Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 576 - 583 2019-01-29

Sporcu Algılarına Göre Antrenör İletişim Becerileri

Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK [1] , Mümine SOYTÜRK [2]


Antrenörün gönderdiği mesajları sporcunun nasıl algıladığı ortak amaçların gerçekleşmesi için önemli bir faktördür. Etkili iletişim süreçlerinin olduğu bir ortamda antrenör-sporcu ilişkisi sporcuların becerilerini daha çok geliştirmesine ve performansını arttırmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada amaç liselerde okul takımını çalıştıran beden eğitimi öğretmenlerinin ya da antrenörlerin iletişim becerilerinin sporcu algılarına göre incelenmesidir. Ayrıca araştırmada sporcuların cinsiyetine, çalıştırıcının ve sporcuların birlikteliğinin süresine, çalıştırıcının kurum içi veya dışından olmasına ve haftalık antrenman süresine göre sporcu algısı bakımından antrenör iletişim becerilerinin farklılaşıp farklılaşmadığı da belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada nicel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Betimsel bir araştırmadır. Örneklemine Denizli ilinde öğrenim gören lise okul takımlarında sporcu olan 187’si kadın 310’u erkek olmak üzere toplamda 497 (Xyaş=16.15±1.17) öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama araçları olarak Yılmaz (2008) tarafından geliştirilen "Antrenör İletişim Becerileri Ölçeği" ve katılımcıların demografik bilgileri için "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; sporcular beden eğitimi öğretmenlerinin ya da antrenörlerinin iletişim becerilerini oldukça iyi düzeyde algılamışlardır. Kadın sporcular erkeklere göre; bireysel spor yapanlar takım sporu yapanlara göre ve antrenörü okul dışından olanlar okul içindeki beden eğitimi öğretmeni tarafından çalıştırılanlara göre çalıştırıcılarının iletişim becerilerini daha etkili algılamışlardır. Çalıştırıcının ve sporcuların birlikteliğinin süresi ve haftalık antrenman süresi ile antrenör iletişim becerileri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

