ISSN: 2146-9431
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti.
Kapak Resmi
       

MT Bilimsel has been publishing as a digital magazine since 2011 in order to serve academic world. MT Bilimsel is an international journal, publishes both in English and Turkish languages and accepts all articles about “Underground Resources” (petroleum, geothermal, natural gas and primarily mines, etc.). MT Bilimsel journal is an open access journal and free to publish without both article processing and submission charges. MT Bilimsel is indexed by Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, Google Scholar, Rootindexing, DRJI, EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek, i2or, SOBIAD, EBSCO, International Scientific Indexing, WorldCat, Europub, ROAD (the directory of open access scholarly resources), Academic Journal Index, Paperity

.
2021 - Sayı: 20

Araştırma Makalesi

1. Fe İçerisindeki Mg Elementinin Borlama İşlemine Etkisinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

3. Yüzey Dalgaları / Temel Kaya Etkileşiminden Kaynaklanan Zemin Büyütmesinin 3-Boyutlu Modellenmesi

Araştırma Makalesi

7. Patlatma Etkilerinin Optimizasyonu: Örnek Çalışmalar

Araştırma Makalesi

9. 3 Boyutlu Nümerik Modelleme Yöntemi İle bir Şev Stabilitesi Analizi Çalışması

Araştırma Makalesi

8. Kömür Gazlaştırmanın Türkiye Açısından Stratejik Önemi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.