Journal of Finance Letters
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-6014 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti. |


Journal of Finance Letters, has been published twice a year by Turkey Foundation of Economics and Financial Research.

The aim of the Journal is to publish articles other translations in the field of Finance which has a significant contribution to the current literature and has unique research specifications. Journal of Finance Letters, also aims to offer solutions to the problems in the finance applications via the journal articles.

Journal of Finance Letters is indexed in  EBSCOULAKBİM  and ASOS.

Journal of Finance Letters

ISSN 1308-6014 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti. |
Cover Image


Journal of Finance Letters, has been published twice a year by Turkey Foundation of Economics and Financial Research.

The aim of the Journal is to publish articles other translations in the field of Finance which has a significant contribution to the current literature and has unique research specifications. Journal of Finance Letters, also aims to offer solutions to the problems in the finance applications via the journal articles.

Journal of Finance Letters is indexed in  EBSCOULAKBİM  and ASOS.

Sayı 114 Last Issue
Issue 114 - Oct 1, 2020
 1. Gelişmekte Olan Finansal Piyasalarda Ülke Kredi Temerrüt Takası Primleri İle Hisse Senedi Endeksleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
  Pages 103 - 128
  Haşmet SARIGÜL
 2. Dış Politik Aktörlerle İlişkiler, Döviz Kuru ve CDS Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği 2007-2020
  Pages 129 - 128
  Sadi UZUNOĞLU, Caner OZDURAK, Serap DURSUN
 3. Türkiye’deki Hukuki Altyapı ve Ödeme Hizmetleri Yönergesi 2 Bağlamında API Teknolojisi ve Açık Bankacılık
  Pages 149 - 148
  Bertaç Şakir ŞAHİN, Barış Cihan CANTÜRK
 4. Ülke Yönetişim Kalitesinin Uluslararası Portföy Yatırımları Üzerindeki Etkisi
  Pages 181 - 210
  Eyyüp KAYA, Mine AKSOY
 5. Küresel Kriz Ertesinde Türkiye’de Ticari Bankaların Kârlılık Performanslarının Belirleyicileri
  Pages 211 - 40
  Esengül SALİHOGLU
 6. Net İşletme Sermayesi Yaklaşımı İle Oluşturulan Portföylerin Performanslarının Karşılaştırılması: Borsa İstanbul Örneği
  Pages 241 - 262
  Mehmet Emin YILDIZ, Naci YILMAZ
 7. Döviz Kurunun Hane Halkı Tüketim Eğilimi Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
  Pages 263 - 294
  Ali Osman GÜRBÜZ, Elçin ALP
 8. Türkiye’nin Seçilmiş Ülkeler İle Olan Dış Ticaretinin Belirleyicileri Ve Reel Döviz Kuru İle İlişkisi: Ekonometrik Bir Analiz
  Pages 295 - 326
  Orhan EREN, Ali Osman GÜRBÜZ
 9. XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Vergiye İlişkin Göstergeler Çerçevesinde Taşra-Merkez İlişkisi: Konya Örneği
  Pages 327 - 352
  Perihan Hazel KAYA
 10. BİST 100 ve Katılım Endeksinin Faiz ve Döviz Kurlarıyla İlişkisinin Analizi
  Pages 353 - 374
  Serdar ÖGEL, Halilibrahim GÖKLGÖZ
 11. Finansal Okuryazarlık İle İlgili Tutum Ve Davranışların Üniversite Öğrencilerine Yönelik Değerlendirilmesi
  Pages 375 - 400
  Gökçe TEKİN TURHAN
 12. The Relationships Among Corporate Governance Principles and Firm Performance
  Pages 401 - 418
  Tuğba KARABULUT, Mustafa Emre CİVELEK, Pınar BAŞAR, Sabri ÖZ, Recep Ali KÜÇÜKÇOLAK
 13. Makro İhtiyati Politikaların Türk Bankacılık Sistemi Toplam Kredi Hacmi Üzerindeki Etkisi
  Pages 419 - 440
  Sevim Nur ŞAHBALI, Ferudun KAYA
 14. Türkiye’de Kredi Genişlemesinin Cari Açık Üzerindeki Etkileri: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
  Pages 441 - 482
  Hüseyin USLU
 15. Türkiye Açısından Elektrik Enerjisi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Granger Nedensellik Analizi-ARDL Sınır Testi Karşılaştırması
  Pages 483 - 500
  Guldenur ÇETİN
 16. Bankacılık Sektöründe Performansa Dayalı Prim Sisteminin Rolü Üzerine Bir Araştırma
  Pages 501 - 521
  Özüm EĞİLMEZ, Gözde KOCA, Murat KOCA
Indexes and Platforms