Year 2019, Volume 32 , Issue , Pages 85 - 90 2019-05-24

The effects of soilless and conventional growing conditions on citrus nursery plant development
Topraksız ve konvansiyonel koşulların turunçgillerde fidan gelişimi üzerine etkileri

Duygu MIŞRAKLI [1] , Zeynep ÜNAL [2] , Nafiye ADAK [3] , Özer ÇALIŞ [4] , İlhami TOZLU [5]


As a microbial fertilizer, provided by Department of Genetics and Bioengineering, Yeditepe University, three different formula “root promoter + baktobost np + baktogrop” were applied to experimented plants. Measurements included; rootstock and scion diameters, shoot length, chlorophyll and leaf area indexes, root mycorrhizal and bacterial infection ratio (%) and number of spores and bacteria in rhizosphere. The results showed that while mycorrhiza and microbial fertilizers had no effect on rootstock and scion diameters and shoot length, mycorrhizae had influence on chlorophyll and leaf area indexes. The effects of different Mycorrhiza species and microbial fertilizers to nursery plant performances of Meyer lemon plants grafted on sour orange rootstock were investigated. Air pruning technique was applied to roots to produce soil born pests free nursery plants. Ferti-irrigation with specially formulated soilless nutrient solution was applied to air pruning suitable pots to produce plants that are free from root circling, vigorous and can compete with well-developed conventional nursery plants that have soil penetrated roots. The study was conducted in a greenhouse that belongs to Akdeniz University Agricultural Faculty and that had light intensity between 303.00-1988.85 lx during April to November of 2017. The research was conducted with three replications each of which had five plants. Growing media was the 3:1 mixture of peat moss and pumice. Experimented Mycorrhiza mixture was consist of Glomus spp.: G. mosseae, G. etunicatium, G. clarium, G. intraradices, G. caledonium, G. macrocarpium, G. margarita, G. fasciculatum species. The dose of mycorrhiza mixture was 500 spores/plant (50 g of mycorrhiza).

