Year 2015, Volume , Issue 8, Pages 1 - 14 2015-07-01

Analysis of Raw Iron Production in the World by Using Clustering Method
Dünyada Ham Demir Üretiminin Kümeleme Yöntemi İle Analizi

Taner ERSÖZ [1] , Medine Nur TÜRKOĞLU ELİTAŞ [2] , Filiz ERSÖZ [3]


n this study, an analysis of iron and steel sector was made. The production volumes of several countries were analyzed on an annual basis in order to observe their industrial stance. Besides, the development levels of countries and levels of production were investigated. Cluster analysis and variance analysis (Anova) were used as the method. As a result of the variance analysis, it was observed that there is no significant correlation between the levels of development and production values. Cluster analysis, a method of data mining, was performed as 3-cluster and 10-cluster analysis and it was found out that the countries resembling each other the most took part in the same group. Consequently, China, USA, Japan and Russia have come to the fore. The results were evaluated by taking the economic situation of the countries into consideration, and some criteria were found to be directly proportional to levels of development and production volumes. The results of the development level of some of the criteria and was found to be proportional to production volumes. Turkey was ranked the 23rd among these countries. Although there was a recession in the value of exports in 2013, when viewed in terms of imports by region, the amount of imports from the EU and CIS have had a tendency to rise in Turkey due to the strong increase in consumption
Çalışmanın amacı, dünya demir üretimi analiz edilerek Türkiye’nin konumunun belirlenmesidir. Demir Çelik üretim hacimleri yıl bazında analiz edilerek, ülkelerin sektördeki duruşları gözlenmiştir. Ayrıca çalışmada ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ile üretim rakamları arasında farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Yöntem olarak kümeleme analizi ve varyans analizi (Anova) testinden yararlanılmıştır. Varyans analizi sonucunda; ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile üretim değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir. Veri madenciliği yöntemlerinden kümeleme analizi sonucunda ise; Üç kümeli ve on kümeli analiz sonucunda birbirine en çok benzeyen ülkeler aynı grupta yer almıştır. Sonuç olarak Çin, ABD, Japonya ve Rusya ön plana çıkmıştır. Ülkelerin ekonomik durumları da göz önüne alınarak sonuçlar değerlendirilmiş olup, bazı ölçütlerin gelişmişlik düzeyi ve üretim hacimleriyle doğru orantılı olduğu görülmüştür. Türkiye ise bu ülkeler arasında yirmi üçüncü sırada yer almıştır. İhracat değerlerinde 2013 yılında gerileme yaşansa da ithalatta bölgeler itibariyle bakıldığında, Türkiye’nin üretimindeki gerilemeye karşılık, tüketimindeki güçlü artış nedeniyle, AB ve BDT’den yapılan ithalatın artış eğilimini sürdürdüğü görülmüştür
Other ID JA82VS43FD
Journal Section Research Article
Authors

Author: Taner ERSÖZ

Author: Medine Nur TÜRKOĞLU ELİTAŞ

Author: Filiz ERSÖZ

Dates

Publication Date : July 1, 2015

Bibtex @ { mtb354915, journal = {MT Bilimsel}, issn = {2146-9431}, address = {Kabil Cd. 1335 Sk No: 6 Daire: 8 Vadi Köşk Apt. Aşağı Öveçler Çankaya Ankara}, publisher = {Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti.}, year = {2015}, volume = {}, pages = {1 - 14}, doi = {}, title = {Dünyada Ham Demir Üretiminin Kümeleme Yöntemi İle Analizi}, key = {cite}, author = {Ersöz, Taner and Türkoğlu Eli̇taş, Medine Nur and Ersöz, Filiz} }
APA Ersöz, T , Türkoğlu Eli̇taş, M , Ersöz, F . (2015). Dünyada Ham Demir Üretiminin Kümeleme Yöntemi İle Analizi . MT Bilimsel , (8) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mtb/issue/32056/354915
MLA Ersöz, T , Türkoğlu Eli̇taş, M , Ersöz, F . "Dünyada Ham Demir Üretiminin Kümeleme Yöntemi İle Analizi" . MT Bilimsel (2015 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mtb/issue/32056/354915>
Chicago Ersöz, T , Türkoğlu Eli̇taş, M , Ersöz, F . "Dünyada Ham Demir Üretiminin Kümeleme Yöntemi İle Analizi". MT Bilimsel (2015 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Dünyada Ham Demir Üretiminin Kümeleme Yöntemi İle Analizi AU - Taner Ersöz , Medine Nur Türkoğlu Eli̇taş , Filiz Ersöz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - MT Bilimsel JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - IS - 8 SN - 2146-9431- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MT Bilimsel Dünyada Ham Demir Üretiminin Kümeleme Yöntemi İle Analizi %A Taner Ersöz , Medine Nur Türkoğlu Eli̇taş , Filiz Ersöz %T Dünyada Ham Demir Üretiminin Kümeleme Yöntemi İle Analizi %D 2015 %J MT Bilimsel %P 2146-9431- %V %N 8 %R %U
ISNAD Ersöz, Taner , Türkoğlu Eli̇taş, Medine Nur , Ersöz, Filiz . "Dünyada Ham Demir Üretiminin Kümeleme Yöntemi İle Analizi". MT Bilimsel / 8 (July 2015): 1-14 .
AMA Ersöz T , Türkoğlu Eli̇taş M , Ersöz F . Dünyada Ham Demir Üretiminin Kümeleme Yöntemi İle Analizi. MT Bilimsel. 2015; (8): 1-14.
Vancouver Ersöz T , Türkoğlu Eli̇taş M , Ersöz F . Dünyada Ham Demir Üretiminin Kümeleme Yöntemi İle Analizi. MT Bilimsel. 2015; (8): 1-14.

Authors of the Article
Taner ERSÖZ [1]
Medine Nur TÜRKOĞLU ELİTAŞ [2]
Filiz ERSÖZ [3]