332.
 • Blyth SJ (1994) Karl Pearson and the correlation curve. International Statistical Review/ Revue Internationale de Statistique 62(3): 393-403.
 • GVK 1960 Gelir Vergisi Kanunu. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf. Erişim 26 Ocak 2016.
 • Kader GD, Franklin CA (2008) Data analysis and probability. The Mathematics Teacher 102(4): 292-299.
 • Karafillis C, Papanagiotou E (2009)Innovation and Profit Efficiency in Organic Farming. World Journal of Agricultural Sciences. 5(1): 74-82.
 • Kılıç S (2012) Interpretation of Correlation Analysis Results. Journal of Mood Disorders 2012-2(4): 191-193. doi: 10.5455/jmood.20121209012824.
 • Kolawole O (2006) Determınants of profıt effcıency among small scale rıce farmers ın nıgerıa: a profıt functıon approach. International Ass ociation of Agricultural Economists Conference, Gold Coast, Australia, August 12-18, 2006.
 • Kumbhakar C, Lovell CAK (2000) Stochastic Frontier Analysis. Cambridge University Press. ISBN: 0-521-48184-8.
 • Kurtuluş K (1998) Pazarlama Araştırmaları – Marketing Research. Avciol BasimYayin Genisletilmis Altinci Baski, Istanbul.
 • Lau LJ, Yotopoulos PA(1971) A Test for Relative Efficiency and Application to Indian Agriculture. The American Economic Review, Vol. 61(1): 94-109.
 • Likert R (1967) The Method of Constructing an Attitude Scale. Readings in Attitude Theory and Measurements John Wiley and Sons Inc. New York, pp. 90-95.
 • Moore D, McCabe G (2003) Introduction to the Practice of Statistics. 4th ed. W. H. Freeman and Company.
 • Pearson K (1920) Notes on the history of correlation. Biometrika 13: 25-45.
 • Rachmina D, Daryanto A, Tambunan M, Budiman HD (2014) Impact of infrastructure on profit efficiency of vegetable farming in West Java, Indonesia: Stochastic frontier approach. Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences. 20(1): 77-92.
 • Sadoulet E, Janvry A (1995) Quantitative Development Policy Analysis. Baltimore. The Johns Hopkins University Press.
 • Yıldız AM (2015) Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi. TÜRMOB-TESMER, Ankara, Nisan 2015. http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/kurumvergisirehber.htm. Erişim 10 Şubat 2016.
Primary Language tr
Subjects Science, Agricultural, Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Makbule Nisa MENCET YELBOĞA (Primary Author)
Institution: AKDENIZ UNIVERSITY
Country: Turkey


Author: Cengiz SAYIN

Author: Rahmiye Figen CEYLAN

Author: Meral ÖZALP

Author: Eda İLBASMIŞ

Author: Oya SAV

Dates

Publication Date : December 3, 2018

Bibtex @research article { mediterranean450100, journal = {Mediterranean Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2528-9675}, address = {Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, 07058 Kampüs ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2018}, volume = {31}, pages = {261 - 267}, doi = {10.29136/mediterranean.450100}, title = {Antalya ili seracılık işletmelerinde vergilendirme algısının vergilendirilme düzey ve usulü ile kar etkinsizliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi}, key = {cite}, author = {Mencet Yelboğa, Makbule Nisa and Sayın, Cengiz and Ceylan, Rahmiye Figen and Özalp, Meral and İlbasmış, Eda and Sav, Oya} }
APA Mencet Yelboğa, M , Sayın, C , Ceylan, R , Özalp, M , İlbasmış, E , Sav, O . (2018). Antalya ili seracılık işletmelerinde vergilendirme algısının vergilendirilme düzey ve usulü ile kar etkinsizliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi . Mediterranean Agricultural Sciences , 31 (3) , 261-267 . DOI: 10.29136/mediterranean.450100
MLA Mencet Yelboğa, M , Sayın, C , Ceylan, R , Özalp, M , İlbasmış, E , Sav, O . "Antalya ili seracılık işletmelerinde vergilendirme algısının vergilendirilme düzey ve usulü ile kar etkinsizliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi" . Mediterranean Agricultural Sciences 31 (2018 ): 261-267 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mediterranean/issue/38620/450100>
Chicago Mencet Yelboğa, M , Sayın, C , Ceylan, R , Özalp, M , İlbasmış, E , Sav, O . "Antalya ili seracılık işletmelerinde vergilendirme algısının vergilendirilme düzey ve usulü ile kar etkinsizliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi". Mediterranean Agricultural Sciences 31 (2018 ): 261-267
RIS TY - JOUR T1 - Antalya ili seracılık işletmelerinde vergilendirme algısının vergilendirilme düzey ve usulü ile kar etkinsizliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi AU - Makbule Nisa Mencet Yelboğa , Cengiz Sayın , Rahmiye Figen Ceylan , Meral Özalp , Eda İlbasmış , Oya Sav Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29136/mediterranean.450100 DO - 10.29136/mediterranean.450100 T2 - Mediterranean Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 261 EP - 267 VL - 31 IS - 3 SN - -2528-9675 M3 - doi: 10.29136/mediterranean.450100 UR - https://doi.org/10.29136/mediterranean.450100 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mediterranean Agricultural Sciences Antalya ili seracılık işletmelerinde vergilendirme algısının vergilendirilme düzey ve usulü ile kar etkinsizliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi %A Makbule Nisa Mencet Yelboğa , Cengiz Sayın , Rahmiye Figen Ceylan , Meral Özalp , Eda İlbasmış , Oya Sav %T Antalya ili seracılık işletmelerinde vergilendirme algısının vergilendirilme düzey ve usulü ile kar etkinsizliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi %D 2018 %J Mediterranean Agricultural Sciences %P -2528-9675 %V 31 %N 3 %R doi: 10.29136/mediterranean.450100 %U 10.29136/mediterranean.450100
ISNAD Mencet Yelboğa, Makbule Nisa , Sayın, Cengiz , Ceylan, Rahmiye Figen , Özalp, Meral , İlbasmış, Eda , Sav, Oya . "Antalya ili seracılık işletmelerinde vergilendirme algısının vergilendirilme düzey ve usulü ile kar etkinsizliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi". Mediterranean Agricultural Sciences 31 / 3 (December 2018): 261-267 . https://doi.org/10.29136/mediterranean.450100
AMA Mencet Yelboğa M , Sayın C , Ceylan R , Özalp M , İlbasmış E , Sav O . Antalya ili seracılık işletmelerinde vergilendirme algısının vergilendirilme düzey ve usulü ile kar etkinsizliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences. 2018; 31(3): 261-267.
Vancouver Mencet Yelboğa M , Sayın C , Ceylan R , Özalp M , İlbasmış E , Sav O . Antalya ili seracılık işletmelerinde vergilendirme algısının vergilendirilme düzey ve usulü ile kar etkinsizliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences. 2018; 31(3): 261-267.