Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

21. Yüzyılda Türkistan Algısı: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Perspektifinden Bir Değerlendirme

Year 2021, Volume 10, Issue 3, 1552 - 1563, 30.07.2021
https://doi.org/10.33206/mjss.807973

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının “Türkistan” kavramına yönelik algılarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının Türkistan kavramına yönelik algıları nitel bir yaklaşımla incelenmiştir. Bireyin hayatında önemli bir yer tutan öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının “Türkistan” kavramına yönelik görüşleri gelecek nesillerin Türkistan’a yönelik bakış açılarının şekillenmesinde önemli bir faktördür. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma grubunda öğretmen adaylarının yer almasına karar verilmiştir. Kolay ulaşılabilir/uygun örnekleme yöntemiyle araştırmanın çalışma grubu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşturulmuştur. Çalışma grubunda Türkçe, Sınıf, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, İngilizce ve Okul Öncesi Eğitimi öğretmen adayları yer almaktadır. 111 öğretmen adayı araştırma sürecinde gönüllü olarak görüşlerini belirtmek istemiştir. Açık uçlu görüşme soruları ile öğretmen adaylarının “Türkistan” kavramına ilişkin görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan yazılı görüşme formu üç bölümde şekillendirilmiştir. İlk Bölümde Türkistan kavramına yönelik bilgilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İkinci aşamada öğretmen adaylarının Türkistan’a yönelik metaforik algıları belirlenmiştir. Son aşamada ise çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarına “Türkistan neresidir?” sorusu yöneltilerek harita üzerinde işaretlemeleri istenmiştir. Araştırmanın veri toplama süreci sonunda veriler nitel bir bakış açısıyla değerlendirilip, öğretmen adaylarının “Türkistan” kavramına ilişkin algıları fenomenolojik bir yaklaşımla analiz edilmiştir. Sonuç olarak öğretmen adaylarının zihninde Türkistan net olarak bir şema oluşturmamaktadır. Buna ek olarak Türkistan kavramına yönelik bilginin düşük düzeyde olduğu ifade edilebilir. Diğer taraftan Türkistan’a yönelik tutumun olumlu yönde olduğu belirlenmiştir.

References

 • Amanov Ş. (2007). Sovyetler Birliği'nin Dağılmasından Sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Asya Politikası. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Astana Times. (2018). 05.12.2019 tarihinde https://astanatimes.com/2018/06/shymkent-declared-city-of-national-significance-south-kazakhstan-region-gains-new-name-and-administrative-centre/ adresinden erişildi.
 • Bahar, H. (1994). Türkistan’ın coğrafi konumu ve ilkçağ kaynaklarına göre tarihi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(1), 233-244.
 • Birsel, H. (2005). Küresel Güç Mücadelesinde Türkistan Jeopolitiği ve Özbekistan (1991-2005). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta.
 • Central Asian Research Centre (1968). Central Asian Review. (vol. XVI, 3). Central Asian Research Centre. London.
 • Hayit, B. (1995). Türkistan Devletlerinin Millî Mücadeleleri Tarihi. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Ankara.
 • Köseoğlu, T. (2014). Sovyetler’in Türkistan'ı Dönüştürme Siyasetine Muhalefet: Yaş Türkistan Dergisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. İstanbul.
 • Macit, N. (2012). Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Demokrasi Kuşağı Oluşturma Planının/Arap Baharının Neresinde? Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. XII/1, 21-68.
 • Taşağıl, A (2012). Türkistan. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. (Cilt 41, 556-560. ss.)
 • Topal, E. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uşak.
 • Turkestan. (t.y.). 05.12.2019 tarihinde https://www.britannica.com/place/Turkestan adresinden erişildi.
 • Turkistan. (t.y.). 05.12.2019 tarihinde https://www.britannica.com/place/Turkistan adresinden erişildi.
 • Yücel, L. (2008). Türkistan Üzerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu ile Rekabeti. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uşak

Year 2021, Volume 10, Issue 3, 1552 - 1563, 30.07.2021
https://doi.org/10.33206/mjss.807973

