e-ISSN: 2148-970X
Founded: 2014
Publisher: Hacettepe University
Cover Image
       

Moment Journal is a peer-reviewed, open-access, electronic journal which has been published biannually in December and June by the Faculty of Communication, Hacettepe University. The Journal, which has been published since 2014, aims at making contribution to the broad field of cultural studies with genuine academic works that promise new questions and strong theoretical perspectives on national and international level by featuring articles both in Turkish and English. As an interdisciplinary journal, Moment includes critical studies and discussions in all areas of humanities and social sciences.

ANNOUNCEMENTS


2023 - Volume: 10 Issue: 1 - Food Cultures

Gelecek Sayılar

  • Aralık 2023, Spiritüellik (Gökçe Baydar Çavdar ve Gülay Acar Göktepe)
  • Haziran 2024, İletişim Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği: Karşılaşmalar, Mücadeleler ve Tahayyüller (Ayşe Nevin Yıldız, Umut Yener Kara, Eda Çetinkaya Yarımçam, Nusret Tongarlak)
  • Aralık 2024, (Burcu Canar)
  • Haziran 2025, Antroposen ve İklim Değişikliği (Mehmet Bozok, Burak Kesgin)
  • Aralık 2025, Zamanın Ruhu ve Duygular (Gökçe Zeybek Kabakcı, Burcu Şenel Alpuğan)
  • Haziran 2026, Akademi (Emek Çaylı, Eda Çetinkaya Yarımçam)
  • Aralık 2026, Türkiye’de Kültürlerarasılık (Gülsüm Depeli, Özlem Atar)
  • Haziran 2027, Toplumsal Cinsiyet ve Medya (Gökçe Baydar Çavdar, Ezgi Bugey)
  • Aralık 2027, Müzik Endüstrisi (Mutlu Binark)
  • Haziran 2028, Yalan Çağında Haber (Tezcan Durna)