MT Bilimsel
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-9431 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti. | www.mtbilimsel.com


Akademik dünyaya hizmet etmek amacıyla ‘MT Bilimsel’ ismiyle yayına alınan akademik içerikli dijital dergi, 2011 yılında yayın hayatına başlamıştır. Türkçe ve İngilizce dilde yayın yapan MT (Madencilik Türkiye) Bilimsel dergisi “Yer Altı Kaynakları” (maden, petrol, doğal gaz, jeotermal vs.) ile ilgili her konuda makale kabul etmektedir. MT Bilimsel dergisi yazarlardan yayın ücreti almamaktadır ve okuyucular için ücretsiz, açık erişimli bir dergidir. MT Bilimsel dergisi aşağıda ismi verilen dizinlerde taranmaktadır/ MT Bilimsel has been publishing as a digital magazine since 2011 in order to serve academic world. MT Bilimsel is published both in English and Turkish and accepts all articles about “Underground Resources” (petroleum, geothermal, natural gas and primarily mines, etc.). MT Bilimsel journal is an open access journal and free to publish without both article processing and submission charges. MT Bilimsel is indexed by 

Eurasian Scientific Journal Index

Scientific Indexing Services

Google Scholar

Rootindexing

DRJI

EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek

i2or

SOBIAD

EBSCO

International Scientific Indexing

WorldCat

MT Bilimsel

ISSN 2146-9431 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti. | www.mtbilimsel.com
Kapak Resmi


Akademik dünyaya hizmet etmek amacıyla ‘MT Bilimsel’ ismiyle yayına alınan akademik içerikli dijital dergi, 2011 yılında yayın hayatına başlamıştır. Türkçe ve İngilizce dilde yayın yapan MT (Madencilik Türkiye) Bilimsel dergisi “Yer Altı Kaynakları” (maden, petrol, doğal gaz, jeotermal vs.) ile ilgili her konuda makale kabul etmektedir. MT Bilimsel dergisi yazarlardan yayın ücreti almamaktadır ve okuyucular için ücretsiz, açık erişimli bir dergidir. MT Bilimsel dergisi aşağıda ismi verilen dizinlerde taranmaktadır/ MT Bilimsel has been publishing as a digital magazine since 2011 in order to serve academic world. MT Bilimsel is published both in English and Turkish and accepts all articles about “Underground Resources” (petroleum, geothermal, natural gas and primarily mines, etc.). MT Bilimsel journal is an open access journal and free to publish without both article processing and submission charges. MT Bilimsel is indexed by 

Eurasian Scientific Journal Index

Scientific Indexing Services

Google Scholar

Rootindexing

DRJI

EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek

i2or

SOBIAD

EBSCO

International Scientific Indexing

WorldCat

Sayı 18 - 10 Tem 2020
 1. Zonguldak Şehrinin Kömüre Bağlı Tarihi ve Talihi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1 - 20
  Ahmet APAYDIN
 2. Osmanlı Döneminde Taş Kömürü Madenciliğinin Başlaması
  Sayfalar 21 - 26
  Eren KÖMÜRLÜ
 3. İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Madenciliğin Durumu (1939-1945)
  Sayfalar 27 - 42
  Hilal KARAVAR
 4. Cumhuriyet Döneminde Maden İşletmelerinde İşçi Haklarını Belirlemeye Yönelik Bazı Düzenlemeler (Ergani Bakır İşletmesi ve Ereğli Kömür İşletmesi Örnekleri)
  Sayfalar 43 - 54
  Özkan DEMİR
 5. Cumhuriyet Dönemi Maden Aramalarında Tarihi Kayıtlardan Faydalanıldığına Dair Örnekler
  Sayfalar 55 - 66
  Ersoy ZENGİN
 6. İnsanoğlunun ilk Sistematik Sert Kaya Kazı Yöntemi: Ateş Kurma
  Sayfalar 67 - 78
  Serdar YAŞAR
 7. Daskyleion Doğu Nekropolü Kaya Mezarı II Buluntusu Hançerin Arkeometrik Analizleri
  Sayfalar 79 - 96
  Atalay KARATAK , Ali Akin AKYOL
 8. Zayıf Zeminlerde Açılan Büyük Çaplı Bir Tünelin Destek Sistemi Tasarımı (Çukurçayır-2 Tüneli, Trabzon)
  Sayfalar 97 - 118
  Ebu Bekir AYGAR , Candan GÖKÇEOĞLU
 9. Katı Atık Depolama Alanınlarında Şev Stabilitesinin ve Depolama Hacminin Artırılmasına Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 119 - 132
  Okay AKSOY , Emrullah BİLGİN
 10. Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin Tahmininde Sismik Kaite Faktörü Kullanımı
  Sayfalar 133 - 146
  Güzin Gülsev UYAR AKSOY , Okay AKSOY
 11. Geri Dönümlü Göçertmeli Uzunayak Kömür Üretim Yönteminde Oksidasyon Ürünü Gazların Hareketinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemi (HAD) ile Analizi
  Sayfalar 147 - 160
  Okay AKSOY , Emrullah BİLGİN