Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 872 - 885 2020-04-24

Increasıng Importance of the Entrepreneurship Departments in Universities of the World and Turkey: A Survey at the Level of Undergraduate and Graduate Programs
Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Bölümlerinin Artan Önemi: Lisans ve Lisansüstü Eğitim Düzeyinde Bir Araştırma

Yasin KARADENİZ [1] , Çiğdem ÖZKAN [2]


In the development of entrepreneurship, it is important for universities both to reach to an entrepreneurial structure and to mainstream entrepreneurship departments and education through which people improve their entrepreneurial qualities. In the study, the current situation in Turkey in entrepreneurship education is evaluated by identifying and comparing the direct entrepreneurship undergraduate and graduate programs of the universities in Turkey and of the top ten universities included in the List of World’s Best Universities that has been prepared by The Times Higher Education. In this survey, a “content analysis” is performed through investigating the conditions of the universities in Turkey by analyzing the atlas data of The Council of Higher Education (YÖK) and the official websites of the institute of social sciences of the universities, and by accessing the undergraduate, graduate and PHD programs of the World’s Top Ten Universities through their websites. In this context, the entrepreneurship education at universities should not be considered as “a course included only in the curriculum of some programs”; instead, the number and qualities of the programs that provide education in the field of entrepreneurship should be increased and spread to different disciplines.

Girişimciliğin gelişmesinde üniversitelerin girişimci bir yapıya ulaşmayı hedeflemeleri kadar üniversitelerde girişimcilik bölümlerinin ve eğitimlerinin yaygınlaştırılması, böylece kişilerin girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesi de önemlidir. Araştırmada, girişimcilik eğitiminde Türkiye’nin mevcut durumu, Türkiye’deki üniversiteler ile The Times Higher Education tarafından hazırlanan “Dünyanın En İyi Üniversiteleri Listesi”ndeki ilk on üniversitedeki doğrudan girişimcilik lisans ve lisansüstü bölümleri tespit edilerek ve karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilmiştir. Türkiye’deki üniversitelerin durumuna YÖK Lisans atlas verilerine ve üniversitelerin sosyal bilimler enstitülerinin resmi internet adreslerine bakılarak, Dünyadaki ilk on üniversitenin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına ise ilgili üniversitelerin internet adreslerinden ulaşılarak “içerik analizi” yapılmıştır. Bu bağlamda, üniversitelerde girişimcilik eğitiminin, “yalnızca bazı programların ders planlarında yer alan bir ders” olarak sınırlı kalmaması; doğrudan girişimcilik alanında eğitim veren programların sayısının, niteliğinin artması ve farklı disiplinlere de yayılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

