The Medical Journal of Mustafa Kemal University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-3103 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Mustafa Kemal University |


Medical Journal of Mustafa Kemal University  is the official publication of the Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine and published online three times a year on April, August, and December.

It is a national, periodic journal based on the principles of blind peer-review process. The languages of the Journal are Turkish and English.

It publishes original researches, case reports, reviews and letters to the editor based on clinical or experimental studies in all areas of medicine.

Manuscripts submitted for publication in the journal should be prepared in accordance with research and publication ethics.

Manuscript Submission: All manuscripts should be submitted by online system of the Journal. Articles submitted in other forms will not be considered.

All manuscripts submitted to the Journal are screened in terms of originality.

The Medical Journal of Mustafa Kemal University

e-ISSN 2149-3103 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Mustafa Kemal University |
Cover Image


Medical Journal of Mustafa Kemal University  is the official publication of the Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine and published online three times a year on April, August, and December.

It is a national, periodic journal based on the principles of blind peer-review process. The languages of the Journal are Turkish and English.

It publishes original researches, case reports, reviews and letters to the editor based on clinical or experimental studies in all areas of medicine.

Manuscripts submitted for publication in the journal should be prepared in accordance with research and publication ethics.

Manuscript Submission: All manuscripts should be submitted by online system of the Journal. Articles submitted in other forms will not be considered.

All manuscripts submitted to the Journal are screened in terms of originality.

Volume 11 - Issue 39 - May 19, 2020
 1. Sinonazal Bölge Benign Kemik Tümörlerinin Radyolojik Değerlendirmesi
  Pages 1 - 8
  Gülen BURAKGAZİ , Hanifi BAYAROĞULLARI
 2. Çocuk acil servisine göğüs ağrısı nedeniyle başvuran hastaların değerlendirilmesi
  Pages 9 - 13
  Murat DOĞAN , Utku ÖZER , Tuğçe KALIN , Mehmet Adnan ÖZTÜRK
 3. Lomber Disk Hernili Hastalarda İntradiskal Ozon Enjeksiyon Tedavisinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
  Pages 14 - 17
  Ömür ÖZTÜRK , Ali BİLGE , Mesut ERBAŞ
 4. Hatay’da PM10 ve SO2 Düzeyi ve Değişimleri, 2007-2017
  Pages 18 - 25
  Nesrullah Azboy , Tacettin İNANDI , Mehtap Canciğer ELTAŞ
 5. The Effects of Halofuginone and Ursodeoxycholic Acid in Prevention of Sclerosing Cholangitis Caused by Scolocidal Agents
  Pages 26 - 30
  Doğan YILDIRIM , Okan Murat AKTÜRK , Ahmet KOCAKUŞAK , Mikail ÇAKIR , Oğuzhan SUNAMAK , Adnan HUT , Abdullah Kağan ZENGİN , Murat ÖZCAN , Hilal AKI , Huriye BALCI
 6. Doğum Sonrası Depresyonun Tanı ve Tedavisi: Bir Gözden Geçirme
  Pages 31 - 37
  Ali ERDOĞAN , Çiçek HOCAOĞLU
 7. Takotsubo Kardiyomyopatili Acil Hastada Anestezik Yaklaşım
  Pages 38 - 41
  Sedat HAKİMOĞLU , Onur KOYUNCU , Sümeyra YEŞİL
Makale gönderimi (Yazarlar için)

Sisteme makalenizi nasıl yükleyeceksiniz, öğrenmek için tıklayın

Makale değerlendirme (Hakemler için)

Değerlendirme için ne yapmalıyım, öğrenmek için tıklayın