The Medical Journal of Mustafa Kemal University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2149-3103 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Mustafa Kemal University |


Medical Journal of Mustafa Kemal University  is the official publication of the Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine and published online three times a year on April, August, and December.

It is a scientific, periodic journal based on the principles of blind peer-review process. The languages of the Journal are Turkish and English.

It publishes original researches, case reports, reviews and letters to the editor based on clinical or experimental studies in all areas of medicine.

Manuscripts submitted for publication in the journal should be prepared in accordance with research and publication ethics.

Manuscript Submission: All manuscripts should be submitted by online system of the Journal. Articles submitted in other forms will not be considered.

All manuscripts submitted to the Journal are screened in terms of originality.

The Medical Journal of Mustafa Kemal University

e-ISSN 2149-3103 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Mustafa Kemal University |
Cover Image


Medical Journal of Mustafa Kemal University  is the official publication of the Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine and published online three times a year on April, August, and December.

It is a scientific, periodic journal based on the principles of blind peer-review process. The languages of the Journal are Turkish and English.

It publishes original researches, case reports, reviews and letters to the editor based on clinical or experimental studies in all areas of medicine.

Manuscripts submitted for publication in the journal should be prepared in accordance with research and publication ethics.

Manuscript Submission: All manuscripts should be submitted by online system of the Journal. Articles submitted in other forms will not be considered.

All manuscripts submitted to the Journal are screened in terms of originality.

Volume 11 - Issue 41 - Dec 1, 2020
 1. Uzun Dönem Oral Antidiyabetik ve İnsülin Kullanımında Nöropatik Ağrı Seyrinin Karşılaştırılması
  Pages 79 - 83
  Damla YÜRÜK, Ismet MELEK
 2. Kronik İshalin Nadir Bir Sebebi: Eozinofilik Kolit
  Pages 84 - 86
  Muhammed Sait DAĞ
 3. Soliter Pulmoner Lezyonların Değerlendirilmesinde Atenüasyon Düzeltilmiş ve Düzeltilmemiş Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinin SUVmax Değerleri ile Karşılaştırılması
  Pages 87 - 94
  Gökhan ŞAHUTOĞLU, Zehra YEĞİNGİL, Hasan İkbal ATILGAN
 4. The Relationship Between Complete Blood Count Parameters and Mortality in Early Period in Patients Diagnosed as Stroke in Emergency Service
  Pages 95 - 102
  Hüseyin Avni DEMİR, Fikret BİLDİK, Tülin GESOĞLU, Dikmen ÇALIŞKAN, Reyhan ŞAHNAOĞLU, Ekim GÖKÇE
 5. Karpal Tünel Sendromunda İnflamasyonun Nötrofil-Lenfosit Oranı, Platelet-Lenfosit Oranı ve Ortalama Platelet Hacmi ile Değerlendirilmesi
  Pages 103 - 108
  Erman ALTUNIŞIK, Ali Zeynel ABİDİN TAK
 6. Gaitada Gizli Kan Pozitifliği Nedeniyle Kolonoskopi Yapılanlarda Kolorektal Malignite Sıklığı
  Pages 109 - 112
  Mustafa Zanyar AKKUZU, Orhan SEZGİN, Enver ÜÇBİLEK, Osman ÖZDOĞAN, Ferzan AYDIN, Hatice RIZAOĞLU BALCI, Serkan YARAŞ, Fehmi ATES, Engin ALTİNTAS
 7. Surgical Management of Pediatric Patients with Thyroid Disorders and Assessment of Complication Rates Associated with 43 Cases: A Single-Center Experience
  Pages 113 - 117
  Ozgur CAGLAR, Erdem KARADENİZ, Müfide AKCAY, Kamber KASALI
 8. Molecular Pathways of Prostate Carcinoma
  Pages 118 - 123
  Zeynep BAYRAMOĞLU, Betül ÜNAL
 9. A Rare Complication After Cesarean Section: Vesicouterine Fistula
  Pages 124 - 126
  Eser ÖRDEK, Eyyup Sabri PELİT, Bülent KATI
 10. Bulantı ve Kusma ile Kendini Gösteren İki Rabdomiyoliz Vakası
  Pages 127 - 130
  Zeki KEMEÇ, Selçuk AKIN, Mehmet ŞIKGENÇ
Makale gönderimi (Yazarlar için)

Sisteme makalenizi nasıl yükleyeceksiniz, öğrenmek için tıklayın

Makale değerlendirme (Hakemler için)

Değerlendirme için ne yapmalıyım, öğrenmek için tıklayın