Year 2020, Volume 9 , Issue 3, Pages 1883 - 1896 2020-07-21

The Evaluation of Foreign Female Basketball Players’ Thoughts on Turkey, Turkish Culture and Their Professional Sports Life in Turkey
The Evaluation of Foreign Female Basketball Players’ Thoughts on Turkey, Turkish Culture and Their Professional Sports Life in Turkey

Sabiha Gizem ENGİN [1] , Hamza Kaya BEŞLER [2] , Veli Onur ÇELİK [3] , Kadir ÇALIŞKAN [4]Athletes have to give up on activities, social life and the routines of daily life during their careers. In addition, they have to cope with stress created by difficult training and the anxiety to succeed. In this respect, athletes should not be considered only as athletic performance. They should be considered as individuals who display development and change physically, socially and cognitively as well as professionally. When all these are taken into consideration, the aim of this study is to investigate the thoughts and experiences of foreign female basketball players in Turkish Women’s Basketball League (10 teams players’) on basketball and their athletic life in Turkey. The study was conducted using qualitative research technique, and the data was obtained using semi-structured interview technique. The data obtained showed that the most frequent problem the female basketball players faced was not getting their payment on time. The fact that the teams do not have a professional structure, experiencing communication problems and not having a mentor to support them during this difficult process are among the other problems which draw attention. On the other hand, despite these difficulties, the female basketball players stated that they were pleased with the Turkish social structure and the services offered by clubs such as accommodation, nutrition and facilities. In addition, they have stated that there is a tolerant and friendly atmosphere in Turkey in contrast to racism and discrimination. To sum up, female basketball players’ thoughts on Turkey and Turkish basketball are generally positive.

Bireyler yüksek standartlarda başarılı bir sporcu olmak için küçük yaşlarda spora adım atmakta, yıllar boyunca hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır süreçler geçirmektedirler. Sporcular, bu süreçlerde birçok aktiviteden, sosyal hayattan ve günlük hayatın rutinlerinden vazgeçmek zorunda kaldıkları gibi, zorlayıcı antrenmanlar ile birlikte başarı kaygısının yaratmış olduğu stres ile de başa çıkmak zorunda kalmaktadırlar. Sporcular bu anlamda yalnızca sportif performans odaklı düşünülmemeli, fiziki, sosyal, bilişsel, benlik ve kariyer gibi çeşitli alanlarda gelişim ve değişim gösteren bireyler olarak bilinmeli ve bir bütün olarak düşünülmelidir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışmanın amacı Türkiye Kadınlar Basketbol Lig’indeki yabancı uyruklu kadın basketbolcuların Türkiye’deki basketbol yapısı ve geçirdikleri sporculuk yaşamlarına dair görüş ve deneyimlerinin incelenmesidir. Çalışmanın evrenini 16 takımdan oluşan Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde mücadele eden 10 takımdaki yabancı sporcular oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiş, veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. 13 sorudan oluşan görüşme formu ile gerçekleştirilen araştırma sonucunda metin haline dönüştürülen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, kadın basketbolcuların yaşadıkları en yaygın problemin ücretlerinin düzenli olarak ödenmemesi olduğu tespit edilmiştir. Takımların profesyonel bir yapıda olmayışı, iletişimsel sorunlar yaşamaları ve yaşadıkları bu sıkıntılı uyum süreci içerisinde bir mentör desteği bulamamaları da diğer dikkat çeken sorunlar arasındadır. Öte yandan, yaşanılan bu olumsuzlukların aksine kadın basketbolcular, Türk toplum yapısı ve kulüplerin sağladıkları konaklama, beslenme ve tesis gibi olanaklardan memnun olduklarını bildirmişlerdir. Ayrıca sporcular, Türkiye’de ırkçı ve ayrıştırıcı bir tutumun aksine, hoşgörülü ve misafirperver bir ortamın bulunduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak, kadın basketbolcuların Türkiye ve Türk basketbolu ile ilgili görüşleri genel olarak olumlu yapıdadır. 

