Year 2018, Volume 1 , Issue 109, Pages 51 - 70 2018-04-01

Bitcoin ile Seçili Döviz Kurları Arasındaki İlişkinin Araştırılması: 2013-2017 Dönemi için Johansen Testi ve Granger Nedensellik Testi

Cansu ŞARKAYA İÇELLİOĞLU [1] , Merve Büşra ENGİN ÖZTÜRK [2]


Güvenlik açısından kriptoloji (şifreleme) bilimini kullanan, dijital ve sanal bir para birimi anlamına gelen kriptopara, son yıllarda en çok tartışılan ekonomik kavramlardan biri olmuştur. Kriptopara, herhangi bir döviz kuruna ya değerli bir madene bağlı olmamakla birlikte, herhangi bir yasal otorite tarafından da kontrol edilememektedir. En başarılı kriptopara olarak değerlendirilen Bitcoin, ilk çıktığı yıldan bu yana çok yüksek bir oranda değerlenmesinden ötürü cazip bir yatırım aracı olarak görülmekte, ancak taşıdığı belirsizlik ve risklerden ötürü çeşitli endişeleri de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada Bitcoin’in özellikleri ve işleyişi ele alınarak, Bitcoin ile seçili döviz kurları arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Araştırmada birim kök testleri uygulanmış, seriler arasındaki uzun dönemli ilişki Engel-Granger Eşbütünleşme testi ve Johansen Testi ile ve kısa dönemli ilişki Granger nedensellik testi ile sınanmıştır. Çalışmanın sonucunda Bitcoin ile Dolar, Euro, Sterlin, Yen ve Yuan arasında uzun ve kısa dönemli bir ilişkinin varlığına rastlanamamıştır. 


Kripto Para, Dijital Para, Bitcoin
 • Atik, Burak, Yaşar Köse, Bülent Yılmaz, Fatih Sağlam. (2015). Kriptopara: Bitcoin ve Döviz Kurları Üzerine Etkileri, Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi. 6(11): 247-261.
 • Baur, Dirk, Thomas Dimpfl. 2017. Realized Bitcoin Volatility. Çevrimiçi https://papers.ssrn.com/, 23.06.2017.
 • Baur, Dirk G., Thomas Kuck. 2017. Bitcoin, Gold and the Dollar A Replication and Extension. Çevrimiçi https://papers.ssrn.com/, 23.06.2017.
 • Cheah, Eng-Tuck, John Fry. 2015. Speculative Bubbles in Bitcoin Markets? An Emprical Investigation into the Fundamental Value of Bitcoin, Economics Letters, 130: 32-36.
 • Chiu, Jonathan, Koeppl Thorsten. 2017. The Economics of Cryptocurrencies Bitcoin and Beyond. Çevrimiçi https://www.chapman.edu/, 23.06.2017.
 • Cryptocurrency Market Capitalizations. 2017. Bitcoin Historical Data. Çevrimiçi https://coinmarketcap.com/, 22.09.2017.
 • Dyhrberg, Anne Haubo. 2015. Bitcoin, gold and the dollar: A GARCH volatility analysis, Working Paper Series, UCD Centre for Economic Research. No. 15/20.
 • Dwyer, Gerald P.. 2015. The Economics of Bİtcoin and Similar Private Digital Currencies, Journal of Financial Stability, 17 (2015): 81-91.
 • Glaser, Florian, Kai Zimmermann, Martin Haferkorn, Morits Christian Weber, Michael Siering. 2014. Bitcoin- Asset or Currency? Revealing Users’Hidden Intentions. Twenty Second European Conference on Information Systems.
 • Gonzalo, Jesus. 1994. Five Alternative Methods Of Estimating Long-Run Equilibrium Relationships. Journal of Econometrics. 60: 203-233.
 • Gujarati, Damodar N. 1999. Temel Ekonometri. Çev.Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Krugman, Paul, Robin Wells. 2013. Makro İktisat. İkinci Baskıdan Çeviri. Çev.Fuat Oğuz, M.Murat Arslan, K.Ali Akkemik, Koray Göksal, Palme Yayıncılık, Ankara.
 • Li, Xin, Chong Alex Wang. 2017. The technology and economic determinants of cryptocurrency exchange rates: The case of Bitcoin. Decision Support Systems. 95: 49-60.
 • Mankiw, N.Gregory. 2010. Makro Ekonomi. Çev.Ed.Ömer Faruk Çolak. Efil Yayınevi, No:38, Ankara.
 • Nakamoto, Satoshi. 2008. Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System. Çevrimiçi http://bitcoin.org/bitcoin.pdf, 23.06.2017.
 • Polasik, Michal, Anna Iwona Piotrowska, Tomazs Piotr Wisniewski, Radoslaw Kotkowski, Geoffrey Lightfoot, 2015. Price Fluctuations and the Use of Bitcoin: An Empirical Inquiry International Journal of Electronic Commerce. 20(1): 9-49.
 • Plassaras Nicholas A. 2013. Regulating Digital Currencies: Bringing Bitcoin within the Reach of the IMF. Chicago Journal of International Law. 14(1): 376-407.
 • Rogojanu, Angela, Liana Bagea. 2014. The Issue of Competing Currencies Case Study – Bitcoin. Theoretical and Applied Economics. Volume XXI (2014). No. 1(590): 103-114.
 • Scaillet, Oliver, Adrien Treccani, Christopher Trevisian. 2017. High Frquency Jump Analysis of the Bitcoin Market. Swiss Finance Institute Research Paper No. 17-19.
 • Seetharaman, A., A.S. Saravanan, Nitin Patwa, Jigar Mehta. 2017. Impact of Bitcoin As A World Currency. Accounting and Financial Research. 6(2): 230-246.
 • Sevüktekin, Mustafa, Mehmet Nargeleçekenler. 2010. Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Geliştirilmiş 3.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Szetela, Beata, Grzegorz Mentel, Stanislaw Gedek. 2016. Dependency Analysis Between Bitcoin and Selected Global Currencies. Dynamic Econometric Models. Vol.16: 133-144.
 • Tschorsch, Scheurmann. 2016. Bitcoin and Beyond: A Technical Survey on Decentralized Digital Currencies. IEEE Communications Surveys&Tutorials, 18(3): 2084-2120.
 • Vlasov, Andrei V. 2017. The evolution of E-Money. European Research Studies. Vol. XX, Issue 1: 215-224.
 • Yermack, David. 2013. Is Bitcoin a Real Currency? An Economics Appraisal. NBER Working Paper Series. No.19747.
Journal Section Articles
Authors

Author: Cansu ŞARKAYA İÇELLİOĞLU
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Merve Büşra ENGİN ÖZTÜRK
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : April 1, 2018

APA Şarkaya İçelli̇oğlu, C , Engi̇n Öztürk, M . (2018). Bitcoin ile Seçili Döviz Kurları Arasındaki İlişkinin Araştırılması: 2013-2017 Dönemi için Johansen Testi ve Granger Nedensellik Testi . Maliye ve Finans Yazıları , 1 (109) , 51-70 . DOI: 10.33203/mfy.343217