Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 1070 - 1088 2020-04-24

A Study on the Volatility of Islamic and Conventional Stock Indices
İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Endekslerinin Oynaklıkları Üzerine Bir İnceleme

Fatih GÜÇLÜ [1]


The aim of this study is to forecast the volatility of Islamic and conventional stock indices of Turkey, Malaysia, USA, and UK and to compare the forecasted volatilities. The volatilities were forecasted using GARCH, EGARCH and GJR-GARCH models which are ARCH-types models. The comparison was made according to volatility persistence, half-life volatility, long-term volatility, short-term volatility and the existence of leverage effect. According to the results of the study, the existence of leverage effect is determined for all the markets where EGARCH and GJR-GARCH models are the appropriate estimation models. Turkey Islamic stock index volatility is lower than the conventional counterpart while the volatilities of Malaysian indices are nearly same. However, the volatility of the Islamic stock indices of USA and the UK are higher than their conventional counterparts. Malaysian Islamic stock index has the lowest volatility among Islamic stock indices while Islamic stock index of Turkey has the highest volatility.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye, Malezya, A.B.D. ve İngiltere İslami ve konvansiyonel hisse senedi endekslerinin oynaklıklarının tahmin edilmesi ve tahmin edilen oynaklıkların hem ülke hem de İslami hisse senedi endeksleri bazında karşılaştırılmasıdır. Oynaklıklar, ARCH tipi modellerden GARCH, EGARCH ve GJR-GARCH modeller kullanılarak tahmin edilmiştir. Karşılaştırma ise kaldıraç etkisinin varlığı, oynaklıktaki kalıcılık etkisi, oynaklık yarılanma süresi, uzun dönem ve kısa dönem oynaklık ölçütlerine göre yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, kaldıraç etkisinin varlığının tespit edilmesine olanak tanıyan EGARCH ve GJR-GARCH modellerin en iyi tahmin modeli olarak belirlendiği piyasaların tümü için kaldıraç etkisinin varlığı saptanmıştır. Türkiye İslami hisse senedi endeksinin oynaklığı konvansiyonel emsalinden daha düşük iken, Malezya’da oynaklıklar birbirine çok yakın, A.B.D. ve İngiltere’de ise İslami hisse senedi endeksinin oynaklığı konvansiyonel endeksten daha yüksek tahmin edilmiştir. İslami hisse senedi endeksleri arasında ise en düşük oynaklığa sahip endeks Malezya’ya aittir. Malezya’nın ardından sırasıyla İngiltere ve A.B.D. gelirken, Türkiye İslami hisse senedi endeksi oynaklığın en yüksek olduğu endekstir.

