Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 566 - 575 2019-01-29

Bu çalışmanın amacı lise düzeyindeki gençlerin geleneksel Türk sporlarının uygulanmasına yönelik eğilimlerinin belirlenmesidir. Çalışma Gaziantep ilinde lise çağında bulunan 625 (14-19 yaş arası) genç üzerinde yürütülmüştür. Verilerin toplanması araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgiler ve geleneksel Türk sporlarına yönelik görüşlerini belirlemeye yönelik yapılandırılmış soruları içeren anket ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzdesel oran analizi kullanılmıştır. Sonuçlar incelendiği zaman gençlerin en fazla yapmak istedikleri ve ilgilerini çeken sporların kızak sporu ve atlı okçuluk branşları olarak görülmektedir. Gençler tarafından en az tanınan ve uğraşılmak istenen branşın ise aba güreşi olduğu görülmektedir. Çalışmanın sonucunda gençlerin geleneksel Türk sporları hakkında yeterli bilgi ve eğilime sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Gençlerin geleneksel sporlara ilgi ve eğilimlerinin düşük seviyede olduğu ve yapılacak çeşitli uygulamalarla, ilgi ve bilgilenmelerinin sağlanmasının bu sporların gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir eksikliği gidereceği kanaatindeyiz.

Türk, Spor, Gençler, Gelenek
 • Chamberlin, J. E. (2007). At. İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Dever, A. (2015). Spor Sosyolojisi. Ankara: Siyasal Kitap.
 • Ersan, M. (2012). Anadolu Selçukluları'nda Oyun, Eğlence ve Spor. İ. Yıldıran, & T. Gültekin içinde, Anadolu Uygarlıklarında Spor (s. 114-116). Ankara: Spor yayınevi ve Kitapevi.
 • Fişek, K. (1985). 100 Soruda Türkiye Spor Tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Gökbel, A. (2000). Kıpçak Türkleri. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Güven, Ö. (1999). Türklerde Spor Kültürü. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.
 • İmamoğlu, O., & Taşmektepligil, M. (1997). Türk Kültüründe Spor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 139-144.
 • İmamoğlu, O., Türkmen, M., Akdenk, M., & Çebi, M. (1999). Osmanlı Devletinin Spor Politikasını Etkileyen Unsurlar. Osmanlıda Spor Sempozyumu (s. 61-71). Konya: Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.
 • İrepoğlu, G. (2012). Osmanlı Sanatında Sporu İzlerken. İ. Yıldıran, & T. Gültekin içinde, Anadolu Uygarlıklarında Spor (s. 132). Ankara: Spor Yayınevi ve Kitapevi.
 • Işın, P. M. (2009). Türk okçuluk araştırmaları ve Paul E. Klopsteg (1889-1991). Çevirimiçi tematik türkoloji dergisi, 234-241.
 • Kahraman, A. (1995). Osmanlı Devletinde Spor. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Kale, R., & Erşen, E. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş. A. Dever içinde, Spor Sosyolojisi (s. 137). Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Klopsteg, P. E. (1987). Turkısh Archery and The Composite Bow. london: Simon Archery Foundation, TheManchester Museum, The University.
 • Kurt, T., Kılıç, M., Kılıç, MN., Özbayraktar, F., Yücel, E., & Kıvanç, C. (2016). Türk Spor Tarihi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Sunay, H., & Saracaloğlu, A. S. (2003). Türk sporcusunun spordan beklentileri ile spora yönelten unsurlar. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 43-48.
 • Türktaş, M. (1999). Divani Lügatit-Türkte yer alan ve xı. yüzyılda türkler arasında oynanan oyunlar. pamukkale üniversitesi eğitim fakültesi dergisi sayı 5, 62-64.
 • www.gsdf.gov.tr. (2018, Mart 5). www.gsdf.gov.tr: http://www.gsdf.gov.tr adresinden alındı
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-0977-4654
Author: Ökkeş Alpaslan GENÇAY
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5594-7478
Author: Yunus Gür
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7489-0622
Author: Selçuk GENÇAY
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Ercan GÜR
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9184-115X
Author: Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ (Primary Author)
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7523-6315
Author: Ertuğrul GENÇAY
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 29, 2019

Bibtex @research article { mjss491877, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {566 - 575}, doi = {10.33206/mjss.491877}, title = {Liseli Gençlerde Geleneksel Türk Sporlarının Farkındalığının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Gençay, Ökkeş Alpaslan and Gür, Yunus and Gençay, Selçuk and Gür, Ercan and Özaltaş, Hüseyin Nasip and Gençay, Ertuğrul} }
APA Gençay, Ö , Gür, Y , Gençay, S , Gür, E , Özaltaş, H , Gençay, E . (2019). Liseli Gençlerde Geleneksel Türk Sporlarının Farkındalığının İncelenmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 566-575 . DOI: 10.33206/mjss.491877
MLA Gençay, Ö , Gür, Y , Gençay, S , Gür, E , Özaltaş, H , Gençay, E . "Liseli Gençlerde Geleneksel Türk Sporlarının Farkındalığının İncelenmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 566-575 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/42874/491877>
Chicago Gençay, Ö , Gür, Y , Gençay, S , Gür, E , Özaltaş, H , Gençay, E . "Liseli Gençlerde Geleneksel Türk Sporlarının Farkındalığının İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 566-575
RIS TY - JOUR T1 - Liseli Gençlerde Geleneksel Türk Sporlarının Farkındalığının İncelenmesi AU - Ökkeş Alpaslan Gençay , Yunus Gür , Selçuk Gençay , Ercan Gür , Hüseyin Nasip Özaltaş , Ertuğrul Gençay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.491877 DO - 10.33206/mjss.491877 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 566 EP - 575 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.491877 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.491877 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Liseli Gençlerde Geleneksel Türk Sporlarının Farkındalığının İncelenmesi %A Ökkeş Alpaslan Gençay , Yunus Gür , Selçuk Gençay , Ercan Gür , Hüseyin Nasip Özaltaş , Ertuğrul Gençay %T Liseli Gençlerde Geleneksel Türk Sporlarının Farkındalığının İncelenmesi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.491877 %U 10.33206/mjss.491877
ISNAD Gençay, Ökkeş Alpaslan , Gür, Yunus , Gençay, Selçuk , Gür, Ercan , Özaltaş, Hüseyin Nasip , Gençay, Ertuğrul . "Liseli Gençlerde Geleneksel Türk Sporlarının Farkındalığının İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (January 2019): 566-575 . https://doi.org/10.33206/mjss.491877
AMA Gençay Ö , Gür Y , Gençay S , Gür E , Özaltaş H , Gençay E . Liseli Gençlerde Geleneksel Türk Sporlarının Farkındalığının İncelenmesi. MJSS. 2019; 8(1): 566-575.
Vancouver Gençay Ö , Gür Y , Gençay S , Gür E , Özaltaş H , Gençay E . Liseli Gençlerde Geleneksel Türk Sporlarının Farkındalığının İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 566-575.