Year 2020, Volume 9 , Issue 3, Pages 1608 - 1626 2020-07-21

Çağdaş Türk Resim Sanatında Göç Olgusu: Mehmet Başbuğ Özelinde Bakmak

Tuğba GÜNGÖR [1]


Çağdaş Türk resim sanatı içerisinde figüratif çalışmalarıyla Mehmet Başbuğ’un resimlerinde göç olgusunun dikkat çekici bir yeri vardır. Bireylerin yetişmesinde, gelişmesinde doğduğu ve yaşadığı coğrafyanın yanı sıra kültür ve toplumun da büyük rolü bulunmaktadır. Yaşadığı, yetiştiği ortamdan kaçınılmaz olarak etkilenen sanatçı için, içinde bulunulan toplumsal süreçler eserlerde konu olarak ortaya koyulabilmektedir. Tarihin en eski dönemlerinden beri süregelen göç olgusu, birçok değişken altında varlığını sürdürmektedir. Çeşitli parametreler altında yetişen sanatçı için, insan ve toplum bileşkesinde göç gibi zorlu koşulların yarattığı eylemler, sanatsal duyarlılıkla dile getirilmektedir. Çağdaş Türk resim sanatında göç konusuna dikkat çeken ve bu hassasiyette eserler üreten değerli sanatçıların varlığı dikkat çekmektedir. Turgut Zaim, Nuri İyem, İbrahim Balaban, Nedim Günsür, Ramiz Aydın, Gülsün Karamustafa, Temür Köran ve birçok değerli ismin eserleri bu bağlamda önemini korumaktadır. Bu değerli sanatçılar arasında bulunan, kendine özgü başarılı bir sanatsal dille üretimler yapan Mehmet Başbuğ’un eserlerinde göç olgusu, sıklıkla yer verilen konular arasında olmuştur. Türk tarih, kültür ve değerlerini kaynak alarak çalışan Mehmet Başbuğ, güçlü bir kompozisyon ve desen altyapısıyla oluşturduğu eserlerinde yer alan figürlerle vurgulanmak istenen konuyu, zengin bir kültürel bilgi ve çalışmanın ürünleri olarak sunmuştur. Bu çalışmada; göç üzerine değerli çalışmalarıyla dikkat çeken sanatçılardan bir seçkiye yer verilerek, figüratif Türk Resim Sanatı içinde önemli yeri olan Mehmet Başbuğ’un eserlerinde görülen göç olgusu irdelenmiştir.
Mehmet Başbuğ, Göç, Figüratif Türk Resim Sanatı
 • Açıkgöz, N. (2017). Kırmızı’nın ressamı Mehmet Başbuğ’un ardından. Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 526, 53-54.
 • Altıntaş, O. (2017). Tanrı dağları sonsuza kadar yaslı kaldı. Türk Yurdu Dergisi, 360, 68-69.
 • Atan, A. (2019, 14 Kasım). Sanat ve Göç. Ahmet Atan. Erişim adresi: http://ahmetatan.com/?p=73.
 • Aygül, Hasan Hüseyin (2018). Mülteci emeğinin Türkiye işgücü piyasalarındaki görünümü ve etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(20), 68-82. doi:10.21076/vizyoner.369358
 • Balaban, H. N. (2011). Balabanizm İbrahim Balaban. International Art Center Sergi Kataloğu. İstanbul: Bilnet Matbaacılık Kataloğu.
 • Balkon’dan Eser Görseli (2020, Ocak 15). Erişim Adresi: https://saltonline.org/media/files/duskun-ikona_scrd-1.pdf.
 • Başbuğ, F. (2016). Mehmet Başbuğ - Bozkırdaki atlar/ desenler. Adana: Yeni Doğuş Matbaacılık.
 • Başbuğ, M. (2017, 09 Mayıs). Özgeçmiş. Mehmet Başbuğ. Erişim adresi: http://mehmetbasbug.com.tr.
 • Berk, N. (1972). İstanbul resim ve heykel müzesi. İstanbul: Akbank Yayınları.
 • Erdemci, F., Germaner, S. ve Koçak, O. (2008). Modern ve ötesi 1950-2000. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ersoy, A. (1998). Günümüz Türk resim sanatı (1950’den 2000’e). İstanbul: Bilim Sanat Galerisi.
 • Ersoy, A. (2004). 500 Türk sanatçısı plastik sanatlar. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi ve Ticaret A.Ş..
 • Fichter, J. (1996). Sosyoloji nedir?, (Çev: N. Çelebi). Ankara: Attila Kitapevi.
 • Gecekondular Önünde Eser Görseli (2020, Ocak 16). Erişim Adresi: http://www.nuriiyem.com/eser/s1137-028/.
 • Giray, K. (2000). Türkiye İş Bankası resim koleksiyonu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Göç Eser Görseli (2019, Aralık 3). Erişim Adresi: http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=34&l=1&modPainters_artistDetailID=217.
 • Göç Eser Görseli (2020, Ocak 16). Erişim Adresi: http://www.nuriiyem.com/eser/s1137-007/.
 • Göç Eser Görseli (2020, Ocak 19). Erişim Adresi: https://www.unlimitedrag.com/post/temur-koran-goc.
 • Göçebeler Eser Görseli (2019, Ekim 11). Erişim Adresi: https://www.istanbulsanatevi.com/turk-ressamlar/huseyin-bilisik-hayati-ve-eserleri/.
 • Gönülal, Ö. (2007). Sanat Kavramı ile İç Göç İlişkisi Üzerine Düşünceler. Sanat Teorisi. Erişim adresi: http://www.sanatteorisi.com/sanatteorisi.asp?sayfa=Makaleler&icerik=Goster&id=2695.
 • Gültekin, G. (1992). Batı anlayışında Türk resim sanatı. Ankara: T.C. Ziraat Bankası.
 • İşanç, Y. (2008). Yeni Türk gerçekçiliği ve Nedim Günsür (Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Karkıner, N. ve Ecevit, M. (2012). Neşet Günal’ın izinde Türk resminde tarımda kadın imgesi: sosyolojik bir çözümleme. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Folklor/Edebiyat Dergisi, 18(69), 207-243.
