Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 1002 - 1016 2019-02-22

Unemployment Sources in Turkey: A Structural Vector Error Correctıon Model
Türkiye’de İşsizliğin Kaynakları: Bir Yapısal Vektör Hata Düzeltme Modeli

Şükrü Apaydın [1]


In this study, structural sources of unemployment observed in Turkey are investigated using data in the period 2005-2018. For this purpose, the long run effects of productivity, labor supply, labor demand, and real wages change on unemployment were analyzed with Structural Vector Error Correction model (SVECM). According to the result of the study, while the rises in productivity and labor demand decline the unemployment rate in the long run, labor supply shocks have a persistent impact on the increase in unemployment. As a result, the unemployment in Turkey is importantly affected by labor supply and labor demand and technology shocks can state.

Bu çalışmada 2005-2018 dönemi verileri kullanılarak Türkiye’de gözlemlenen işsizliğin yapısal kaynakları araştırılmaktadır. Bu amaçla verimlilik, emek arz ve emek talebi ile reel ücret şoklarının işsizlik üzerindeki uzun dönemli etkileri, Yapısal Vektör Hata Düzeltme modeli (SVECM) ile analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, verimlilik ve emek talebindeki artışlar uzun dönemde işsizlik oranını azaltırken, emek arzı şokları işsizliği artırma yönünde kalıcı etkiler ortaya koymaktadır. Sonuç olarak Türkiye’de yaşanan işsizliğin uzun dönemde emek arz ve emek talebi ile teknoloji şokları tarafından önemli şekilde etkilendiği ifade edilebilir. 

 • Altuntepe, N., & Güner, T. (2013). Türkiye’de İstihdam-Büyüme İlişkisinin Analizi (1988-2011) . Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(1), 73-84.
 • Amisano, G., & Giannini, C. (1997). Topics in Structural VAR Econometrics (Second Ed. b.). Berlin, Germany: Springer-Verlag.
 • Arı, A. (2016). Türkiye’deki Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Analizi: Yeni Bir Eşbütünleşme Testi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 57-67.
 • Barışık, S., Çevik, E. İ., & Çevik, N. K. (2010). Türkiye’de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Markov-Switching Yaklaşımı. Maliye Dergisi(159), 88-102.
 • Bayat, T., Kayhan, S., & Koçyiğit, A. (2013). Türkiye’de İşsizliğin Asimetrik Davranışının Rejim Değişim Modeliyle İncelenmesi. Business and Economics Research Journal, 4(2), 79-90.
 • Brüggemann, R. (2006). Sources of German unemployment: a structural vector error correction analysis. Emprical Economics(31), 409-431.
 • Breitung, J., Brüggemann, R., & Lütkepohl, H. (2004). Structural Vector Autoregressive Modeling and Impulse Responses. H. Lütkepohl, & M. Kratzig içinde, Applied Time Series Econometrics (s. 159-196). Cambridge University Press.
 • Carstensen, K., & Hansen, G. (2000). Cointegration and common trends on the West German labour market. Empirical Economics, 25(3), 475-493.
 • Ceylan, S., & Şahin, B. Y. (2010). İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Asimetri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), 157-165.
 • Demirgil, H. (2010). Okun Yasasının Türkiye için Geçerliliğine Dair Ampirik Bir Çalışma. Journal of Alanya Faculty of Business, 2(2), 1-12.
 • Dickey, D., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statictical Association, 74(366), 427-431.
 • Dickey, D., & Fuller, W. A. (1981). A Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49, 1057-1072.
 • Enders, W. (1995). Applied Econometric Time Series. New York: John Wiley and Sons, INC.
 • Eser, B. Y. (2014). Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisi: Türkiye Örneği. TISK Akademi, 9(18), 26-47.
 • Fabiani, S., Locarno, A., Oneto, G., & Sestito, P. (2000). The sources of unemployment fluctuations: an empirical application to the Italian case. ECB Working Paper, No. 29.
 • Göçer, İ. (2015). Okun Yasası: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-12.
 • Göktaş, A., & İşçi, Ö. (2010). Türkiye'de İşsizlik Oranının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi(10), 279-294.
 • Güloğlu, B., & İspir, M. S. (2011). Doğal İşsizlik Oranı mı? İşsizlik Histerisi mi? Türkiye için Sektörel Panel Birim Kök Sınaması Analizi. Ege Akademik Bakış, 11(2), 205-2015.
 • Ümit, Ö., & Karataş, Ö. (2018). Türkiye'de İşsizlik ve İşsizliği Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Ekonometrik Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(2), 311-333.
 • Jacobson, T., Vredin, A., & Warne, A. (1997). Common Trends and Hysteresis in Scandinavian Unemployment. European Economic Review, 41, 1781-1816.
 • Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 231-254.
 • Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration wit Application to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 169-209.
 • Kanca, O. C. (2012). Türkiye'de İşsizlik ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedenselliğin Ampirik Bir Analizi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 1-18.
 • Lütkepohl, H. (2005). A New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Berlin, Germany: Springer-Verlag.
 • Lukianenko, I., & Oliskevych, M. (2015). The Effects of Shocks on the Ukrainian Labor Market: SVEC Modeling. Procedia Economics and Finance(27), 311-322.
 • Maidorn, S. (2003). The effects of shocks on the Austrian unemployment rate – a structural VAR approach. Empirical Economics, 28(2), 387-402.
 • Noyan. (2012). İşsizlik, Beveridge Eğrisi ve Türkiye İşgücü Piyasasına İlişkin bir Değerlendirme. Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi, 2(32), 119-133.
 • Park, K. (2012). Employment responses to aggregate and sectoral technology shocks. Journal of Macroeconomics, 34(3), 801-821.
 • Partridge, M., & Rickman, D. (2009). Canadian regional labour market evolutions: a long-run restrictions SVAR analysis. Applied Economics, 41(15), 1855-1871.
 • Saltari, E., & Travaglini, G. (2009). The Productivity Slowdown Puzzle Technological and Non-technological Shocks in the Labor Market. International Economic Journal, 23(4), 483-509.
 • Sunde, T., & Akanbi, O. A. (2015). Sources of unemployment in Namibia: an application of the structural VAR approach. MPRA Paper No. 86578.
 • Tanrıöver, B., & Biçer, B. (2015). Yapısal Şokların Emek Piyasası Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Beveridge Eğrisi Tahmini. Internatonal Journal of Academic Value Studies, 1(1), 12-25.
 • Tarı, R., & Abasız, T. (2010). Asimetrik Etkiler Altında Okun Yasası’nın Eşik Hata Düzeltme Modeli ile Sınanması: Türkiye örneği. İktisat, İşletme ve Finans, 25(291), 53-77.
 • Tokatlıoğlu, İ. (2015). Küresel Kriz Öncesi ve Sonrası Dönem için Türkiye'nin Beveridge Eğrisi Tahmini. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(3), 73-105.
 • Uysal, D., & Alptekin, V. (2009). Türkiye Ekonomisinde Büyüme – İşsizlik İlişkisinin Var Modeli Yardımıyla Sınanması (1980 – 2007). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(25), 69-78.
 • Yüceol, H. M. (2006). Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Dinamikleri. İktisat, İşletme ve Finans, 21(243), 81-95.
 • Yılmaz, Ö. G. (2005). Türkiye Ekonomisinde Büyüme ile İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Ekonometri ve İstatistik(2), 11-29.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-4640-8135
Author: Şükrü Apaydın (Primary Author)
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 22, 2019