 • Aliyev, R., & Öğülmüş, S. (2015). Türkiye‟deki yabancı uyruklu öğrencilerin kültürlerarası etkileşim algısının incelenmesi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(12), 49-71.
 • Balcı, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Akademi Yayıncılık.
 • Banet-Weiser, S. (1999). Hoop dreams professional basketball and the politics of race and gender. Journal of Sport & Social Issues, 23(4), 403-420.
 • Başer, E. (1998). Uygulamalı spor psikolojisi. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Bayram, L., Keskin, D. Ö. Y., & Derebaşı, D. G. (2016). Spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(3), 434-442.
 • Cox, R. H. (1998). Sport psychology: Concepts and applications (No. Ed. 4). USA: McGraw-Hill.
 • Eastman, T., Andrew, C. & Billings, S. (2001). Biased voices of sports: Racial and genders stereotyping in college basketball announcing. Howard Journal of Communication, 12(4), 183-201.
 • Falcous, M. &Maguire, J. (2005). Globetrotters and local heroes? Labor migration, basketball, and local identities Sociology of Sport Journal, 22(2), 137-157.
 • Gudykunst, W. B. (1983). Uncertainty education and predictability of behavior in low‐and high‐context cultures: An exploratory study. Communication Quarterly, 31(1), 49-55.
 • Gysbers, N. C., & Henderson, P. (1988). Developing and managing your school guidance program. American Association for Counseling and Development, American Counseling Association.
 • Helmer, D. S. & Owens, T. (2000). The history of basketball. USA: The Rosen Publishing Group.
 • Hubbert, K. N., Gudykunst, W. B., & Guerrero, S. L. (1999). Inter group communication over time. International Journal of Inter cultural Relations, 23(1), 13-46.
 • Joyce, P. Y., Smith, R. E., & Vitaliano, P. P. (2005). Stress-resilience, illness, and coping: a person-focused investigation of young women athletes. Journal of Behavioral Medicine, 28(3), 257-265.
 • Kavussanu, M., Roberts, G. C., & Ntoumanis, N. (2002). Contextual influences on moral functioning of college basketball players. The Sport Psychologist, 16(4), 347-367.
 • Koç, H. (2004). Profesyonel futbolcularda durumluk kaygı düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Miller, P. S., & Kerr, G. (2002). The athletic, academic and social experiences of inter collegiate student-athletes. Journal of Sport Behavior, 25(4), 346.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd Edition). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Özmen, Ö. (1999). Çağdaş sporda eğitim üçgeni. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Pelliccia, A., Maron, B. J., Culasso, F., Spataro, A., & Caselli, G. (1996). Athlete's heart in women: echocardiographic characterization of highly trained elite female athletes. Jama, 276(3), 211-215.
 • Riemer, B., Beal, B., & Schoeder, P. (2000). The Influence of Peer and University Culture on Female Student Athletes' Perceptions of Career Termination, Professionalism, and Social Isolation. Journal of Sport Behavior, 23(4), 364.
 • Sellers, R. M., Kuperminc, G. P., & Damas, A. (1997). The college life experiences of African American women athletes. American Journal of Community Psychology, 25(5), 699-720.
 • Stephan, W. G., & Stephan, C. W. (1985). Inter group anxiety. Journal of Social Issues, 41(3), 157-175.
 • Snyder, E. E., & Kivlin, J. E. (1975). Women athletes and aspects of psychological well-being and body image. Research Quarterly. American Alliance for Health, Physical Education and Recreation, 46(2), 191-199.
 • Şahin, M. E. (2001). Kültür şoku hakkında analitik yaklaşımlar ve ampirik veriler: ABD‟de öğrenim gören bir Türk öğrenci grubu üzerine niteliksel bir inceleme (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şahin, M. Y., Yenel, F., & Çolakoğlu, T. (2010) Spor ve milliyetçilik etkileşimi: Ulusal kimlik oluşturmada sporun yeri ve önemi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1244-1263.
 • Şimşek, A. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Türkiye Basketbol Federasyonu Sözleşmeli Sporcular Lisans, Tescil ve Transfer Yönergesi, 2016.
 • Treasure, D. C., & Roberts, G. C. (1998). Relationship between female adolescents' achievement goal orientations, perceptions of the motivational climate, belief about success and sources of satisfaction in basketball. International Journal of Sport Psychology, 29(3), 211-230.
 • Yaprak, P., & Amman, M. T. (2009). Sporda kadınlar ve sorunları. Türkiye Kick Boks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 39-49.
 • Yıldırım, E. (2008). Profesyonel ligdeki yabancı futbolcuların, Türkiye‟de futbol oynamalarına ilişkin, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan görüşleri ve yerli futbolcuların yabancı futbolculara bakış açıları (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara
 • Yıldırım, E., Sezen, M., Savucu, Y. & Karataş, Ö. (2012). Türkiye profesyonel futbol liglerinde oynayan yabancı futbolcuların ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 283-295.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Http-1 www.hurriyet.com.tr/thy-euroleaguede-sov-basliyor-30317465 4 Aralık 2019.
 • Http-2 www.onurbirnoob.wordpress.com 25 Mayıs 2018.
 • Http-3 www.fanatik.com.tr/galatasaray-eurocup-sampiyonu-oldu-1229693 23 Nisan 2018.
 • Http-4 www.fiba.basketball/rankingwomen. 1 Haziran 2018.
 • Http-5 www.bizfluent.com/info-8131965-average-womens-professional-basketball-player.html 1 Haziran 2018.
 • Http-6 www.hurriyet.com.tr/turkiye-kadinlar-nba-ligi-19230086 3 Haziran 2018.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-0898-8474
Author: Sabiha Gizem ENGİN (Primary Author)
Institution: ANADOLU UNIVERSITY, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES, SPORTS MANAGEMENT AND RECREATION (DR)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5317-8991
Author: Hamza Kaya BEŞLER
Institution: PAMUKKALE UNIVERSITY, FACULTY OF SPORTS SCIENCES, DEPARTMENT OF SPORTS MANAGEMENT

