Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 667 - 678 2019-01-29

İstanbul'daki Akıllı Otel Uygulamalarının Değerlendirilmesi
THE EVALUATION OF SMART HOTEL APPLICATIONS IN ISTANBUL

Lütfi ATAY [1] , Pınar YALÇINKAYA [2] , Filiz BAHAR [3]


Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler turizmde yeni yaklaşımların ve yenilikçi işletme modellerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu gelişmelere uyum sağlayabilmek amacıyla özellikle konaklama sektöründe akıllı uygulamalara yer verilmekte ve turistlerin tatil boyunca yapmaları gereken işlemler bu uygulamalarla kolaylaştırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, teknolojik gelişmeler ile birlikte konaklama süresince turistlere sunulan hizmetlerin akıllı otel uygulamaları temelinde değerlendirilmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup; çalışmanın geçerliliği ve güvenilirliğini arttırmaj amacıyla içi üçgenleme (triangulasyon) metoduna başvurulmuştur. Çalışmaya dâhil edilen oteller amaçlı örneklem kapsamında seçilmiştir. İstanbul’da akıllı otel uygulaması olduğu belirlenen 4 ve 5 yıldızlı otellerin; kurumsal internet siteleri ve medyadaki güncel yayınlardan yararlanılarak araştırma kapsamında dört otelin değerlendirmeye alınabileceği belirlenmiştir.  Söz konusu otellerin ön bürö müdürleriyle görüşülmüştür. Görüşme sonrasında otellerin akıllı uygulamaları kapsayan bölümlerinde fiziksel gözlem yapılmıştır. Çalışmada akıllı otel konseptinin, mobil uygulamalar ve kişiselleştirilmiş servisler olarak iki tema kapsamında uygulandığı sonucuna ulaşılmıştır. Mobil uygulamalar kapsamında ‘one touch application’, online check-in ve online check-out hizmetlerinin kullanıldığı, kişiselleştirilmiş servisler kapsamında ise ‘kullanıcı profil notu’, kişiselleştirilmiş oda hizmeti uygulamalarının kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, akıllı otel uygulamaları için sağlanması gereken otomasyon altyapı maliyetinin yüksek olduğu ve bu durumun bir sonucu olarak akıllı otel kriterlerinin oldukça sınırlı bir kısmının araştırma kapsamındaki otellerde gerçekleştirilebildiği sonucuna ulaşılmıştır.