Abstract

References

 • Amanov Ş. (2007). Sovyetler Birliği'nin Dağılmasından Sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Asya Politikası. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Astana Times. (2018). 05.12.2019 tarihinde https://astanatimes.com/2018/06/shymkent-declared-city-of-national-significance-south-kazakhstan-region-gains-new-name-and-administrative-centre/ adresinden erişildi.
 • Bahar, H. (1994). Türkistan’ın coğrafi konumu ve ilkçağ kaynaklarına göre tarihi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(1), 233-244.
 • Birsel, H. (2005). Küresel Güç Mücadelesinde Türkistan Jeopolitiği ve Özbekistan (1991-2005). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta.
 • Central Asian Research Centre (1968). Central Asian Review. (vol. XVI, 3). Central Asian Research Centre. London.
 • Hayit, B. (1995). Türkistan Devletlerinin Millî Mücadeleleri Tarihi. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Ankara.
 • Köseoğlu, T. (2014). Sovyetler’in Türkistan'ı Dönüştürme Siyasetine Muhalefet: Yaş Türkistan Dergisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. İstanbul.
 • Macit, N. (2012). Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Demokrasi Kuşağı Oluşturma Planının/Arap Baharının Neresinde? Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. XII/1, 21-68.
 • Taşağıl, A (2012). Türkistan. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. (Cilt 41, 556-560. ss.)
 • Topal, E. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uşak.
 • Turkestan. (t.y.). 05.12.2019 tarihinde https://www.britannica.com/place/Turkestan adresinden erişildi.
 • Turkistan. (t.y.). 05.12.2019 tarihinde https://www.britannica.com/place/Turkistan adresinden erişildi.
 • Yücel, L. (2008). Türkistan Üzerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu ile Rekabeti. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uşak

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Burak DELİCAN>
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3187-0001
Türkiye


Taha Tuna KAYA> (Primary Author)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8622-5635
Türkiye

Publication Date July 30, 2021
Submission Date October 8, 2020
Acceptance Date April 18, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { mjss807973, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2021}, volume = {10}, number = {3}, pages = {1552 - 1563}, doi = {10.33206/mjss.807973}, title = {21. Yüzyılda Türkistan Algısı: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Perspektifinden Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Delican, Burak and Kaya, Taha Tuna} }
APA Delican, B. & Kaya, T. T. (2021). 21. Yüzyılda Türkistan Algısı: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Perspektifinden Bir Değerlendirme . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 10 (3) , 1552-1563 . DOI: 10.33206/mjss.807973
MLA Delican, B. , Kaya, T. T. "21. Yüzyılda Türkistan Algısı: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Perspektifinden Bir Değerlendirme" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (2021 ): 1552-1563 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/64315/807973>
Chicago Delican, B. , Kaya, T. T. "21. Yüzyılda Türkistan Algısı: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Perspektifinden Bir Değerlendirme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (2021 ): 1552-1563
RIS TY - JOUR T1 - 21. Yüzyılda Türkistan Algısı: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Perspektifinden Bir Değerlendirme AU - BurakDelican, Taha TunaKaya Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33206/mjss.807973 DO - 10.33206/mjss.807973 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1552 EP - 1563 VL - 10 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.807973 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.807973 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 MANAS Journal of Social Studies 21. Yüzyılda Türkistan Algısı: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Perspektifinden Bir Değerlendirme %A Burak Delican , Taha Tuna Kaya %T 21. Yüzyılda Türkistan Algısı: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Perspektifinden Bir Değerlendirme %D 2021 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 10 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.807973 %U 10.33206/mjss.807973
ISNAD Delican, Burak , Kaya, Taha Tuna . "21. Yüzyılda Türkistan Algısı: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Perspektifinden Bir Değerlendirme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 / 3 (July 2021): 1552-1563 . https://doi.org/10.33206/mjss.807973
AMA Delican B. , Kaya T. T. 21. Yüzyılda Türkistan Algısı: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Perspektifinden Bir Değerlendirme. MJSS. 2021; 10(3): 1552-1563.
Vancouver Delican B. , Kaya T. T. 21. Yüzyılda Türkistan Algısı: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Perspektifinden Bir Değerlendirme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021; 10(3): 1552-1563.
IEEE B. Delican and T. T. Kaya , "21. Yüzyılda Türkistan Algısı: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Perspektifinden Bir Değerlendirme", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 10, no. 3, pp. 1552-1563, Jul. 2021, doi:10.33206/mjss.807973

MANAS Journal of Social Studies