Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 951 - 967 2019-02-22

The Effects of Globalization on Society and Individual Life and Religious Education
Küreselleşmenin Birey ve Toplum Hayatına Etkileri ve Din Eğitimi

Mehmet Korkmaz [1] , Cemil Osmanoğlu [2]


Globalization can be explained as the globalization of the world as a global village, the reduction of time and space constraints, the increase of social and cultural similarities, the unification of reactions and lifestyles. Some people start this process with the geographical discoveries. The others start with the technological tools that emerged in the near future. Cinema, Television, internet, mobile phone etc. developments has accelerated this process further. All of these technological tools offer various possibilities, but also bring with them huge threats and dangers. As a matter of fact, globalization spreads Western culture or American culture, behavior patterns and lifestyle to the whole world. The same kind of behavior and lifestyles are exported all over the world with technological tools. They change the structures of family life, human relationships, and values of traditional societies. Therefore, both society and individuals have difficulty in adapting to this new situation in many respects and have deep crises.  Some argue that globalization and the means and opportunities that it brings can be avoided in order to get rid of these problems. However, this means to surrender to the globalized world from the beginning. At this point, what needs to be done is to provide individuals with the necessary mental knowledge, skills, moral attitudes, values and behaviors to survive in the face of globalization. In this paper, it will focus on the threats of globalization to the life of the individual and society, and to make some basics on how to provide training for individuals in order to overcome them.  

Küreselleşme dünyanın global bir köy haline gelmesi, zaman ve mekana ilişkin kısıtlamaların azalması, toplumsal ve kültürel benzeşmelerin artması, tepkilerin ortaklaşması olarak açıklanabilir. Bu süreci coğrafi keşiflerle başlatanlar olduğu gibi, yakın çağda ortaya çıkan teknolojik araçlarla başlatanlar da vardır.  Sinema, Televizyon, internet, cep telefonu vb. gelişmeler bu süreci daha da hızlandırmıştır. Bütün bu teknolojik vasıtalar çeşitli imkanlar, fırsatlar sunmakla birlikte, çok büyük tehditler ve tehlikeler de getirmektedir.

 Nitekim küreselleşme, Batı kültürü ya da Amerikan kültürü denilen davranış kalıplarını, yaşam biçimini tüm dünyaya yaymaktadır. Aynı türden davranış ve yaşam biçimleri teknolojik araçlar vasıtasıyla, tüm dünyaya ihraç edilmektedir. Bunlar da geleneksel toplumların yapılarını, insan ilişkilerini, aile hayatını ve değerlerini değiştirmektedir.  Dolayısıyla, hem toplum hem de bireyler pek çok açıdan bu yeni duruma uyum sağlamakta zorlanmakta, derin krizler yaşamaktadır. 

Kimileri bu problemlerden kurtulmak için küreselleşme ve onun getirdiği araç ve imkânlardan uzak durulabileceğini savunmakta, hatta bütün bunlara karşı savaş açmaktadırlar. Oysa bu durum daha işin başından küreselleşen dünyaya teslim olmak anlamına gelmektedir. Bu noktada, yapılması gereken şey, küreselleşme gerçeği karşısında ayakta kalabilmek için gerekli zihinsel bilgi, beceri, ahlaki tutum, değer ve davranışları bireylere kazandırabilmektir. Be çerçevede, bu makalede, küreselleşmenin birey ve toplum hayatına getirdiği tehditler üzerinde durulmuş, bunları aşabilmek için bireylere nasıl bir din eğitimi verilebileceğine ilişkin temellendirmeler yapılmaya çalışılmıştır.  

