Year 2020, Volume 9 , Issue 3, Pages 1508 - 1520 2020-07-21

Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Ailedeki Koruyucu Etkenler ve Kişisel Özellikler Açısından İncelenmesi

Seval ARAS [1] , Mücahit GÜLTEKİN [2]


Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerini ailedeki koruyucu etkenler ve kişisel özellikler açısından incelemektir. Çalışmada betimsel araştırma modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Bursa il merkezinde yer alan resmi ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise belirtilen evren içerisinden seçilen 945 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak “Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği” (Horzum,2008) ve ‘‘Ailedeki Koruyucu Etkenler Ölçeği’’(Danışman ve Köksal, 2011) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler (frekans, yüzde, ortalama), Kruskal Wallis H- Testi, Mann Whitney U-Testi, Kolmogorov- Smirnov Testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinin düşük seviyede olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinde, anne-baba durumlarına (birlikte-ayrı-üvey) göre anlamlı farklılıklar bulunmazken; günlük bilgisayar kullanım süresi, bilgisayar kullanımlarının ebeveynleri tarafından kontrol edilip edilmemesi ve oyun oynama aracı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi ile ailedeki koruyucu etkenler ölçeği toplam puanı arasında  [r=-.12**] negatif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır.  

Bilgisayar Oyun Bağımlılığı, Ortaokul Öğrencileri, Ailedeki koruyucu etkenler
  • Bailey, K. D. (1982). Methods of social research. (2. Baskı). New York: The Free Press.Cesarone, B. (1998). Video games: Research, ratings, recommendations. (ERIC Digest No. EDOPS-98-11). (ERIC Document Reproduction Service No. ED424038).Doğusoy, B. ve İnal, Y. (2006). Çok Kullanıcılı Bilgisayar Oyunları İle Öğrenme. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.Gehlbach, L.,A.,N. (1991). The relation between emotional state, social cognition, and aggression in boys. Unpublished Doctoral Dissertation. Southern Illinois University.Griffiths, M. D. and Hunt, N. (1998). Computer Game Playing İn Adolescence: Prevalence And Demographic İndicators. Journal of Community & Applied Social Psychology, 5(3), 189-193.Horzum, M.B., Ayas, T. ve Balta, Ö.Ç. (2008). Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği. Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi, III(30), 76-88.Horzum, M.B., Ayas, T. Ve Çakır, Ö. (2011). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Ve Oyun Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 44(2), 95-117.Kıran Ö.(2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin Şiddet İçeren Bilgisayar Oyunlarına İlgileri Üzerine Bir Araştırma Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Bildiri Kitabı I Krathwohl, D. R. (1993). Methods of educational and social science research: An intagrated approach. New York: St. Matrin’s Press.Matthews, D. W. (2000). Family resiliency. North Carolina Cooperative Extension Service. http://www.ces.ncsu.edu/ depts/fcs/pdfs/fcs-508.pdf adresinden indirilmiştir.(Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: ANI Yayıncılık.Tisseron, S. (2009) Jeux video: entre nouvelle culture et séductions de la dyade numérique. Psychotropes, 15(1), 21-40.Ünsal, H. (2011). Öğrenme Öğretme Kuram Ve Yaklaşımları. Sevil Büyükalan Filiz (Ed.), Beyin temelli öğrenme. Ankara: Pegem Akademi.Wang, C. W., Chan, C. L., Mak, K. K., Ho, S. Y., Wong, P. W. and Ho, R. T. (2014). Prevalence and correlates of video and internet gaming addiction among Hong Kong adolescents: a pilot study. The Scientific World Journal,2014.Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-9250-5142
Author: Seval ARAS (Primary Author)
Institution: MEB
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2697-0956
Author: Mücahit GÜLTEKİN
Institution: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { mjss592332, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1508 - 1520}, doi = {10.33206/mjss.592332}, title = {Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Ailedeki Koruyucu Etkenler ve Kişisel Özellikler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Aras, Seval and Gülteki̇n, Mücahit} }
APA Aras, S , Gülteki̇n, M . (2020). Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Ailedeki Koruyucu Etkenler ve Kişisel Özellikler Açısından İncelenmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (3) , 1508-1520 . DOI: 10.33206/mjss.592332
MLA Aras, S , Gülteki̇n, M . "Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Ailedeki Koruyucu Etkenler ve Kişisel Özellikler Açısından İncelenmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1508-1520 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/56124/592332>
Chicago Aras, S , Gülteki̇n, M . "Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Ailedeki Koruyucu Etkenler ve Kişisel Özellikler Açısından İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1508-1520
RIS TY - JOUR T1 - Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Ailedeki Koruyucu Etkenler ve Kişisel Özellikler Açısından İncelenmesi AU - Seval Aras , Mücahit Gülteki̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.592332 DO - 10.33206/mjss.592332 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1508 EP - 1520 VL - 9 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.592332 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.592332 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Ailedeki Koruyucu Etkenler ve Kişisel Özellikler Açısından İncelenmesi %A Seval Aras , Mücahit Gülteki̇n %T Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Ailedeki Koruyucu Etkenler ve Kişisel Özellikler Açısından İncelenmesi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.592332 %U 10.33206/mjss.592332
ISNAD Aras, Seval , Gülteki̇n, Mücahit . "Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Ailedeki Koruyucu Etkenler ve Kişisel Özellikler Açısından İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 3 (July 2020): 1508-1520 . https://doi.org/10.33206/mjss.592332
AMA Aras S , Gülteki̇n M . Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Ailedeki Koruyucu Etkenler ve Kişisel Özellikler Açısından İncelenmesi. MJSS. 2020; 9(3): 1508-1520.
Vancouver Aras S , Gülteki̇n M . Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Ailedeki Koruyucu Etkenler ve Kişisel Özellikler Açısından İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(3): 1508-1520.