Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 858 - 871 2020-04-24

The Determinants of Foreign Direct Investment in Transition Countries
Geçiş Ekonomilerine Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımın Belirleyicileri

Musa BAYIR [1]


The transition economies that integrated with the market economy together with the collapse of the Soviet Union have recently increased it’s share of world foreign direct capital flows. In 2016, foreign direct investment in emerging countries decreased by 14%, while foreign direct investment in transition economies increased by 81%. In this direction, the main purpose of this study is to empirically investigate the determinants of foreign direct investment in 24 transition economies. Variables that are investigated the effect are income, openness rate, inflation, natural resources, infrastructure, level of economic freedom, wages and aggregation. The study includes the periods 2001-2015 and annual data are used. In the study, panel data analysis approach are used. According to the results of the analysis, income, infrastructure and aggregation have positive effect on foreign direct investment. However, there is a negative relationship between wages and foreign direct investment.


Sovyetler Birliğinin çöküşüyle birlikte piyasa ekonomisine uyum sağlama sürecine giren geçiş ekonomileri son dönemde dünya doğrudan yabancı sermaye akışından aldığı payı hızla artırmıştır. 2016 yılında gelişmekte olan ülkelere yönelik doğrudan yabancı yatırım %14 azalırken, geçiş ekonomilerine yönelik doğrudan yabancı yatırımda %81 artış yaşanmıştır. Bu doğrultuda, çalışmanın temel amacı 24 Geçiş Ekonomisine yönelik doğrudan yabancı yatırımın belirleyicilerinin ampirik olarak araştırılmasıdır. Etkisi araştırılan değişkenler gelir, dışa açıklık oranı, enflasyon, doğal kaynaklar, altyapı, ekonomik özgürlük düzeyi, ücretler ve kümelenmedir. Araştırma 2001-2015 dönemini kapsamakta ve yıllık veri kullanılmaktadır. Çalışmada panel veri analizi yaklaşımı kullanılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre; gelir, altyapı ve kümelenmenin doğrudan yabancı yatırım üzerinde pozitif etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte, ücretler ve doğrudan yabancı yatırım arasında ise negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

