Year 2019, Volume 6 , Issue 1, Pages 1 - 6 2019-07-31

Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Narın Bazı Fonksiyonel Özellikleri

Muharrem GÖLÜKCÜ [1] , Nazmi DİNÇ [2]


Meyve ve sebzelerin bileşimi yetiştirme tekniklerine göre önemli oranda farklılık gösterebilmektedir. Bu araştırma, farklı sulama uygulamalarının narın beslenme açısından bazı fonksiyonel özellikleri üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında ana konu olarak iki sulama aralığı (D) ve alt konu olarak da dört sulama düzeyi (K) uygulamasının meyvenin toplam fenolik madde ve antosiyanin içeriği üzerine etkisi araştırılmıştır. Narın antosiyanin içeriği üzerine DxK interaksiyonun önemli etkisi varken toplam fenolik madde içeriği üzerine sadece sulama düzeyinin önemli etkisi olduğu tespit edilmiştir. Örneklerin antosiyanin içeriği 173.2-325.4 mg L-1 aralığında, toplam fenolik madde içeriği de 1007.0-2669.8 mg L-1 aralığında değişim göstermiştir. Elde edilen veriler narın toplam fenolik madde ve antosiyanin içeriği gibi fonksiyonel özellikleri üzerine sulama uygulamasının etkili olduğunu göstermiştir. Bu durum sulama uygulamalarında ürün fonksiyonel özelliklerinin de değerlendirilmesinin yararlı olacağını göstermektedir.

Punica granatum, damla sulama, antosiyanin, fenolik madde
 • Alighourchi H, Barzegar M, Abbasi S, 2008. Anthocyanins Characterization of 15 Iranian Pomegranate (Punica granatum L.) Varieties and Their Variation After Cold Storage and Pasteurization. European Food Research and Technology 227: 881-887.
 • AOAC, 2005. Official Methods of Analysis. Washington DC, USA.
 • Borochov-Neori H, Judeinstein S, Harari M, Bar-Ya’akov I, Patil BS, Lurie S, Holland D, 2011. Climate Effects on Anthocyanin Accumulation and Composition in The Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit Arils. Journal of Agricultural and Food Chemistry 59: 5325–5334.
 • Cano-Lamadrid M, Turkiewicz IP, Tkacz K, Sanchez-Rodriguez L, Lopez-Lluch D, Wojdylo A, Sendra E, Carbonell-Barrachina AA, 2019. A Critical Overview of Labeling Information of Pomegranate Juice-Based Drinks: Phytochemicals Content and Health Claims. Journal of Food Science 84 (4): 886-894.
 • Cemeroğlu B, Yemenicioğlu A, Özkan M, 2001. Meyve ve Sebzelerin Bileşimi Soğukta Depolanmaları. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 24, Ankara.
 • Dinc N, Aydinsakir K, Isik M, Bastug R, Ari N, Sahin A, Buyuktas D, 2018. Assessment of Different Irrigation Strategies on Yield and Quality Characteristics of Drip Irrigated Pomegranate under Mediterranean Conditions. Irrigation Science 36 (2): 87-96.
 • Du CT, Wang PL, Francis FJ, 1975. Anthocyanins of Pomegranate, Punica granatum. Journal of Food Science 40: 417-418.
 • Gil MI, Tomas-Barberan FA, Hess-Pierce B, Holcroft DM, Kader AA, 2000. Antioxidant Activity of Pomegranate Juice and Its Relationship with Phenolic Composition and Processing. Journal of Agricultural and Food Chemistry 48: 4581-4589.
 • Goomez-Caravaca AM, Verardo V, Toselli M, Segura-Carretero A, Fernandez-Gutierrez A, Caboni MF, 2013. Determination of The Major Phenolic Compounds in Pomegranate Juices by HPLC−DAD−ESI-MS. Journal of Agricultural and Food Chemistry 61: 5328-5337.
 • Gölükcü M, Toker R, Tokgöz H, 2011. Hasat Zamanının Nar suyunun Şeker ve Organik Asit Bileşimleri Üzerine Etkisi. Gıda 36 (6): 335-341.
 • Gözlekçi Ş, 2014. Dünyada ve Türkiye’de Nar Yetiştiriciliği. Nar Çalıştayı T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. 24-25 Kasım 2014 Antalya .S:17-21
 • Hernandez F, Melgarejo P, Tomas-Barberan FA, Artes F, 1999. Evolution of Juice Anthocyanins During Ripening of New Selected Pomegranate (Punica granatum) Clones. European Food Research and Technology 210: 39-42.
 • Hill RW, Keller J, 1980. Irrigation Systems Selection For Maximum Crop Profit. Transactions of The ASAE 23: 366-372.
 • Holland D, Bar-Ya’akov I, 2018. Pomegranate (Punica granatum L.) Breeding In: Al-Khayri JM, Jain SM, Johnson DV (Eds), From Advances in Plant Breeding Strategies: Fruits. Springer, Switzerland, 601-647.
 • James LG, 1988. Principles of Farm Irrigation System Design. John Wiley And Sons Inc. New York, USA.
 • Kanber R, 1997. Sulama. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitapları, Genel Yayın No. 174, Ders Kitapları Yayın No: 52, Adana.
 • Korkmaz C, 2011. Nar Yetiştirilmesi, Sulaması, Gübrelemesi, Budama ve Bakım İşleri. I. Nar Kongresi, 13-15 Mayıs 2011, 57-60, Bilecik.
 • Marathe RA, Babu KD, Chaudhari DT, 2018. Nutrient uptake, growth and yield of pomegranate as influenced by irrigation frequencies under light textured soils. Journal of Environmental Biology 39: 143-148.
 • Mellisho CD, Egea I, Galindo A, Rodríguez P, Rodríguez J, Conejero W, Romojaro F, Torrecillas A, 2012. Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit Response to Different Deficit irrigation Conditions. Agricultural Water Management 114: 30-36.
 • Mena P, Galindo A, Collado-Gonzalez J, Ondono S, Garcia-Viguera C, Ferreres F, Torrecillas A, Gil-Izquierdoa G, 2012. Sustained Deficit Irrigation Affects The Colour and Phytochemical Characteristics of Pomegranate Juice. Journal of The Science of Food and Agriculture, 93: 1922-1927.
 • Noitsakis B, Chouzouri A, Papa L, Patakas A, 2016. Pomegranate Physiological Responses to Partial Root Drying under Field Conditions. Emirates Journal of Food and Agriculture 28(6): 410-414.
 • Onur C, 1988. Nar. Derim (Özel Sayı) 5(4): 176-178.
 • Özkan CF, 2011. Nar Yetiştiriciliğinde Bitki Beslemenin Önemi. I. Nar Kongresi, 13-15 Mayıs 2011, 69-78, Bilecik.
 • Sepulveda E, Saenz C, Pena A, Robert P, Bartolome B, Gomez-Cordoves C, 2010. Influence of The Genotype on The Anthocyanin Composition, Antioxidant Capacity and Color of Chilean Pomegranate (Punica granatum L.) Juices. Chilean Journal of Agricultural Research 70 (1): 50-57.
 • Smith RE, 2014. Pomegranate Botany, Postharvest Treatment Biochemical Composition and Health Effects. Nova Science Publishers, USA.
 • Spanos GA, Wrolstad RE, 1990. Influence of Processing and Storage on The Phenolic Composition of Thompson Seedless Grape Juice. Journal of Agricultural and Food Chemistry 38 (3): 817-824.
 • Tezcan F, Gültekin-Özgüven M, Diken T, Özcelik B, Erim FB, 2009. Antioxidant Activity and Total Phenolic, Organic Acid and Sugar Content in Commercial Pomegranate Juices. Food Chemistry 115: 873-877.
 • TUIK, 2019. Bitkisel Üretim İstatistikleri (Erişim Tarihi: 29 Mart 2019).
 • Yıldız Turgut D, Seydim AC, 2013. Akdeniz Bölgesi’nde Yetiştirilen Bazı Nar (Punica granatum L.) Çeşit Ve Genotiplerinin Organik Asit Ve Şeker Kompozisyonu. Akademik Gıda 2(1): 34-42.
 • Viuda-Martos M, Fernandez-Lopez J, Perez-Alvarez JA, 2010. Pomegranate and Its Many Functional Components as Related to Human Health: A Review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 9: 635-654.
 • Yılmaz C, 2007. Nar. Hasad Yayıncılık, İstanbul.
 • Yılmaz H, Ayanoğlu H, Yıldız A, 1995. Ege Bölgesinde Selekte Edilen Bazı Nar Tiplerinin Erdemli Koşullarında Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Cilt 1. Meyve Ç.Ü. Zir. Fak. Adana.
 • Yurtsever N, 1984. Deneysel İstatistik Metotları. Köy Hizmetleri Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları. Yayın No: 121, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-1646-5876
Author: Muharrem GÖLÜKCÜ (Primary Author)
Institution: ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Author: Nazmi DİNÇ
Institution: ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 31, 2019

