PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2014, Volume 44, Issue 203, 23 - 36, 01.07.2014

Abstract

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ANALİZ

Year 2014, Volume 44, Issue 203, 23 - 36, 01.07.2014

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçenin kullanımıyla ilgili güncel sorunları üzerine görüşlerini almak ve öne çıkan en önemli sorunlar üzerinde değerlendirmelerde bulunmaktır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma (…) Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenimlerini sürdüren 72 Türkçe öğretmeni adayından oluşan bir çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür. Çalışma grubu,amaçlı ve kümeleme örnekleme yöntemleriyle oluşturulmuştur. Öğretmenadaylarından görüşme soruları ile elde edilen verilerin analizinde nitel araştırma veri analiz biçimlerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilensonuçlara göre, çalışma grubundaki öğretmen adayları Türkçenin en önemlisorununu “Türkçenin özensiz ve yanlış kullanımı, (n=21; %29,17)”, olarakbelirtmişlerdir. Elde edilen verilerden hareketle ortaya konulan bu sorunlarıortaya çıkaran temel sebepler; toplumda dil bilincinin oluşmamış olması,Türkçenin eğitimini verecek öğretmenlerin nitelikli yetiştirilmemesi, kitle iletişim araçlarında Türkçenin kullanımında titiz davranılmaması ve çocukların dilidoğru kullanmalarında ailelerin sorumlu davranmaması olarak belirlenmiştir.Öğretmen adayları bu sorunların ortadan kaldırılması için birtakım önerilerdede bulunmuşlardır

Details

Other ID JA38YS85HB
Journal Section Research Article
Authors

Ali GÖÇER This is me

Publication Date July 1, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 44, Issue 203

Cite

APA Göçer, A. (2014). ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ANALİZ . Milli Eğitim Dergisi , 44 (203) , 23-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/36161/406479