Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Hemşirelerin koronavirüs hastalığına (COVID-19) yönelik bilgi, tutum ve uygulamaları

Year 2022, Volume 15, Issue 3, 538 - 553, 31.12.2022
https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1125488

Abstract

Amaç: Araştırma, şehir hastanesinde görev yapan hemşirelerin COVID-19'a yönelik bilgi, tutum ve uygulamalarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “COVID-19’a Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlar Anket Formu” oluşturulmuştur. Araştırmanın verileri 1 Şubat 2021-1 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrimiçi anket aracılığı ile toplanmış ve araştırmaya 236 hemşire katılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin COVID-19'a karşı tutumları; %41.5’i “mesleki maruziyet nedeniyle COVID-19 bulaşmasından korktuğunu”, %52.5’i “mesleki maruziyet nedeniyle aile üyelerine enfeksiyon bulaştırmaktan korktuğunu”, %45.8’i “pandemi nedeniyle kendilerini depresyonda/bitkin hissettiğini”, %38.6’sı “stres duygularının görevlerini etkilediğini”, %41.1’i “stres duygularının iş arkadaşları ve aile üyeleri ile ilişkilerini etkilendiğini” ifade etmiştir. Hemşirelerin COVID-19’u önlemeye yönelik uygulamalarının; %56.4’ünün “bir hastaya dokunmadan önce alkol bazlı el dezenfektanı veya sabun ve su kullanma”, %60.6’sının “bakım sırasında kişisel koruyucu ekipmanları kullanma”, %32.6’sının “solunum semptomları olan hastalarla yakın temastan kaçınma” olduğu belirlendi. Hemşirelerin %46.6’sının “son 14 gün içinde enfekte bölgelere seyahat eden veya COVID-19 vakasıyla temas öyküsü olan", %44.1’inin "ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı gibi COVID-19'un şüpheli belirtilerini yaşayan", %46.6’sının “şüpheli maruziyet nedeniyle paniğe kapılan” bireylerin laboratuar testi yaptırmaları gerektiğini ifade etmiştir. Sonuç: Hemşirelerin koronavirüs hastalığına (COVID-19) yönelik bilgi, tutum ve uygulamalarının yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır

References

 • Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet, 2020;395(10223):497-506. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. COVID-19 (SARS-CoV2 enfeksiyonu) rehberi. (2020). Available from: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-rehberi.html[cited 29 apr 2021].
 • World Health Organization. WHO coronavirus disease (COVID-19) dashboard/Turkey. [updated 28 apr 2021; cited 29 apr 2021]. Available from: https://COVID19.who.int/region/euro/country/tr
 • T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilgilendirme Platformu. Genel koronavirüs tablosu. [updated 28 apr 2021; cited 29 apr 2021]. Available from: https://COVID19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
 • Barranco R, VenturaF. COVID-19 and infection in health-care workers: an emerging problem. Medico-Legal Journal, 2020;88(2):65-66. https://doi.org/10.1177/0025817220923694
 • Gan WH, Lim JW, Koh D. Preventing ıntra-hospital ınfection and transmission of coronavirus disease 2019 in health-care workers. Saf Health Work, 2020;11(2):241-243. https://doi.org/10.1016/j.shaw.2020.03.001
 • MedScape.com In Memoriam: Healthcare Workers Who Have Died of COVID-19. [updated 15 apr 2021; cited 29 apr 2021]. Available from: https://www.medscape.com/viewarticle/927976
 • Zhonghua L, Xing B, Xue ZZ. The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China. 2020;41(2):145-151. National Library of Medicine, doi: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2020.02.003.
 • Jazieh AR, Kozlakidis Z. Healthcare transformation in the post-coronavirus pandemic era. Frontiers in Medicine, 2020;7:429. https://doi.org/10.3389/fmed.2020.00429
 • Zhang M, Zhou M, Tang F, et al. Knowledge, attitude, and practice regarding COVID-19 among healthcare workers in Henan, China. J. Hosp. Infect 2020; 105(2):183–7. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.04.012
 • World Health Organization. Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected: interim guidance, 19 March 2020 (No. WHO/2019-nCoV/IPC/2020.3.
 • World Health Organization. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID‐19). Interim guidance, February 27, 2020. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü. İzmir’de CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. [cited 29 apr 2021]. Available from: https://izmirism.saglik.gov.tr/TR-199692/izmirde-coronavac-asisi-saglik-calisanlarina-uygulanmaya-basladi.html#
 • Zhang N, Lei H, Li L, et al. COVID-19 Vaccination Did not change the personal protective behaviors of healthcare workers in China. Front Public Health, 2021 9:1-10. doi: 10.3389/fpubh.2021.777426. PMID: 34993170; PMCID: PMC8724136.
 • Wafaa YAW, Enas MH, Mona IA, Nashwa SH. Assessment of knowledge, attitudes, and perception of health care workers regarding COVID-19, a cross-sectional study from Egypt. Journal of Community Health, 2020;45:1242–1251. https://doi.org/10.1007/s10900-020-00882-0
 • Papagiannis D, Malli F, Raptis DG, et al. Assessment of knowledge, attitudes, and practices towards new coronavirus (SARS-CoV-2) of health care professionals in Greece before the outbreak period. Intern J Environ Res Public Health, 2002;17:4925. https://doi.org/10.3390/ijerph17144925
 • Huynh G, Nguyen TNH, Tran VK, Vo KN, Vo VT, Pham LA. Knowledge and attitude toward COVID‐19 among health care workers at district 2 hospital, Ho Chi Minh city. AsianPac J Trop Med, 2020;13(6):260‐265. doi: 10.4103/1995-7645.280396
 • Saadeh D, Sacre H, Hallit S, Farah R, Salameh P. Knowledge, attitudes, and practices toward the coronavirus disease 2019 (COVID‐19) among nurses in Lebanon. Perspectives in Psychiatric Care, 2021;57(3):1212-1221.https://doi.org/10.1111/ppc.12676
 • Rine CR, Margaret MAD, Dauda AS, Patricia EE. Knowledge, attitudes and practices towards COVID-19: an epidemiological survey in north-central Nigeria. Journal of Community Health, 2021;46:457-470. https://doi.org/10.1007/s10900-020-00881-1
 • Choi KR, Skrine Jeffers K, Logsdon MC. Nursing and the novel coronavirus: Risks and responsibilities in a global outbreak. Journal of Advanced Nursing, Epubahead, 2020;1–2. doi: 10.1111/jan.14369
 • Jackson D, Bradbury-Jones C, Baptiste D, et al. Life in the pandemic: some reflections on nursing in the context of COVID-19. Journal of Clinical Nursing, 2020;1–3. doi: 10.1111/jocn.15257
 • SheJ, Jiang J, YeL, Hu L, Bai C,Song Y. 2019 novel coronavirus of pneumonia in Wuhan, China: emerging attack and management strategies. Clinical and Translational Medicine, 2020;9(1):19. https://doi.org/10.1186/s40169-020-00271-z
 • Smith GD, Ng F, Ho Cheung Li W. COVID-19: emerging compassion, courage and resilience in the face of misinformation and adversity. Journal of Clinical Nursing, 2020;(9-10):1425-1428. doi: 10.1111/jocn.15231
 • Türk Hemşireler Derneği- THD. (2020). COVİD- 19 mevcut durum analizi raporu. (cited 20 june 2020). Available from: http:// www.thder.org.tr/uploads/files/EK-SB-Hemsirelerin-DurumAnalizi-5.Rapor.pdf
 • Annak İM, Karaveli EÖ. Hemşirelerin COVID-19 tanılı hastaların bakımında alması gereken izolasyon önlemleri. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2002;1:48−52.
 • Jordan V. Coronavirus (COVID-19): infection control and prevention measures. Journal of Primary Health Care, 2020;12:96-97.
 • Ayinde O, Usman A, Posi A, Gbolahan A. A cross-sectional study on oyo state health care worker’s knowledge, attitude and practice regarding corona virus disease 2019 (COVID-19). Advances in Infectious Diseases, 2002;10:6-15. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-23501/v1
 • Schwartz J, King CC, Yen MY. Protecting healthcare workers during the COVID‐19 coronavirus outbreak—lessons from Taiwan's SARS response. Clin Infect Dis, 2020; 71(15):858-860.https://doi.org/10.1093/cid/ciaa255https://doi.org/10.1093/cid/ciaa255
 • Bitan DT, Grossman-Giron A, Bloch Y, Mayer Y, Shiffman N, Mendlovic S. Fear of COVID-19 scale: psychometric characteristics, reliability andvalidity in the Israeli population. Psychiatry Research, 2020;289:113100.https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113100
 • Doshi D, Karunakar P, Sukhabogi JR, Prasanna JS, Mahajan SV. Assessing coronavirus fear in Indian population using the fear of COVID-19 scale. International Journal of Mental Health and Addiction, 2021;19(6):2383-2391. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00332-x
 • García-Reyna B, Castillo-García GD, Barbosa-Camacho FJ, et al. Fear of COVID-19 scale for hospital staff in regional hospitals in Mexico: a survey study. International Journal of Mental Health and Addiction, 2020;1-12.https://doi.org/10.1007/s11469-020-00413-x
 • Aksoy YE, Koçak V. Psychological effects of nurses and midwives due to COVID-19 outbreak: the case of Turkey. Arch Psychiatr Nurs, 2020;34:427–433. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2020.07.011
 • Huang Y, Zhao N. Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 epidemic in China: a web-based cross-sectional survey. MedRxiv 2020;288:112954. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112954
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi. (2020). COVİD-19 salgınında sağlık çalışanlarının tükenmişlikten korunma rehberi. (cited 20 june 2021). Available from: https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/14202016552-TukenmislikCOVID.pdf
 • De los Santos JAA, Labrague LJ. Impact of COVID-19 on the psychological well-being and turn over intentions of front line nurses in the community: A cross-sectional study in the Philippines. MedRxiv, 2020.https://doi.org/10.1101/2020.08.05.20167411
 • Lee SA. Coronavirus anxiety scale: a brief mental health screener for COVID-19 related anxiety. Death Studies, 2020;44(7):393–401. https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1748481
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. COVID-19 (SaRS-CoV2 Enfeksiyonu) Enfeksiyon Kontrolü ve İzolasyon, 2020. (cited 11 may 2021). Availabler from: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/
 • Bal EY, Çelik H. COVID-19 salgını ile mücadelede hemşirenin rolü. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 2020;12(2):300- 304.
 • Saadatjoo S, Miri M, Hassanipour S, Ameri H. Arab-Zozani M. Knowledge, attitudes, and practices of the general population about corona virüs disease 2019 (COVID-19): a systematic review and meta-analysis with policy recommendations. Public Health, 2021;194:185-195.https://doi.org/10.1016/j.puhe.2021.03.00.