Bibtex @research article { meyve568810, journal = {Meyve Bilimi}, issn = {2148-0036}, eissn = {2148-8770}, address = {}, publisher = {Fruit Research Institute}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {1 - 6}, doi = {}, title = {Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Narın Bazı Fonksiyonel Özellikleri}, key = {cite}, author = {GÖLÜKCÜ, Muharrem and DİNÇ, Nazmi} }
APA GÖLÜKCÜ, M , DİNÇ, N . (2019). Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Narın Bazı Fonksiyonel Özellikleri. Meyve Bilimi , 6 (1) , 1-6 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/meyve/issue/50018/568810
MLA GÖLÜKCÜ, M , DİNÇ, N . "Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Narın Bazı Fonksiyonel Özellikleri". Meyve Bilimi 6 (2019 ): 1-6 <https://dergipark.org.tr/en/pub/meyve/issue/50018/568810>
Chicago GÖLÜKCÜ, M , DİNÇ, N . "Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Narın Bazı Fonksiyonel Özellikleri". Meyve Bilimi 6 (2019 ): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Narın Bazı Fonksiyonel Özellikleri AU - Muharrem GÖLÜKCÜ , Nazmi DİNÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Meyve Bilimi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 6 IS - 1 SN - 2148-0036-2148-8770 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Meyve Bilimi Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Narın Bazı Fonksiyonel Özellikleri %A Muharrem GÖLÜKCÜ , Nazmi DİNÇ %T Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Narın Bazı Fonksiyonel Özellikleri %D 2019 %J Meyve Bilimi %P 2148-0036-2148-8770 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD GÖLÜKCÜ, Muharrem , DİNÇ, Nazmi . "Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Narın Bazı Fonksiyonel Özellikleri". Meyve Bilimi 6 / 1 (July 2019): 1-6 .
AMA GÖLÜKCÜ M , DİNÇ N . Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Narın Bazı Fonksiyonel Özellikleri. Meyve Bilimi. 2019; 6(1): 1-6.
Vancouver GÖLÜKCÜ M , DİNÇ N . Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Narın Bazı Fonksiyonel Özellikleri. Meyve Bilimi. 2019; 6(1): 6-1.