Journal of Finance Letters
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-6014 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti. |


Journal of Finance Letters, has been published twice a year by Turkey Foundation of Economics and Financial Research.

The aim of the Journal is to publish articles other translations in the field of Finance which has a significant contribution to the current literature and has unique research specifications. Journal of Finance Letters, also aims to offer solutions to the problems in the finance applications via the journal articles.

Journal of Finance Letters is indexed in  EBSCOULAKBİM  and ASOS.

Journal of Finance Letters

ISSN 1308-6014 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti. |
Cover Image


Journal of Finance Letters, has been published twice a year by Turkey Foundation of Economics and Financial Research.

The aim of the Journal is to publish articles other translations in the field of Finance which has a significant contribution to the current literature and has unique research specifications. Journal of Finance Letters, also aims to offer solutions to the problems in the finance applications via the journal articles.

Journal of Finance Letters is indexed in  EBSCOULAKBİM  and ASOS.

Sayı: 113 Last Issue
Issue 113 - Apr 23, 2020
 1. Editörden
  Pages 1 - 10
  Mehmet Hasan EKEN
 2. Türkiye’deki Tek Hazine Hesabı Uygulamalarının Tarihsel Gelişimi
  Pages 11 - 46
  Barış CAN
 3. Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Performans Ölçmede TOPSIS Yönteminin Kullanımı: Katılım Bankaları Üzerine Bir Uygulama
  Pages 47 - 64
  Tuba ÖZKAN
 4. Bitcoin Ve Kripto Paralar Hakkında Çıkan Haberlerin Bitcoin Fiyatları Üzerine Etkisi
  Pages 65 - 74
  Türker TEKER , Ayşen KONUŞKAN , Vesile ÖMÜRBEK , İsmail BEKÇİ
 5. Euronext Borsalarının Sermaye Piyasası Araçlarına Göre Borsa Performansının Analizi: VIKOR Yöntemi Uygulaması
  Pages 75 - 98
  Haşim BAĞCI
 6. Türkiye’de Katılım Bankalarının Finansal Performansının Analizi
  Pages 99 - 118
  Arif ÇİLEK , Alper KARAVARDAR
 7. Finansal Serbestleşme İle Sanayi Üretimi Arasındaki İlişkinin Fourier Temelli Yaklaşımlar İle Test Edilmesi: Türkiye Örneği
  Pages 119 - 138
  Selim GÜNGÖR , Emrah ŞAHİN , Süleyman Serdar KARACA
 8. Ekonomi Politikalarındaki Belirsizliklerin Güven Endeksleri Üzerindeki Etkisi
  Pages 139 - 152
  Saffet AKDAĞ
 9. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi’nde Yayımlanmış Makalelerin Bibliyometrik Analizi (2009-2018)
  Pages 153 - 184
  Selçuk BALI , Duygu DÜNDAR
 10. BİST İmalat Sektöründe Yer Alan İşletmelerde Maliyet Yapışkanlığının İncelenmesi
  Pages 185 - 206
  Emre HORASAN , Alirıza AĞ , Tuncer YILMAZ
 11. Türk Bankacılık Sektörünün FinTek’ler Karşısında A’WOT Analizi
  Pages 207 - 238
  Gülcan ÇAĞIL , Gozde CANDEMIR
 12. Muhasebe Meslek Mensupları ve Muhasebe Meslek Adayı Öğrencilerin Vergi Konusuna Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması: Burdur İli Örneği
  Pages 239 - 266
  İsmail BEKCİ , Ali APALI , Menekşe ENGİN
 13. Gemilerin Özdeş Rota ve Menzile Yaptıkları Seferlerin Maliyetine Etki Eden Faktörlerin Analizi
  Pages 267 - 284
  Elif BAL BESIKCI , Aydın ŞIHMANTEPE
 14. CDS Primleri ile Portföy Yatırımları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
  Pages 285 - 300
  Güven SEVİL , Tutku ÜNKARACALAR
 15. Vadeli Pamuk Emtiasında Kontrat Pozisyonlarının ve Pamuk Reel Piyasa Dinamiklerinin Vadeli Pamuk Emtiası Getirisi Üzerine Etkileri
  Pages 301 - 326
  Orhan ÖZAYDIN
Indexes and Platforms