Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Mersin Üniversitesi Hastanesinde üroonkolojik cerrahi geçiren hastaların analizi

Year 2022, Volume 15, Issue 3, 445 - 457, 31.12.2022
https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1080099

Abstract

Amaç Bu çalışmada amaç Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı’nda 2010-2020 yılları arasında tanı alan ve/veya tedavi edilen ürogenital kanser hastalarının yaş, cinsiyet, histopatolojik tipleri ve yıllara göre dağılımının değerlendirilmesidir. Yöntem Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı’na Ocak 2010-Haziran 2020 tarihleri arasında başvuran ve cerrahi müdahale sonucunda alınan doku örneklerinin patoloji raporu malignite lehine yorumlanan hastaların kayıtları incelenmiştir. Söz konusu bu retrospektif veriler hastanemiz Patoloji Anabilim Dalı tarafından hazırlanmış olan ve hastanemiz bilgi veritabanında muhafaza edilen raporlardan elde edilmiştir. Çoklu raporlara sahip hastaların mükerrer kayıtları elenmiştir. Nüks veya progresyon gösteren hastaların ya da birden çok opere edilen hastaların verilerinden en kapsamlı olanları seçilmiştir. Bulgular 2010-2020 yılların arasında anabilim dalımızca opere edilen 4852 hastadan operasyon sonucundan alınan örnekler Patoloji Anabilim Dalında çalışılmış olup sadece malignite lehine yorumlanan 2000 hastaya ait veri çalışmaya dahil edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucu; hastanemizde tüm ürogenital kanserler arasında prostat, mesane, böbrek ve testis kanseri hastalarının sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde bulunurken; adrenal bez, üreter ve penis kanserli hastaların sayısı Türkiye ortalamasının altında bulunmuş olup, tüm bu farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Sonuç Bu çalışma ile Çukurova bölgesinde hizmet vermekte olan hastanemizde tanı alan hastaların analizlerinin, hem literatüre hem de bölgemizde yapılan sağlık planlamalarına katkı sağlayabileceği kanaatindeyiz.

References

 • 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-haber/1-7-nisan-ulusal-kanser-haftası.html 12 Haziran 2021’de erişildi.
 • LOEB, Stacy, et al. Prostate cancer and social media. Nature Reviews Urology, 2018, 15.7: 422-429.
 • TORRE, Lindsey A., et al. Global cancer incidence and mortality rates and trends—an update. Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers, 2016, 25.1: 16-27.
 • World Health Organization. Global Health Observatory. Geneva: World Health Organization; 2018. who.int/gho/database/en/. (accessed Feb 2021)
 • VINEIS, Paolo; WILD, Christopher P. Global cancer patterns: causes and prevention. The Lancet, 2014, 383.9916: 549-557.
 • PARK, Jong-Min; HAHM, Ki Baik. The Korean perspective of Helicobacter pylori infection: lessons from the Japanese government's policy to prevent gastric cancer. Digestive Diseases, 2014, 32.3: 290-294.
 • Zorlu F, Eser SY, Fidaner C. İzmir ilinde ürogenital kanserlerin insidans hızları (1995-1996). Üroonkoloji Bülteni. 2004;1: 2-9.
 • National Cancer Registrars Association History. https://www.ncra-usa.org/About/History 17 Haziran 2021’de erişildi.
 • TÜRKİYE KANSER İSTATİSTİKLERİ 2015. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/istatistik/Trkiye_Kanser_statistikleri_2015.pdf 17 Haziran 2021’de erişildi.
 • 10. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018. https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/36134,siy2018trpdf.pdf 17 Haziran 2021’de erişildi.
 • JEMAL, Ahmedin, et al. Annual report to the nation on the status of cancer, 1975–2001, with a special feature regarding survival. Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society, 2004, 101.1: 3-27.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı Türkiye Kanser Kontrol Programı. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı; 2016. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/yayinlar/raporlar/Ulusal_Kanser_Kontrol_Plani_2013_2018.pdf 17 Haziran 2021’de erişildi.
 • DUFFY, Stephen W., et al. Trends in aggregate cancer incidence rates in relation to screening and possible overdiagnosis: a word of caution. Journal of medical screening, 2014, 21.1: 24-29.
 • WELCH, H. Gilbert; BLACK, William C. Overdiagnosis in cancer. Journal of the National Cancer Institute, 2010, 102.9: 605-613.