Turunç anacı üzerine aşılanmış Meyer limonlarında farklı Mikoriza ve Mikrobiyal Gübre türlerinin fidan büyümesine olan etkileri incelenmiştir. Toprak kökenli hastalık ve zararlılardan ari turunçgil fidanı üretmek için fidanlarda hava budaması uygulaması yapılmıştır. Hava budaması uygulaması yapılmış fidanlarda özel olarak formüle edilmiş topraksız bitki besleme uygulamaları yapılarak, güçlü, kök kıvrılması olmayan ve kökü toprağa geçmiş fidanlarla rekabet edebilecek fidan üretiminin yapılması amaçlanmıştır. Araştırma Nisan-Kasım 2017 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde ışık miktarının 303.00 ile 1988.85 lüks arasında ölçüldüğü seralarda yürütülmüştür. Deneme 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 5 fidan olacak şekilde kurulmuştur. Denemede fidanlar 3:1 oranında torf ve pomza ortamı içeren tüplere şaşırtılmıştır. Araştırmada dönemlere göre değişmekle birlikte, 6.5-7.5 meq l-1 NO3,ֿ 1-1.5 /l H2 PO4,ֿ 2-3.5 meq l-1 SO4--, 1.0 meq l-1 NH4+, 3.25-3.75 meq l-1 K+, 3-5.5 meq l-1 Ca++, 1.25-2.0 meq l-1 Mg++ topraksız bitki besleme formülasyonu olarak kullanılmıştır. Mikoriza karışımı olarak Glomus spp.: G. mosseae, G. etunicatium, G. clarium, G. intraradices, G. caledonium, G. macrocarpium, G. margarita, G. fasciculatum türlerinin 500 spor/bitki dozlarına karşılık gelecek şekilde bitki başına 50 g mikoriza karışımı harç uygulanmıştır. Mikrobiyal gübre olarak Yeditepe Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümünden temin edilen “köklendirici + baktobost np + baktogrop” olmak üzere üç faklı formülasyonu karıştırılarak (150 cc bitki-1) köklere muamele edilmiştir. Ayrıca mikoriza uygulanmış bitkilere bakteriyel gübre uygulaması da yapılarak her iki karışımın birlikte uygulandığındaki etkileri de araştırılmıştır. Araştırmada; sürgün boyu, anaç-kalem çapı, yaprak alanı, kök bölgesinde mikoriza sayımı (adet), mikorizal kök enfeksiyon oranı (%), topraktaki toplam bakteri sayısı ile kök enfeksiyonlarının belirlenmesi çalışılacak parametreler olarak planlanmıştır. Sonuçlar mikoriza ve mikrobiyal gübre uygulamalarının anaç ve kalem çapı ile bitki büyümesi üzerine etkili olmadığını ancak klorofil ve yaprak alan indeksleri üzerine etkili olduğunu göstermiştir.
 • Anonim (2016) Yaş meyve sebze ihracatçıları birliği değerlendirme raporu. 2014-2015 Ocak-Aralık. [http://www.akib.org.tr/files/downloads/arastirmaraporlari/ysm/yms-degerlendirme-raporu-Ocak-Aralik-2015.pdf].
 • Cavagnaro TR, Jackson EL, Six J, Ferris H, Goyal S, Asami D, Scow KM (2006) Arbuscular mycorrhizas, microbial communities, nutrient availability, and soil aggregates in organic tomato production. Plant and Soil 282: 209–225.
 • Çağlar S, Sütyemez M, Bayazit S (2004) Seçilmiş Bazı Ceviz (Juglans regia) Tiplerinin Stoma Yoğunlukları. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 17(2): 169-174.
 • Çakmakçı R (2005) Bitki gelişimini teşvik eden rizobakterilerin tarımda kullanımı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 36(1): 97-1007.
 • Davies FS, Albrigo LG (1994) Rootstocks. In: Athern J. Rees. A. (Eds.), Citrus, CAB International, Wallingford, UK, pp. 254.
 • FAO (2017) Statistical Yearbook of the Food And Agricultural Organization for the United Nations. (http://faostat.fao.org).
 • FAO (2018) Statistical Yearbook of the Food And Agricultural Organization for the United Nations. (http://faostat.fao.org).
 • Furlani PR, Zanetti M, Bataglia OC (2009) Citrus Nursery Production In Soilless Culture. Acta Hort. (ISHS) 843: 255-260.
 • Güneş A, Turan M, Şahin F, Haliloğlu K (2009) Organik tarımda biyogübrelerin kullanımı. http://docplayer.biz.tr/20773345-Organik-tarimda-biyogubrelerin-kullanimi-adem-gunes-1-metin-turan-1-fikrettin-sahin-2-kamil-haliloglu-3.html. Erişim 27 Şubat 2017.
 • Hetrick BAD, Wilson GWT (1989) Suppression of Mycorrhizal Fungus Spore Germination in Non-Sterile Soil: Relationship to Mycorrhizal Growth Response in Big Bluestem. Mycologia 81(3): 382-390.
 • Kahlke CJ, Watson JW, Gracia NS, Skaria M, John DG (2005) The Texas citrus budwood certification program. International Organization of Citrus Virologists Conference Proceedings (1957-2010), 16(16). Retrieved from https://escholarship.org/uc/item/98d6c077.
 • Menge JA, Johnson ELV, Platt RG (1978) Mycorrhizal Dependency of Several Citrus Cultivars Under Three Nutrient Regimes. New Phytol. 81: 553-559.
 • Mışraklı D (2018) Topraksız Koşullarda Yetiştirilen Meyer Limonunda Farklı Besleme Kombinasyonlarının Fidan Kalitesi Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Nunes MD, Soares ACF, Soares WD, Ledo CAD (2006) Natural Mycorrhizal Colonization of Citrus Rootstocks Under Field Conditions. Pesquısa Agropecuarıa Brasıleıra 41(3): 525-528.
 • Ortaş I, Ortakçı D, Kaya Z (2002a) Various Mycorrhizal Fungi Propagated on Different Hosts Have Different Effect on Citrus Growth and Nutrient Uptake. Communications in Soil Science and Plant Analysis 33(1&2): 259-272.
 • Ortaş I, Ortakçı D, Kaya Z, Çınar A, Önelge N (2002b) Mycorrhizal Dependency of Sour Orange (Citrus Aurantium L.) In Term of Phosphorus and Zinc Nutrition by Different Levels of Phosphorus and Zinc Application. Journal of Plant Nutrition 25(6): 1263–1279.
 • Phillips JM, Hayman DS (1970) Improved Procedures for Clearing Roots and Staining parasitic and Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal Fungi for Rapid Assessment of Infection. Transactions of the British Mycological Society 55: 157-160.
 • Pozo MJ, Azcon-Aguilar C (2007) Unravelling mycorrhiza-induced resistance. Current Opinion in Plant Biology 10: 393–398, pp. 453-469.
 • Saygılı H, Şahin F, Aysan Y (2006) Fitobakteriyoloji. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, Türkiye, s. 530.
 • Sıddıqui ZA (2006) Prospective biocontrol agents of plant pathogens. PGPR.
 • Singh B, Singh Y, Ladha JK, Bronson KF, Balasubramanian B, Singh J, Khind JS (2001) Chlorophyll Meter– and Leaf Color Chart–Based Nitrogen Management for Rice and Wheat in Northwestern India. Agron. J. 94: 821–829.
 • Schumann AA, Rogers M, Brlansky R, Grosser J, Gmitter F, Vashisth T (2015) Advanced Citrus Production Systems (ACPS). Field Day Handout. October 29, University of Florida, IFAS, Citrus Research and Education Center Lake Alfred, Florida.
 • Yılmaz E (2005) Topraksız Ortama Arbusküler Mikoriza Aşılamanın Patlıcan (Solanum Melongena L.) Yetiştiriciliği Üzerine Etkileri. Doktora Tezi, s. 204.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-5410-6607
Author: Duygu MIŞRAKLI
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9296-483X
Author: Zeynep ÜNAL
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0853-6972
Author: Nafiye ADAK
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7219-1219
Author: Özer ÇALIŞ
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2005-6074
Author: İlhami TOZLU (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Supporting Institution Akdeniz Üniversitesi BAP
Project Number FYL-2018-3238
Dates

