PDF EndNote BibTex RIS Cite

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Mersin’de Eğitim

Year 2008, Volume 4, Issue 2, 19.12.2013

Abstract

Osmanlı’da 19.yüzyılda başlayan modernleşme hareketinin önemli alanlarından birisi de
eğitimdir. Bu çalışmada Türkiye’de eğitimin gelişimi ve modernleşmesi, Tanzimat (1839) dönemi
gelişmelerinden başlayarak ele alınmış, Cumhuriyet’in ilk yıllarına dek geçirdiği aşamalar ve
merkezde alınan kararların taşraya yansımaları, Mersin örneği ile beraber incelenmiştir. Araştırmada
Mersin Sancağı’ndaki 1876-1928 yılları arasında Adana Vilayeti Salnâmeleri, Osmanlı ve Türkiye
Cumhuriyeti’ne ait Devlet Salnameleri ve Maarif Salnâmeleri’nde Mersin’de eğitimle ilgili istatistikî
verilere yer verilmiştir. Böylece Mersin’deki eğitime ilişkin Osmanlı’dan Cumhuriyet’in ilk yıllarına
kadar, kentte okullaşma, öğrenci sayısı ve okur yazar oranına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Eğitim, Mersin Sancağı, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi.

Year 2008, Volume 4, Issue 2, 19.12.2013

Abstract

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

İbrahim BOZKURT>

Publication Date December 19, 2013
Published in Issue Year 2008, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Bozkurt, İ. (2013). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Mersin’de Eğitim . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17385/181692

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.