Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 1308-0830 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Mersin Üniversitesi |


ÖNEMLİ HATIRLATMA

Değerli Bilim İnsanları,

Dergimiz Yazar Rehberi 05.10.2020 tarihinden itibaren güncellenmiştir. Lütfen başvurularınızı Yazar Rehberine uygun olarak hazırlayınız. Başvuruda aşağıda belirtilen dosyalar eksiksiz olarak sisteme yüklenmelidir, aksi halde başvurunuz değerlendirme sürecine alınmadan ret edilecektir;

1. Telif Hakkı formu, bütün yazarlar tarafından imzalanmış olarak,
2. Etik Kurul Karar belgesi (Epidemiyolojik çalışmalar için)
3. İntihal raporu,
4. Başlık sayfası,
5. Kör değerlendirme metni (Tek dosya olarak).

Bilimsel ve Dostça kalın...

Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Başeditörü

 

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 1308-0830 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Mersin Üniversitesi |
Kapak Resmi


ÖNEMLİ HATIRLATMA

Değerli Bilim İnsanları,

Dergimiz Yazar Rehberi 05.10.2020 tarihinden itibaren güncellenmiştir. Lütfen başvurularınızı Yazar Rehberine uygun olarak hazırlayınız. Başvuruda aşağıda belirtilen dosyalar eksiksiz olarak sisteme yüklenmelidir, aksi halde başvurunuz değerlendirme sürecine alınmadan ret edilecektir;

1. Telif Hakkı formu, bütün yazarlar tarafından imzalanmış olarak,
2. Etik Kurul Karar belgesi (Epidemiyolojik çalışmalar için)
3. İntihal raporu,
4. Başlık sayfası,
5. Kör değerlendirme metni (Tek dosya olarak).

Bilimsel ve Dostça kalın...

Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Başeditörü

 

Cilt 14 - Sayı 1 - 30 Nis 2021
 1. Total diz protezi olan yaşlı bireylerde uyku ve depresyonun belirlenmesi
  Sayfalar 1 - 13
  Gülçin KAYA, Mualla YILMAZ
 2. Dental ağrı şikâyeti ile Trakya Üniversitesi, diş hekimliği fakültesine başvuran hastaların bilinçsiz antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi
  Sayfalar 14 - 22
  Fatma Gülfeşan ÇANAKÇİ, Burhan Can ÇANAKÇİ
 3. Diyabet tanısı alan bireylerde ayak bakım davranışları ve ilişkili faktörler
  Sayfalar 23 - 34
  Selda ÇELİK, Feride TAŞKIN YILMAZ, Elif BAĞDEMİR, Nevin DİNÇÇAĞ
 4. Türkiye genelinde renal replasman tedavisine ihtiyaç duyacak olan hasta sayısının GM (1,1) ve OGM (1,1) ile tahmin edilmesi
  Sayfalar 35 - 43
  Tezcan ŞAHİN, Saffet OCAK
 5. Kahve ve çay tüketiminin tip 2 diyabet ve insülin direnci olan bireylerdeki etkisinin kesitsel bir çalışma ile değerlendirilmesi
  Sayfalar 44 - 55
  Doğa PEKSEVER, Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR, Reci MESERİ, Yrd. Doç. Dr. M Zeki HAZNEDAROĞLU
 6. Tıp fakültesi öğrencilerinin ağrı ve tedavisi hakkındaki farkındalıklarının ‘hazır bulunuşluk testi’ ile değerlendirilmesi
  Sayfalar 56 - 64
  Şebnem RUMELİ ATICI, Gülçin GAZİOĞLU, Merve KÖK
 7. Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan araştırma görevlilerinin akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi ve yaklaşımları
  Sayfalar 65 - 76
  R. Nalan TİFTİK, Olcay KIROĞLU, Fatih BERKTAŞ, İsmail ÜN, Yusuf KARATAŞ
 8. Kronik viral hepatitli olgularda kombine non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının sıklığı ve önemi
  Sayfalar 77 - 86
  Ferah TUNCEL, Aslıhan ALPASLAN DUMAN
 9. Os sacrum’un facies dorsalis’inin morfolojik incelenmesi
  Sayfalar 87 - 95
  Özlem ELVAN, Alev BOBUS ÖRS, Deniz UZMANSEL
 10. Tip 2 Diabetes Mellitus’ lu hastalarda serum ve i̇drar galektin-3 düzeyi ile mikroalbuminüri arasındaki i̇lişkinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 96 - 104
  Canan ERSOY, Özge KURMUŞ, Ceyla DEĞERTEKİN, Ayşe BİLGİHAN
 11. Etkili değişkenlerin cezalı regresyon yöntemleri ile belirlenmesi: Diyabet veri kümesi üzerine bir uygulama
  Sayfalar 105 - 112
  Didem DERİCİ YILDIRIM, Ali Türker ÇİFTÇİ
 12. COVID-19 Pandemi sürecinde kaderciliğin etkisi ve salgın tedbirlerine uyum özellikleri: Vaka-kontrol çalışması
  Sayfalar 113 - 124
  Emine ÖNCÜ, Handan ALTUNKAN, Sümbüle KÖKSOY VAYISOĞLU, Merih AYAZ
 13. CAD/CAM hibrit seramik kron restorasyonlarının kazıma ve mekanik bitim-parlatma işlemi sonrası yüzey pürüzlülüklerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 125 - 132
  Ece İrem OĞUZ
 14. İzolasyon ve karantinanın ruh sağlığı üzerine etkileri
  Sayfalar 133 - 145
  Eda ASLAN, Seda TÜRKİLİ
 15. Ağır metal maruziyetinde disbiyozis ve probiyotikler
  Sayfalar 146 - 158
  Kevser BAŞOĞLU, Aylin AYAZ
 16. Stiff Person sendromlu hastanın Gordon’un fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli doğrultusunda öz etkililik-yeterlilik durumunun incelenmesi-olgu sunumu
  Sayfalar 159 - 171
  Berna KURT, Sevgisun KAPUCU
 17. Az bilinen bir konu ‘Ortoreksiya Nervoza’: Bir olgu sunumu
  Sayfalar 172 - 175
  Cicek HOCAOGLU
Dizinler