PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma

Year 2008, Volume 4, Issue 2, 19.12.2013

Abstract

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumları ile bu tutumların, sosyo-kültürel özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı
belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma grubunu, 2002-2003 Öğretim Yılında, H.Ü. Sınıf Öğretmenliği
Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 468 kız, 124 erkek, toplam 592 öğretmen adayı oluşturmuştur.
Çalışma sonucunda, adayların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları yüksek (
=43,19)
bulunmuştur. Adaylarda, annelerin % 52’si, babaların % 32’si ilkokul mezunu, annelerin % 78’i ev
kadını, babaların %22’si serbest meslek sahibidir. Adayların % 36’sının aile geliri 250-500 milyon TL
arasındadır. Çalışma sonuçlara göre, adaylarının tutum puanı ortalamaları kız adayların lehine anlamlı
farklılık gösterirken, tercih sıralarına göre farklılık bulunamamıştır. Tutum puanları ortalamaları
arasında annenin eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gözlenmezken, babanın eğitim durumunda
ise farklılığın okur yazar ile okumaz-yazmaz, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunları arasında
okur-yazarın aleyhine olduğu anlaşılmıştı
r. Adayların anne ve babalarının meslekleri ve ailelerin gelir
durumları açısından bakıldığında, tutum puanlarında farklılaşma görülmemiştir.
Anahtar kelimeler: Tutum, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, sosyo-kültürel özellikler ve tutum.

Year 2008, Volume 4, Issue 2, 19.12.2013

Abstract

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

Kevser BAYKARA PEHLİVAN This is me

Publication Date December 19, 2013
Published in Issue Year 2008, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Baykara Pehlivan, K. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17385/181688

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.