Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 1142 - 1156 2020-04-24

The Analysis of USA-China Relations on Chinese Propaganda Posters in the Context of Korean War
Kore Savaşı Ekseninde ABD-Çin İlişkilerinin Çin Propaganda Posterleri Üzerinden Analizi

Mustafa KARACA [1] , Mehmet Ali GAZİ [2] , Caner ÇAKI [3]


The People's Republic of China intervened in the Korean War on 25 October 1950 and sent military aid to North Korea. With the help of China, the fate of the war changed and the USA lost its initiative in the war. In this process, the Chinese government started propaganda campaign against the USA to get support from the Chinese people. China effectively used the posters as a propaganda tool and tried to mobilize the Chinese people against the USA. Within the scope of the study, it was tried to reveal how posters were used for anti-USA discourses by Chinese propaganda in the Korean War. For the purpose, six propaganda posters were selected by using the method of sampling from International Institute of Social History (IISH). The posters selected for the study were discussed by the French Anthropologist Claude Lévi-Strauss's Binary Contrast Model. In the study, especially the analysis was made via the embodiment of logical of Lévi-Strauss. The findings of the study revealed that the Chinese propaganda posters were based on US occupation, barbaric, and killer abstract concepts.

Çin Halk Cumhuriyeti, 25 Ekim 1950 tarihinde Kore Savaşı'na müdahalede bulunarak, Kuzey Kore'ye askeri yardım göndermişti. Çin'in yardımı ile savaşın kaderi değişmiş ve ABD savaştaki inisiyatifini kaybetmişti. Bu süreçte Çin yönetimi, Çin halkından destek bulabilmek için ABD karşıtı yoğun bir propaganda faaliyetine girmişti. Çin, bu süreçte posterleri etkili bir şekilde propaganda aracı olarak kullanmış ve Çin halkını ABD'ye karşı harekete geçirmek için çalışmıştı. Çalışma kapsamında Çin propagandası tarafından Kore Savaşı'nda kullanılan posterlerde ABD karşıtı hangi öğelere yer verildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'nden amaçlı örneklem metodu kullanılarak seçilen altı propaganda posteri, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma için seçilen posterler Fransız antropolog Claude Lévi-Strauss'un İkili Karşıtlıklar Modeli üzerinden ele alınmıştır. Çalışmada özellikle Lévi-Strauss'un "somutlama mantığı" üzerinden analizler yapılmıştır. Elde edilen bulgularda Çin propaganda posterlerinde ABD'nin işgalci, barbar, katil soyut kavramları üzerinden somutlanarak, Çin kamuoyunda ABD karşıtı nefret söylemi inşa edilmeye çalışıldığı ortaya konulmuştur. 