Knowledge, attitudes and practices of nurses toward coronavirus disease (COVID-19)

Year 2022, Volume 15, Issue 3, 538 - 553, 31.12.2022
https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1125488

Abstract

Aim: The research conducted as a descriptive study to determine the evaluation of the knowledge, attitudes and practices of nurses working in a city hospital about COVID-19. Methods: "Introductory Information Form" and "Information, Attitudes and Behaviors Questionnaire Form about COVID-19" were created by the researchers according to the literature. The data of the study were collected through an online questionnaire between 1 February 2021 and 1May 2021, and 236 nurses participated in the research. Frequency, percentage, mean and standard deviation were used in the evaluation of the data. Results: Nurses’ attitudes toward COVID-19; 41.5% “afraid of occupational exposure due to COVID-19 infection”, 52.5% “afraid of infect their family members by occupational exposure infection”, 45.8% “feeling themselves depressed/tired due to current pandemic” , 38.6% “feeling stressed is affecting their duties”, 41.1% “emotions of stress is affecting their relationship with their colleagues and family members”. Nurses' practices to prevent COVID-19 were; 56.4% “use alcohol-based hand scrubs or soap and water before touching a patient”, 60.6% “use personal protective equipment during care”, 32.6% “avoid close contact with patients who have respiratory symptoms”. Of the nurses, 46.6% stated that "individuals who have traveled to infected areas in the last 14 days or have a history of contact with a COVID-19 case", 44.1% stated that "individuals who experience suspicious symptoms of COVID-19 such as fever, dry cough and shortness of breath", 46.6% " stated that individuals who panic because of suspicious exposure should have a laboratory test. Conclusion: It was determined that nurses' knowledge, attitudes and practices towards coronavirus disease were at a sufficient level.

