Year 2019, Volume 9 , Issue 2, Pages 91 - 98 2019-12-27

Кыргызстандагы элдик ветеринарияда колдонулган дары өсүмдүктөрдүн арсеналы

Askarbek TULOBAEV [1]


Макалада кыргыз элинин элдик ветеринариясында колдонулган дары өсүмдүктөр боюнча маалыматтар берилди. Материалдар бийик тоолуу Нарын, Ысык-Көл жана Чүй областарында талаа экспедициялары учурунда чогултулду. Кыргыз эли колдонгон дары өсүмдүктөрдүн көпчүлүгү илимий негиздөөгө алынган эмес. Ошондуктан, бул салттуу билимдер илимий-врачтык кызыгууга караганда этнографиялык жана тарыхий кызыгууну жаратып келет.
Кыргызстан, элдик ветеринария, дары өсүмдүктөр, мал дарылоо, салттуу билимдер
 • 1. Алдашев А.А. (1989). Этапы развития ветеринарии в Киргизии. Фрунзе, Илим.
 • 2. Алимбаева П.К. (1990). Лекарственные растения Киргизии. Фрунзе.
 • 3. Алтымышев А.А. (1976). Лекарственные богатства Киргизии. Фрунзе.
 • 4. Арбаева З.С. (1979). Лекарственные растения Киргизии и вопросы охраны их в Киргизии. Фрунзе.
 • 5. Дикорастущие лекарственные растения Кыргызстана и их применение: уч.пос. (2004). Ш.Д. Уркунбаев и др. Бишкек.
 • 6. Иманбердиева Н., Табылдиева Э., Түлөбаев А.З. (2015). Мал дарылоодо дары өсүмдүктөрдү колдонуу. Вестник КНАУ. Бишкек. №3 (35): 34 37.
 • 7. Кылымдарды карыткан өсүмдүктөр биз менен. (2011). Бишкек. Mara: 43. Түз. Давлеталиева А. жана эксперттер тобу, РДФ.
 • 8. Мал дарылоо. (2011). Бишкек. Мага: 49. Түз. К. Шапаков, А. Усубалиев, РДФ.
 • 9. Нуралиев Ж.С. (2007). Кыргызстандагы дары дармек өсүмдүктөр. Бишкек.
 • 10. Саргашкаев Э.А. (2013). Жылкы ылаңдарын дарылоонун элдик ыкмалары. Известия вузов. Бишкек. №5: 51 52.
 • 11. Саргашкаев Э.А. (2014). Кыргыз элиндеги эчки ылаңдарын дарылоонун салттуу ыкмалары. Известия вузов. Бишкек. №4: 105 107.
 • 12. Сарыбаева Р.И, Сарыбаева Д.В. (1995). Сарымсак жөнүндө эмне билесиз? (Дарылык касиети). Бишкек.
 • 13. Тулобаев А.З. (1982). Полевые исследования по мониторингу лекарственных растений, применяемых в народной медицине и ветеринарии. Иссык-Кульская область Кыргызской Республики.
 • 14. Тулобаев А.З. с соавт. (1985). Использование настоев горечавки туркестанской для лечения и профилактики незаразных болезней ягнят и овцематок. Фрунзе. Кирг. ИНТИ, №115 (3711): 4.
 • 15. Түлөбаев А.З., Салыков Р., Аскарбек Гүлназ, Ниязбекова З.Н. (2014). Кыргыз элинин ветеринария боюнча салттуу билимдери. Вестник КНАУ. Бишкек. №1 (30): 111 116.
 • 16. Шайхаманов М.Х., Тулобаев А.З. (1988). Профилактика диспепсии новорожденных ягнят в условиях Киргизии. Воронеж. Сб. н. тр. ВНИИНБЖ: 123 129.
Primary Language en
Subjects Veterinary
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-1349-6511
Author: Askarbek TULOBAEV (Primary Author)
Institution: Kyrgyz-Turkish Manas University
Country: Kyrgyzstan


Supporting Institution Kyrgyz-Turkish Manas University
Project Number KTMÜ-BAP-2015.FBE.01
Dates

Publication Date : December 27, 2019

Bibtex @research article { mjavl638745, journal = {Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences}, issn = {1694-7932}, eissn = {1694-7932}, address = {Kyrgyz -Turkish Manas University Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Science 720044, Bishkek, KYRGYZSTAN Mira Avenue, 56}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {91 - 98}, doi = {}, title = {Кыргызстандагы элдик ветеринарияда колдонулган дары өсүмдүктөрдүн арсеналы}, key = {cite}, author = {TULOBAEV, Askarbek} }
APA TULOBAEV, A . (2019). Кыргызстандагы элдик ветеринарияда колдонулган дары өсүмдүктөрдүн арсеналы. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences , 9 (2) , 91-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mjavl/issue/51057/638745
MLA TULOBAEV, A . "Кыргызстандагы элдик ветеринарияда колдонулган дары өсүмдүктөрдүн арсеналы". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 9 (2019 ): 91-98 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjavl/issue/51057/638745>
Chicago TULOBAEV, A . "Кыргызстандагы элдик ветеринарияда колдонулган дары өсүмдүктөрдүн арсеналы". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 9 (2019 ): 91-98
RIS TY - JOUR T1 - Кыргызстандагы элдик ветеринарияда колдонулган дары өсүмдүктөрдүн арсеналы AU - Askarbek TULOBAEV Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 98 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7932-1694-7932 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences Кыргызстандагы элдик ветеринарияда колдонулган дары өсүмдүктөрдүн арсеналы %A Askarbek TULOBAEV %T Кыргызстандагы элдик ветеринарияда колдонулган дары өсүмдүктөрдүн арсеналы %D 2019 %J Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences %P 1694-7932-1694-7932 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD TULOBAEV, Askarbek . "Кыргызстандагы элдик ветеринарияда колдонулган дары өсүмдүктөрдүн арсеналы". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 9 / 2 (December 2019): 91-98 .
AMA TULOBAEV A . Кыргызстандагы элдик ветеринарияда колдонулган дары өсүмдүктөрдүн арсеналы. mjavl. 2019; 9(2): 91-98.
Vancouver TULOBAEV A . Кыргызстандагы элдик ветеринарияда колдонулган дары өсүмдүктөрдүн арсеналы. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences. 2019; 9(2): 98-91.