Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Examining the Knowledge Levels of the Health Services Vocational School Students about Artificial Intelligence

Year 2021, Volume 4, Issue 3, 28 - 35, 29.12.2021

Abstract

Introduction: The study was conducted to evaluate the knowledge level of artificial intelligence (AI) students of vocational high school of health services, who will be in the area of health in the future. Materials and Methods: The universe of this descriptive online survey study consisted of 1148 health services vocational school students who received face-to-face education. The sample consisted of 712 students (62.02%) who agreed to participate after being informed about the research. The study was carried out on a voluntary basis in a single center. In order to obtain the study data, the questionnaire consisted of 20 questions, including questions aimed at measuring the demographic characteristics of the participants and their level of knowledge on AI. Results: The mean age of the participants was 20.86 ± 3.40 and 78.9% of them were female. The highest participation in our study was from the students of Child Development (21.2%) and Optician programs (14.04%) and 2nd year (57,86%) students. 95.1% of the participants stated that they were aware of the concept of AI, the most common way of learning the concept of AI was the media (46.5%) and the Internet (44.5%), only 3.4% of them received training on AI. Conclusion: In our study, it was determined that students' knowledge about AI was insufficient. Additions can be made to the education curriculum of students on AI, which may be one of the applications of the future.

References

 • Park SH, Do KH, Kim S, Park JH, Lim YS. What should medical students know about artificial intelligence in medicine? J Educ Eval Health Prof. 2019;16:18.
 • Pinto Dos Santos D, Giese D, Brodehl S, Chon SH, Staab W, Kleinert R, et al. Medical students' attitude towards artificial intelligence: a multicentre survey. Eur Radiol. 2019;29(4):1640-6.
 • Bhandari A, Purchuri SN, Sharma C, Ibrahim M, Prior M. Knowledge and attitudes towards artificial intelligence in imaging: a look at the quantitative survey literature. Clin Imaging. 2021;80:413-9.
 • Hamet P, Tremblay J. Artificial intelligence in medicine. Metabolism. 2017;69S:36-40.
 • Sucu İ. The Effect of Artifiticial Intelligence on Society and Artificial Intelligence the View of Artificial Intelligence in the Context of Film (I.A.). Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi.2020;2 (2): 203-15.
 • Prim H. Yapay Zeka. Journal of Yasar University. 2006;1(1):81-93.
 • Yılmaz G. Yapay Zekânın Yargı Sistemlerinde Kullanılmasına İlişkin Avrupa Etik Şartı. Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2020;28(1):27-9.
 • Demirhan A, Kılıç YA, Güler İ. Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları. Artificial Intelligence Applications in Medicine. Yoğun Bakım Dergisi.2010; 9(1):31-41.
 • Cibaroğlu MO, Yalçınkaya B. Belge ve Arşiv Yönetimi Süreçlerinde Büyük Veri Analitiği ve Yapay Zeka Uygulamaları. Big Data Analytics and Artificial Intelligence Applications in Records and Archive Administration Processes. Bilgi Yönetimi Dergisi. 2019;2(1):44-58.
 • Öcal EE, Atay E, Önsüz MF, Algın F, Çokyiğit FK, Kılınç S,et al. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıpta Yapay Zeka ile İlgili Düşünceleri. T.Tıp Öğr. Arş. D. 2020;2(1):9-16.
 • Oh S, Kim JH, Choi SW, Lee HJ, Hong J, Kwon SH. Physician Confidence in Artificial Intelligence: An Online Mobile Survey. J Med Internet Res. 2019;21(3):e12422.
 • Blease C, Kaptchuk TJ, Bernstein MH, Mandl KD, Halamka JD, DesRoches CM. Artificial Intelligence and the Future of Primary Care: Exploratory Qualitative Study of UK General Practitioners’ Views. J Med Internet Res. 2019;21:e12802.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Yapay Zeka Hakkında Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Year 2021, Volume 4, Issue 3, 28 - 35, 29.12.2021