Recent developments in information and communication technologies have led to the emergence of new approaches and innovative business models in tourism. In order to adapt these developments, especially in the accommodation sector, smart applications are made and the operations that tourists should do during the holiday are facilitated by these applications. The aim of this study is to evaluate the services offered to tourists on the basis of smart hotel applications with technological developments. Qualitative research method was used in the study. In order to increase the reliability and validity of the study, triangulation method was used. The hotels included in the study were selected through the purpose sampling. 4 and 5 star hotels determined to be a smart hotel application in Istanbul; It was determined that four hotels could be evaluated within the scope of the research by using the latest publications in corporate websites and media. The front office managers of the mentioned hotels were interviewed. In addition, physical observation was made in the parts of the hotels covering the smart applications after the interview. In the study, it was concluded that the concept of smart hotel is implemented as two themes as mobile applications and personalized services. Within the scope of mobile applications, it has been determined that ın one touch application, online check-in and online check-out services are used. According to the findings of the study, it is concluded that the cost of the automation infrastructure to be provided for smart hotel applications is high and as a result, a very limited part of the smart hotel criteria can be implemented in the hotels covered by the research. • Altunışık, R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. ve Yıldırım E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayınevi.
 • Balakrishnan, A. (2016). Wynn Las Vegas to add Amazon Alexa to all hotel rooms. <http://www.cnbc.com/2016/12/14/wynn-las-vegas-to-add-amazon-alexa-to-all-hotel-rooms.html> (Erişim tarihi: 20.04.2017).
 • Barnes, B. (2017). Coming to Carnival Cruises: A Wearable Medallion That Records Your Every Whim. <https://www.nytimes.com/2017/01/04/business/media/coming-to-carnival-cruises-a-wearable-medallion-that-records-your-every-whim.html> (Erişim tarihi: 16.07.2017).
 • Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.
 • Best Dergisi (2017). Artık oteller daha akıllı. <http://www.bestdergisi.com.tr/arsiv/yazi/82-artik-oteller-daha-akilli> (Erişim tarihi: 20.06.2017).
 • Boukhechba, M., Bouzouane, A., Gaboury, S., Gouin-Vallerand, C., Giroux, S. ve Bruno, B. (2017). A Novel Bluetooth Low Energy Based System for Spatial Exploration in Smart Cities. Expert Systems with Applications, 77, 71-82.
 • Byun, J., Kim, B.W., Ko, C.Y. ve Byun, J.W. (2017). 4G LTE Network Access System and Pricing Model for IoT MVNOs : Spreading Smart Tourism. Multimedia Tools and Applications, 76(19), 19665-19688.
 • Chiappa, G.D. ve Baggio, R. (2015). Knowledge Transfer in Smart Tourism Destinations : Analyzing the Effects of a Network Structure. Journal of Destination Marketing & Management, 4(3), 145-150.
 • Çiğdem, Ş. ve Seyrek, İ. (2015). “İşletmelerde Büyük Veri Uygulamaları: Bir Literatür Taraması”, 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, 8-10 Ekim, Erzurum.
 • Gökalp, E. ve Eren, E. (2016). Akıllı Teknolojilerin Turizm ve Otelcilik Sektöründe Uygulanması. Vahap Tecim, Çiğdem Tarhan, Can Aydın (ed). Smart Technology & Smart Management: Akıllı Teknoloji & Akıllı Yönetim, İzmir: Gülermat Matbaacılık, s. 278-287.
 • Jaremen, D.E., Jędrasiak, M. ve Rapacz, A. (2016). The Concept of Smart Hotels as an Innovation on the Hospitality Industry Market - Case Study of PURO Hotel in Wrocław. Economic Problems of Tourism, 36(4), 65-75.
 • Innocentin, M. (2017). 6 Technologies that Will Transform the Hotel Experience. <https://hospitalitytech.com/6-technologies-will-transform-hotel-experience> (Erişim tarihi: 08.08.2017).
 • Intelligent Energy Europe (2016). Nearly Zero Energy Hotels (neZEH). https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/nezeh#results (Erişim tarihi: 20.06.2017).
 • Kim, J.Y., Hlee, S. ve Joun, Y. (2016). Green Practices of the Hotel Industry: Analysis Through the Windows of Smart Tourism System. International Journal of Information Management, 36(6), 1340-1349.
 • Li, Y., Hu, C., Huang, C. ve Duan, L. (2017). The Concept of Smart Tourism in the Context of Tourism Information Services. Tourism Management, 58, 293-300.
 • Melián- González, S. ve Bulchand-Gidumal, J. (2016). A Model That Connects Information Technology and Hotel Performance. Tourism Management, 53, 30-37.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Padem, H., Göksu, A. ve Konaklı, Z. (2012). Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sarajevo: IBU Publications.
 • Terry, L. (2016). 6 Mega-Trends in Hotel Technology. <http://hospitalitytechnology.edgl.com/news/6-Mega-Trends-in-Hotel-Technology105033> (Erişim tarihi: 07.07.2017).
 • Tsoutsos, T., Tournaki, S., de Santos, C. A. ve Vercellotti, R. (2013). Nearly Zero Energy Buildings Application in Mediterranean Hotels. Energy Procedia, 42, 230–238.
 • Wang, N. (2014). Research on Construction of Smart Tourism Perception System and Management Platform. Advances in Social Science Education and Humanities Research, 30, 1745-1748.
 • UNWTO (2009). Tourism Resilience Committee Stresses Need for “Smart Tourism”. http://sdg.iisd.org/news/unwto-tourism-resilience-committee-stresses-need-for-%E2%80%9Csmart-tourism%E2%80%9D/ (Erişim tarihi: 02.04.2017)
 • UNWTO (2015). World Summit On Sustainable Tourism +20. https://www.skal.org/sites/default/files/media/Public/Web/PDFs/1015_peterclaesen_english.pdf (Erişim tarihi: 2 April 2017).
 • UNWTO (2017). 1st UNWTO World Conference on Smart Destinations, Murcia, 15-17 February 2017. http://sdt.unwto.org/smartdestinations (Erişim tarihi: 3 April 2017).
 • Yılmaz, Z. (2006). Akıllı Binalar ve Yenilenebilir Enerji. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 91, 7-15.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-2598-6227
Author: Lütfi ATAY
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0706-5785
Author: Pınar YALÇINKAYA (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7310-1089
Author: Filiz BAHAR
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 29, 2019

Bibtex @research article { mjss479120, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {667 - 678}, doi = {10.33206/mjss.479120}, title = {İstanbul'daki Akıllı Otel Uygulamalarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Atay, Lütfi and Yalçınkaya, Pınar and Bahar, Filiz} }
APA Atay, L , Yalçınkaya, P , Bahar, F . (2019). İstanbul'daki Akıllı Otel Uygulamalarının Değerlendirilmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 667-678 . DOI: 10.33206/mjss.479120
MLA Atay, L , Yalçınkaya, P , Bahar, F . "İstanbul'daki Akıllı Otel Uygulamalarının Değerlendirilmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 667-678 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/42874/479120>
Chicago Atay, L , Yalçınkaya, P , Bahar, F . "İstanbul'daki Akıllı Otel Uygulamalarının Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 667-678
RIS TY - JOUR T1 - İstanbul'daki Akıllı Otel Uygulamalarının Değerlendirilmesi AU - Lütfi Atay , Pınar Yalçınkaya , Filiz Bahar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.479120 DO - 10.33206/mjss.479120 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 667 EP - 678 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.479120 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.479120 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi İstanbul'daki Akıllı Otel Uygulamalarının Değerlendirilmesi %A Lütfi Atay , Pınar Yalçınkaya , Filiz Bahar %T İstanbul'daki Akıllı Otel Uygulamalarının Değerlendirilmesi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.479120 %U 10.33206/mjss.479120
ISNAD Atay, Lütfi , Yalçınkaya, Pınar , Bahar, Filiz . "İstanbul'daki Akıllı Otel Uygulamalarının Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (January 2019): 667-678 . https://doi.org/10.33206/mjss.479120
AMA Atay L , Yalçınkaya P , Bahar F . İstanbul'daki Akıllı Otel Uygulamalarının Değerlendirilmesi. MJSS. 2019; 8(1): 667-678.
Vancouver Atay L , Yalçınkaya P , Bahar F . İstanbul'daki Akıllı Otel Uygulamalarının Değerlendirilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 667-678.