Year 2017, Volume 13 , Issue 1, Pages 228 - 242 2017-04-16

Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geogebra Ortamında Materyal Hazırlama Hakkındaki Görüşleri

Sema ER [1] , Yasemin SAĞLAM KAYA [2]


Teknolojinin en önemli ürünlerinden biri olan bilgisayarların matematik eğitiminde sunduğu imkânlar, matematik öğretiminde kullanılabilen farklı yazılımların geliştirilmesini sağlamıştır. Bu amaç için geliştirilen yazılımlardan biri de Geogebra’dır. Ücretsiz olması, dinamik özellikleri, yaygın kullanımı, kullanıcı dostu ara yüzü gibi birçok özelliği ile Geogebra bu yazılımlar arasında öne çıkmaktadır. Matematik öğretmenlerinin de dinamik yazılımları aktif olarak kullanıp bu ortamlarda materyal tasarlayarak öğrencilerinin matematiği daha etkili ve kolay öğrenmelerine yardımcı olmaları beklenmektedir. Bu çalışmada Geogebra ortamında hazırlanarak matematik derslerinde kullanılmak üzere geliştirilebilecek materyaller hakkında ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının görüşlerini almak ve geleceğe yönelik kullanımları hakkında düşüncelerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Araştırmanın katılımcılarını 2 erkek 9 kadın toplam 11 ortaöğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında öğretmen adaylarına lisans programları haricinde, beş haftalık bir öğretim deneyi uygulanmıştır. Öğretim deneyinin temel amacı öğretmen adaylarının Geogebra ortamı için teknolojik pedagojik alan bilgilerini eşitlemektir.  Öğretim deneyi sonrasında katılımcılar arasından gönüllü olan yedi tanesi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşme kayıtları ve öğretim deneyi sırasında oluşturulan gözlemci notları içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda oluşturulan kodlar üç tema altında toplanmıştır: Geogebra ortamında materyal hazırlamanın avantajları ve dezavantajları, Geogebra ortamında hazırlanan materyallerin kavramsal anlamaya ve motivasyona etkisi ve Geogebra ortamında materyal hazırlamaya uygun konular ve sınıf ortamında kullanımı.
Geogebra, materyal, matematik öğretimi, ortaöğretim matematik öğretmen adayları
 • Baki, A. (2000). Bilgisayar donanımlı ortamda matematik öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19), 186-193.
 • Baltacı, S., Yıldız, A. ve Kösa, T. (2015). Analitik geometri öğretiminde geogebra yazılımının potansiyeli: öğretmen adaylarının görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(3), 483-505.
 • Berger, M. (2011). A framework for examining characteristics of computer-based mathematical tasks, African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 15(2), 3 – 15.
 • Berger, M.(2012). One computer–based mathematical task, different activities. Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2, 59-66. Taipei, Taiwan: PME.
 • Brousseau, G. (1998). Theory of didactical situations in mathematics, Springer.
 • Delice, A. ve Karaaslan, G. (2015). Dinamik geometri yazılımı etkinliklerinin öğrenci performansları bağlamında incelenmesi: analitik düzlemde doğru denklemleri. Eğitim Bilimleri Dergisi, 41(41), 35-57.
 • Diković, L. (2009a). Applications GeoGebra into teaching some topics of mathematics at the college level. Computer Science and Information Systems, 6(2), 191-203.
 • Diković, L. (2009b). Implementing dynamic mathematics resources with GeoGebra at the college level. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 4(3).
 • Güven, B. ve Karataş, İ. (2005). Dinamik geometri yazılımı Cabri ile oluşturmacı öğrenme ortamı tasarımı: Bir model. İlköğretim Online, 4(1), 62-72.
 • Hazzan O., & Goldenberg E.P.(1997). Students’ understanding of the notion of function in dynamic geometry environments, International Journal of Computers for Mathematical Learning, 1, 263-291.
 • Henningsen, M., & Stein, M.K. (1997). Mathematical tasks and student cognition: Classroom-based factors that support and inhibit high-level mathematical thinking and reasoning. Journal for Research in Mathematics Education, 28(5), 524-549.
 • Hohenwarter, M., & Fuchs, K. (2004). Combination of dynamic geometry, algebra and calculus in the software system GeoGebra. In: Proceedings of Computer Algebra Systems and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Teaching Conference.
 • Hohenwarter, M. and Jones, K. (2007). Ways of linking geometry and algebra: the case of Geogebra. Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 27(3), 126-131.
 • Hohenwarter, M., & Preiner, J. (2007). Dynamic mathematics with GeoGebra. Journal of Online Mathematics and its Applications, ID 1448, 7.
 • Hohenwarter, M., Hohenwarter, J., Kreis, Y., & Lavicza, Z. (2008). Teaching and Learning Calculus with Free Dynamic Mathematics Software GeoGebra. Proceeding of International Conference in Mathematics Education 2008, Monterrey, Mexico.
 • Hohenwarter, M., & Hohenwarter, J. (2011). Geogebra resmi kullanım kılavuzu (M. Doğan ve E. Karakırık, Çev.) Ankara: Nobel. (Original work published, 2008).
 • İpek, S. ve Akkuş-İspir, O. (2011). Preservice Elementary Mathematics Teachers’ Geometric and Algebraic Proof Process with Dynamic Geometry Software. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(1), 20-34.
 • Kepçeoğlu, İ. & Yavuz, İ. (2016). Teaching a concept with GeoGebra: Periodicity of trigonometric functions. Educational Research and Reviews, 11(3), 573-581.
 • Kutluca, T. ve Birgin, O. (2007). Doğru denklemi konusunda geliştirilen bilgisayar destekli öğretim materyali hakkında matematik öğretmeni adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 81-97.
 • Kutluca, T. ve Zengin, Y. (2011). Matematik öğretiminde GeoGebra kullanımı hakkında öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 160-172.
 • Mackrell, K., Maschietto, M., & Soury-Lavergne, S. (2013). The interaction between task design and technology design in creating tasks with Cabri Elem. Margolinas, C. (Ed.). Task Design in Mathematics Education. Proceedings of ICMI Study 22 (Vol. 1). Oxford
 • Miles, M.B., & Huberman, M. (1994). Qualitative Data Analysis: An expanded sourcebook (2th Ed.) Tousand Oaks, CA: Sage
 • Mishra, P., & Koehler, M.J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054. National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
 • Neuendorf, K.A. (2002). The content analysis guidebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Önal, N. ve Çakır, H. (2016). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde bilişim teknolojileri kullanimina ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 76-94. DOI: http://dx.doi.org/10.17860/efd.51865.
 • Simon, M.A., & Tzur, R. (2004). Explicating the role of mathematical tasks in conceptual learning: An elaboration of the hypothetical learning trajectory. Mathematical thinking and learning, 6(2), 91-104.
 • Stein, M.K., Grover, B.W., & Henningsen, M. (1996). Building student capacity for mathematical thinking and reasoning: An analysis of mathematical tasks used in reform classrooms. American educational research journal, 33(2), 455-488.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel biraraştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, 7.baskı.
 • Zaslavsky, O., & Sullivan, P. (Eds.). (2011). Constructing knowledge for teaching secondary mathematics: Tasks to enhance prospective and practicing teacher learning (Vol. 6). Springer Science & Business Media.
 • Zbiek, R.M., & Hollebrands, K. (2008). A research-informed view of the process of incorporating mathematics technology into classroom pracice by in-service and prospective teachers. In M. K. Heid & G. W. Blume (Eds.), Research on technology and the teaching and learning of mathematics: Research synthesis (Vol. 1, pp. 287-344). Charlotte, NC: Information Age.
 • Zengin, Y. ve Kutluca, T.(2011). Ortaöğretim matematik dersinde geogebra kullanımı üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, Elazığ- Türkiye.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Sema ER

