Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1308-0830 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Mersin Üniversitesi |


ÖNEMLİ HATIRLATMA

Değerli Bilim İnsanları,

ULAKBİM TR dizin tarafından 2017 yılı ortasında dergi editörlerine yapılan bildirimde, 2018 yılından itibaren yazarların dergilere yayın gönderirken ORCID (Open Researcher Contributor ID) numaralarını da girmeleri gerekmektedir. Bu nedenle Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisine yayın gönderirken yazarların ORCID numaralarını girmelerini önemle rica ederiz.

Kullandığımız sistem gereği, yazarlara ait bu numaralar girilmeden sisteme yazı yüklemesi tamamlanamayacaktır!!

ORCID http://orcid.org adresinden bireysel başvuru ile ücretsiz olarak alınabilmektedir.


Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Başeditörü

****************************************************************************************************

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Multidisipliner hakemli bir bilimsel yayındır. Dergide Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, İlk ve Acil Yardım, Sporcu Sağlığı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler ve Psikoloji alanlarında bilimsel yazılar yayımlanmaktadır. Amacımız sağlık alanında yapılan epidemiyolojik çalışmaları hızlı, nitelikli ve çifkör peer review (Double blind peer review) değerlendirme sonrasında, sağlık bilimleri literatürüne kazandırmaktır.

İndeksler:

 • Türkiye Atıf Dizini (2011-...)
 • ULAKBİM Tıp Veri Tabanı (2016-...)
 • DOAJ (2019-...) 

 

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 1308-0830 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Mersin Üniversitesi |
Kapak Resmi


ÖNEMLİ HATIRLATMA

Değerli Bilim İnsanları,

ULAKBİM TR dizin tarafından 2017 yılı ortasında dergi editörlerine yapılan bildirimde, 2018 yılından itibaren yazarların dergilere yayın gönderirken ORCID (Open Researcher Contributor ID) numaralarını da girmeleri gerekmektedir. Bu nedenle Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisine yayın gönderirken yazarların ORCID numaralarını girmelerini önemle rica ederiz.

Kullandığımız sistem gereği, yazarlara ait bu numaralar girilmeden sisteme yazı yüklemesi tamamlanamayacaktır!!

ORCID http://orcid.org adresinden bireysel başvuru ile ücretsiz olarak alınabilmektedir.


Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Başeditörü

****************************************************************************************************

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Multidisipliner hakemli bir bilimsel yayındır. Dergide Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, İlk ve Acil Yardım, Sporcu Sağlığı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler ve Psikoloji alanlarında bilimsel yazılar yayımlanmaktadır. Amacımız sağlık alanında yapılan epidemiyolojik çalışmaları hızlı, nitelikli ve çifkör peer review (Double blind peer review) değerlendirme sonrasında, sağlık bilimleri literatürüne kazandırmaktır.

İndeksler:

 • Türkiye Atıf Dizini (2011-...)
 • ULAKBİM Tıp Veri Tabanı (2016-...)
 • DOAJ (2019-...) 

 

