Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 1 - 7 2019-10-14

Kivinin Elma ve Karpitle Olgunlaştırılması
Kivinin Elma ve Karpitle Olgunlaştırılması

Saim Zeki Bostan [1] , Bekir Gökçen Mazı [2] , Saadet Koç Güler [3]


Bu çalışma, Ordu ilinde yetiştirilen ‘Hayward’ kivi çeşidi meyvelerinde 2015 yılında yürütülmüştür. Çalışmada elma ve karpit ile olgunlaştırılan kivi meyvesindeki bazı fiziksel ve kimyasal değişimler araştırılmıştır. Çalışma sonucunda meyve eti sertliğindeki değişimlerin uygulama ile zaman faktörü interaksiyonuna; nem, toplam kuru madde, askorbik asit, glikoz, fruktoz ve toplam şekerdeki değişimlerin uygulamalara; suda çözünür kuru madde miktarı ve sukrozdaki değişimlerin de zamana bağlı olarak önemli çıktığı belirlenmiştir. Çalışmada elma, kiviyi önemli olgunlaşma parametreleri olan meyve eti sertliği ile suda çözünür kuru madde miktarı değerleri yönünden, 4. günde yeme olumuna getirmişken, karpit uygulamasında belirtilen olum parametreleri için biraz daha zamanın geçmesi gerektiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak, hem daha kısa sürede olgunlaştırmayı sağlaması ve hem de sağlık yönünden riskleri bulunan karpite göre doğal bir faktör olması nedenleriyle ev tüketimlerinde kivinin olgunlaştırılmasında elmanın kullanımı tavsiye edilmiştir.

Bu çalışma, Ordu ilinde yetiştirilen ‘Hayward’ kivi çeşidi meyvelerinde 2015 yılında yürütülmüştür. Çalışmada elma ve karpit ile olgunlaştırılan kivi meyvesindeki bazı fiziksel ve kimyasal değişimler araştırılmıştır. Çalışma sonucunda meyve eti sertliğindeki değişimlerin uygulama ile zaman faktörü interaksiyonuna; nem, toplam kuru madde, askorbik asit, glikoz, fruktoz ve toplam şekerdeki değişimlerin uygulamalara; suda çözünür kuru madde miktarı ve sakkarozdaki değişimlerin de zamana bağlı olarak önemli çıktığı belirlenmiştir. Çalışmada elma, kiviyi önemli olgunlaşma parametreleri olan meyve eti sertliği ile suda çözünür kuru madde miktarı değerleri yönünden, 4. günde yeme olumuna getirmişken, karpit uygulamasında belirtilen olum parametreleri için biraz daha zamanın geçmesi gerektiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak, hem daha kısa sürede olgunlaştırmayı sağlaması ve hem de sağlık yönünden riskleri bulunan karpite göre doğal bir faktör olması nedenleriyle kivinin olgunlaştırılmasında elmanın kullanımı tavsiye edilmiştir.