Analysis of patients undergoing ürooncological surgery at Mersin University Hospital

Year 2022, Volume 15, Issue 3, 445 - 457, 31.12.2022
https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1080099

Abstract

Aim This study aims to evaluate the distribution of urogenital cancer patients diagnosed and/or treated between 2010-2020 in Mersin University Faculty of Medicine Hospital, Department of Urology, according to age, gender, histopathological types, and years. Method The records of patients who applied to the Urology Department of Mersin University Medical Faculty Hospital between January 2010 and June 2020 and whose tissue samples were taken as a result of surgical intervention, whose pathology report was interpreted in favor of malignancy, were examined. These retrospective data were obtained from the reports prepared by the Pathology Department of our hospital and kept in the information database of our hospital. Duplicate records of patients with multiple reports were eliminated. The most comprehensive data were selected from patients with relapse or progression or from patients who had multiple operations. Results The samples taken from the results of the operation from 4852 patients who were operated on between 2010 and 2020 by our department were studied in the Department of Pathology, and only the data of 2000 patients who were interpreted in favor of malignancy were included in the study. As a result of the analysis of the obtained data; While the number of prostate, bladder, kidney, and testicular cancer patients among all urogenital cancers in our hospital are above the Turkey average; The number of patients with adrenal gland, ureter, and penile cancer was found below the Turkey average, and all these differences were not statistically significant. Conclusion We believe that the analyzes of the patients diagnosed in our hospital, which is serving in the Çukurova region, can contribute to both the literature and the health plans made in our region.

References

 • 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-haber/1-7-nisan-ulusal-kanser-haftası.html 12 Haziran 2021’de erişildi.
 • LOEB, Stacy, et al. Prostate cancer and social media. Nature Reviews Urology, 2018, 15.7: 422-429.
 • TORRE, Lindsey A., et al. Global cancer incidence and mortality rates and trends—an update. Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers, 2016, 25.1: 16-27.
 • World Health Organization. Global Health Observatory. Geneva: World Health Organization; 2018. who.int/gho/database/en/. (accessed Feb 2021)
 • VINEIS, Paolo; WILD, Christopher P. Global cancer patterns: causes and prevention. The Lancet, 2014, 383.9916: 549-557.
 • PARK, Jong-Min; HAHM, Ki Baik. The Korean perspective of Helicobacter pylori infection: lessons from the Japanese government's policy to prevent gastric cancer. Digestive Diseases, 2014, 32.3: 290-294.
 • Zorlu F, Eser SY, Fidaner C. İzmir ilinde ürogenital kanserlerin insidans hızları (1995-1996). Üroonkoloji Bülteni. 2004;1: 2-9.
 • National Cancer Registrars Association History. https://www.ncra-usa.org/About/History 17 Haziran 2021’de erişildi.
 • TÜRKİYE KANSER İSTATİSTİKLERİ 2015. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/istatistik/Trkiye_Kanser_statistikleri_2015.pdf 17 Haziran 2021’de erişildi.
 • 10. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018. https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/36134,siy2018trpdf.pdf 17 Haziran 2021’de erişildi.
 • JEMAL, Ahmedin, et al. Annual report to the nation on the status of cancer, 1975–2001, with a special feature regarding survival. Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society, 2004, 101.1: 3-27.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı Türkiye Kanser Kontrol Programı. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı; 2016. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/yayinlar/raporlar/Ulusal_Kanser_Kontrol_Plani_2013_2018.pdf 17 Haziran 2021’de erişildi.
 • DUFFY, Stephen W., et al. Trends in aggregate cancer incidence rates in relation to screening and possible overdiagnosis: a word of caution. Journal of medical screening, 2014, 21.1: 24-29.
 • WELCH, H. Gilbert; BLACK, William C. Overdiagnosis in cancer. Journal of the National Cancer Institute, 2010, 102.9: 605-613.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Mert BAŞARANOĞLU> (Primary Author)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-9873-4920
Türkiye


Veysi TUNÇ>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-3293-8824
Türkiye


Murat BOZLU>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-8624-0149
Türkiye


Yasemin YUYUCU KARABULUT>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-6619-6868
Türkiye


Gözde ARSLAN>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-1244-0866
Türkiye


Erdem AKBAY>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-7669-414X
Türkiye


Ercüment ULUSOY>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-9385-128X
Türkiye


Selahittin ÇAYAN>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-4784-2208
Türkiye


Hasan Erdal DORUK>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-5671-9602
Türkiye


Erim ERDEM>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-1754-4365
Türkiye