 • Abbes, M. B. (2012). Risk and Return of Islamic and Conventional Indices. International Journal of Euro-Mediterranean Studies, 5(1), 1–23.
 • Alhabshi, S. O. (1994). Development of Capital Market under Islamic Principles. Managing and Implementing Interest-Free Banking/Islamic Financial System, 1–8, Kuala Lumpur.
 • Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327.
 • Bousalam, I. ve Hamzaoui, M. (2016). Impact of Ethical Screening on Risk and Returns: The Case of Constructed Moroccan Islamic Stock Indexes. Munich Personal RePEc Archive, (68979), 1–20.
 • Çelik, İ., Kılıç, M. B. ve Kaya, M. (2017). Farklı Dağılım Varsayımları Altında Volatilite Kalıcılığı ve Half-Life Ölçütü Bağlamında Geleneksel ve İslami Endekslerin Performansı: Türkiye Örneği. 21. Finans Sempozyumu, 275–284, Balıkesir.
 • Çevik, E. İ. ve Pekkaya, M. (2007). Spot ve Vadeli İşlem Fiyatlarının Varyansları Arasındaki Nedensellik Testi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 49–66.
 • Çiçek, M. (2010). Türkiye’de Faiz, Döviz ve Borsa: Fiyat ve Oynaklık Yayılma Etkileri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(2), 1–28.
 • Değirmenci, N. ve Abdioğlu, Z. (2017). Finansal Piyasalar Arasındaki Oynaklık Yayılımı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (54), 104–125.
 • Dharani, M. (2012). Behaviour of the Shariah Compliant Shares in India - An Empirical Study. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Pondicherry University.
 • El Khamlichi, A., Sannajust, A. ve Sarkar, K. (2014). Islamic Equity Indices: Insight and Comparison with Conventional Counterparts. Bankers, Markets and Investors, (130), 69–80.
 • Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007.
 • Glosten, L. R., Jagannathan, R. ve Runkle, D. E. (1993). On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779–1801.
 • Hammoudeh, S., Mensi, W., Reboredo, J. C. ve Nguyen, D. K. (2014). Dynamic Dependence of the Global Islamic Equity Index with Global Conventional Equity Market Indices and Risk Factors. Pacific Basin Finance Journal, 30(1), 189–206.
 • Hkiri, B., Hammoudeh, S., Aloui, C. ve Yarovaya, L. (2017). Are Islamic Indexes a Safe Haven for Investors? An Analysis of Total, Directional and Net Volatility Spillovers between Conventional and Islamic Indexes and Importance of Crisis Periods. Pacific Basin Finance Journal, 43, 124–150.
 • Ho, C. S. F., Abd Rahman, N. A., Yusuf, N. H. M. ve Zamzamin, Z. (2014). Performance of Global Islamic versus Conventional Share Indices: International Evidence. Pacific Basin Finance Journal, 28(1), 110–121.
 • Kayalıdere, K. (2013). Volatilite Tahmin Modelleri ve Performanslarının Ölçümü: Hisse Senedi Piyasalarında Bir Uygulama. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Korkmaz, T. ve Çevik, E. İ. (2009a). Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi Arasındaki Dinamik Nedensellik İlişkisi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 38(1), 24–37.
 • Korkmaz, T. ve Çevik, E. İ. (2009b). Zımni Volatilite Endeksinden Gelişmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yayılma Etkisi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 3(2), 87–105.
 • Lean, H. H. ve Parsva, P. (2012). Performance of Islamic Indices in Malaysia FTSE Market: Empirical Evidence from CAPM. Journal of Applied Science, 12(12), 1274–1281.
 • Li, C.-S. (2012). Common Persistence in Conditional Variance: A Reconsideration. Economic Modelling, 29(5), 1809–1819.
 • Listyaningsih, E. ve Krishnamurti, C. (2016). How is The Volatility of Jakarta Islamic Index Stocks? Jurnal Bisnis & Manajemen, 17(2), 109–122.
 • Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347–370.
 • Rana, M. E. ve Akhter, W. (2015). Performance of Islamic and Conventional Stock Indices: Empirical Evidence from an Emerging Economy. Financial Innovation, 1(15), 1–17.
 • Romli, N., Mohamad, A. A. S. ve Yusof, M. F. M. (2012). Volatility Analysis of FTSE Bursa Malaysia: Study of the Problems of Islamic Stock Market Speculation in the Period 2007 to 2010. African Journal of Business Management, 6(29), 8490–8495.
 • Şahin, Ö. (2014). Bist’teki Endekslerin Volatilitelerinin Karşılaştırmalı Analizi: Bist Kurumsal Yönetim, Bist 100, Bist 50 ve Bist 30 Endeksleri Üzerinde Bir Uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Düzce Üniversitesi.
 • Scott, L. O. (1991). Financial Market Volatility: A Survey. IMF Staff Papers, 38(3), 582–625.
 • Seçme, O., Aksoy, M. ve Uysal, Ö. (2016). Katılım Endeksi Getiri, Performans ve Oynaklığının Karşılaştırmalı Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (72), 107–128.
 • Shahzad, S. J. H., Ferrer, R., Ballester, L. ve Umar, Z. (2017). Risk Transmission between Islamic and Conventional Stock Markets: A Return and Volatility Spillover Analysis. International Review of Financial Analysis, 52, 9–26.
 • Sukmana, R. ve Kholid, M. (2012). Impact of Global Financial Crisis on Islamic and Conventional Stocks in Emerging Market: An Application of ARCH and GARCH Method. Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance, 31(2), 357–370.
 • Yıldız, B. (2016). Oynaklık Tahmininde Simetrik ve Asimetrik GARCH Modellerinin Kullanılması: Seçilmiş BİST Alt Sektör Endeksleri Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (72), 83–106.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-1007-4594
Author: Fatih GÜÇLÜ (Primary Author)
Institution: Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2020

Bibtex @research article { mjss569051, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1070 - 1088}, doi = {10.33206/mjss.569051}, title = {İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Endekslerinin Oynaklıkları Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Güçlü, Fatih} }
APA Güçlü, F . (2020). İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Endekslerinin Oynaklıkları Üzerine Bir İnceleme . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 1070-1088 . DOI: 10.33206/mjss.569051
MLA Güçlü, F . "İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Endekslerinin Oynaklıkları Üzerine Bir İnceleme" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1070-1088 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/53880/569051>
Chicago Güçlü, F . "İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Endekslerinin Oynaklıkları Üzerine Bir İnceleme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1070-1088
RIS TY - JOUR T1 - İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Endekslerinin Oynaklıkları Üzerine Bir İnceleme AU - Fatih Güçlü Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.569051 DO - 10.33206/mjss.569051 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1070 EP - 1088 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.569051 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.569051 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Endekslerinin Oynaklıkları Üzerine Bir İnceleme %A Fatih Güçlü %T İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Endekslerinin Oynaklıkları Üzerine Bir İnceleme %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.569051 %U 10.33206/mjss.569051
ISNAD Güçlü, Fatih . "İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Endekslerinin Oynaklıkları Üzerine Bir İnceleme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (April 2020): 1070-1088 . https://doi.org/10.33206/mjss.569051
AMA Güçlü F . İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Endekslerinin Oynaklıkları Üzerine Bir İnceleme. MJSS. 2020; 9(2): 1070-1088.
Vancouver Güçlü F . İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Endekslerinin Oynaklıkları Üzerine Bir İnceleme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 1070-1088.