Abstract

Amaç: Çalışma, gelecekte sağlık alanında yer alacak olan sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin yapay zeka (YZ) hakkında bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Bu tanımlayıcı online anket çalışmasının evrenini yüz yüze eğitim gören 1148 sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencisi oluşturdu. Örneklemi ise araştırma hakkında bilgilendirildikten sonra katılmayı kabul eden 712 öğrenci (%62,02) oluşturdu. Çalışma tek merkezde gönüllülük esasına göre yapıldı. Çalışma verilerini elde etmek için anket formu, katılımcıların demografik özelliklerini ve YZ konusundaki bilgi düzeylerini ölçmeyi hedefleyen soruları içeren toplam 20 sorudan oluştu. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20,86 ± 3,40 olup, %78,9’u kadın cinsiyette idi. Çalışmamızda en fazla katılım, Çocuk Gelişimi (%21,2) ve Optisyenlik programları (%14,04) öğrencileri ve 2.sınıf (%57,86) öğrencilerindendi. Katılımcıların %95,1’i YZ kavramından haberdar olduğunu, en sık YZ kavramını öğrenme yolunun medya (%46,5) ve internet olduğunu (%44,5) ve sadece %3,4’ü YZ konusunda eğitim aldığını belirtti. Sonuç: Çalışmamızda öğrencilerin YZ konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğu saptandı. Geleceğin uygulamalarından olabilecek YZ konusunda öğrencilerin eğitim müfradat ilaveleri yapılabilir.

References

 • Park SH, Do KH, Kim S, Park JH, Lim YS. What should medical students know about artificial intelligence in medicine? J Educ Eval Health Prof. 2019;16:18.
 • Pinto Dos Santos D, Giese D, Brodehl S, Chon SH, Staab W, Kleinert R, et al. Medical students' attitude towards artificial intelligence: a multicentre survey. Eur Radiol. 2019;29(4):1640-6.
 • Bhandari A, Purchuri SN, Sharma C, Ibrahim M, Prior M. Knowledge and attitudes towards artificial intelligence in imaging: a look at the quantitative survey literature. Clin Imaging. 2021;80:413-9.
 • Hamet P, Tremblay J. Artificial intelligence in medicine. Metabolism. 2017;69S:36-40.
 • Sucu İ. The Effect of Artifiticial Intelligence on Society and Artificial Intelligence the View of Artificial Intelligence in the Context of Film (I.A.). Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi.2020;2 (2): 203-15.
 • Prim H. Yapay Zeka. Journal of Yasar University. 2006;1(1):81-93.
 • Yılmaz G. Yapay Zekânın Yargı Sistemlerinde Kullanılmasına İlişkin Avrupa Etik Şartı. Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2020;28(1):27-9.
 • Demirhan A, Kılıç YA, Güler İ. Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları. Artificial Intelligence Applications in Medicine. Yoğun Bakım Dergisi.2010; 9(1):31-41.
 • Cibaroğlu MO, Yalçınkaya B. Belge ve Arşiv Yönetimi Süreçlerinde Büyük Veri Analitiği ve Yapay Zeka Uygulamaları. Big Data Analytics and Artificial Intelligence Applications in Records and Archive Administration Processes. Bilgi Yönetimi Dergisi. 2019;2(1):44-58.
 • Öcal EE, Atay E, Önsüz MF, Algın F, Çokyiğit FK, Kılınç S,et al. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıpta Yapay Zeka ile İlgili Düşünceleri. T.Tıp Öğr. Arş. D. 2020;2(1):9-16.
 • Oh S, Kim JH, Choi SW, Lee HJ, Hong J, Kwon SH. Physician Confidence in Artificial Intelligence: An Online Mobile Survey. J Med Internet Res. 2019;21(3):e12422.
 • Blease C, Kaptchuk TJ, Bernstein MH, Mandl KD, Halamka JD, DesRoches CM. Artificial Intelligence and the Future of Primary Care: Exploratory Qualitative Study of UK General Practitioners’ Views. J Med Internet Res. 2019;21:e12802.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Research Article
Authors

Hatice ÖNTÜRK AKYÜZ
Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Bitlis,Türkiye
0000-0002-6206-2616
Türkiye


Sevil ALKAN (Primary Author)
Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
0000-0003-1944-2477
Türkiye


Sait Can YÜCEBAŞ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Çanakkale, Türkiye
0000-0002-1030-3545
Türkiye

Supporting Institution yok
Project Number yok
Publication Date December 29, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 3

Cite

Vancouver Öntürk Akyüz H. , Alkan S. , Yücebaş S. C. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Yapay Zeka Hakkında Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Medical Research Reports. 2021; 4(3): 28-35.