Year 2017, Volume 1 , Issue 2, Pages 195 - 208 2017-11-20

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS) 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ EĞİTİM SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZ EDİLMESİ

Cemal İBİŞ [1] , Burçin TUTCU [2]


Bu makalenin amacı TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardının eğitim sektöründe uygulanabilirliğinin analiz edilmesidir. Makalede öncelikle bölümlere göre raporlamanın tarihsel süreci ve TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı anlatılmıştır. Standart kapsamda İstanbul başta olmak üzere on üç ilde eğitim veren yüksekokul üzerinde amprik bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada özellikle standartta geçen sayısal veriler kullanılmış ve örnekler yardımıyla standardın Türkiye eğitim sektöründe uygulanması incelenmiştir. Ulaşılan sonuçlar çalışmada belirtilmiştir.

TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı, Eğitim Sektörü
  • Arsoy, A. O. (2008). Bölümsel Raporlamada Yeni Bir Uygulama: UFRS 8. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 38.
  • Berger, P. G., Hann, R. N., and Piotroski, J. D. (2003). Theimpact of SFAS no. 131 on information and monitoring. Journal of Accounting Research, 41 (2): 163–223.
  • BDO International. (2007). UFRS 8 Operating Segments. International Financial Reporting Bulletin, 1.
  • Crawford, L., Extance, H., Helliar, C., and Power, D. (2012). Operating segments: Theusefulness of IFRS 8. Edinburgh: ICAS.
  • Deppe, L. and Omer, S. C. (2000). Disclosing disaggregated information. Journal of Accountancy.190 (3): 47-54. Ettredge, M., Kwon, S., Smith, D., and Zarowin, P. (2005). The impact of SFAS no. 131 business segment data on the market’s ability to anticipate future earnings.The Accounting Review, 80 (3): 773–804. Ernst&Young (2007). UFRS 8 Operating Segments: ImplementationGuidance. EYG No:AU0056. De Graaf, F. W. (2011). The Effects of IFRS 8 Geographical Disclosure Changes on the Valuation of Foreign Earnings. Master thesis Department Accountancy Faculty of Economics and Business Studies Tilburg University. Herrmann, D., and Thomas, W. B. (2000). An analysis of segment disclosures under SFAS No. 131 and SFAS No. 14. Accounting Horizons 14, 3 (2000): 287–302. Hope, O. K., Thomas, W., and Winterbotham, G. (2006). The impact of nondisclosure of geographic segment earnings on earnings predictability. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 21 (3): 323–346. Kaya, I. (2004). FASB-IASB Anlaşması ve Global Finansal Muhasebe Standartlarına Doğru. İ.S.M.M.M.O Sempozyumu. Nichols, N. B., Street, D. L., and Cereola S. J. (2012). An analysis of the impact of adopting IFRS 8 on the segment disclosures of European blue chip companies”, Journal of International Accounting, Auditing andTaxation, 105 (79). Nichols, N. B., and Street, D. L. (2002). LOB and geographic segment disclosures: An analysis of the impact of IAS 14 revised. Journal of International Accountin, Auditing andTaxation, 11(2): 91–113. Nobes, C., and Parker, R. (2004). Comparative International Accounting, FT Prentice Hall, 8th ed. Ömürbek, V., ve Özdemir, O. (2008). TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı Çerçevesinde Coğrafi Bölümlere göre Finansal Raporlama: İMKB-100 Şirketlerinde Uygulanma Düzeyi. Journal Mufad: 199-210. Price-Water-House-Coopers. (2008). A Practical Guide to Segment Reporting September, 2008. Şavlı, T. (2014). Uluskararası/Türkiye Finansal Raporlama Standartları. Yaklaşım Yayıncılık. Uyar, A. ve Güngörmüş, A. H. (2009). İşletmelerde Bölümsel Raporlamanın “TFRS 8 Faaliyet Bölümleri” Standardı Çerçevesinde Uygulanması. Mali Çözüm, 94: 79-98 Ünal, O. (2010). Bölümsel Raporlamave Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) 8 Faaliyet Bölümleri Standardının Finansal Raporlamaya Etkileri. Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 3 (2): 48-69. http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/TOBB_egitim_sektor_raporu_2012.pdf (Erişim Tarihi:25.05.2014). http://finance.harvard.edu/files/fad/files/2013fullreport.pdf (ErişimTarihi:15.04.2014) http://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/field/field_document/Financial_Statements2012_13.pd (Erişim Tarihi:15.04.2014)
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Cemal İBİŞ

Author: Burçin TUTCU

Dates

Publication Date : November 20, 2017

Bibtex @research article { mje356420, journal = {Marmara İktisat Dergisi}, issn = {}, address = {Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Göztepe Kampüsü 34722, Kadıköy - İstanbul}, publisher = {Marmara University}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {195 - 208}, doi = {}, title = {TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS) 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ EĞİTİM SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZ EDİLMESİ}, key = {cite}, author = {İbi̇ş, Cemal and Tutcu, Burçin} }
APA İbi̇ş, C , Tutcu, B . (2017). TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS) 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ EĞİTİM SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZ EDİLMESİ . Marmara İktisat Dergisi , 1 (2) , 195-208 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mje/issue/32137/356420
MLA İbi̇ş, C , Tutcu, B . "TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS) 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ EĞİTİM SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZ EDİLMESİ" . Marmara İktisat Dergisi 1 (2017 ): 195-208 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mje/issue/32137/356420>
Chicago İbi̇ş, C , Tutcu, B . "TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS) 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ EĞİTİM SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZ EDİLMESİ". Marmara İktisat Dergisi 1 (2017 ): 195-208
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS) 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ EĞİTİM SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZ EDİLMESİ AU - Cemal İbi̇ş , Burçin Tutcu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Marmara İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 208 VL - 1 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Marmara İktisat Dergisi TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS) 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ EĞİTİM SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZ EDİLMESİ %A Cemal İbi̇ş , Burçin Tutcu %T TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS) 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ EĞİTİM SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZ EDİLMESİ %D 2017 %J Marmara İktisat Dergisi %P - %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD İbi̇ş, Cemal , Tutcu, Burçin . "TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS) 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ EĞİTİM SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZ EDİLMESİ". Marmara İktisat Dergisi 1 / 2 (November 2017): 195-208 .
AMA İbi̇ş C , Tutcu B . TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS) 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ EĞİTİM SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZ EDİLMESİ. mje. 2017; 1(2): 195-208.
Vancouver İbi̇ş C , Tutcu B . TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS) 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ EĞİTİM SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZ EDİLMESİ. Marmara İktisat Dergisi. 2017; 1(2): 195-208.
IEEE C. İbi̇ş and B. Tutcu , "TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS) 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ EĞİTİM SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZ EDİLMESİ", Marmara İktisat Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 195-208, Nov. 2017