Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 916 - 926 2020-04-24

A Qualitative Research on Examination of Quantum Leaders 'Perceptions of Executives
Yöneticilerin Kuantum Liderlik Algılarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Gözde KOSA [1]


The aim of this study is to determine the level of quantum leadership perceptions of senior executives in private and public sector. The research was conducted in a qualitative design. According to the findings of the research, it was seen that the quantum leadership perceptions of the participant managers were high, positive and important. According to the qualitative findings of the study, it was observed that the participants took an active part in trainings on management and leadership. In this context, they attended trainings, leadership training programs, development programs, management trainings, university conferences and seminars, in-house studies and meetings. According to the qualitative findings of the study, it was observed that few of the participants defined the concept of leadership according to scientific and technical terminology, whereas most of them had a definition of leadership according to their personal opinions with short anonymized statement. According to the participants' opinions, instead of chaotic-uncertain leadership approach, it is seen that communication-oriented and problem-solving quantum leadership approach comes to the forefront in uncertain situations. The findings of the study revealed that the expectations of private and public sector managers to develop quantum leadership behaviors positively in their institutions were strong.

Bu araştırmanın amacı, özel ve kamu sektöründe görev yapan üst düzey yöneticilerin kuantum liderlik davranışlarını belirlemektir. Araştırmanın katılımcılarını Kars ilinde görev yapan Özel ve Kamu sektöründe çalışan üst düzey yöneticiler oluşturmuştur.  Araştırmada veri toplama aracı olarak gerekli alan yazın taraması yapılmış 14 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 4 soru ise açık uçlu içerik analizi yapılmak üzere katılımcılara sorulmuştur.  Görüşme formunda yer alan sorular, kuantum liderlik yaklaşımının gerektirdiği özellikler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Görüşme yapılan üst düzey yöneticilerin görüşme sorularına verdikleri yanıtlar içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, katılımcı yöneticilerin kuantum liderlik algılarının yüksek, olumlu yönde olduğu ve önemsedikleri görülmüştür. Katılımcıların cinsiyet ve çalıştıkları kurum türüne göre (özel-devlet) kuantum liderlik algıları benzer düzeydedir. Bununla birlikte mesleki kıdem arttıkça katılımcılar kuantum liderliği daha fazla önemsemektedir. Araştırmanın nitel bulgularına göre katılımcıların “yönetim ve liderlik konusundaki eğitimlere yoğun katılım gösterdikleri görülmüştür. Bu kapsamda katılımcıların eğitimlere, liderlik eğitimi programlarına, gelişim programlarına, yöneticilik eğitimlerine, üniversite konferans ve seminerleri, şirket içi çalışmalar ve toplantılara kapsamındaki liderlik programlarına katıldıkları belirlenmiştir. Araştırmanın nitel bulgularına göre, katılımcıların çok azının liderlik kavramını bilimsel ve teknik terminolojiye göre tanımladığı buna karşın çoğunun ise kısa anonim hale gelmiş özdeyişlerle kendi kişisel görüşlerine göre bir liderlik tanımlamasına sahip olduğu gözlenmiştir. Katılımcı görüşlerine göre çalıştıkları kurumlarında kaotik-belirsiz liderlik yaklaşımı yerine, yöneticilik olgusunun ve bürokratik liderlik yaklaşımının ön plana çıktığı görülmüştür. Bununla birlikte çok az kurumda ise Kuantum liderlik yaklaşımının hakim olduğu bir uygulamadan söz edilebilir. 