References

 • Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet, 2020;395(10223):497-506. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. COVID-19 (SARS-CoV2 enfeksiyonu) rehberi. (2020). Available from: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-rehberi.html[cited 29 apr 2021].
 • World Health Organization. WHO coronavirus disease (COVID-19) dashboard/Turkey. [updated 28 apr 2021; cited 29 apr 2021]. Available from: https://COVID19.who.int/region/euro/country/tr
 • T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilgilendirme Platformu. Genel koronavirüs tablosu. [updated 28 apr 2021; cited 29 apr 2021]. Available from: https://COVID19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
 • Barranco R, VenturaF. COVID-19 and infection in health-care workers: an emerging problem. Medico-Legal Journal, 2020;88(2):65-66. https://doi.org/10.1177/0025817220923694
 • Gan WH, Lim JW, Koh D. Preventing ıntra-hospital ınfection and transmission of coronavirus disease 2019 in health-care workers. Saf Health Work, 2020;11(2):241-243. https://doi.org/10.1016/j.shaw.2020.03.001
 • MedScape.com In Memoriam: Healthcare Workers Who Have Died of COVID-19. [updated 15 apr 2021; cited 29 apr 2021]. Available from: https://www.medscape.com/viewarticle/927976
 • Zhonghua L, Xing B, Xue ZZ. The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China. 2020;41(2):145-151. National Library of Medicine, doi: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2020.02.003.
 • Jazieh AR, Kozlakidis Z. Healthcare transformation in the post-coronavirus pandemic era. Frontiers in Medicine, 2020;7:429. https://doi.org/10.3389/fmed.2020.00429
 • Zhang M, Zhou M, Tang F, et al. Knowledge, attitude, and practice regarding COVID-19 among healthcare workers in Henan, China. J. Hosp. Infect 2020; 105(2):183–7. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.04.012
 • World Health Organization. Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected: interim guidance, 19 March 2020 (No. WHO/2019-nCoV/IPC/2020.3.
 • World Health Organization. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID‐19). Interim guidance, February 27, 2020. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü. İzmir’de CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. [cited 29 apr 2021]. Available from: https://izmirism.saglik.gov.tr/TR-199692/izmirde-coronavac-asisi-saglik-calisanlarina-uygulanmaya-basladi.html#
 • Zhang N, Lei H, Li L, et al. COVID-19 Vaccination Did not change the personal protective behaviors of healthcare workers in China. Front Public Health, 2021 9:1-10. doi: 10.3389/fpubh.2021.777426. PMID: 34993170; PMCID: PMC8724136.
 • Wafaa YAW, Enas MH, Mona IA, Nashwa SH. Assessment of knowledge, attitudes, and perception of health care workers regarding COVID-19, a cross-sectional study from Egypt. Journal of Community Health, 2020;45:1242–1251. https://doi.org/10.1007/s10900-020-00882-0
 • Papagiannis D, Malli F, Raptis DG, et al. Assessment of knowledge, attitudes, and practices towards new coronavirus (SARS-CoV-2) of health care professionals in Greece before the outbreak period. Intern J Environ Res Public Health, 2002;17:4925. https://doi.org/10.3390/ijerph17144925
 • Huynh G, Nguyen TNH, Tran VK, Vo KN, Vo VT, Pham LA. Knowledge and attitude toward COVID‐19 among health care workers at district 2 hospital, Ho Chi Minh city. AsianPac J Trop Med, 2020;13(6):260‐265. doi: 10.4103/1995-7645.280396
 • Saadeh D, Sacre H, Hallit S, Farah R, Salameh P. Knowledge, attitudes, and practices toward the coronavirus disease 2019 (COVID‐19) among nurses in Lebanon. Perspectives in Psychiatric Care, 2021;57(3):1212-1221.https://doi.org/10.1111/ppc.12676
 • Rine CR, Margaret MAD, Dauda AS, Patricia EE. Knowledge, attitudes and practices towards COVID-19: an epidemiological survey in north-central Nigeria. Journal of Community Health, 2021;46:457-470. https://doi.org/10.1007/s10900-020-00881-1
 • Choi KR, Skrine Jeffers K, Logsdon MC. Nursing and the novel coronavirus: Risks and responsibilities in a global outbreak. Journal of Advanced Nursing, Epubahead, 2020;1–2. doi: 10.1111/jan.14369
 • Jackson D, Bradbury-Jones C, Baptiste D, et al. Life in the pandemic: some reflections on nursing in the context of COVID-19. Journal of Clinical Nursing, 2020;1–3. doi: 10.1111/jocn.15257