İletişim Becerileri, Antrenör, Öğrenci, Sporcu
 • Altıntaş A., Kazak Çetinkalp, Z. ve Aşçı, H. (2012). Antrenör-sporcu ilişkisinin değerlendirilmesi: geçerlik güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 119-128
 • Bayrak, E. ve Nacar, E. (2015). Profesyonel takım sporlarında görev yapan antrenörlerin iletişim beceri düzeylerinin araştırılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), 391-405
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi, Ankara
 • Camire, M., Trudel, P. ve Forneis, T. (2009). High school athletes’ perspectives on support, communication, negotiation and life skill development. Qualitative Research in Sport and Exercise, 1(1), 72-88
 • Cross, J.L. and Lyle, J. (Ed.) (1999). The coaching process: principles and practice for sport. Butterworth-Heinemann, Oxford. Editörlü kitapta bölüm Lyle, J. (1999). Coaching philosophy and coaching behavior (s.25-46). Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Cüceloğlu, D. (2006). Yeniden İnsan İnsana, 35. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul
 • Dökmen, Ü. (2004). İletişim Çatışmaları ve Empati, 28. Basım, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Devito, J.A. (2004). The Interpersonal Communication Book, Tenth Editon, Pearson Education, USA
 • Ferrar, P., Hosea, L., Henson, M., Dubina, N., Krueger, G., Staff, J. ve Gilbert, W. (2018). Building high performing coach-athlete relationships: the usoc’s national team coach leadership education program (NTCLEP). International Sport Coaching Journal, 5, 60-70
 • Fraser-Thomas, J., Cote, J. ve Deakin, (2008). Understanding dropout and prolonged engagement in adolescent competitive sport. Psychology of Sport and Exercise, 9, 645-662
 • Jackson, B., Dimmock, J and Compton, J. (2018). Persuasion and communication in sport, exercise, and physical activity, First Edition, Routledge Taylor & Francis Group, London and Newyork
 • Kassing, J.W. ve Infate, D.A. (1999). Aggressive communication in the coach-athlete relationship. Communication Research Reports, 16(2), 110-120
 • Margaret, G.D., Kirubakar, S.G. ve Kumutha, N. (2010). Communication skills: A cognitive-behavioural approach to enhance relationship skills in young sport coaches. British Journal of Sports Medicine, 44(S1), 49-50
 • Philippe, R.A. ve Seiler, R. (2006). Closeness, co-orientation and complementarity in coach–athlete relationships: What male swimmers say about their male coaches. Psychology of Sport and Exercise, 7(29), 159-171
 • Reinboth, M., Duda, J.L. and Ntoumanis, N. (2004). Dimensions of coaching behavior, need satisfaction, and the psychological and physical welfare of young athletes. Motivation and Emotion, 28(3), 297-313.
 • Selağzı, S. ve Çepikkurt, F. (2014). Antrenör ve sporcu iletişim beceri düzeylerinin belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(1), 11-18.
 • Smith, M., Arthur, C.A., Hardy, J., Callow, N. ve Williams, D. (2013). Transformational leadership and task cohesion in sport: The mediating role of intrateam communication. Psychology of Sport and Exercise, 14, 249-257
 • Tepeköylü, Ö., Sotürk, M. ve Çamlıyer, H. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinin iletişim becerisi algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(3), 115-124
 • Tepeköylü Öztürk, Ö., Soytürk, M., Daşdan Ada, N., ve Çamlıyer, H. (2011). Üniversite takımlarında sporcu olan öğrencilerle spor yapmayan öğrencilerin iletişim becerisi düzeylerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 22(2), 43-53
 • Tepeköylü Öztürk, Özbey, S. ve Çamlıyer, H (2015). Impact of sport-related games on high school students’ communication skills. Physical Culture and Sport Studies and Research, LXVII, 53-64
 • Trzaskoma-Bicserdy, G., Bognar, J., Revesz, L. ve Geczi, G. (2007). The coach-athlete relationship in successful hungarian ındividual sports. International Journal of Sports Science & Coaching. 2(4), 485-495
 • Yılmaz, İ. (2008). Sporcu algıları çerçevesinde farklı spor branşlarındaki antrenörlerin liderlik davranış analizleri ve iletişim beceri düzeyleri. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara
 • Yılmaz, İ., Çimen, Z. Ve Bektaş, F. (2009). Sporcu algılamalarına göre bireysel ve takım sporu antrenörlerinin iletişim beceri düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 11(4), 52-57
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-3511-6279
Author: Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mümine SOYTÜRK
Institution: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 29, 2019

Bibtex @research article { mjss492884, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {576 - 583}, doi = {10.33206/mjss.492884}, title = {Sporcu Algılarına Göre Antrenör İletişim Becerileri}, key = {cite}, author = {Tepeköylü Öztürk, Özden and Soytürk, Mümine} }
APA Tepeköylü Öztürk, Ö , Soytürk, M . (2019). Sporcu Algılarına Göre Antrenör İletişim Becerileri . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 576-583 . DOI: 10.33206/mjss.492884
MLA Tepeköylü Öztürk, Ö , Soytürk, M . "Sporcu Algılarına Göre Antrenör İletişim Becerileri" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 576-583 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/42874/492884>
Chicago Tepeköylü Öztürk, Ö , Soytürk, M . "Sporcu Algılarına Göre Antrenör İletişim Becerileri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 576-583
RIS TY - JOUR T1 - Sporcu Algılarına Göre Antrenör İletişim Becerileri AU - Özden Tepeköylü Öztürk , Mümine Soytürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.492884 DO - 10.33206/mjss.492884 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 576 EP - 583 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.492884 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.492884 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Sporcu Algılarına Göre Antrenör İletişim Becerileri %A Özden Tepeköylü Öztürk , Mümine Soytürk %T Sporcu Algılarına Göre Antrenör İletişim Becerileri %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.492884 %U 10.33206/mjss.492884
ISNAD Tepeköylü Öztürk, Özden , Soytürk, Mümine . "Sporcu Algılarına Göre Antrenör İletişim Becerileri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (January 2019): 576-583 . https://doi.org/10.33206/mjss.492884
AMA Tepeköylü Öztürk Ö , Soytürk M . Sporcu Algılarına Göre Antrenör İletişim Becerileri. MJSS. 2019; 8(1): 576-583.
Vancouver Tepeköylü Öztürk Ö , Soytürk M . Sporcu Algılarına Göre Antrenör İletişim Becerileri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 576-583.