Türkiye’de İngilizce Öğreniminin Yaygınlaşmasının Nedenleri

Emsal Ateş ÖZDEMİR [1]


Bu çalışmanın amacı Türkiye’de İngilizce öğreniminin yaygınlaşmasının sebeplerini
incelemektir. Nedenler İngilizce öğretim yöntemleri ve kullanılan ders kitapları olarak belirtilmiştir.
Bazı yöntemler ve ders kitapları aracılığı ile Türk insanlarına İngilizce’nin hayatın her aşamasında
çok önemli olduğu mesajı verilmektedir. Aslında bunun altında diğer gelişmekte olan ülkelerde
olduğu gibi Türkiye’de de yabancı kitapları satan iki ülkenin, İngiltere ve Amerika’nın maddi
çıkarları yatmaktadır. İngilizce’nin bilgiye ulaşmak ve dünyadaki diğer insanlarla iletişim kurmak için
hayati önem taşıdığı inkar edilemez ancak kişi İngilizce öğrenme nedenleri konusunda bilinçli
olmalıdır.

Primary Language en
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Emsal Ateş ÖZDEMİR

Dates

Publication Date : January 16, 2014

APA ÖZDEMİR, E . (2014). Türkiye’de İngilizce Öğreniminin Yaygınlaşmasının Nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17390/181751