e-ISSN: 2149-3103
Founded: 2010
Period: Tri-annual
Publisher: Mustafa Kemal University
Cover Image
       

Medical Journal of Mustafa Kemal University  is the official publication of the Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine and published online three times a year on April, August, and December.

It is a scientific, periodic journal based on the principles of blind peer-review process. The languages of the Journal are Turkish and English.

It publishes original researches, case reports, reviews and letters to the editor based on clinical or experimental studies in all areas of medicine.

Manuscripts submitted for publication in the journal should be prepared in accordance with research and publication ethics.

Manuscript Submission: All manuscripts should be submitted by online system of the Journal. Articles submitted in other forms will not be considered.

All manuscripts submitted to the Journal are screened in terms of originality.

2021 - Volume: 12 Issue: 43

Research Article

Investigation on Acute Phase Reactants and Oxidant - Antioxidant Parameters in Patients Diagnosed as Having Generalized Tonic Clonic Type Epilepsy on Antiepileptic Monotherapy and Polytherapy

Case Report

COVID-19 Pneumonia and Acute Kidney Injury: Delivery of Hemodialysis Therapy

Research Article

The Relationship Between Vitamin D Deficiency And CHA₂DS₂-Vasc Score in Chronic Coronary Syndrome.

Research Article

Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Acinetobacter Baumannıı Suşlarının Direnç Profili: Beş Yıllık Çalışma

Research Article

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Research Article

The Effect of Glenohumeral Joint Injection Prior to Physical Therapy on Treatment Outcomes in Adhesive Capsulitis

Research Article

Male Breast Cancer: A Single-Center Experience

Since 2020

trdizin3.png

Manuscript Templates

22663


22664


22665

Sayın Yazarımız,

Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen yazı taslaklarının, aynı anda başka bir dergiye gönderildiğinin, yahut aynı süre içinde başka bir dergide daha değerlendirme sürecinde olduğunun tespit edilmesi halinde bu durum Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ve YÖK’ün Etik Kurulları ile paylaşılacaktır. Bu konuda gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyoruz. 


Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 2020 itibariyle Tübitak Ulakbim Tıp Dizinine (TR Dizin) kabul edilmiş olup dergimizin bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

MKÜ Tıp Dergisi olarak, editöryal süreçlerde TR Dizin tarafından istenen yazı değerlendirme kriterleri, etik ve genel yayıncılık ilkeleri ile dergi değerlendirme kriterlerini en üst seviyede yerine getirmek için gayret göstermekteyiz. Sayın yazar ve danışmanlarımızın bu konuda gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyoruz.