Year 2020, Volume 10 , Issue 1, Pages 25 - 32 2020-06-24

Tebuconazole Uygulamalarının Patlıcan (Solanum melongena L.)’da Fide Boyu ve Kalitesine Etkisi
Effect of Tebuconazole Applications on Seedling Height and Quality of Eggplant (Solanum melongena L.) Seedling

Halil İbrahim ÖZTÜRK [1] , Atilla DURSUN [2]


Bu çalışma 2019 yılında Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ait fide yetiştirme seralarında yürütülmüştür. Çalışmada Tebuconazole maddesinin patlıcanda fide kalitesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Yapraktan sprey şeklinde uygulanan Tebuconazole’in 100, 200, 300 ve 400 ppm konsantrasyonları denenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, fide boyu ve gövde boyunun dozlara göre önemli derecede değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Gövde kuru madde oranı, yaprak kuru madde oranı ve kök kuru madde oranları da dozlara göre önemli derecede değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre en düşük fide boyu (13,257 cm) ve gövde boyu (5,400 cm) 400 ppm’lik dozdan elde edilmiştir. Fidelerde en yüksek kuru madde oranı ise gövdede (%26) ve yaprakta (%25,01) 100 ppm’lik dozdan, kökte (%10,37) ise 300 ppm’lik dozdan elde edilmiştir. Bu çalışmada farklı dozlarda uygulanan Tebuconazole dozlarının patlıcan fide boyunu kontrol altına almada ve bazı fide kalite özelliklerine olumlu yönde etki ettiği belirlenmiştir.
This study was conducted in the seedling growing greenhouses of Erzincan Horticultural Research Institute in 2019. In this study, the effect of Tebuconazole on seedling quality in eggplant was investigated. The doses of 100, 200, 300 and 400 ppm were sprayed to the leaf of seedling. According to reserch result, there were significant diffrences in terms of seedling high, and stem high, among the application doses. It was determined that stem dry matter ratio, leaf dry matter ratio and root dry matter ratio changed significantly according to the doses. According to the data obtained, the lowest seedling length (13,257 cm) and stem length (5,400 cm) were obtained from the dose of 400 ppm. The highest dry matter was reported as 26 % stem and 25,01 % at leaf in 100 ppm treatments while the value was 10,37 % at root in 300 ppm treatment. In this study, it was determined that the doses of Tebuconazole administered at different dosages positively affect on the eggplant seedling height and some seedling quality characteristics.
 • Baninasab B (2009). Amelioration of chilling stress by paclobutrazol in watermelon seedlings. Scientia Horticulturae, 121(2), 144-148.
 • Brigard JP, Harkess RL, Baldwin BS (2006). Tomato early seedling height control using a paclobutrazol seed soak. Horticultural Science, 41(3):768-772.
 • Sunar S, Bulut H (2019). Buğday (Triticum aestivum L.) Tohumlarında Büyüme Düzenleyicisi 2,4-D Isooctylester Herbisitinin Meydana Getirdiği Retrotranspozon Hareketliliğinin Moleküler Yöntem İle Değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(2), 585-594.
 • Çopur H, Nebahat S. (2011). Sera Hıyar Fidesi Üretiminde Paclobutrazol ve Bakır Sülfat Uygulamalarının Fide Büyümesi Üzerine Etkileri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1), 1-12.
 • Demirsoy M, Balkaya A, Uzun S (2017). Farklı Işık Kaynağı ve Renk Uygulamalarının Patlıcan (Solanum melongena L.) Fidelerinin Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 3(2), 238-247.
 • Garner LC, ve Björkman T (1996). Mechanical conditioning for controlling excessive elongation in toma¬to transplants: sensitivity to dose, frequency, and timing of brushing. Journal of the American Society for Horticultural Science,121(5), 894-900.
 • Geboloğlu N, Durukan A, Sağlam N, Doksöz S, Şahin S, Yılmaz E (2015). Patlıcanda Fide Gelişimi ve Fide Kalitesi ile Paclobutrazol Uygulamaları Arasındaki İlişkiler. International Journal of Agricultural and Natural Sciences (IJANS) E-ıssn: 2651-3617, 8(1), 62-66.
 • Geboloğlu N, Kum AD, Şahin S, Boncukçu SD, Sağlam N (2016). Paklobutrazolun Marulda Fide Boyu ve Kalite Özelliklerine Etkisi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences (IJANS) E-ıssn: 2651-3617, 9(2), 26-29.
 • Głowacka B (2004). The effect of blue light on the height and habit of the tomato Lycopersicon esculentum Mill.) transplant. Folia Horticulturae, 16(2), 3-10. Johjima, T, Latimer JG, Wakita H (1992). Brus¬hing influences transplant growth and subsequent yield of four cultivars of tomato and their hybrid lines. Journal of the American Society for Horticultural Science, 117(3), 384- 388.
 • Melton RR, Dufault RJ (1991). Tomato seedling growth, earliness, yield, and quality following pretransplant nutritional conditioning and low temperatures. Journal of the American Society for Horticultural Science, 116(3), 421-425.
 • Uçan U (2019). Domates fidelerinde paclobutrazol etkilerini azaltmada salisilik asit ve gibberellik asit kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, 95 s., Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Ordu
 • Xue Y, Cheng ZH, Xu XY, Nie PJ (2008). The Dwarfing Effect and Ornamental Accession of Foliage Spraying of PP_ (333) and CCC on Egg-fruit Eggplant [J]. Acta Agriculturae Boreali-Occidentalis Sinica, 5.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-8977-0831
Author: Halil İbrahim ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8475-8534
Author: Atilla DURSUN
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 24, 2020