Author: Yasemin SAĞLAM KAYA

Dates

Publication Date : April 16, 2017

Bibtex @research article { mersinefd305950, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {}, publisher = {Mersin University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {228 - 242}, doi = {10.17860/mersinefd.305950}, title = {Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geogebra Ortamında Materyal Hazırlama Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {ER, Sema and SAĞLAM KAYA, Yasemin} }
APA ER, S , SAĞLAM KAYA, Y . (2017). Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geogebra Ortamında Materyal Hazırlama Hakkındaki Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 228-242 . DOI: 10.17860/mersinefd.305950
MLA ER, S , SAĞLAM KAYA, Y . "Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geogebra Ortamında Materyal Hazırlama Hakkındaki Görüşleri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2017 ): 228-242 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/28622/305950>
Chicago ER, S , SAĞLAM KAYA, Y . "Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geogebra Ortamında Materyal Hazırlama Hakkındaki Görüşleri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2017 ): 228-242
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geogebra Ortamında Materyal Hazırlama Hakkındaki Görüşleri AU - Sema ER , Yasemin SAĞLAM KAYA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.305950 DO - 10.17860/mersinefd.305950 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 228 EP - 242 VL - 13 IS - 1 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.305950 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.305950 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geogebra Ortamında Materyal Hazırlama Hakkındaki Görüşleri %A Sema ER , Yasemin SAĞLAM KAYA %T Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geogebra Ortamında Materyal Hazırlama Hakkındaki Görüşleri %D 2017 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 13 %N 1 %R doi: 10.17860/mersinefd.305950 %U 10.17860/mersinefd.305950
ISNAD ER, Sema , SAĞLAM KAYA, Yasemin . "Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geogebra Ortamında Materyal Hazırlama Hakkındaki Görüşleri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 / 1 (April 2017): 228-242 . https://doi.org/10.17860/mersinefd.305950
AMA ER S , SAĞLAM KAYA Y . Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geogebra Ortamında Materyal Hazırlama Hakkındaki Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 13(1): 228-242.
Vancouver ER S , SAĞLAM KAYA Y . Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geogebra Ortamında Materyal Hazırlama Hakkındaki Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 13(1): 242-228.