Bibtex @research article { mjss464857, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1002 - 1016}, doi = {10.33206/mjss.464857}, title = {Türkiye’de İşsizliğin Kaynakları: Bir Yapısal Vektör Hata Düzeltme Modeli}, key = {cite}, author = {Apaydın, Şükrü} }
APA Apaydın, Ş . (2019). Türkiye’de İşsizliğin Kaynakları: Bir Yapısal Vektör Hata Düzeltme Modeli. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 1002-1016 . DOI: 10.33206/mjss.464857
MLA Apaydın, Ş . "Türkiye’de İşsizliğin Kaynakları: Bir Yapısal Vektör Hata Düzeltme Modeli". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1002-1016 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/43425/464857>
Chicago Apaydın, Ş . "Türkiye’de İşsizliğin Kaynakları: Bir Yapısal Vektör Hata Düzeltme Modeli". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1002-1016
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de İşsizliğin Kaynakları: Bir Yapısal Vektör Hata Düzeltme Modeli AU - Şükrü Apaydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.464857 DO - 10.33206/mjss.464857 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1002 EP - 1016 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.464857 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.464857 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Türkiye’de İşsizliğin Kaynakları: Bir Yapısal Vektör Hata Düzeltme Modeli %A Şükrü Apaydın %T Türkiye’de İşsizliğin Kaynakları: Bir Yapısal Vektör Hata Düzeltme Modeli %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.464857 %U 10.33206/mjss.464857
ISNAD Apaydın, Şükrü . "Türkiye’de İşsizliğin Kaynakları: Bir Yapısal Vektör Hata Düzeltme Modeli". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (February 2019): 1002-1016 . https://doi.org/10.33206/mjss.464857
AMA Apaydın Ş . Türkiye’de İşsizliğin Kaynakları: Bir Yapısal Vektör Hata Düzeltme Modeli. MJSS. 2019; 8(1): 1002-1016.
Vancouver Apaydın Ş . Türkiye’de İşsizliğin Kaynakları: Bir Yapısal Vektör Hata Düzeltme Modeli. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 1016-1002.