Cilt 13 - Sayı 1 - 30 Nis 2020
 1. Üçüncü basamak bir hastanede sağlık çalışanlarında kesici-delici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 7
  Bedia Mutay SUNTUR , Aygün UĞURBEKLER
 2. Çocuk acil servise senkop nedeniyle getirilen 1020 olgunun geriye dönük değerlendirilmesi
  Sayfalar 8 - 12
  Gülçin BOZLU , Fatma DURAK , Derya DUMAN , Derya KARPUZ , Mustafa KÖMÜR , Olgu HALİLOĞLU
 3. Capparis spinosa’nın yara iyileşmesi üzerindeki etkisi: Sıçanlarda klinik ve histomorfometrik bir çalışma
  Sayfalar 13 - 23
  Hakan OZDEMİR , Başak ŞEKER
 4. Matrin ve oksimatrinin mikrobiyal transformasyonu ve metabolitlerinin in vitro biyolojik aktivitelerinin incelenmesi
  Sayfalar 24 - 34
  Ayşe Esra KARADAĞ , Fatih DEMİRCİ
 5. Üçlü test ile ilgili internet bilgilendirme metinlerinin okunabilirlik ve içeriklerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 35 - 44
  Çiğdem Damla DENİZ , Betül KOZANHAN , Mahmut Sami TUTAR , Sibel ÖZLER
 6. İnme tanısı ile hastaneye yatırılan hastalara bakım verenlerin depresyon durumu ve yaşam kalitesi algıları
  Sayfalar 45 - 54
  Muhammed ARCA , Ali CEYLAN
 7. Çocuk yoğun bakım ünitesi’nde Pediatric Risk of Mortality Score III (PRISM III) ve Pediatric Logistic Organ Dysfunction(PELOD) skorlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 55 - 62
  Mehmet ALAKAYA , Ali Ertuğ ARSLANKÖYLÜ
 8. Bir devlet hastanesi’nde çalışan üreme çağındaki kadınlarda premenstrual sendrom prevalansı, ilişkili faktörler ve yaşam kalitesine etkisi
  Sayfalar 63 - 74
  Nilay AKMALI , Nebahat ÖZERDOĞAN , Elif GÜRSOY
 9. Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde psikotik semptomların tekrarlayan yatışlara etkisi
  Sayfalar 75 - 86
  Merve TSAKİR CHASAN , Gonca KARAKUŞ , Lut TAMAM , Mehmet Emin DEMİRKOL
 10. Aile sağlığı merkezine başvuran kadınların doğum yöntemleri ve etkileyen etmenler
  Sayfalar 87 - 96
  Bilgehan AÇIKGÖZ , Nehir ASLAN YÜKSEL , Cengiz YÜKSEL , Ferruh Niyazi AYOĞLU
 11. Primer diz osteoartrit hastalarında VEGFA ve HIF1-A gen ekspresyon seviyelerinin araştırılması
  Sayfalar 97 - 106
  Ahu SOYOCAK , Didem TURGUT COŞAN , Merih ÖZGEN , Hülyam KURT , Fezan ŞAHİN MUTLU
 12. Gestasyonel diabeti olan ve olmayan gebe kadınlarda serum leptin konsantrasyonlarıyla vücut yağ oranı değerlerinin kıyaslanması ve insülin direnci ile insülin duyarlılığı ile ilişkisi
  Sayfalar 107 - 116
  Özgür YILMAZ , Namık DEMİR , Tuncay KÜME
 13. Doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda ağız-diş sağlığı durumu ve ebeveynlerinde infektif endokardit farkındalık düzeyleri
  Sayfalar 117 - 125
  Melis YILMAZ , Ayşe Buse SERİN , Abdullah ÖZYURT , Derya KARPUZ , Olgu HALLIOĞLU KILINÇ
 14. Küçük çaplı plevral kateter uygulamalarımız: 325 olgunun analizi
  Sayfalar 126 - 131
  Erhan AYAN , Mehmet Oğuz KÖKSEL , Abdulkerim BAYÜLGEN , Bülent ARSLAN
 15. Paklitaksel kaynaklı sinir hasarında epigallokateşin gallatın potansiyel koruyucu etkisinin incelenmesi
  Sayfalar 132 - 139
  Metin YILDIRIM , Ulaş DEĞİRMENCİ , Merih AKKAPULU , Süleyman Aytaç GÜMÜŞÇÜ , Serap YALIN , Ali Erdinç YALIN
 16. Doğal ve Yapay Tatlandırıcıların Glukoz İntoleransı, Karaciğer Enzimleri ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
  Sayfalar 140 - 154
  Merve PEHLİVAN ZENGİN , Eda KÖKSAL
 17. İmatinib ilişkili akut pankreatit: Nadir görülen bir olgu
  Sayfalar 155 - 157
  Mehmet Emin BOZDOĞAN , Fehmi ATES , Mustafa Zanyar AKKUZU , Serkan YARAŞ , Orhan SEZGİN , İbrahim YILMAZ , Osman ÖZDOĞAN , Enver ÜÇBİLEK , Engin ALTINTAŞ
Dizinler