 • Barmé, G. (2016). Shades of Mao: The Posthumous Cult of the Great Leader: The Posthumous Cult of the Great Leader. The Great Britain: Routledge.
 • Cathcart, A. (2010). Japanese Devils and American Wolves: Chinese Communist Songs from the War of Liberation and the Korean War. Popular Music and Society, 33(2), 203-218.
 • Chen, J. (2010). Mao's China and the Cold War. United States of America: Univ of North Carolina Press.
 • Çakı, C. (2018a). İkinci Dünya Savaşı’ndaki Propaganda Savaşlarında Çizgi Filmin Rolü: Nazi Almanyası ve Amerika Birleşik Devletleri Üzerine İnceleme. Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi, 1(2), 51-63.
 • Çakı, C. (2018b). Adolf Hitler'in Kült Lider İnşasında Kullanılan Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(6), 24-38.
 • Çakı, C. (2018c). Nazi Almanyası Döneminde Basılan Posta Pullarının Propaganda Amaçlı Kullanımı. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6 (2), 1568-1595.
 • Domenach, Jean Marie (2003). Politika ve Propaganda. Çev. Tahsin Yücel. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Fiske, J. (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev: Süleyman İrvan. 5. Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Gaddins, John Levis (2018). Soğuk Savaş, Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, Çev. Dilek Cenkçiler, 3. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Gazi, M. A., Çakı, C., & Gülada, M. O. (2018a). İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Kült Lider Propagandasında Vladimir Lenin ve Joseph Stalin'in Sunumu. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, 1(2), 25-42.
 • Gazi, M. A., Çakı, C., & Gülada, M. O. (2018b). İspanya 2000 Partisi'nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetleri Üzerine İnceleme. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 11-22.
 • Gilbert, Martin (2011). Churchill, Çeviren: Süha Sertabiboğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Guiraud, Peirce (2016). Göstergebilim. Çev., Mehmet Yalçın. 3. Baskı. Ankara: İmge Kitabevi. IISH (2019). "Çin Propaganda Posterleri", https://search. social history. org/Search /Results? &format %3A%22 Visual+ documents %22&lookfor= China+ poster+ Mao+Tse-Tung, Erişim Tarihi: 21.03.2019.
 • Jowett, S. G. & O'donnell, V. (2014). Propaganda & Persuasion. USA: Sage.
 • Kissinger, Henry (2010). Diplomasi. (Çev. İbrahim H.Kurt). 9. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Landsberger, S. R. (1996). Mao as the Kitchen God: Religious Aspects of the Mao Cult during the Cultural Revolution. China Information, 11(2-3), 196-214.
 • Lawrance, A. (2013). China's Foreign Relations since 1949. The United Kingdom: Routledge.
 • Leese, D. (2011). Mao Cult: Rhetoric and Ritual in China's Cultural Revolution. The United Kingdom: Cambridge University Press.
 • Lévi-Strauss, Claude (2012). Yapısal Antropoloji (Çev: Adnan Kahiloğlulları). Ankara: İmge Yayınları.
 • Lévi-Strauss, Claude (2014). Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji (Çev: Akın Terzi). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Lévi-Strauss, Claude (2017). Hepimiz Yamyamız (Çev: Haldun Bayrı). 2. Basım, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Lévi-Strauss, Claude (2018). Uzaktan Yakından, (Çev: Haldun Bayrı), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Mcmahon, J. Robert (2013). Soğuk Savaş, Çev. Sinem Gül, Ankara: Dost Kültür Yayınları.
 • Nish, I. (2014). The Origins of the Russo-Japanese War. The United Kingdom: Routledge.
 • Pickowicz, P. (2010). Revisiting Cold War Propaganda: Close Readings of Chinese and American Film Representations of the Korean War. Journal of American-East Asian Relations, 17(4), 352-371.
 • Priestland, David (2017). Kızıl Bayrak Bir Komünizm Tarihi, (Çev. Ali Çakıroğlu, Egemen Yılgür). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Rawnsley, G. D. (2009). ‘The Great Movement to Resist America and Assist Korea’: how Beijing sold the Korean War. Media, War & Conflict, 2(3), 285-315. Rifat, Mehmet (2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sığırcı, İlhami (2016). Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tarhan, Nevzat (2010). Psikolojik Savaş, Gri Propaganda, 13. Baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Yufan, H., & Zhihai, Z. (1990). China's Decision to Enter the Korean War: History Revisted. The China Quarterly, 121, 94-115.
 • Xia, Y. (2014). The People’s Republic of China’. Ashgate Research Companion to the Korean War, 61-72.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-8204-6154
Author: Mustafa KARACA
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9239-4187
Author: Mehmet Ali GAZİ (Primary Author)
Institution: İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1523-4649
Author: Caner ÇAKI
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2020

Bibtex @research article { mjss553010, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1142 - 1156}, doi = {10.33206/mjss.553010}, title = {Kore Savaşı Ekseninde ABD-Çin İlişkilerinin Çin Propaganda Posterleri Üzerinden Analizi}, key = {cite}, author = {Karaca, Mustafa and Gazi̇, Mehmet Ali and Çakı, Caner} }
APA Karaca, M , Gazi̇, M , Çakı, C . (2020). Kore Savaşı Ekseninde ABD-Çin İlişkilerinin Çin Propaganda Posterleri Üzerinden Analizi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 1142-1156 . DOI: 10.33206/mjss.553010
MLA Karaca, M , Gazi̇, M , Çakı, C . "Kore Savaşı Ekseninde ABD-Çin İlişkilerinin Çin Propaganda Posterleri Üzerinden Analizi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1142-1156 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/53880/553010>
Chicago Karaca, M , Gazi̇, M , Çakı, C . "Kore Savaşı Ekseninde ABD-Çin İlişkilerinin Çin Propaganda Posterleri Üzerinden Analizi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1142-1156
RIS TY - JOUR T1 - Kore Savaşı Ekseninde ABD-Çin İlişkilerinin Çin Propaganda Posterleri Üzerinden Analizi AU - Mustafa Karaca , Mehmet Ali Gazi̇ , Caner Çakı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.553010 DO - 10.33206/mjss.553010 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1142 EP - 1156 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.553010 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.553010 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Kore Savaşı Ekseninde ABD-Çin İlişkilerinin Çin Propaganda Posterleri Üzerinden Analizi %A Mustafa Karaca , Mehmet Ali Gazi̇ , Caner Çakı %T Kore Savaşı Ekseninde ABD-Çin İlişkilerinin Çin Propaganda Posterleri Üzerinden Analizi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.553010 %U 10.33206/mjss.553010
ISNAD Karaca, Mustafa , Gazi̇, Mehmet Ali , Çakı, Caner . "Kore Savaşı Ekseninde ABD-Çin İlişkilerinin Çin Propaganda Posterleri Üzerinden Analizi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (April 2020): 1142-1156 . https://doi.org/10.33206/mjss.553010
AMA Karaca M , Gazi̇ M , Çakı C . Kore Savaşı Ekseninde ABD-Çin İlişkilerinin Çin Propaganda Posterleri Üzerinden Analizi. MJSS. 2020; 9(2): 1142-1156.
Vancouver Karaca M , Gazi̇ M , Çakı C . Kore Savaşı Ekseninde ABD-Çin İlişkilerinin Çin Propaganda Posterleri Üzerinden Analizi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 1142-1156.