PDF EndNote BibTex RIS Cite

Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Öğrencilerin Matematik Dersine ve Eğitsel Bilgisayar Oyunlarına Yönelik Tutumlarına Etkisi

Year 2008, Volume 4, Issue 2, 19.12.2013

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerine yönelik matematik dersinin oran-orantı
konusuyla ilgili eğitsel bilgisayar oyunları geliştirerek, bu oyunların öğrencilerin matematik dersi ve
eğitsel bilgisayar oyunları hakkındaki tutumlarına etkisini incelemektir. Bu amaçla oran-orantı konusu
ile ilgili "Orantılı Tetris" ve "Orantılı Palyaço" isminde iki adet oyun geliştirilmiştir. Öğrencilerin
matematik dersi ve eğitsel bilgisayar oyunları hakkındaki tutumlarını belirlemek için Likert tipi bir
anket kullanılmıştır. Geliştirilen oyunlar ve anket Balıkesir ilindeki iki İlköğretim Okulunda toplam
176 öğrenciye uygulanmıştır. Geliştirilen oyunların, öğrencilerin matematik dersi ve eğitsel bilgisayar
oyunlarıyla ilgili tutumlarında anlamlı bir değişikliğe sebep olup olmadığı t testi ile test edilmiştir.
Öğrencilerin matematik dersi ve eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik tutumları arasında anlamlı bir
ilişkinin olup olmadığı Pearson korelasyon testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin
matematik dersi ve eğitsel bilgisayar oyunlarına olan tutumları pozitif çıkmıştır. Ancak geliştirilen
“Orantılı Tetris” ve “Orantılı Palyaço” oyunlarını oynayan öğrencilerin tutumlarında anlamlı bir
değişim olmadığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Eğitsel bilgisayar oyunları, dijital oyun tabanlı öğrenme, oran orantı, matematik
öğretimi.

Year 2008, Volume 4, Issue 2, 19.12.2013

Abstract

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

Serkan Çankaya & AYŞEN KARAMETE>

Publication Date December 19, 2013
Published in Issue Year 2008, Volume 4, Issue 2

Cite

APA & Ayşen Karamete, S. Ç. (2013). Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Öğrencilerin Matematik Dersine ve Eğitsel Bilgisayar Oyunlarına Yönelik Tutumlarına Etkisi . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17385/181689

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.