Chief Editor

Prof. Dr. Caferi Tayyar ŞAŞMAZ

sagbilderg@mersin.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3923-570X
Institution: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Correspondance

Prof. Dr. Caferi Tayyar ŞAŞMAZ

sagbilderg@mersin.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3923-570X
Institution: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Associate Editors

1. Prof.Dr. Uğur Dal, Mersin University, School of Medicine, Department of Physiology, AD, e-mail: drugurdal@gmail.com, Mersin

2. Prof.Dr. İsmail Ün, Mersin University, School of Medicine, Department of Pharmacology, e-mail: ismo71@hotmail.com, Mersin

Prof. Dr. Uğur DAL

drugurdal@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5951-9147
Institution: MERSIN UNIVERSITY

Prof. Dr. İsmail ÜN

ismo71@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-6442-4185
Institution: Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD.

Section Editors

1.    Prof.Dr. Coşkun Bakar, Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Medicine, Department of Public Health, e-mail:drcbakar@hotmail.com, Çanakkale  

2.    Prof.Dr. Naile Bilgili, Gazi University, Faculty of Health Sciences, Public Health Nursing, e-mail:nailebilgili@hotmail.com, Ankara

3.    Prof.Dr. Uğur Dal, Mersin University, School of Medicine, Department of Physiology, AD, e-mail: drugurdal@gmail.com, Mersin

4.    Prof.Dr. İsmail Ün, Mersin University, School of Medicine, Department of Pharmacology, e-mail: ismo71@hotmail.com, Mersin

5.    Prof.Dr. Mehmet Sami Serin,  Mersin University, Faculty of Pharmacy, Department of Basic Pharmocological Sciences, E-mail: serinmss@yahoo.com,  Mersin

6.   Assoc.Prof.Dr. Lokman Ayaz, Trakya University, Faculty of Pharmacy, Department of Bioclinical, e-mail: lokmanayaz@yahoo.com, Edirne

7.    Assoc.Prof.Dr. Reyhan İrkin, İzmir Demokrasi University, Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, e-mail: reyhan.irkin@idu.edu.tr, İzmir

8.    Assoc.Prof.Dr. Selver Özekici, Sağlık Bilimleri University Ok Meydanı Education and Research Hospital Department of Pathology, e-mail: dr.selver@gmail.com, İstanbul

9.    Assoc.Prof.Dr. Sabahattin Tekingündüz, Mersin University, School of Health, Departmet of Health Facility Management, e-mail: stekingunduz@gmail.com, Mersin

10.  Assoc.Prof.Dr. Gülhan Orekici Temel, Mersin University, School of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, e-mail:gulhan_orekici@hotmail.com, Mersin

11.  Assoc.Prof.Dr. Seda Tezcan Ülger, Mersin University, School of Medicine, Department of Microbiology, e-mail: tezcanseda@yahoo.com, Mersin

12.  Assist.Prof.Dr. Ayşe Seda Ataol, Mersin University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontichs,  e-mail: sedaataol@mersin.edu.tr, Mersin

13.   Assist.Prof.Dr. Nail Can Öztürk, Mersin University, School of Medicine, Department of Anatomy, e-mail: nail.ozturk@mersin.edu.tr, Mersin

14.   Assist.Prof.Dr. Mahmut Ülger, Mersin University, Faculty of Pharmacy, Department of Medical Microbiology, e-mail: mahmutulg@yahoo.com,tr, Mersin

Prof. Dr. Naile BİLGİLİ

nailebilgili@hotmail.com
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Uğur DAL

drugurdal@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5951-9147
Institution: MERSIN UNIVERSITY

Prof. Dr. İsmail ÜN

ismo71@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-6442-4185
Institution: Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD.

Prof. Dr. Mehmet Sami SERİN

serinmss@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-5113-5509
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Lokman AYAZ

lokmanayaz@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-2876-055X
Institution: Trakya Üniversitesi Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya AD, Edirne

Prof. Dr. Reyhan İRKİN

reyhan.irkin@idu.edu.tr
Institution: İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

Assoc. Prof. Dr. Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ

stekingunduz@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2528-9029
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Assoc. Prof. Dr. Gülhan TEMEL

gulhan_orekici@hotmail.com
Institution: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Assoc. Prof. Dr. Seda TEZCAN ÜLGER

tezcanseda@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-0823-3680
Institution: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.

Asst. Prof. Dr. Ayşe Seda ATAOL

sedaataol@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3990-179X
Institution: ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ AD

Asst. Prof. Dr. Nail Can ÖZTÜRK

nail.ozturk@mersin.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9459-2120
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANATOMİ ANABİLİM DALI

Asst. Prof. Dr. Mahmut ÜLGER

mahmutulg@yahoo.com.tr
ORCID: 0000-0001-6649-4195
Institution: Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Assoc. Prof. Dr. Buğra ÖZKAN

bugraozkan@yahoo.com
Institution: MERSIN UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE

Prof. Dr. Beyhan ÖZYURT

beyhanozyurt@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-5377-4593
Institution: manisa celal bayar tıp fakültesi

Yayın Editörü

Asst. Prof. Dr. Sümbüle KÖKSOY VAYISOĞLU

sumbulekoksoy@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3302-037X
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Loyout Editors

1. Asist.Prof.Dr. Nalan Tiftik, Mersin University, School of Medicine, Department of Pharmacology, e-mail: nalantiftik@yahoo.com, Mersin, Turkey

2. Asist.Prof.Dr. Sümbüle Köksoy Vayısoğlu, Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, e-mail: sumbulekoksoy@gmail.com, Mersin, Turkey

Dr. Instructor Ebru YILDIZ

ebruyildiz@mersin.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9327-0653
Institution: Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Dr. Instructor Aslı EKER

aeker25@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-0259-7085
Institution: Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu

Res. Assist. Dr. Sevil GÜNER

sevil.guner@mersin.edu.tr
ORCID: 0000-0003-0711-8960
Institution: Mersin Üniversitesi SYO Ebelik Bölümü