Publication Date : May 24, 2019

Bibtex @research article { mediterranean560016, journal = {Mediterranean Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2528-9675}, address = {Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, 07058 Kampüs ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2019}, volume = {32}, pages = {85 - 90}, doi = {10.29136/mediterranean.560016}, title = {Topraksız ve konvansiyonel koşulların turunçgillerde fidan gelişimi üzerine etkileri}, key = {cite}, author = {Mışraklı, Duygu and Ünal, Zeynep and Adak, Nafiye and Çalış, Özer and Tozlu, İlhami} }
APA Mışraklı, D , Ünal, Z , Adak, N , Çalış, Ö , Tozlu, İ . (2019). Topraksız ve konvansiyonel koşulların turunçgillerde fidan gelişimi üzerine etkileri . Mediterranean Agricultural Sciences , 32 () , 85-90 . DOI: 10.29136/mediterranean.560016
MLA Mışraklı, D , Ünal, Z , Adak, N , Çalış, Ö , Tozlu, İ . "Topraksız ve konvansiyonel koşulların turunçgillerde fidan gelişimi üzerine etkileri" . Mediterranean Agricultural Sciences 32 (2019 ): 85-90 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mediterranean/issue/45345/560016>
Chicago Mışraklı, D , Ünal, Z , Adak, N , Çalış, Ö , Tozlu, İ . "Topraksız ve konvansiyonel koşulların turunçgillerde fidan gelişimi üzerine etkileri". Mediterranean Agricultural Sciences 32 (2019 ): 85-90
RIS TY - JOUR T1 - Topraksız ve konvansiyonel koşulların turunçgillerde fidan gelişimi üzerine etkileri AU - Duygu Mışraklı , Zeynep Ünal , Nafiye Adak , Özer Çalış , İlhami Tozlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29136/mediterranean.560016 DO - 10.29136/mediterranean.560016 T2 - Mediterranean Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 90 VL - 32 IS - SN - -2528-9675 M3 - doi: 10.29136/mediterranean.560016 UR - https://doi.org/10.29136/mediterranean.560016 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mediterranean Agricultural Sciences Topraksız ve konvansiyonel koşulların turunçgillerde fidan gelişimi üzerine etkileri %A Duygu Mışraklı , Zeynep Ünal , Nafiye Adak , Özer Çalış , İlhami Tozlu %T Topraksız ve konvansiyonel koşulların turunçgillerde fidan gelişimi üzerine etkileri %D 2019 %J Mediterranean Agricultural Sciences %P -2528-9675 %V 32 %N %R doi: 10.29136/mediterranean.560016 %U 10.29136/mediterranean.560016
ISNAD Mışraklı, Duygu , Ünal, Zeynep , Adak, Nafiye , Çalış, Özer , Tozlu, İlhami . "Topraksız ve konvansiyonel koşulların turunçgillerde fidan gelişimi üzerine etkileri". Mediterranean Agricultural Sciences 32 / (May 2019): 85-90 . https://doi.org/10.29136/mediterranean.560016
AMA Mışraklı D , Ünal Z , Adak N , Çalış Ö , Tozlu İ . Topraksız ve konvansiyonel koşulların turunçgillerde fidan gelişimi üzerine etkileri. Mediterranean Agricultural Sciences. 2019; 32: 85-90.
Vancouver Mışraklı D , Ünal Z , Adak N , Çalış Ö , Tozlu İ . Topraksız ve konvansiyonel koşulların turunçgillerde fidan gelişimi üzerine etkileri. Mediterranean Agricultural Sciences. 2019; 32: 85-90.