Kivi, hasat sonu, yumuşama, olgunlaşma, karpit
 • Abhishek RU, Venkatesh HN, Manjunath K, Mohana DC, (2016). Artificial ripening of fruits-misleading ripe and health risk. Everyman’s Science, 6: 364-369.
 • Anonim, (2013). Reflectoquant, ascorbic acid test (7.76044.0003-6001516376). Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany.
 • Bal E, Kök D, (2006). Kivide (Actinidia deliciosa) farklı dozda karpit uygulamalarının bazı meyve kalite kriterlerine etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2): 213-219.
 • Bhattarai UK, Shrestha K, (2005). Use of Calcium Carbide for Artificial Ripening of Fruits -Its Application and Hazards. Journal of Food Science and Technology Nepal, Volume:1, 9 p.
 • Crisosto CH, (1994). Ripening guidelines for kiwifruit receivers.Report to Californis Kiwifruit Comission, 4 pp. http://www.kiwifruit.org/downloads/handlers-packet/Ripening%20Protocols-Updated.pdf
 • Gandhi AS, Sharma M, Bhatnagar B, (2016). Comparative Study on the Ripening Ability of Artificial Ripening Agent (Calcium Carbide) and Natural Ripening. G.J.B.A.H.S.,Vol. 5(2):106-110.
 • Huang H, (2016). Kiwifruit. The Genus ACTINIDIA. China Science Publishing & Media Ltd. Published by Elsevier Inc., 334 pages.
 • Islam MdN, Mursalat M, Samad Khan M, (2016). A review on the legislative aspect of artificial fruit ripening. Agric & Food Secur, 5:8.
 • Jayawickrama F, Wilson Wijeratnam RS, Perera S, (2001). The effect of selected ripening agents on organoleptic and physico-chemical properties of papaya. Acta Horticulturae, 553: 175-178.
 • Kaynaş K, Özelkök SG, Samancı H, (1999). Kivide (Actinidia deliciosa) meyve gelişimi, olgunlaşma ve depolama koşulları üzerine araştırmalar. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova, Bilimsel Araştırmalar ve Güncellemeler Yayın No: 136, s:92
 • Lee HS, Coates GA, (2000). Quantitative study of free sugars and myo-inositol in citrus juices by HPLC and literature compilation. J Liq Chromatogr Relat Technol, 14, 2123-2141.
 • Mencarelli F, Savarese P, Saltveit Jr ME, (1991). Ripening of Kiwifruit Exposed to Ethanol and Acetaldehyde Vapors. Hortscience, 26(5):566-569.
 • Mursalat M, Rony AH, Sazedur Rahman AH Md, Nazibul Islam Md, Khan MS, (2013). A Critical Analysis of Artificial Fruit Ripening: Scientific, Legislative and Socio-Economic Aspects. Chemical Engineering & Science Magazine, 4(1): 1-7.
 • Parameswaran I, Krishna Murthi V, (2014). Comparative study on Physico & Phyto-Chemical analysis of Persea americana & Actinidia deliciosa. International Journal of Scientific and Research Publications, 4(5): 1-5.
 • Pareek S, (2016). Ripening Physiology: An Overview. (Postharvest Ripening Physiology of Crops. Edited by Sanel Pareek). Taylor Francis Group. CRC PressTaylor & Francis Group6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300Boca Raton, FL 33487-2742, pp: 1-48.
 • Park YS, Kim BW, (1995). Changes in fruit firmness, fruit composition, respiration and ethylene production of kiwifruit during storage. Korean Society For Horticultural Science, 36(1): 67-73.
 • Redgwell JR, Fry SC, (1993). Xyloglucan Endotransglycosylase Activity lncreases during kiwifruit (Actinida deliciosa) ripening. lmplications for fruit foftening. Plant Physiol. (1993) 103: 1399-1406
 • Saeedeh A, Asna U, (2007). Antioxidant properties of various solvent extracts of mulberry (Morusindica L.) leaves. Food Chemistry, 102: 1233–1240.
 • Samancı H, (1990). Kivi (Actinidia) Yetiştiriciliği. TAV Yayın No: 22, 112 sayfa.
 • Sawada T, Seo Y, Morishima H, Imou K, Kawagoe Y, (1992). Studies on Storage and Ripening of Kiwifruit (Part 1). Journal of The Japanese Socity of Agricultural Machinery, 54 (3): 61-67.
 • Singal S, Kumud M, Thakral S, (2012). Application of apple as ripening agent for banana. Indian Journal of Natural Products and Resources, Vol. 3(1): 61 -64.
 • Slinkard K, Singleton VL, (1977). Total phenol analysis, automation and comparison with manual methods. American Journal of Enology and Viticulture, 28, p:49–55.
 • Tappi S, Tylewicz U, Cocci E, Romani S, Dalla Rosa M, Rocculi P, (2013). Influence of ripening stage on quality parameters and metabolic behaviour of fresh-cut kiwifruit slices during accelerated storage. Biblid: 1821-4487, 17 (4): 149-153.
 • Tavarini S, Degl’Innocenti E, Remorini D, Massai R, Guidi L, (2008). Antioxidant capacity, ascorbic acid, total phenols and carotenoids changes during harvest and after storage of Hayward kiwifruit. Food Chemistry, 107(1): 282-288.
 • Yang YJ, Lim BS, (2017). Effects of high carbon dioxide and ethylene treatment on postharvest ripening regulation of red kiwifruit (Actinidia melanandra Franch) during cold storage. Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, 18 (6): 478-485.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-6398-1916
Author: Saim Zeki Bostan (Primary Author)
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3478-6243
Author: Bekir Gökçen Mazı
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5015-7610
Author: Saadet Koç Güler
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 14, 2019

Bibtex @research article { mjavl587222, journal = {Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences}, issn = {1694-7932}, eissn = {1694-7932}, address = {Kyrgyz -Turkish Manas University Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Science 720044, Bishkek, KYRGYZSTAN Mira Avenue, 56}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {Kivinin Elma ve Karpitle Olgunlaştırılması}, key = {cite}, author = {Bostan, Saim Zeki and Mazı, Bekir Gökçen and Koç Güler, Saadet} }
APA Bostan, S , Mazı, B , Koç Güler, S . (2019). Kivinin Elma ve Karpitle Olgunlaştırılması. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences , 9 (1) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mjavl/issue/49456/587222
MLA Bostan, S , Mazı, B , Koç Güler, S . "Kivinin Elma ve Karpitle Olgunlaştırılması". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 9 (2019 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjavl/issue/49456/587222>
Chicago Bostan, S , Mazı, B , Koç Güler, S . "Kivinin Elma ve Karpitle Olgunlaştırılması". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 9 (2019 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Kivinin Elma ve Karpitle Olgunlaştırılması AU - Saim Zeki Bostan , Bekir Gökçen Mazı , Saadet Koç Güler Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7932-1694-7932 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences Kivinin Elma ve Karpitle Olgunlaştırılması %A Saim Zeki Bostan , Bekir Gökçen Mazı , Saadet Koç Güler %T Kivinin Elma ve Karpitle Olgunlaştırılması %D 2019 %J Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences %P 1694-7932-1694-7932 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Bostan, Saim Zeki , Mazı, Bekir Gökçen , Koç Güler, Saadet . "Kivinin Elma ve Karpitle Olgunlaştırılması". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 9 / 1 (October 2019): 1-7 .
AMA Bostan S , Mazı B , Koç Güler S . Kivinin Elma ve Karpitle Olgunlaştırılması. mjavl. 2019; 9(1): 1-7.
Vancouver Bostan S , Mazı B , Koç Güler S . Kivinin Elma ve Karpitle Olgunlaştırılması. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences. 2019; 9(1): 7-1.