 • SheJ, Jiang J, YeL, Hu L, Bai C,Song Y. 2019 novel coronavirus of pneumonia in Wuhan, China: emerging attack and management strategies. Clinical and Translational Medicine, 2020;9(1):19. https://doi.org/10.1186/s40169-020-00271-z
 • Smith GD, Ng F, Ho Cheung Li W. COVID-19: emerging compassion, courage and resilience in the face of misinformation and adversity. Journal of Clinical Nursing, 2020;(9-10):1425-1428. doi: 10.1111/jocn.15231
 • Türk Hemşireler Derneği- THD. (2020). COVİD- 19 mevcut durum analizi raporu. (cited 20 june 2020). Available from: http:// www.thder.org.tr/uploads/files/EK-SB-Hemsirelerin-DurumAnalizi-5.Rapor.pdf
 • Annak İM, Karaveli EÖ. Hemşirelerin COVID-19 tanılı hastaların bakımında alması gereken izolasyon önlemleri. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2002;1:48−52.
 • Jordan V. Coronavirus (COVID-19): infection control and prevention measures. Journal of Primary Health Care, 2020;12:96-97.
 • Ayinde O, Usman A, Posi A, Gbolahan A. A cross-sectional study on oyo state health care worker’s knowledge, attitude and practice regarding corona virus disease 2019 (COVID-19). Advances in Infectious Diseases, 2002;10:6-15. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-23501/v1
 • Schwartz J, King CC, Yen MY. Protecting healthcare workers during the COVID‐19 coronavirus outbreak—lessons from Taiwan's SARS response. Clin Infect Dis, 2020; 71(15):858-860.https://doi.org/10.1093/cid/ciaa255https://doi.org/10.1093/cid/ciaa255
 • Bitan DT, Grossman-Giron A, Bloch Y, Mayer Y, Shiffman N, Mendlovic S. Fear of COVID-19 scale: psychometric characteristics, reliability andvalidity in the Israeli population. Psychiatry Research, 2020;289:113100.https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113100
 • Doshi D, Karunakar P, Sukhabogi JR, Prasanna JS, Mahajan SV. Assessing coronavirus fear in Indian population using the fear of COVID-19 scale. International Journal of Mental Health and Addiction, 2021;19(6):2383-2391. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00332-x
 • García-Reyna B, Castillo-García GD, Barbosa-Camacho FJ, et al. Fear of COVID-19 scale for hospital staff in regional hospitals in Mexico: a survey study. International Journal of Mental Health and Addiction, 2020;1-12.https://doi.org/10.1007/s11469-020-00413-x
 • Aksoy YE, Koçak V. Psychological effects of nurses and midwives due to COVID-19 outbreak: the case of Turkey. Arch Psychiatr Nurs, 2020;34:427–433. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2020.07.011
 • Huang Y, Zhao N. Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 epidemic in China: a web-based cross-sectional survey. MedRxiv 2020;288:112954. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112954
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi. (2020). COVİD-19 salgınında sağlık çalışanlarının tükenmişlikten korunma rehberi. (cited 20 june 2021). Available from: https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/14202016552-TukenmislikCOVID.pdf
 • De los Santos JAA, Labrague LJ. Impact of COVID-19 on the psychological well-being and turn over intentions of front line nurses in the community: A cross-sectional study in the Philippines. MedRxiv, 2020.https://doi.org/10.1101/2020.08.05.20167411
 • Lee SA. Coronavirus anxiety scale: a brief mental health screener for COVID-19 related anxiety. Death Studies, 2020;44(7):393–401. https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1748481
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. COVID-19 (SaRS-CoV2 Enfeksiyonu) Enfeksiyon Kontrolü ve İzolasyon, 2020. (cited 11 may 2021). Availabler from: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/
 • Bal EY, Çelik H. COVID-19 salgını ile mücadelede hemşirenin rolü. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 2020;12(2):300- 304.
 • Saadatjoo S, Miri M, Hassanipour S, Ameri H. Arab-Zozani M. Knowledge, attitudes, and practices of the general population about corona virüs disease 2019 (COVID-19): a systematic review and meta-analysis with policy recommendations. Public Health, 2021;194:185-195.https://doi.org/10.1016/j.puhe.2021.03.00.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Diğdem LAFÇI> (Primary Author)
Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,
0000-0001-7199-416X
Türkiye


