Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 541 - 565 2019-01-29

Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma

Mücahit FİŞNE [1] , Sait BARDAKÇI [2]


Bu araştırmanın amacı, son yıllarda ülkemizde sıklıkla tartışılan ve günümüzde de hala tartışılmakta olan futbolda yabancı oyuncu sınırlamasına yönelik Türk futbol taraftarlarının görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaçla araştırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama aracı toplam 1212 taraftara uygulanmış ve araştırmanın verileri elde edilmiştir. Bu şekilde elde edilen taraftar görüşlerinin analizinde istatistiksel yöntem olarak frekans tabloları, çapraz tablolar ve ki-kare bağımsızlık testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre taraftarların yaklaşık yarısı (%49,5) Türk futbolunda yabancı oyuncu sayısının sınırlandırılmasına karşı çıkmakta ve yabancı oyuncu sayısının sınırsız olması gerektiğini belirtmektedirler. Diğer taraftan taraftarların %41,5’i yabancı oyuncu sayısının sınırlandırılmasını desteklerken, %9’u ise kararsız olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, yabancı oyuncu sayısının sınırlandırılmasını destekleyen taraftarların en çok önerdiği yabancı oyuncu sayısı sırasıyla 5 ve 6 oyuncu olarak belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca yabancı oyuncu sınırlandırmasının çeşitli yönlerden doğuracağı sonuçlara yönelik taraftar görüşlerine de ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Ortaya koyduğu bulgularıyla araştırmanın, yabancı oyuncu sayısının sınırlandırılması konusuna yönelik Türk futbol kamuoyuna önemli bilgiler sunduğu düşünülmektedir.

Futbol, Yabancı oyuncu sınırlaması, Yabancı futbolcular
 • Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu Kararları, 1942-2010 http://sgm.gsb.gov.tr//Public/Edit/images/SGM/dokumanlar/MDKK_1942_0953.pdf Erişim Tarihi: 10 Eylül 2018.
 • Devecioğlu, S. (2008). Türkiye’de Futbolun Kurumlaşması. Gazi Üniversitesi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26 Kış-Bahar, 373-396.
 • Doğan, M., Doğan, A., ve Serbest, M. (2004). Profesyonel Türk Futbolcuların Türkiye 1. Süper Liginde Oynayan Yabancı Uyruklu Futbolcularla İlgili Düşünceleri Üzerine Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi BESYO, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 30-39.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İmamoğlu, A. F., Karaoğlu, E. ve Erturan, E. E. (2007). Türkiye’de Spor Kulüplerinin Yapısal Nitelikleri ve Temel Problemleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(3), 35-61.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 18. Baskı. Ankara: Nobel Yay.
 • Profesyonel Futbol Yönetmeliği (1962), T. C. Resmi Gazete, 11193, 29 Ağustos 1962.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2005-2006 Sezonu Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/0002005/SuperLig/Super-Lig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2008-2009 Sezonu Türkcell Süper Ligi Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/0002008/SuperLig/Turkcell-Super-Ligi-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2010-2011 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/0002010/SuperLig/Super-Lig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2011-2012 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/0002012/Ligler/SuperLig/2011.10.26-Spor-Toto-Super-Lig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2013-2014 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/0000014/TFF/STATULER/2013-14-Sezonu-Super-Lig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2014-2015 Süper Lig Süleyman Seba Sezonu Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Auto/c9dbcee91cc04122971eed20e100d35e.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2015-2016 Süper Lig Hasan Doğan Sezonu Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/00000016/Ligler/Statuler/2015-2016-Sezonu-SporTotoSuperLig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/STATULER/2017-2018/2017-2018-Super-Lig-Statusu.pdf Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • Yıldırım, E. (2008). Profesyonel Ligdeki Yabancı Futbolcuların, Türkiye’de Futbol Oynamalarına İlişkin, Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Açıdan Görüşleri ve Yerli Futbolcuların Yabancı Futbolculara Bakış Açıları. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enst., Bed.Eğit. ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.
 • Yüce, A. (2013). Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde Futbol Oynayan Yabancı Futbolcu Sayısının Spor Kamuoyu Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.
 • Yüce, A., Katırcı, H., ve Kuzu, C. (2017). Türk Futbolunda Yabancı Futbolcu Sınırlaması ve Türk Futbolcuların Görüşleri. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 24-39.
 • http://arsiv.ntv.com.tr/news/123138.asp#BODY Erişim Tarihi: 15 Ekim 2018.
 • https://www.cnnturk.com/spor/futbol/yabanci-kurali-10-yilda-8-kez-degisti?page=1 Erişim Tarihi: 11 Eylül 2018.
 • https://www.fanatik.com.tr/ertugrul-saglam-yabanci-sayisi-degil-altyapi-2009769 Erişim Tarihi: 15 Ekim 2018.
 • https://www.haberturk.com/yabanci-kurali-2019-20-den-itibaren-once-8-e-sonra-kademeli-olarak-5-e-dusecek-1634859-spor# Erişim Tarihi: 14 Eylül 2018.
 • http://www.hurriyet.com.tr/sporarena/fatih-terimden-yabanci-kurali-yorumu-sikildim-artik-bu-isten-40949827 Erişim Tarihi: 12 Eylül 2018.
 • http://www.milliyet.com.tr/durust-yabanci-oyuncu-kurali-sene-2737489-skorerhaber ErişimTarihi:16 Ekim 2018.
 • http://www.pfd.org.tr/news/view/zaten-yabanciyiz/533 Erişim Tarihi: 15 Ekim 2018.
 • https://www.sabah.com.tr/spor/futbol/2018/04/18/samet-aybaba-yabanci-oyuncu-serbest-olmali Erişim Tarihi: 15 Eylül 2018.
 • http://www.tff.org/default.aspx?pageID=293 15 Ekim 2018.
 • https://www.trtspor.com.tr/haber/futbol/spor-toto-super-lig/senol-gunes-yabanci-sayisinin-fazla-oldugunu-dusunuyorum-167816.html Erişim Tarihi: 15 Ekim 2018.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-3964-874X
Author: Mücahit FİŞNE (Primary Author)
Institution: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3720-5029
Author: Sait BARDAKÇI
Institution: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 29, 2019

Bibtex @research article { mjss481502, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {541 - 565}, doi = {10.33206/mjss.481502}, title = {Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Fi̇şne, Mücahit and Bardakçı, Sait} }
APA Fi̇şne, M , Bardakçı, S . (2019). Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 541-565 . DOI: 10.33206/mjss.481502
MLA Fi̇şne, M , Bardakçı, S . "Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 541-565 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/42874/481502>
Chicago Fi̇şne, M , Bardakçı, S . "Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 541-565
RIS TY - JOUR T1 - Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma AU - Mücahit Fi̇şne , Sait Bardakçı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.481502 DO - 10.33206/mjss.481502 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 541 EP - 565 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.481502 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.481502 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma %A Mücahit Fi̇şne , Sait Bardakçı %T Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.481502 %U 10.33206/mjss.481502
ISNAD Fi̇şne, Mücahit , Bardakçı, Sait . "Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (January 2019): 541-565 . https://doi.org/10.33206/mjss.481502
AMA Fi̇şne M , Bardakçı S . Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma. MJSS. 2019; 8(1): 541-565.
Vancouver Fi̇şne M , Bardakçı S . Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 541-565.