 • Agiomirgianakis, G. M., Asteriou, D., & Papathoma, K. (2003). The Determinants of Foreign Direct Investment: A Panel Data Study for the OECD Countries (Report No. 03/06). London
 • Akhmetzaki, Y. Z., & Mukhamediyev, B. M. (2017). FDI Determinanats in the Eurasian Economic Union Countries and Eurasian Economic Integration Effect on FDI Inflows. Economy of Region, 13(3), 959–970. https://doi.org/10.17059/2017-3-26
 • Asiedu, E. (2002). On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing Countries: Is Africa Different? World Development, 30(1), 107–119. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00100-0
 • Azam, M. (2010). Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Armenia, Kyrgyz Republic and Turkmenistan: Theory and Evidence. Eurasian Journal of Business and Economics, 3(6), 27–40.
 • Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Vasa. John Wiley&Sons, Ltd.
 • Bevan, A. A., & Estrin, S. (2004). The Determinants of Foreign Direct Investment into European Transition Economies. Journal of Comparative Economics, 32(4), 775–787. https://doi.org/10.1016/J.JCE.2004.08.006
 • Buckley, P. J., & Casson, M. (1981). The Optimal Timing of a Foreign Direct Investment. The Economic Journal, 91(361), 75–87.
 • Campos, N. F., & Kinoshita, Y. (2003). Why Does FDI Go Where it Goes? New Evidence from the Transition Economies (IMF Working Paper No. 03/228).
 • Demekas, D. G., Horvath, B., Ribakova, E., & Wu, Y. (2005). Foreign Direct Investment in Southeastern Europe: How (and How Much) Can Policies Help? (IMF Working Paper No. 05-110).
 • Demirhan, E., & Masca, M. (2008). Determinants of Foreign Direct Investment Flows to Developing Countries: A Cross-Sectional Analysis. Prague Economic Papers, 17(4), 356–369. https://doi.org/10.18267/j.pep.337
 • Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. Addison Wesley.
 • E.B.Lucas, R. (1993). On the Determinants of Direct Foreign Investment: Evidence from East and Southeast Asia. World Development, 21(3), 391–406.
 • Ellahi, N. (2011). Exchange Rate Volatility and Foreign Direct Investment (FDI) Behavior in Pakistan: A Time Series Analysis with Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) Application. African Journal of Business Management, 5(29), 11656–11661. https://doi.org/10.5897/AJBM11.1676
 • Estrin, S., & Uvalic, M. (2014). FDI into Transition Economies. Economics of Transition, 22(2), 281–312. https://doi.org/10.1111/ecot.12040
 • Gömleksi̇z, M., Alagöz, M., Kodları, J., Bilimler Enstitüsü, S., Üniversitesi, A., & Mehmetbey Üniversitesi, K. (2012). İktisadi Büyüme Olgusuna Ekonometrik Bir Yaklaşım: “‘BRIMCH’” Ülkeleri ve Türkiye Örneği. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 24, 121–148.
 • Gorbunova, Y., Infante, D., & Smirnova, J. (2012). New Evidence on FDI Determinants: An Appraisal Over the Transition Period. Prague Economic Papers, 21(2), 129–149. https://doi.org/10.18267/j.pep.415
 • Gupta, P., & Singh, A. (2016). Determinants of Foreign Direct Investment Inflows in BRICS Nations: A Panel Data Analysis. Emerging Economy Studies, 2(2), 181–198. https://doi.org/10.1177/2394901516661095
 • Johnson, A. (2006). The Effects of FDI Inflows on Host Country Economic Growth (CESIS Electronic Working Paper Series No. 58).
 • Kar, M., & Tatlısöz, F. (2008). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerini Belirleyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi. KMU İİBF Dergisi, 10(14), 1–23.
 • Kishor, N., & Singh, R. P. (2015). Determinants of FDI and its Impact on BRICS Countries: A Panel Data Approach. Transnational Corporations Review, 7(3), 269–278. https://doi.org/10.5148/tncr.2015.7302
 • Maddala, G. S. (1999). On the Use of Panel Data Methods with Cross-Country Data. Annales d’Économie et de Statistique, (55/56), 429. https://doi.org/10.2307/20076206
 • Makhavikova, & Hanna. (2015). The Determinants of FDI in the Central and Eastern Europe: The Impact of the European Integration. EIRP Proceedings, 10(0).
 • Mottaleb, K. A., & Kalirajan, K. (2010). Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries. Margin: The Journal of Applied Economic Research, 4(4), 369–404. https://doi.org/10.1177/097380101000400401
 • Özcan, B., & Arı, A. (2010). Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyiciler Üzerine Bir Analiz: OECD Örneği. Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 12, 65–88.
 • Ranjan, V., & Agrawal, G. (2011). FDI Inflow Determinants in BRIC Countries: A Panel Data Analysis. International Business Research, 4(4), 255. https://doi.org/10.5539/ibr.v4n4p255
 • Sattarov, K. (2012). Determinants of Foreign Direct Investment in Transition Economies: A Case Study of Kazakhstan and Uzbekistan. Umea Universitet.
 • Shukurov, S. (2016). Determinants of FDI in Transition Economies: The Case of CIS Countries. Journal of International and Global Economic Studies, 9(1), 75–94.
 • Tatoğlu, F. Y. (2012). Panel Veri Ekonometrisi. Beta Yayınevi.
 • UNCTAD. (2017). World Investment Report 2017: Investment and The Digital Economy. Geneva.
 • UNCTAD. (2018). UNCTADStat. Tarihinde 26 Nisan 2018, adresinden erişildi http://unctadstat.unctad.org/EN/
 • Vijayakumar, N., Sridharan, P., & Rao, K. C. S. (2010). Determinants of FDI in BRICS Countries: A Panel Analysis. International Journal of Business Science & Applied Management, 5(3), 1–13.
 • Walsh, J. P., & Yu, J. (2010). Determinants of Foreign Direct Investment: A Sectoral and Institutional Approach. IMF Working Papers, 10(187), 1–27. https://doi.org/10.5089/9781455202218.001
 • Zhu, B. (2008). Internationalization of Chinese MNEs and Dunning’s Eclectic (OLI) Paradigm: A Case study of Huawei Technologies Corporation’s Internationalization Strategy. Lund University.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-6877-4032
Author: Musa BAYIR (Primary Author)
Institution: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2020

Bibtex @research article { mjss461709, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {858 - 871}, doi = {10.33206/mjss.461709}, title = {Geçiş Ekonomilerine Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımın Belirleyicileri}, key = {cite}, author = {Bayır, Musa} }
APA Bayır, M . (2020). Geçiş Ekonomilerine Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımın Belirleyicileri . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 858-871 . DOI: 10.33206/mjss.461709
MLA Bayır, M . "Geçiş Ekonomilerine Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımın Belirleyicileri" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 858-871 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/53880/461709>
Chicago Bayır, M . "Geçiş Ekonomilerine Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımın Belirleyicileri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 858-871
RIS TY - JOUR T1 - Geçiş Ekonomilerine Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımın Belirleyicileri AU - Musa Bayır Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.461709 DO - 10.33206/mjss.461709 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 858 EP - 871 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.461709 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.461709 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Geçiş Ekonomilerine Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımın Belirleyicileri %A Musa Bayır %T Geçiş Ekonomilerine Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımın Belirleyicileri %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.461709 %U 10.33206/mjss.461709
ISNAD Bayır, Musa . "Geçiş Ekonomilerine Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımın Belirleyicileri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (April 2020): 858-871 . https://doi.org/10.33206/mjss.461709
AMA Bayır M . Geçiş Ekonomilerine Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımın Belirleyicileri. MJSS. 2020; 9(2): 858-871.
Vancouver Bayır M . Geçiş Ekonomilerine Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımın Belirleyicileri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 858-871.