Mesut TEK>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-5769-0730
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Submission Date March 1, 2022
Acceptance Date July 6, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 15, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { mersinsbd1080099, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {1308-0830}, address = {}, publisher = {Mersin University}, year = {2022}, volume = {15}, number = {3}, pages = {445 - 457}, doi = {10.26559/mersinsbd.1080099}, title = {Mersin Üniversitesi Hastanesinde üroonkolojik cerrahi geçiren hastaların analizi}, key = {cite}, author = {Başaranoğlu, Mert and Tunç, Veysi and Bozlu, Murat and Yuyucu Karabulut, Yasemin and Arslan, Gözde and Akbay, Erdem and Ulusoy, Ercüment and Çayan, Selahittin and Doruk, Hasan Erdal and Erdem, Erim and Tek, Mesut} }
APA Başaranoğlu, M. , Tunç, V. , Bozlu, M. , Yuyucu Karabulut, Y. , Arslan, G. , Akbay, E. , Ulusoy, E. , Çayan, S. , Doruk, H. E. , Erdem, E. & Tek, M. (2022). Mersin Üniversitesi Hastanesinde üroonkolojik cerrahi geçiren hastaların analizi . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 15 (3) , 445-457 . DOI: 10.26559/mersinsbd.1080099
MLA Başaranoğlu, M. , Tunç, V. , Bozlu, M. , Yuyucu Karabulut, Y. , Arslan, G. , Akbay, E. , Ulusoy, E. , Çayan, S. , Doruk, H. E. , Erdem, E. , Tek, M. "Mersin Üniversitesi Hastanesinde üroonkolojik cerrahi geçiren hastaların analizi" . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 15 (2022 ): 445-457 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinsbd/issue/73707/1080099>
Chicago Başaranoğlu, M. , Tunç, V. , Bozlu, M. , Yuyucu Karabulut, Y. , Arslan, G. , Akbay, E. , Ulusoy, E. , Çayan, S. , Doruk, H. E. , Erdem, E. , Tek, M. "Mersin Üniversitesi Hastanesinde üroonkolojik cerrahi geçiren hastaların analizi". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 15 (2022 ): 445-457
RIS TY - JOUR T1 - Analysis of patients undergoing ürooncological surgery at Mersin University Hospital AU - MertBaşaranoğlu, VeysiTunç, MuratBozlu, YaseminYuyucu Karabulut, GözdeArslan, ErdemAkbay, ErcümentUlusoy, SelahittinÇayan, Hasan ErdalDoruk, ErimErdem, MesutTek Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.26559/mersinsbd.1080099 DO - 10.26559/mersinsbd.1080099 T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 445 EP - 457 VL - 15 IS - 3 SN - -1308-0830 M3 - doi: 10.26559/mersinsbd.1080099 UR - https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1080099 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Mersin Üniversitesi Hastanesinde üroonkolojik cerrahi geçiren hastaların analizi %A Mert Başaranoğlu , Veysi Tunç , Murat Bozlu , Yasemin Yuyucu Karabulut , Gözde Arslan , Erdem Akbay , Ercüment Ulusoy , Selahittin Çayan , Hasan Erdal Doruk , Erim Erdem , Mesut Tek %T Mersin Üniversitesi Hastanesinde üroonkolojik cerrahi geçiren hastaların analizi %D 2022 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 15 %N 3 %R doi: 10.26559/mersinsbd.1080099 %U 10.26559/mersinsbd.1080099
ISNAD Başaranoğlu, Mert , Tunç, Veysi , Bozlu, Murat , Yuyucu Karabulut, Yasemin , Arslan, Gözde , Akbay, Erdem , Ulusoy, Ercüment , Çayan, Selahittin , Doruk, Hasan Erdal , Erdem, Erim , Tek, Mesut . "Mersin Üniversitesi Hastanesinde üroonkolojik cerrahi geçiren hastaların analizi". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 15 / 3 (December 2022): 445-457 . https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1080099
AMA Başaranoğlu M. , Tunç V. , Bozlu M. , Yuyucu Karabulut Y. , Arslan G. , Akbay E. , Ulusoy E. , Çayan S. , Doruk H. E. , Erdem E. , Tek M. Mersin Üniversitesi Hastanesinde üroonkolojik cerrahi geçiren hastaların analizi. Mersin Univ Saglık Bilim derg. 2022; 15(3): 445-457.
Vancouver Başaranoğlu M. , Tunç V. , Bozlu M. , Yuyucu Karabulut Y. , Arslan G. , Akbay E. , Ulusoy E. , Çayan S. , Doruk H. E. , Erdem E. , Tek M. Mersin Üniversitesi Hastanesinde üroonkolojik cerrahi geçiren hastaların analizi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 15(3): 445-457.
IEEE M. Başaranoğlu , V. Tunç , M. Bozlu , Y. Yuyucu Karabulut , G. Arslan , E. Akbay , E. Ulusoy , S. Çayan , H. E. Doruk , E. Erdem and M. Tek , "Mersin Üniversitesi Hastanesinde üroonkolojik cerrahi geçiren hastaların analizi", Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 15, no. 3, pp. 445-457, Dec. 2022, doi:10.26559/mersinsbd.1080099

MEU Journal of Health Sciences Assoc was began to the publishing process in 2008 under the supervision of Assoc. Prof. Gönül Aslan, Editor-in-Chief, and affiliated to Mersin University Institute of Health Sciences. In March 2015, Prof. Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz undertook the Editor-in Chief position and since then he has been in charge.

Publishing in three issues per year (April - August - December), it is a multisectoral refereed scientific journal. In addition to research articles, scientific articles such as reviews, case reports and letters to the editor are published in the journal. Our journal, which has been published via e-mail since its inception, has been published both online and in print. Following the Participation Agreement signed with TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park in April 2015, it has started to accept and evaluate online publications.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by Turkey Citation Index since November 16, 2011.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by ULAKBIM Medical Database from the first issue of 2016.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by DOAJ since October 02, 2019.

Article Publishing Charge Policy: Our journal has adopted an open access policy and there is no fee for article application, evaluation, and publication in our journal. All the articles published in our journal can be accessed from the Archive free of charge.

154561545815459

Creative Commons Lisansı
This work is licensed with Attribution-NonCommercial 4.0 International.