 • Referans1 Clark, V. L. P., ve Creswell, J. W. (2014). Understanding Research: A consumer's guide. Boston, MA: Pearson Education Inc.
 • Referans2 Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc.
 • Referans3 Erçetin, Ş.Ş. (2000). Lider Sarmalında Vizyon, Nobel Yayın, 2. Baskı, Ankara.
 • Referans4 Erçetin, Ş.Ş., ve Kamacı M.C, (2008).Quantum Leadership Paradigm. World Applied Sciences Joural, 3(6),865-868.
 • Referans 5 Erçetin Ş.Ş., Çevik M.S., ve Çelik M.(2018). Okul Müdürlerinin Kuantum Liderlik Davranışlarını Gerçekleştirme Düzeyleri. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi 1 (2).
 • Referans6 Ertürk Kayman, E.A. (2008). Türkiye’deki mesleki eğitim ve öğretimin güçlendirilmesi Projesi (megep) içindeki yaygınlaştırıcı okul yöneticilerinin, Kuantum Liderlik davranışlarını gerçekleştirme düzeyler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Referans7 Ertürk,A. (2016). Eğitim Yönetiminde Liderlik Teori Araştırma, Uygulama. Çağdaş Liderlik Yaklaşımları, Pegem,Ankara,166
 • Referans8 Iqbal, N., Anwar., S.ve Haider. N., 2015. Effect of leadership style on employee performance. Arabian Journal of Business and Management Review, 5(5), pp. 1-6.
 • Referans9 Fris, J., Lazaridou, A. (2006). An Additional Way of Thinking About OrganizationalLife and Leadership: The Quantum Perspective. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 48(5).
 • Referans10 Jacobs R. Using Real Time Strategic Change: How to Involve an Entire Organization in Fast and Far Reaching Change. San Francisco: Berrett-Koehle; 1994;p.1-4.
 • Referans11 Khajeh, H.K.I. (2018). Impact of Leadership Styles on Organizational Performance. Journal of Human Resources Management Research, 2, 5-13.Kilmann RH. Quantom Organizations: A New Paradigm for Achieving Organizational Success and Personal Meaning. Newport Coast, CA: Kilmann Diagnostics 2011;p.42-5
 • Referans12 Mitonga-Monga, J., ve Coetzee, M., 2012. Perceived leadership style and employee participation. African Journal of Business Management, 6(15), 2-13Morrison, K.(2002).School Leadership and Complexity Theory, Routledge Falmer.London.
 • Referans13Quigley ME. Quantum organization. Executive Excellence 1997;14(5):14
 • Referans14 Owen H. Expanding Our Now: The Story of Open Space Technology. San Francisco: Berrett-Kochler Publishers, Inc; 1997;p.23-5.
 • Referans15 Rose C., ve Nicholl M. Accelerated Learning for the 21st Century: The Six-Step Plan to Unlock Your Master-mind. New York: Delacorte; 1997;p.62-9. (15).
 • Referans16 Sougui, A. o., Bon, A. T. B. ve Hassan, H. M. H., 2015. The Impact of Leadership Styles on Employees’ Performance in Telecom Engineering companies, s.l.: International Conference on Tourism and Hospitality.
 • Referans17 Shelton, C. (2011). Quantum Leaps: Seven Skills For Work place Recreation. Routledge. New York.
 • Referans18 Turan, S., ve Erçetin, Ş. Ş. (2017). Okul Yöneticilerinin Kuantum Liderlik Davranışlarının Örgütsel Zeka Düzeyine Etkisi. Turkish Studies, 12(6), 761-782.
 • Referans19 Uzunçarşılı, Ü.; Toprak M. ve Ersun, O. (2000). Şirket Kültürü ve İş Prensipleri. İstanbul Ticaret Odası Yayın No 2000-4. İstanbul.
 • Referans20 Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Referans21 Youngblood MD. Leadership at The Edge of Chaos: from Control to Creativity. Strategy Leadership 1997; 25(5):8.
 • Referans22 Zohar D. The Quantum Self: Human Nature and Consciousness Defined by The New Physics. New York: William Morrow, 1991;p.49-51.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-4252-6994
Author: Gözde KOSA (Primary Author)
Institution: KAFKAS UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2020

Bibtex @research article { mjss555419, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {916 - 926}, doi = {10.33206/mjss.555419}, title = {Yöneticilerin Kuantum Liderlik Algılarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Kosa, Gözde} }
APA Kosa, G . (2020). Yöneticilerin Kuantum Liderlik Algılarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 916-926 . DOI: 10.33206/mjss.555419
MLA Kosa, G . "Yöneticilerin Kuantum Liderlik Algılarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 916-926 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/53880/555419>
Chicago Kosa, G . "Yöneticilerin Kuantum Liderlik Algılarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 916-926
RIS TY - JOUR T1 - Yöneticilerin Kuantum Liderlik Algılarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma AU - Gözde Kosa Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.555419 DO - 10.33206/mjss.555419 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 916 EP - 926 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.555419 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.555419 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Yöneticilerin Kuantum Liderlik Algılarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma %A Gözde Kosa %T Yöneticilerin Kuantum Liderlik Algılarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.555419 %U 10.33206/mjss.555419
ISNAD Kosa, Gözde . "Yöneticilerin Kuantum Liderlik Algılarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (April 2020): 916-926 . https://doi.org/10.33206/mjss.555419
AMA Kosa G . Yöneticilerin Kuantum Liderlik Algılarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma. MJSS. 2020; 9(2): 916-926.
Vancouver Kosa G . Yöneticilerin Kuantum Liderlik Algılarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 916-926.