 • Akdemir, A., (2009). İşletmeciliğin Temel Bilgileri, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Akpinar, S., (2009). Girişimciliğin Temel Bilgileri, Kocaeli: Umuttepe Kitabevi.
 • Balaban, Ö. ve Özdemir, Y., (2008) , “Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,3 (2), 134-148.
 • Berglund, H., Wennberg, K. (2006). Creativity among Entrepreneurship Students: Comparing Engineering and Business Education, International Journal of Continuing Engineering Education and Life-long Learning, 16 (5), 366-79.
 • Bozkurt Çetinkaya, Özlem., (2011). Dünyada Ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarili Girişimciler Ve Öğretim Üyelerinden Öneriler, Ankara: Detay Yayınyıcılık
 • Galloway, L. ve Brown, W. (2002). Entrepreneurship education at university: a driver in the creation of high growth firms?, Education & Training, 44 (8/9).
 • Güler, B.K. (2009). Dünyada Öncü Üniversitelerin İşletme Fakültelerinin Sosyal Girişimcilik İle İlgili Eğitsel ve Bilimsel Faaliyetleri, VI. Uluslararası STK’lar Kongresi, 23-25 Ekim 2009 Çanakkale
 • Gürol, Y., Bal, Y., (2009). Türkiye’de Girişimciliğin Evrimi ve Gelişimi İçin Girişimcilik Eğitiminin Önemi, www.ikt.yildiz.edu.tr/RePEc/yil/makaleler/gurol 0019.pdf, 21.11.2009
 • İşcan Ö. F. ve Kaygin E. (2011). “Potansiyel Girişimciler olarak Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirmeye Yönelik Bir Araştırma”, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2): 275-286.
 • Küçük, O. (2009). Türk Eğitim Sisteminde Girişimcilik Ve Girişimcilik Eğitiminde Avrupa Birliği (AB) Hibe Projelerinden Yararlanma Düzeyi: Bir Uygulama, 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan.
 • Liñán, F., Moriano, J. A. ve Zarnowska A. (2008). “Stimulating Entrepreneurial Intentions Through Education”, Teaching Psychology of Entrepreneurship Perspective from Six European Countries, Editors: J. A. Moriano, L. M. Gorgievski And M. Lukes, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, pp. 45–67
 • Segal, G., Borgia, D. VE Schoenfeld, J. (2005) “The Motivation to Become an Entrepreneur”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 11(1):42-57.
 • Şengel, S. (2008). Yükseköğretimde Girişimcilik Eğitiminin İnovatif İş Fikirlerine Ulaşmadaki Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan.
 • Sexton, D. L. ve Upton, N. B. (1987). “Evaluation of an Innovative Approach to Teaching Entrepreneurship”, Journal of Small Business Management, 25 (1), pp.35- 43
 • Solomon, G.T., Duffy, S. ve Tarabishy, A. (2002). “The State Of Entrepreneurship Education in the United States: A Nationwide Survey and Analysis”. International Journal of En‐ trepreneurship Education, 1(1), pp. 65–86.
 • Soylu, A. ve Kepenek, Y. (2008). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri Ve Aldıkları Eğitimin Girişimciliğe Olan Katkılarının Belirlenmesi: PAU Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği, Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan.
 • Tağraf, H. ve Halis, M. (2008). “Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitiminin “Girişimsel Öz Yetkinlik” Algısı Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s.91–111
 • Tekin, M., (2004). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Ankara.
 • Yelkikalan N., Akatay A., Yildirim H. M., Karadeniz Y., Köse C., Koncagül Ö. ve Özer E. (2010). “Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırma Dergisi, 12(19): 51-59.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yilmaz C., Özdil T., Tezsürücü D., Karadeniz Y., (2010). "Farklı Egitim Düzeyindeki Üniversite Ögrencilerinin Girisimcilik Konusunda Görüs Farklılıgının Arastırılması", Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girisimcilik Sempozyumu, Kirklareli , Türkiye, 1-2 Ekim 2010, pp.157-173
 • https://www.hbs.edu/mba/the-hbs-difference/Pages/default.aspx, Erişim Tarihi: 12.03.2018
 • https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#survey-answer, Erişim Tarihi: 17.03.2018
 • https://www.hotcourses-turkey.com/, Erişim Tarihi: 20.03.2018
 • https://tr.phdstudies.com, Erişim Tarihi: 20.03.2018
 • https://www.melekyatirimplatformu.com/tr, Erişim Tarihi: 26.03.2018
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-5609-5171
Author: Yasin KARADENİZ (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULU, FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9823-4117
Author: Çiğdem ÖZKAN
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULU, SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2020

Bibtex @research article { mjss523372, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {872 - 885}, doi = {10.33206/mjss.523372}, title = {Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Bölümlerinin Artan Önemi: Lisans ve Lisansüstü Eğitim Düzeyinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Karadeni̇z, Yasin and Özkan, Çiğdem} }
APA Karadeni̇z, Y , Özkan, Ç . (2020). Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Bölümlerinin Artan Önemi: Lisans ve Lisansüstü Eğitim Düzeyinde Bir Araştırma . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 872-885 . DOI: 10.33206/mjss.523372
MLA Karadeni̇z, Y , Özkan, Ç . "Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Bölümlerinin Artan Önemi: Lisans ve Lisansüstü Eğitim Düzeyinde Bir Araştırma" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 872-885 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/53880/523372>
Chicago Karadeni̇z, Y , Özkan, Ç . "Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Bölümlerinin Artan Önemi: Lisans ve Lisansüstü Eğitim Düzeyinde Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 872-885
RIS TY - JOUR T1 - Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Bölümlerinin Artan Önemi: Lisans ve Lisansüstü Eğitim Düzeyinde Bir Araştırma AU - Yasin Karadeni̇z , Çiğdem Özkan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.523372 DO - 10.33206/mjss.523372 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 872 EP - 885 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.523372 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.523372 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Bölümlerinin Artan Önemi: Lisans ve Lisansüstü Eğitim Düzeyinde Bir Araştırma %A Yasin Karadeni̇z , Çiğdem Özkan %T Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Bölümlerinin Artan Önemi: Lisans ve Lisansüstü Eğitim Düzeyinde Bir Araştırma %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.523372 %U 10.33206/mjss.523372
ISNAD Karadeni̇z, Yasin , Özkan, Çiğdem . "Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Bölümlerinin Artan Önemi: Lisans ve Lisansüstü Eğitim Düzeyinde Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (April 2020): 872-885 . https://doi.org/10.33206/mjss.523372
AMA Karadeni̇z Y , Özkan Ç . Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Bölümlerinin Artan Önemi: Lisans ve Lisansüstü Eğitim Düzeyinde Bir Araştırma. MJSS. 2020; 9(2): 872-885.
Vancouver Karadeni̇z Y , Özkan Ç . Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Bölümlerinin Artan Önemi: Lisans ve Lisansüstü Eğitim Düzeyinde Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 872-885.