 • Kaya, İ. (2008). Avrupalı Türkler: Misafir işçilikten Avrupa vatandaşlığına. Doğu Coğrafya Dergisi, 13(19), 149-166.
 • Kazanç, Ü. (2020, 19 Ocak) Temür Köran: Göç. Unlimitedrag. Erişim adresi: https://www.unlimitedrag.com/post/temur-koran-goc.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji sözlüğü (Çev: O Akınhay ve D. Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Öner, F. K. (2016). Çağdaş Türk resim sanatında göç teması: Ramiz Aydın örneği. İçinde A. Tilbe ve S. Bosnalı (Edt.), Göç üzerine yazın ve kültür incelemeleri (ss. 41-54). London: Transnational Press London.
 • Özer, İ. (2004). Kentleşme, kentlileşme ve kentsel değişme. Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Sağır, Ç. (2008). Gülsün Karamustafa. İçinde İ. Duben ve E. Yıldız (Edt.), Seksenlerde Türkiye’de çağdaş sanat: Yeni açılımlar (ss. 158-179). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Sağlam, S. (2006). Türkiye’de iç göç olgusu ve kentleşme. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 5, 33-44.
 • Satılmış, S. (2019). Turgut Zaim’in resimlerinde renk sembolleri kullanımı ve minyatür etkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Altınbaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul.
 • Şehsuvaroğlu, L. (2017). Mehmet Başbuğ: Asım’ın Neslinin resmi, Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 526, 42-46.
 • Şen, M. (2014). Türkiye’de iç göçlerin neden ve sonuç kapsamında incelenmesi. Çalışma ve Toplum, 1, 231-256.
 • Tansuğ, S. (2005). Çağdaş Türk sanatı. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Taş, H. Y. ve Özcan, S. (2013). Türkiye’de iç göçün yoksulluğa ve istihdama etkileri. İçinde S. Sarı, A. H. Gencer ve İ. Sözen (Edt.), International Conference On Eurasian Economies (ss. 289-298). St. Petersburg – Russia, Türkiye: Beykent Üniversitesi.
 • TDK. ( 2019, 15 Aralık). Erişim Adresi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c80385dc4e333.43762600.
 • Tepecik, A. (2017). Anadolu’dan Tanrı Dağları’na, insanların ve atların ustası, Prof. Dr. Mehmet Başbuğ, Türk Yurdu, 360, 70-75.
 • Yeşil Tren / İstanbul - Frankfurt Eser Görseli (2020, Ocak 15). Erişim Adresi: https://blog.peramuzesi.org.tr/wp-content/uploads/2013/11/akmed_001713.jpg.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-5761-2807
Author: Tuğba GÜNGÖR (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { mjss681050, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1608 - 1626}, doi = {10.33206/mjss.681050}, title = {Çağdaş Türk Resim Sanatında Göç Olgusu: Mehmet Başbuğ Özelinde Bakmak}, key = {cite}, author = {Güngör, Tuğba} }
APA Güngör, T . (2020). Çağdaş Türk Resim Sanatında Göç Olgusu: Mehmet Başbuğ Özelinde Bakmak . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (3) , 1608-1626 . DOI: 10.33206/mjss.681050
MLA Güngör, T . "Çağdaş Türk Resim Sanatında Göç Olgusu: Mehmet Başbuğ Özelinde Bakmak" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1608-1626 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/56124/681050>
Chicago Güngör, T . "Çağdaş Türk Resim Sanatında Göç Olgusu: Mehmet Başbuğ Özelinde Bakmak". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1608-1626
RIS TY - JOUR T1 - Çağdaş Türk Resim Sanatında Göç Olgusu: Mehmet Başbuğ Özelinde Bakmak AU - Tuğba Güngör Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.681050 DO - 10.33206/mjss.681050 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1608 EP - 1626 VL - 9 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.681050 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.681050 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Çağdaş Türk Resim Sanatında Göç Olgusu: Mehmet Başbuğ Özelinde Bakmak %A Tuğba Güngör %T Çağdaş Türk Resim Sanatında Göç Olgusu: Mehmet Başbuğ Özelinde Bakmak %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.681050 %U 10.33206/mjss.681050
ISNAD Güngör, Tuğba . "Çağdaş Türk Resim Sanatında Göç Olgusu: Mehmet Başbuğ Özelinde Bakmak". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 3 (July 2020): 1608-1626 . https://doi.org/10.33206/mjss.681050
AMA Güngör T . Çağdaş Türk Resim Sanatında Göç Olgusu: Mehmet Başbuğ Özelinde Bakmak. MJSS. 2020; 9(3): 1608-1626.
Vancouver Güngör T . Çağdaş Türk Resim Sanatında Göç Olgusu: Mehmet Başbuğ Özelinde Bakmak. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(3): 1608-1626.