Orcid: 0000-0002-7865-6531
Author: Veli Onur ÇELİK
Institution: FACULTY OF SPORTS SCIENCES, DEPARTMENT OF SPORTS, SPORTS MANAGEMENT PR.

Orcid: 0000-0001-7794-5991
Author: Kadir ÇALIŞKAN
Institution: ANADOLU UNIVERSITY, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES, SPORTS MANAGEMENT AND RECREATION (DR)

Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { mjss637574, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1883 - 1896}, doi = {10.33206/mjss.637574}, title = {The Evaluation of Foreign Female Basketball Players’ Thoughts on Turkey, Turkish Culture and Their Professional Sports Life in Turkey}, key = {cite}, author = {Engi̇n, Sabiha Gizem and Beşler, Hamza Kaya and Çeli̇k, Veli Onur and Çalışkan, Kadir} }
APA Engi̇n, S , Beşler, H , Çeli̇k, V , Çalışkan, K . (2020). The Evaluation of Foreign Female Basketball Players’ Thoughts on Turkey, Turkish Culture and Their Professional Sports Life in Turkey . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (3) , 1883-1896 . DOI: 10.33206/mjss.637574
MLA Engi̇n, S , Beşler, H , Çeli̇k, V , Çalışkan, K . "The Evaluation of Foreign Female Basketball Players’ Thoughts on Turkey, Turkish Culture and Their Professional Sports Life in Turkey" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1883-1896 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/56124/637574>
Chicago Engi̇n, S , Beşler, H , Çeli̇k, V , Çalışkan, K . "The Evaluation of Foreign Female Basketball Players’ Thoughts on Turkey, Turkish Culture and Their Professional Sports Life in Turkey". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1883-1896
RIS TY - JOUR T1 - The Evaluation of Foreign Female Basketball Players’ Thoughts on Turkey, Turkish Culture and Their Professional Sports Life in Turkey AU - Sabiha Gizem Engi̇n , Hamza Kaya Beşler , Veli Onur Çeli̇k , Kadir Çalışkan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.637574 DO - 10.33206/mjss.637574 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1883 EP - 1896 VL - 9 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.637574 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.637574 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi The Evaluation of Foreign Female Basketball Players’ Thoughts on Turkey, Turkish Culture and Their Professional Sports Life in Turkey %A Sabiha Gizem Engi̇n , Hamza Kaya Beşler , Veli Onur Çeli̇k , Kadir Çalışkan %T The Evaluation of Foreign Female Basketball Players’ Thoughts on Turkey, Turkish Culture and Their Professional Sports Life in Turkey %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.637574 %U 10.33206/mjss.637574
ISNAD Engi̇n, Sabiha Gizem , Beşler, Hamza Kaya , Çeli̇k, Veli Onur , Çalışkan, Kadir . "The Evaluation of Foreign Female Basketball Players’ Thoughts on Turkey, Turkish Culture and Their Professional Sports Life in Turkey". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 3 (July 2020): 1883-1896 . https://doi.org/10.33206/mjss.637574
AMA Engi̇n S , Beşler H , Çeli̇k V , Çalışkan K . The Evaluation of Foreign Female Basketball Players’ Thoughts on Turkey, Turkish Culture and Their Professional Sports Life in Turkey. MJSS. 2020; 9(3): 1883-1896.
Vancouver Engi̇n S , Beşler H , Çeli̇k V , Çalışkan K . The Evaluation of Foreign Female Basketball Players’ Thoughts on Turkey, Turkish Culture and Their Professional Sports Life in Turkey. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(3): 1883-1896.