Year 2020, Volume 9 , Issue 3, Pages 1554 - 1563 2020-07-21

Beşeri Sermaye ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Ekonomik Büyüme ile İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi
BEŞERİ SERMAYE VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME İLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ

Şakir İŞLEYEN [1]


Beşeri sermayenin yüksek olduğu ülkelerde istikrarlı ve gelişmiş ekonominin olduğu literatürlerde yer almaktadır. Aynı zamanda güven ve istikrarın hakim olduğu ülkelerde de doğrudan yabancı yatırımlar büyük bir önem taşımaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar ülkeye döviz girişini sağlamakla birlikte ülkede istihdam alanı yaratarak ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada 36 OECD ülkesine ait Beşeri Sermaye(BS) ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarının(DYY) Ekonomik Büyüme(GSYİH) ile ilişki panel eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. Sonuçta BS ve DYY ile GSYİH arasında eşbütünleşme olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca uzun dönemli eşbütünleşme testi sonucunda da BS ve DYY ile GSYİH arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu sonucu elde edilmiştir.
Beşeri sermayenin yüksek olduğu ülkelerde istikrarlı ve gelişmiş ekonominin olduğu literatürlerde yer almaktadır. Aynı zamanda güven ve istikrarın hakim olduğu ülkelerde de doğrudan yabancı yatırımlar büyük bir önem taşımaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar ülkeye döviz girişini sağlamakla birlikte ülkede istihdam alanı yaratarak ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada 36 OECD ülkesine ait Beşeri Sermaye(BS) ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarının(DYY) Ekonomik Büyüme(GSYİH) ile ilişki panel eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. Sonuçta BS ve DYY ile GSYİH arasında eşbütünleşme olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca uzun dönemli eşbütünleşme testi sonucunda da BS ve DYY ile GSYİH arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu sonucu elde edilmiştir.
 • Akay, Ö. (2018). Panel Verilerde Kümeleme Analizi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Adana.
 • Asteriou, D. ve Hall, S. (2007) Applied Econometrics: A Modern Approach Using Eviews and Microfit Revised Edition. New York: Pallgrave Macmillan.
 • Bulut, Ö. U. ve Aykırı, M. (2018). Sıcak Para Hareketleri Bileşenlerinin Varlığı. Kafkas Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 9(18): 539-560.
 • Choe, J. (2003). “Do Foreign Direct Investment and Gross Domestic Investment Promote Economic Growth”. Review of Development Economics. 7(1): 044- 57.
 • Ergün, S. ve Atay, M. P. (2015). OECD Ülkelerinde Co2 Emisyonu, Elektrik Tüketimi ve Büyüme İlişkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 45: 126.
 • Kar, M. ve Ağır, H. (1998). Türkiye'de Beşerî Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2006. Kiker, B. F. (1971), Investment in the Human Capital (Colombia: University of South Carolina Press): 5175. mie Strategy for the 90's (London: The John Hopkins University Press).
 • Nair Reichert, U. ve Diana W. (2001). “Causality Tests For Cross-Country Panels: A New Look at FDI and Economic Growth İn Developing Countries. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 63(2) : 153-171.
 • Okuyan, A. ve Erbaykal, E. (2008). Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Ekonomik Yaklaşım. 67(19): 47-58.
 • Örnek, İ. (2008). Yabancı Sermaye Akımlarının Yurtiçi Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 63(02): 199-217.
 • Pedroni, P. (1999). “Critical Values For Cointegration Tests İn Heterogeneous Panels With Multiple Regressors”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 61(S1): 653-670.
 • Pedroni, P. (2004). “Panel Cointegration: Asymptotic And Finite Sample Properties Of Pooled Time Series Tests With An Application To The PPP Hypothesis”. Econometric Theory. 20(03): 597- 625.
 • Yerdelene Tatoğlu, F. (2013). İleri Panel Veri Analizi: Stata Uygulamlı. İstanbul:Beta.
 • Yerdelene Tataoğlu, F., (2018). Panel Zaman Serileri Analizi:Stata Uygulamalı, İstanbul. 2.baskı Beta.
 • Pesaran, Hasem, M., (2004), “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, Working Paper No:0435, University of Cambridge.
 • Pesaran, M. H., (2007), A simple panel unit root test in the presence of crosssection dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Westerlund, J., (2007), Testing for error correction in panel data. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 69(6), 709-748.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-8186-1990
Author: Şakir İŞLEYEN (Primary Author)
Institution: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { mjss731809, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1554 - 1563}, doi = {10.33206/mjss.731809}, title = {Beşeri Sermaye ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Ekonomik Büyüme ile İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi}, key = {cite}, author = {İşleyen, Şakir} }
APA İşleyen, Ş . (2020). Beşeri Sermaye ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Ekonomik Büyüme ile İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (3) , 1554-1563 . DOI: 10.33206/mjss.731809
MLA İşleyen, Ş . "Beşeri Sermaye ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Ekonomik Büyüme ile İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1554-1563 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/56124/731809>
Chicago İşleyen, Ş . "Beşeri Sermaye ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Ekonomik Büyüme ile İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1554-1563
RIS TY - JOUR T1 - Beşeri Sermaye ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Ekonomik Büyüme ile İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi AU - Şakir İşleyen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.731809 DO - 10.33206/mjss.731809 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1554 EP - 1563 VL - 9 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.731809 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.731809 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Beşeri Sermaye ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Ekonomik Büyüme ile İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi %A Şakir İşleyen %T Beşeri Sermaye ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Ekonomik Büyüme ile İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.731809 %U 10.33206/mjss.731809
ISNAD İşleyen, Şakir . "Beşeri Sermaye ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Ekonomik Büyüme ile İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 3 (July 2020): 1554-1563 . https://doi.org/10.33206/mjss.731809
AMA İşleyen Ş . Beşeri Sermaye ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Ekonomik Büyüme ile İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. MJSS. 2020; 9(3): 1554-1563.
Vancouver İşleyen Ş . Beşeri Sermaye ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Ekonomik Büyüme ile İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(3): 1554-1563.