Bibtex @research article { mjavl700043, journal = {Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences}, issn = {1694-7932}, eissn = {1694-7932}, address = {Kyrgyz -Turkish Manas University Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Science 720044, Bishkek, KYRGYZSTAN Mira Avenue, 56}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {25 - 32}, doi = {}, title = {Tebuconazole Uygulamalarının Patlıcan (Solanum melongena L.)’da Fide Boyu ve Kalitesine Etkisi}, key = {cite}, author = {Öztürk, Halil İbrahim and Dursun, Atilla} }
APA Öztürk, H , Dursun, A . (2020). Tebuconazole Uygulamalarının Patlıcan (Solanum melongena L.)’da Fide Boyu ve Kalitesine Etkisi . Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences , 10 (1) , 25-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mjavl/issue/54531/700043
MLA Öztürk, H , Dursun, A . "Tebuconazole Uygulamalarının Patlıcan (Solanum melongena L.)’da Fide Boyu ve Kalitesine Etkisi" . Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 10 (2020 ): 25-32 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjavl/issue/54531/700043>
Chicago Öztürk, H , Dursun, A . "Tebuconazole Uygulamalarının Patlıcan (Solanum melongena L.)’da Fide Boyu ve Kalitesine Etkisi". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 10 (2020 ): 25-32
RIS TY - JOUR T1 - Tebuconazole Uygulamalarının Patlıcan (Solanum melongena L.)’da Fide Boyu ve Kalitesine Etkisi AU - Halil İbrahim Öztürk , Atilla Dursun Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 32 VL - 10 IS - 1 SN - 1694-7932-1694-7932 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences Tebuconazole Uygulamalarının Patlıcan (Solanum melongena L.)’da Fide Boyu ve Kalitesine Etkisi %A Halil İbrahim Öztürk , Atilla Dursun %T Tebuconazole Uygulamalarının Patlıcan (Solanum melongena L.)’da Fide Boyu ve Kalitesine Etkisi %D 2020 %J Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences %P 1694-7932-1694-7932 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Öztürk, Halil İbrahim , Dursun, Atilla . "Tebuconazole Uygulamalarının Patlıcan (Solanum melongena L.)’da Fide Boyu ve Kalitesine Etkisi". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 10 / 1 (June 2020): 25-32 .
AMA Öztürk H , Dursun A . Tebuconazole Uygulamalarının Patlıcan (Solanum melongena L.)’da Fide Boyu ve Kalitesine Etkisi. mjavl. 2020; 10(1): 25-32.
Vancouver Öztürk H , Dursun A . Tebuconazole Uygulamalarının Patlıcan (Solanum melongena L.)’da Fide Boyu ve Kalitesine Etkisi. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences. 2020; 10(1): 25-32.