 • AYDIN, M. Şevki & OSMANOĞLU, Cemil (2016), Kültürlerarası Din Eğitimi, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara
 • AYTMATOV, Cengiz (2001), Gün Olur Asra Bedel, Ötüken Yayınları, İstanbul.
 • BERGER, Peter L. (2003), “Küreselleşmenin Kültürel Dinamikleri”, Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, Kitap Yayınevi, İstanbul.
 • CANBOLAT, İbrahim (2002), Küreselleşen Dünya ve Türkiye, Vipaş Yayınları, Bursa.
 • EROĞLU, Feyzullah (1999), “Küreselleşme Süreci ve Kimlik Krizi”, Türk Yurdu, Mart- Mayıs, C. 19, S. 139-141, s.s. 147-151.
 • KEYMAN, E. Fuat, SARIBAY A. Yaşar (1998), Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslâm, Vadi Yayınları, İstanbul.
 • KOÇ, Mustafa (2003), “Küreselleşmenin Sosyolojik Boyutları” Küreselleşme ve Psikiyatri, Türk Tabipler Birliği Yayınları, Ankara.
 • KÖYLÜ, Mustafa (2006), Küresel Ahlak Eğitimi, Dem Yayınları, İstanbul.
 • RITZER, George (1996), McDonaldization of Society, Sage Publication, London.
 • ROBERTSON, Roland (1998), Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, (Çev. Ümit Hüsrev Yolsal), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • SAYAR, Kemal, (2013), Özgürlüğün Baş Dönmesi, Timaş Yayınları. İstanbul.
 • TALAS, Mustafa (2003), Küreselleşme ve Türkiye’de Kültür Politikaları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya.
 • TALAS Mustafa, KAYA Yaşar (2007), Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları, Tübar-XXII-/2007-Güz/,ss.149-160.
 • ULAGAY, Osman (2001), Küreselleşme Korkusu, Timaş Yayınları, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-6873-4313
Author: Mehmet Korkmaz (Primary Author)
Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Cemil Osmanoğlu (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 22, 2019

Bibtex @research article { mjss483914, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {951 - 967}, doi = {10.33206/mjss.483914}, title = {Küreselleşmenin Birey ve Toplum Hayatına Etkileri ve Din Eğitimi}, key = {cite}, author = {Korkmaz, Mehmet and Osmanoğlu, Cemil} }
APA Korkmaz, M , Osmanoğlu, C . (2019). Küreselleşmenin Birey ve Toplum Hayatına Etkileri ve Din Eğitimi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 951-967 . DOI: 10.33206/mjss.483914
MLA Korkmaz, M , Osmanoğlu, C . "Küreselleşmenin Birey ve Toplum Hayatına Etkileri ve Din Eğitimi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 951-967 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/43425/483914>
Chicago Korkmaz, M , Osmanoğlu, C . "Küreselleşmenin Birey ve Toplum Hayatına Etkileri ve Din Eğitimi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 951-967
RIS TY - JOUR T1 - Küreselleşmenin Birey ve Toplum Hayatına Etkileri ve Din Eğitimi AU - Mehmet Korkmaz , Cemil Osmanoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.483914 DO - 10.33206/mjss.483914 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 951 EP - 967 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.483914 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.483914 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Küreselleşmenin Birey ve Toplum Hayatına Etkileri ve Din Eğitimi %A Mehmet Korkmaz , Cemil Osmanoğlu %T Küreselleşmenin Birey ve Toplum Hayatına Etkileri ve Din Eğitimi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.483914 %U 10.33206/mjss.483914
ISNAD Korkmaz, Mehmet , Osmanoğlu, Cemil . "Küreselleşmenin Birey ve Toplum Hayatına Etkileri ve Din Eğitimi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (February 2019): 951-967 . https://doi.org/10.33206/mjss.483914
AMA Korkmaz M , Osmanoğlu C . Küreselleşmenin Birey ve Toplum Hayatına Etkileri ve Din Eğitimi. MJSS. 2019; 8(1): 951-967.
Vancouver Korkmaz M , Osmanoğlu C . Küreselleşmenin Birey ve Toplum Hayatına Etkileri ve Din Eğitimi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 967-951.