Vecihe DÜZEL GÜNDÜZ This is me
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0003-1629-7462
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Submission Date June 3, 2022
Acceptance Date August 15, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 15, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { mersinsbd1125488, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {1308-0830}, address = {}, publisher = {Mersin University}, year = {2022}, volume = {15}, number = {3}, pages = {538 - 553}, doi = {10.26559/mersinsbd.1125488}, title = {Hemşirelerin koronavirüs hastalığına (COVID-19) yönelik bilgi, tutum ve uygulamaları}, key = {cite}, author = {Lafçı, Diğdem and Düzel Gündüz, Vecihe} }
APA Lafçı, D. & Düzel Gündüz, V. (2022). Hemşirelerin koronavirüs hastalığına (COVID-19) yönelik bilgi, tutum ve uygulamaları . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 15 (3) , 538-553 . DOI: 10.26559/mersinsbd.1125488
MLA Lafçı, D. , Düzel Gündüz, V. "Hemşirelerin koronavirüs hastalığına (COVID-19) yönelik bilgi, tutum ve uygulamaları" . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 15 (2022 ): 538-553 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinsbd/issue/73707/1125488>
Chicago Lafçı, D. , Düzel Gündüz, V. "Hemşirelerin koronavirüs hastalığına (COVID-19) yönelik bilgi, tutum ve uygulamaları". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 15 (2022 ): 538-553
RIS TY - JOUR T1 - Knowledge, attitudes and practices of nurses toward coronavirus disease (COVID-19) AU - DiğdemLafçı, VeciheDüzel Gündüz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.26559/mersinsbd.1125488 DO - 10.26559/mersinsbd.1125488 T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 538 EP - 553 VL - 15 IS - 3 SN - -1308-0830 M3 - doi: 10.26559/mersinsbd.1125488 UR - https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1125488 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelerin koronavirüs hastalığına (COVID-19) yönelik bilgi, tutum ve uygulamaları %A Diğdem Lafçı , Vecihe Düzel Gündüz %T Hemşirelerin koronavirüs hastalığına (COVID-19) yönelik bilgi, tutum ve uygulamaları %D 2022 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 15 %N 3 %R doi: 10.26559/mersinsbd.1125488 %U 10.26559/mersinsbd.1125488
ISNAD Lafçı, Diğdem , Düzel Gündüz, Vecihe . "Hemşirelerin koronavirüs hastalığına (COVID-19) yönelik bilgi, tutum ve uygulamaları". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 15 / 3 (December 2022): 538-553 . https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1125488
AMA Lafçı D. , Düzel Gündüz V. Hemşirelerin koronavirüs hastalığına (COVID-19) yönelik bilgi, tutum ve uygulamaları. Mersin Univ Saglık Bilim derg. 2022; 15(3): 538-553.
Vancouver Lafçı D. , Düzel Gündüz V. Hemşirelerin koronavirüs hastalığına (COVID-19) yönelik bilgi, tutum ve uygulamaları. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 15(3): 538-553.
IEEE D. Lafçı and V. Düzel Gündüz , "Hemşirelerin koronavirüs hastalığına (COVID-19) yönelik bilgi, tutum ve uygulamaları", Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 15, no. 3, pp. 538-553, Dec. 2022, doi:10.26559/mersinsbd.1125488

MEU Journal of Health Sciences Assoc was began to the publishing process in 2008 under the supervision of Assoc. Prof. Gönül Aslan, Editor-in-Chief, and affiliated to Mersin University Institute of Health Sciences. In March 2015, Prof. Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz undertook the Editor-in Chief position and since then he has been in charge.

Publishing in three issues per year (April - August - December), it is a multisectoral refereed scientific journal. In addition to research articles, scientific articles such as reviews, case reports and letters to the editor are published in the journal. Our journal, which has been published via e-mail since its inception, has been published both online and in print. Following the Participation Agreement signed with TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park in April 2015, it has started to accept and evaluate online publications.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by Turkey Citation Index since November 16, 2011.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by ULAKBIM Medical Database from the first issue of 2016.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by DOAJ since October 02, 2019.

Article Publishing Charge Policy: Our journal has adopted an open access policy and there is no fee for article application, evaluation, and publication in our journal. All the articles published in our journal can be accessed from the Archive free of charge.

154561545815459

Creative Commons Lisansı
This work is licensed with Attribution-NonCommercial 4.0 International.